This feminine styled dress shirt is made during the January SAL hosted by DPC (David Page Coffin). During this SAL I used his book, the Shirtmaking Workbook, as a guideline and used some of the designs and constructions that are described in the book. The pattern of this dress shirt is self drafted using one of my blocks patterns. A good fitted dress shirt has to be comfortable and helps you look for the best. A classic quality styled dress shirt has all kinds of features and some of them are used for my feminine version of the dress shirt.

dress shirt feminine styled

Deze vrouwelijke versie van een dress shirt (overhemd) is gemaakt tijdens de januari SAL van DPC (David Pagina Coffin). Tijdens deze SAL gebruikten we zijn boek, het Shirtmaking Workbook, als leidraad en gebruikte ik een aantal van de ontwerpen en constructies die worden beschreven in het boek. Het patroon van deze dress shirt is zelf getekend met behulp van één van mijn basis patronen. Een goed dress shirt hoort perfect te zitten. Een klassiek dress shirt heeft allerlei details en sommige van deze zijn gebruikt voor mijn vrouwelijke versie van de dress shirt.

Fabric choice

First of all the fabric. This has to be of good quality. My dress shirt is made from Swiss cotton. It’s soft, feels a bit like flannel and drapes beautiful. After cutting I started sewing the yokes on the shirt using the Burrito method. By this way their are no stitches visible. The yoke is topstitched, but only on the front. The back yoke has a label that’s referring to the January SAL 2016 with DPC. A classic quality styled dress shirt always had a monogram of the owner for returning it to the owner after the laundry, but the monogram was never visible. Therefore my label is sewn on the inside by following this rule.

Burrito methode

Allereerst de stof. Deze moet van goede kwaliteit zijn. Mijn dress shirt is gemaakt van Zwitserse katoen. Het is zacht, voelt een beetje als flanel en valt mooi. Na het knippen werden eerst de schouderpassen op het shirt genaaid volgens de Burrito methode. Deze methode zorgt ervoor dat er geen steken zichtbaar zijn. De schouderpas is doorgestikt, maar alleen op de voorkant. De binnenkant van de schouderpas heeft een label dat verwijst naar de januari SAL 2016 met DPC. Een klassiek dress shirt had altijd een monogram van de eigenaar zodat het shirt na de wasserij terug kwam bij de eigenaar, maar dit monogram was nooit zichtbaar. Vandaar dat ook dit label aan de binnenkant is genaaid.

Stylish details

The sleeve has an upper and lower pattern. The seam follows the yoke line on the back. Making this type of sleeves allows you to make a better fit under the elbow. The cuffs were sewed on the sleeves before the upper placket. I decided not to make a standerd cuff, but to let the cuffs following the the side seam of the sleeve.

dress shirt feminine styledAfter the sleeves were set in the shirt it was time to make the collar. There’s a large range of collars to choose from. Picking the right style of collar is crucial and will give the dress shirt the final look, but it has always has to be well-made. DPC showed us how we could to do this and after trying some versions I made my choice. Now that the collar was finished I only needed to make the gusset, the buttonholes and sewn on the buttons. In the book you can see some examples of gussets and I decided to make a pentagon shaped gusset. A gusset is an extra piece of fabric that will prevent the shirt from ripping at the seam that can be caused by tucking or untucking the dress shirt. On one of the gussets I’ve made a little crown.

Mouwen en Kraag

De mouw heeft een boven en onder mouw. De naad volgt de lijn van de schouderpas op de rug. Dit mouwtype heeft als voordeel dat je een betere pasvorm krijgt onder de elleboog. De manchetten werden eerst aan de mouwen genaaid en daarna de knoopsluiting. Ik besloot geen standerd manchet te maken, maar een naad in de manchet te maken die doorloopt met de zijnaad van de mouw.

dress shirt feminine styled

Na de mouwen was het tijd om de kraag te maken. Er is een groot scala aan kragen om uit te kiezen. De keuze van de kraag bepaald voor een groot deel de look van het dress shirt, maar moet in ieder geval goed worden gemaakt. DPC liet ons zien hoe we dit kunnen doen en na het proberen van wat versies maakte ik mijn keuze. Nu de kraag klaar bleef het naaien van een extra versteviging bij de zijnaden, de knoopsgaten en het aannaaien van de knoppen over. In het boek zijn enkele voorbeelden te zien zo’n versteviging en ik besloot tot een vijfhoekig model. Deze extra versteviging moet voorkomen dat het dress shirt uitscheurt op de zijnaad tijdens het aan- en uitrekken van het dress shirt. Op één van de inzetstukken heb ik een beetje kroon genaaid.

