Het einde van Johan van Oldenbarnevelt – het boek

Het einde van Johan van Oldenbarnevelt is het verslag tijdens de opsluiting van Van Oldenbarnevelt geschreven door Jan Francken en hertaald door Thomas Rosenboom. Jan Francken was de knecht van Johan van Oldenbarnevelt. Hij stond hem bij tijdens zijn gevangenschap in 1619 op het Binnenhof te Den Haag. Van Oldenbarnevelt vraagt Jan Francken bij hem te blijven tot het bittere einde. Francken bleef bij hem tot zijn dood door middel van de guillotine.

Het einde van Johan van Oldenbarnevelt

Het einde van Johan van Oldenbarnevelt – de opsluiting

Van Oldenbarnevelt wordt op 29 augustus 1618 bij prins Maurits ontboden. Hij weet dan ook niet wat hem overkomt als hij wordt opgesloten. Grotius en Hogerbeets zijn ook opgesloten. Het duurt enige tijd voor hij voor de eerste keer gehoord wordt. De periodes tussen de volgende verhoren zijn ook lang. Van Oldenbarnevelt kent de rede van zijn opsluiting niet. Hij meent dat hij in zijn rol als landsadvocaat van de Republiek altijd het land naar eer en geweten heeft gediend. De opsluiting valt hem zwaar. Van Oldenbarnevelt is op het moment van opsluiting 71 jaar. Tijdens zijn opsluiting weet Van Oldenbarnevelt via diverse kanalen op de hoogte te blijven van het wel een wee van zijn gezin. Veel wordt onderschept. Ook de verborgen correspondentie wordt na de terechtstelling gevonden. Behalve het verslag van Jan Francken is er waarschijnlijk niets bewaard gebleven van de opsluiting van Van Oldenbarnevelt.

Het einde van Johan van Oldenbarnevelt – het begin

Johan van Oldenbarnevelt werd geboren 15 september 1547 in Amersfoort. Zijn vader was koopman. Hij erft op jeugdige leeftijd goederen van de familie van zijn moeder wat hem onafhankelijk maakte van zijn vader. Hij vertrekt in 1564 naar den Haag waar hij gaat werken bij een advocaat. In 1564 vertrekt hij naar Leuven om daar rechten te gaan studeren. Dat zal hij ook doen in Bourges, Keulen en Heidelberg. In 1570 keert hij terug. Nederland zucht op dat moment onder het bewind van Alva. Al snel weet hij een positie te krijgen als advocaat bij de Spaansgezinde Staten van Holland. Twee jaar later breekt de opstand tegen de Spanjaarden uit en hij kiest de kant van de stadhouder. Vanaf dat moment rolt hij van de ene positie in de andere steeds iets hogere positie.

Het einde van Johan van Oldenbarnevelt – zijn huwelijk

Hij trouwt met Maria van Utrecht. Zij is de enige, maar ook onwettige dochter van een Delftse regent. Na de dood van haar vader erft zij van hem vijf heerlijkheden, allen gelegen tussen den Haag en Rotterdam. Als de kinderen worden geboren, eigent hij zich als hun vertegenwoordiger de ‘heerlijk’ titels die zij ooit zouden gaan erven. De echte macht krijgt hij in 1586 als hij wordt benoemd tot landsadvocaat. Samen met de stadhouder vormt hij een machtige twee-eenheid. Van Oldenbarnevelt regelt de politieke zaken en de stadhouder de militaire acties. In de loop der jaren ontstaan er scheurtjes in de verhouding tussen beide heren. De theologisch kwestie die in Nederland speelt zal uiteindelijk leiden tot de breuk tussen de landsadvocaat en de stadhouder.

Het einde van Johan van Oldenbarnevelt – mijn leeservaring

Het boekje was leuk om te lezen. Het is in 2005 uitgegeven. Zo las ik eerder van Thomas Rosenboom Publieke Werken, Gewassen Vlees, Spitzen en Rode Mond gelezen. Deze hertaling is zeker een aanrader. René van Stipriaan schreef aan het einde van dit boekje een korte geschiedenis over de levensloop van Van Oldenbarnevelt. Dit laatste is zeker een toevoeging. Het geeft een helder beeld hoe Van Oldenbarnevelt als landsadvocaat zijn positie invulde.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.