Categorie: reading

Louis Hoeks – Jan Schaefer

Het boek is onderverdeeld in vijf hoofdstukken die de vijf belangrijkste periodes van zijn korte leven, hij werd slechts 53 jaar, markeren. Het boek bevat veel informatie en citaten maar leest toch als een trein. Jan Schaefer was een kleurrijk politicus. Zijn uitspraak ‘in gelul kun je niet wonen’ deed hij in de Tweede Kamer. Deze uitspraak werd later vervangen door ‘in geouwehoer kun je niet wonen’. Hij woonde bijna zijn hele leven in Amsterdam. Jan Schaefer had een uitgebreid netwerk. Onder zijn netwerk bevonden zich naast politici ook bekende Amsterdammers als Maup Caransa en Lou Lap. Ik heb geen moment de neiging gehad het boek weg te leggen en zal hier in het kort iets weer geven uit Louis Hoeks – Jan Schaefer.

Louis Hoeks - Jan Schaefer

(meer…)

Bucket list 2017 goal settings

Bucket list 2017 goal settings – why

Bucket list 2017 goal settings are my personal goal settings for 2017. In 2015 I made a bucket list too. I had 10 items on my bucket list and at the end of 2015 I had done 5 of them. One of them was starting my blog. Last December I decided to make a bucket list for 2017. During 2016 I had some personal ambitions that were still unfulfilled and I decided that I wanted to assign this open-ended goal settings.

Bucket list 2017 goal settings

(meer…)

Dertig Dagen

Dertig Dagen – het boek

Dertig dagen is geschreven door Annelies Verbeke. In de dertig hoofdstukken die dit boek heeft, beschrijft zij dertig op een volgende dagen uit het leven van Alphonse beschrijft. Het boek begint met 30 en telt af naar 1. In hoofdstuk 30 maken we kennis met Alphonse. Alphonse is afkomstig uit Senegal en woont met zijn partner op het Vlaamse platteland van West-Vlaanderen. Hij is schilder, stukadoor en behanger. Hij geeft zijn klanten kleuradvies en terwijl hij zijn werk doet luistert hij naar hun verhalen. Zo probeert hij twee ruziënde buren weer tot elkaar te brengen en helpt hij een oudere dame van de geest van haar overleden broer af.

Dertig dagen

(meer…)

Moord op de tramhalte

Wij kochten het boek ‘Moord op de tramhalte’ tijdens een wandeling in onze winkelstraat. We liepen langs de boekwinkel waar voorbereidingen werden getroffen voor een signeersessie. Joop van Riessen, de auteur van dit boek, geeft er de voorkeur aan om buiten te staan. Wij passeerden de boekwinkel en raakten geïnteresseerd in de activiteiten. Wij kwamen hierdoor in gesprek met Joop van Riessen. Hij verteld iets over zijn laatst verschenen boek waarop mijn man besloot het boek aan te schaffen. Joop van Riessen signeerde het boek waarna wij rekenden af.

Moord op de tramhalte

(meer…)

Blijven Ademhalen Hedi de Vree

Uit nieuwsgierigheid besloot ik ‘Blijven Ademhalen’ geschreven door Hedi de Vree te kopen. De titel intrigeerde me. Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar in moeilijke periodes ‘blijven ademhalen’. Het boek is vlot geschreven zonder dat je het gevoel krijgt te maken te hebben met iemand die door een ongelukkig periode in haar leven gaat.

The book ‘Blijven Ademhalen’ by Hedi de Vree made me curios and I decided to buy it. The title intrigued me. How often do we say to each other in difficult times ‘blijven ademhalen’ (‘keep breathing’0. The book is well written without having to create the feeling to have someone who is going through an unhappy period in her life.

(meer…)

The Help – een Keukenmeiden roman

Our youngest daughter gave me this book almost two years ago. When I saw the title I expected a book from the Bouquet series, $1 romance book. It disappeared up the pile under my bed.

Dit boek kreeg ik van onze jongste dochter ruim anderhalf jaar geleden. Het verdween op de stapel onder mijn bed.

(meer…)

Het Bezoek Hila Bloem

Het bezoek Hila BlumTwo amorous young Israelis are going to Paris for a few days. Her beloved one has given it to her as a gift for her birthday. The holiday ends with a visit to the opera, followed by a dinner at the prestigious restaurant La Soupière d’Or on the last evening in Parijs.

Twee verliefde jonge Israëliërs gaan voor een paar dagen naar Parijs. De vrouw heeft de reis cadeau gekregen van haar geliefde voor haar verjaardag. Het tripje wordt afgesloten met een bezoek aan de opera met aansluitend een etentje in het prestigieuze restaurant La Soupière d’Or.

(meer…)

Magdalena by Maarten ’t Hart

So over the years I’ve read quite a few books by Maarten ’t Hart. The first was ‘Een Vlucht Regenwulpen’. In Magdalena Maarten makes an effort to describe his mother Lena.

