Pink Gingham Dress – The seamstress tag

Pink Gingham Dress and the seamstress tag what have they in common? The seamstress tag was started by Hollie from Hollie Sews. The seamstress tag has twelve questions to answer. Two of them are When & why did you start sewing and What is your favourite or proudest make? After reading a few blogs and watching a couple of vlogs I decided to do something with these two questions. I can’t remember when I started sewing even my mother couldn’t tell when I asked her a couple of weeks ago. The second part of the question the why is because I enjoy it and it’s a good way to relax. My favourite or proudest make? Every sewing item is carefully planned and I’m proud of every make. This Pink Gingham Dress is the oldest proof of my sewing activities. So here is the story behind the Pink Gingham Dress.

Pink Gingham Dress

Pink Gingham Dress – the history

This dress was at primary school. I must have been about ten years old. When I attended primary school boys were having carpentry lessons and girls sewing lessons. I also learned knitting and embroidery. We started knitting a scarf for a doll from white cotton yarn using a garter stitch. After that came a knitting sampler with all kind of stitches using knit and purl stitches. We also made a book cover with a Grecian maze embroidered border. And then came the embroidery sample. Everyone who attended primary school in those days can perhaps remember the embroidery sample you had to make. Red embroidery yarn using a cross stitch on white fabric with a red border. All these makes are gone, except for this pink gingham dress that was kept by my mother. She gave it to me when our eldest daughter was born.

Pink Gingham Dress – the make

This dress is made in 5th grade. You had two options. A girls dress or a boys blouse. The dress was of course pink and the blouse blue. I choose the dress. The whole dress is done by hand. It even has French seams. We had to smock stitch the dress first. I can remember the careful making of gathering threads and the pins on each side to keep the gathering in place. When the smocking stitches were finished the sewing could begin. We started with making buttonholes using a buttonhole stitch. I can’t remember how long I’ve been working on the dress but I can remember the figure for my work. I got a nine out of ten. My teacher let me show it to the whole school. My mother couldn’t believe I had made that dress. She had no sewing skills and was wondering where mine came from.

Pink Gingham Dress

Pink Gingham Dress – our daughters

Both our daughters have been wearing this dress. When I look at the photo of our youngest daughter while she is wearing the dress I can see that the dress is very huge. I really don’t know what type of girl my teacher had in mind when she was cutting the dresses. The dress was also too short but the hem was about 4 cm and made of double fabric so I could easy lengten the dress. Perhaps it wasn’t meant to be worn as a dress but more like a baby doll blouse to wear with a kind of bloomers.

Pink Gingham Dress

Pink Gingham Dress – what happend after that

The nine of ten figure didn’t let to any sewing ambitions in the way that I wanted to become something like a professional seamstress. I loved mathematics, biology and physics more then sewing. After finishing High School I followed a study to become biomedical scientists which was more in the direction of my interests. Sewing always has been something I’ve been enjoying to do in my spare time. Sometimes more and sometimes less. I’ve never found time or wanted to make time to follow sewing lessons. I’m an autodidact and perhaps that’s why some of my sewings aren’t ‘professional’ made. The only sewing related course I followed is a pattern drawing course. The things I’ve learned during that course are still very useful when I do alterations, hackings or creating my type of collars. Especially now I’ve decided more then two years ago to sew all my own clothes.

Pink Gingham Dress Pink Gingham Dress

Pink Gingham Dress – The seamstress tag

Pink Gingham Dress en the seamstress tag wat hebben ze met elkaar gemeen? The seamstress tag werd gestart door Hollie van Hollie Sews. Er zijn twaalf vragen te beantwoorden. Twee daarvan zijn Wanneer en waarom ben je begonnen met naaien en Waar ben je echt trots op? Na een paar blogs en vlogs bekeken te hebben besloot ik iets met deze twee vragen te doen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik ben begonnen zelfs mijn moeder kan het niet vertellen toen ik het haar een paar weken geleden vroeg. Het tweede deel van de vraag naar het waarom is omdat ik het leuk vindt en het een goede manier is om te ontspannen. Mijn favoriete creatie? Alles wat ik maak wordt zorgvuldig gepland en ik ben tevreden met alles wat ik gemaakt heb. Deze Pink Gingham Dress is het oudste bewijs van mijn naai-activiteiten en hierbij het verhaal.

Pink Gingham Dress – de geschiedenis

Deze jurk maakte ik op de lagere school. Ik moet ongeveer tien jaar oud zijn geweest. Toen ik naar de lagere school ging kregen jongens handenarbeid- en meisjes handwerkles. Ik leerde ook breien en borduren. We moesten een poppensjaal breien van witte katoen garen in ribbelsteek. Daarna kwam er een breilap met diverse steken in recht en averecht waar we ook op leerden mazen. We maakten daarna een boekomslag met een geborduurde Griekse rand gevolgd door de merklap. Iedereen die de lagere school bezocht in die tijd kan zich misschien wel dergelijke merklappen herinneren. Rood borduurwerk in kruissteek op witte stof met een rode rand. Al deze werkjes zijn weg met uitzondering van deze roze geruite jurk die mijn moeder bewaarde. Ze gaf het aan mij toen onze oudste dochter was geboren.