Buttons sewn on by hand with a sank

One of the annoying things when you’ve bought RTW clothing is losing buttons. A classic quality styled dress shirt buttons are sewn on by hand with a sank. The sank will give some extra space for the button placket and also you won’t end up seeing centric wrinkles around the buttons. I never sew buttons on garments with my sewing machine. After all the work is done I love doing this last final piece of sewing by hand. 

Eén van de vervelende dingen als je RTW kleding hebt gekocht is het verlies van knopen. Een klassiek en kwaliteit dress shirt heeft met de hand aangenaaide knopen op stift, zodat er wat extra ruimte voor de knoopsluiting is maar ook dat er geen de stof rond de knopen gaat trekken. Knopen op kledingstukken zetten heb ik nog nooit met mijn naaimachine gedaan: ik vind het na al het andere werk om dit als sluitstuk met de hand te doen.

Time and Costs

dress shirt feminine styled detailsTotal cost: Swiss cotton € 22,50. Yarn € 3.50. Interfacing € 1.50. Buttons €7.60. The Shirtmaking Workbook € 22,99.

Time used for this project: pattern drafting 2h, cutting 1.5h, sewing 8h.

Totale kosten: Stof: € 22,50. Garen € 3,50. Versteviging € 1,50. Knopen € 7,60. The Shirtmaking Workbook € 22,99.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2uur, knippen 1.50uur, naaien 8uur.

The finished feminine styled dress shirt

Conclusion: This feminine styled dress shirt is lovely to wear due to the fact the fabric is soft and drapes nicely and is wonderful addition to my wardrobe. Before I started making my version of a classic quality styled dress shirt I did some research how the make of a high quality dress shirt. It all starts with a pattern made to measure for the person who will be wearing it. I use block patterns to make my own patterns so this was no problem. DPC makes his yokes in one piece, some bespoke shirt makers suggested to make them in two parts so the yoke can follow the shoulder and the shape of the upper part of the back. My yoke is also made out of a single pattern piece. I like making an upper en lower sleeve for a better fit under the elbow. Now the cuff has a side seam that runs following the side seam of the sleeve both look more one. Although not all the elements of the a classic styled dress shirt are used the gusset is a nice detail to finish my feminine styled dress shirt. The shirt making workbook by DPC will be used in the future for other dress shirts that I will be making.

Het eindresultaat

dress shirt feminine styled

Conclusie: Dit vrouwelijk model van het dress shirt is heerlijk om te dragen  vanwege de zachte stof die mooi valt en past goed bij mijn andere kleding. Voordat ik begon met het maken van mijn versie van een klassiek dress shirt heb ik wat onderzoek gedaan naar het maken van een dergelijk dress shirt. Het begint allemaal met een patroon naar de maat van de persoon die het zal gaan dragen. Ik gebruik mijn blokpatronen om mijn eigen patronen te maken dus dit was geen probleem. DPC maakt zijn schouderstukken uit één stuk, waar maatshirt makers ze vaak maken in twee delen zodat de het schouderstuk de vorm van schouder en het bovenste deel van de rug kan volgen. Mijn schouderstuk is ook gemaakt uit een stuk. Ik hou ervan om een boven- en ondermouw te maken voor een betere pasvorm onder de elleboog. De manchet heeft een zijnaad die doorloopt in de mouw zodat ze één geheel vormen. Hoewel niet alle elementen van een klassiek gestileerde overhemd gebruikt zijn is extra versteviging bij de zijnaden een leuk detail om mijn vrouwelijke dress shirt mee te beëindigen. Het Shirtmaking Workbook van DPC zal in de toekomst gebruikt worden bij andere dress shirts die ik zal maken.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.