Zo de jaren heb ik nogal wat boeken van Maarten ’t Hart gelezen. De eerste was ‘Een Vlucht Regenwulpen’. In Magdalena doet Maarten een poging zijn moeder Lena te leren kennen.

(meer…)

The end of a tradition, aan alles komt een eind

Yesterday my eldest daughter and I went to de Bijenkorf in the Hague for the last time to visit De Drie Dwaze Dagen, the Three Crazy Days. These are the famous Sale Days of this department store. Although I haven’t been a regular visiter in the past of these Sale Days I’ve intended them occasionally when I was near one of the shops of the Bijenkorf. During the De Drie Dwaze Dagen, you can find all kinds of bargains and special offers from various brands. The first one was kept in 1984 and started at the time of a recession.

Gisteren ben ik met mijn oudste dochter naar de Bijenkorf geweest in den Haag om voor de laatste keer de Drie Dwaze Dagen, de uitverkoopdagen van het warenhuis, te bezoeken. Nu ben ik daar in het verleden meer naar toegegaan, maar dan gebeurde dit altijd omdat ik toch in de buurt was een van de vestigingen van de Bijenkorf. Tijdens de Drie Dwaze Dagen kun je allerlei koopjes en speciale acties vinden van diverse merken. De eerste werd gehouden in 1984 en startte op het moment van een recessie.

(meer…)

Amsterdam


There’s a kind of line in the books have being reading lately. When I finished
‘Dit kan niet waar zijn’ my next book was ‘Amsterdam’ by Russell Shorto.

AmsterdamWhen the VOC was founded they needed money to finance this venture. They came up with the idea to let people buy shares. This was the first time that a new venture was raising money. Everyone could buy this shares and as a owner of this shares you also could sell them to someone else. After a while the first scandal in the share trade occurred.

Er zit een soort lijn in de boeken die ik de laatste tijd gelezen heb, Na het uitlezen van ‘Dit kan niet waar zijn’ begon ik aan ‘Amsterdam’ van Russell Shorto. Bij de oprichting van de VOC was er geld nodig om de onderneming te financieren en men deed dit met de uitgifte van aandelen, die iedereen kon kopen, maar ook weer kon verhandelen. Het duurde niet lang voor het eerste schandaal in aandelenhandel ontdekt werd.

(meer…)

Dit kan niet waar zijn

After reading Flash Boys, I decided to put the book “Dit kan niet waar zijn” (Swimming with sharks)mby Joris Luyendijk on my reading list. On September 15, 2008, the US bank Lehman Brothers went bankrupt and then the world went into a financial crisis. Like most people Joris Luyendijk know little of the way how banks do operate. Joris Luyendijk went in 2011 to London to setup a ‘banking blog’ for the British newspaper The Guardian on the Guardian on their website. This blog enables him to come in contact with employees of the city banks. Gradually he peels off the structure of the bank and learns more about the structures behind the financial activities of banks. The employees of the banks have strict confidentiality. The conversations that Joris Luyendijk had have with them are therefore anonymous. Only he shall never speak with the highest top. 

Na het lezen van Flashboys besloot ik het boek “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk ook te lezen. Op 15 september 2008 ging de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet waarna de gehele wereld in een financiële crisis belandde. Net zoals de meeste mensen weet ook Joris Luyendijk weinig van de manier waarop banken opereren. Joris Luyendijk vertrekt in 2011 naar Londen om voor de Britse krant The Guardian een ‘banking blog’ op de website van The Guardian op te zetten. Door deze blog komt hij in contact met medewerkers van banken. Gaandeweg pelt hij de structuur van de bank af om er op deze manier achter de financiële handel en wandel van banken te komen. De medewerkers van de banken hebben zwijgplicht en de gesprekken die Joris Luyendijk voert zijn dan ook anoniem. De echte top zal hij echter niet te spreken krijgen.

(meer…)

De IJsmakers

De ijsmakers written by Ernest van der Kwast was published in January of this year. I bought this book during the annual Boekenweek and placed it on my pile because I was already reading another book. It may be not a surprise but just like my fabric I also have a book stash. In the course of time I bought to much books and haven’t had and still not have always the time to read all the books. A while I decided to limit the purchase of books: reading to 2 books of my stash versus one new purchased book.

De ijsmakers van Ernest van der Kwast verscheen in Januari van dit jaar. Het boek kocht ik tijdens de Boekenweek en legde het op mijn stapel te lezen boeken. Net als bij stof heb ik ook een voorraad boeken verzameld in de loop der tijd. De aanschaf van boeken probeer ik te beperken: 2 ongelezen boeken versus 1 nieuw aangeschaft.