Pink Gingham Dress

Pink Gingham Dress – de jurk

Deze jurk is gemaakt in de 5e klas. Je kon kiezen uit een rose meisjesjurk of een blauwe jongensblouse. Ik koos de jurk. De hele jurk is met de hand gedaan. Het heeft zelfs Franse naden. We moesten eerst smocken. Ik kan mij nog het zorgvuldig rijgen herinneren en de spelden aan weerskanten om het daarna ingeregen te houden. Na het smockwerk konden we gaan naaien. Eerst de knoopsgaten met een knoopsgatsteek en daarna de rest van de jurk. Ik kan me niet herinneren hoe lang ik aan de jurk gewerkt heb maar het cijfer dat ik kreeg wel. Ik kreeg een dikke negen. Mijn lerares heeft mij de hele school met de jurk langs laten gaan. Mijn moeder die niets met naaien heeft kon niet geloven dat ik die jurk gemaakt had en vroeg zich af van wie ik het had.

Pink Gingham Dress

Pink Gingham Dress – onze dochters

Onze beide dochters hebben de jurk gedragen. Als ik kijk naar de foto van onze jongste dochter terwijl zij de jurk draagt kan ik zien dat de jurk erg groot valt. Ik weet echt niet wat voor soort meisje mijn handwerklerares in gedachten had toen ze de jurken knipte. De jurk was ook erg kort, maar de zoom was ongeveer 4 cm en van dubbele stof zodat ik de jurk makkelijk langer kon maken. Misschien was het achteraf bezien niet bedoeld om als jurk te worden gedragen, maar meer als een babydoll met een pofbroek.

Pink Gingham Dress

Pink Gingham Dress – wat er daarna gebeurde

De dikke negen zorgde er niet voor dat ik mijn naai-ambities wilde uitbouwen om iets van professionele naaister te worden of zo. Ik vond wiskunde, biologie en natuurkunde leuker. Na het afronden van de middelbare school heb ik dan ook een studie gevolgd dat meer in de richting van die drie vakken lag. Naaien is altijd mijn hobby gebleven en iets voor mijn vrije tijd. Soms wat meer en soms wat minder. Ik heb nooit tijd gevonden of wilde tijd maken om naailes te volgen. Ik ben een autodidact en misschien is daardoor niet alles ‘professioneel’ gemaakt. De enige naai-gerelateerde cursus die ik gevolgd heb was patroon tekenen. De dingen die ik tijdens die cursus heb geleerd zijn nog steeds erg handig wanneer ik iets wil wijzigingen. Zeker nu ik meer dan twee jaar geleden besloten heb om al mijn eigen kleren naaien.

12 Comments on Pink Gingham Dress

 1. What a wonderful story, and a beautiful dress. The buttonholes and the smocking are extraordinary. You must have had a fine teacher! That’s great that your daughters have such a special heirloom.

  • Thank you Elizabeth. I can remember the teacher was a little bit of a perfectionist. She encouraged you to finish it as nice as possible to your own ability.

 2. Such a nice story. We did similar things in school – I remember that we all knitted one half of a vest for African children and then had to find the other half from all the misshaped sides knitted by other children, so they could be sewn together. I always remember thinking that African children would not enjoy wearing these awful garments! Your dress, however, has been enjoyed and enjoyed and it’s lovely, so young Sonja did really well.

  • Thank you so much Sue. What an incredible story about knitting for African children. You’re wondering did they ever wear the vests.

 3. I am really impressed with this Sonja! How great that you have a family heirloom out of it too. I was also interested to hear of the career path you took. I love that us seamstresses come from all walks of life!

  • Thank you Claire. I really was surprised when my mother gave me the dress. Sewing for me is a bit like puzzling and there’s so much inspiration that can be found on the internet. Your Facebook group is also a great way to learn more.

  • Thank you so much Linda. I was so happy when my mother gave this dress to me. It’s probably the only thing that’s left from my school days. I really believe that self-made last longer then most RTW clothes.

 4. Geweldig! So nice to find out more about you Sonja, and what a remarkable make for such a young girl.
  I love that you sew all your own clothes now. I was just saying to a colleague today that I feel a sense of defeat when I wear an outfit that doesn’t have a least one me-made garment in it! But for you, to have everything me-made, that’s awesome.

  • Thank you Naomi. My wardrobe is still a mixture of RTW and selfmade clothes, but the number of selfmade clothes are increasing. Just like you I try to wear at least one self-made item a day. It will probably take at least still five years to have a 100% selfmade wardrobe.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.