(meer…)

The Crown or The power of a nun

The crown by Nancy Bilyeau takes us back to May 1537. Joanna Stafford, a young novice nun, decides to leave Dartford Monastery to attend the execution of her nice at the stake in London. Her nice rebelled against Henry the 8th for his rol in the separation of The Church of England from The Roman Catholic Church. By doing so Joanna not only thereby breaks her vows, she also will be coming in a very difficult position.

De kroon is geschreven door Nancy Bilyeau. Het brengt ons naar mei 1537 wanneer a jonge novice non, Joanna Stafford, de executie op de brandstapel van haar nicht wil bijwonen, die rebelleerde tegen de scheiding van staat en kerk door Henry de Achtste. Door te vertrekken uit haar klooster breekt zij niet alleen met haar gelofte, maar zal ook in een moeilijke positie terecht komen.

(meer…)

Een duivel met een ziel Richard Osinga

IMG_1381Een duivel met een ziel by Richard Osinga is a book about the history of the French soldiers in Marokko. The first chapter begins with a meeting between Le Moine and Pisani during the first world war. Le Moine and Pisani are the two main characters in this book. They are French soldiers who were from 1909 to 1912 in Morocco to help the sultan with his fight against the various Berber tribes from the mountains. Besides the French army are helping the sultan in assisting him in his fight against the Berbers France also would like to  turn Morocco into a French colony.  Le Moine takes care off on a Berber Girl, called Ibtisam. Her mother was killed during a fight between the French soldiers and the Berbers. Ibtisam reminds him of his own little sister Colette, which is retarded. As he used formerly be responsible for his sister, he now feels a responsibility for this girl.

Een duivel met een ziel geschreven door Richard Osinga vertelt het verhaal van twee franse soldaten in Marokko. Het eerste hoofdstuk begint met een ontmoeting tussen Le Moine en Pisani tijdens de eerste wereldoorlog. Le Moine en Pisani zijn de twee hoofdpersonen in dit boek en zijn Franse soldaten die van 1909 tot 1912 in Marokko de sultan helpen met zijn strijd tegen de verschillende Berberstammen uit de bergen. Naast dat het franse leger de sultan helpt in zijn strijd tegen de Berbers wil Frankrijk graag een kolonie maken van Marokko. Le Moine trekt zich het lot aan van een Berbermeisje, Ibtisam genaamd, waarvan de moeder is omgekomen. Ibtisam doet hem denken aan zijn eigen kleine zusje Colette, die zwakbegaafd is. Zoals hij vroeger zich vroeger voor zijn zusje verantwoordelijk, zo voelt hij zich nu verantwoordelijk voor dit meisje.

(meer…)

Flashboys or how to make money with speed

IMG_1380

Flash Boys by Michael Lewis tells the story about the impact of computers programmed by smart nerds. They ensure that these computers are just a little, sometimes no more than a nanosecond, faster than the other. This little gape in time created by speed gives the “flash boys’ information just a little bit earlier and so they are able to make money with a deal without themselves really making a deal. The money they earn all disappears into the pockets of these “flash boys” and does not go to those who want to buy and sell. 

Flitshandel vertelt het verhaal over de invloed van computers geprogrammeerd door slimme nerds. Zij zorgen ervoor dat deze computers net even, soms niet meer dan een nanoseconde, sneller zijn dan de andere. Door deze voorsprong in snelheid zijn de zogenaamde “flash boys” in staat om in het kleine tijdsverschil dat zij hebben tussen een deal geld te verdienen, zonder dat zij zelf handelen. Het geld wat zij hiermee verdienen verdwijnt in de zakken van deze “flash boys” en gaat niet naar diegene die willen kopen en verkopen.

(meer…)

De Zomer Hou je ook Niet tegen

Today I finished reading the boekenweekgeschenk, De Zomer Hou je ook Niet Tegen by Dimitri Verhulst. The main character in this book is a man in his late 50. He takes a physically and mentally handicapped boy, who lives in a protected residential environment and becomes 16 the next day on a trip. He takes the boy to Provence and meanwhile tells him the story about the love between his mother and him. Provence, food and drink played a major role in the period of their love play. En route and in Provence the main character introduce the food and drink too the boy he used to share with his mother.

Dimitri Verhulst

Vandaag heb ik het boekenweekgeschenk, De Zomer Hou je ook Niet Tegen door Dimitri Verhulst, uitgelezen. De hoofdpersoon in dit boek is een man van eind 50, die op stap gaat met een lichamelijk en geestelijk gehandicapte jongen die in een beschermde woonomgeving woont en de volgende dag 16 jaar zal worden. Hij neemt de jongen mee naar de Provence en vertelt hem ondertussen de geschiedenis van de liefde tussen zijn moeder en hem. De Provence, spijs en drank speelden een grote rol in de periode waarin hun liefde speelde. Onderweg en in de Provence laat de hoofdpersoon de jongen ondertussen kennismaken met de spijs en drank die hij deelde met zijn moeder.

(meer…)