sewing magazine handmade stashIn this post I share with you my thoughts about RTW versus Handmade and my fabric stash. Two years ago I decided not to buy RTW clothes any more and make them instead. Until that moment my closet was a mixture of RTW and handmade.

Twee jaar geleden heb ik besloten om zelf kleding te maken in plaats van kopen. Tot dat moment was mijn kledingkast een mix van RTW en zelfgemaakte kleding.

RTW versus handmade clothes

Finding the right pants, blouse, jacket or dress was taken so much time that I easily could have made a fitted garment in the same time. Another blogger also wrote about her frustration about the fit of RTW. Another reason for making my own clothes is that RTW can be sewn so badly and poor, that I had to repair regulier seams, hems and putting on buttons that came off. Half of my handmade garments are made with my own drafted patterns. Gradually RTW is leaving my closet and handmade is coming in.

In this post I told you about my sewing plans for this year. One of my goals is trying to avoid stash. When I was counting my fabrics at the start of this year  the conclusion was that after one year of sewing I was only 2.25mm down. Another reason is for avoiding bought fabric into stash is that I’ve reached the limit of my space to store fabric. 

Het vinden van de juiste broek, blouse, jas of jurk nam zoveel tijd dat ik in dezelfde tijd ook dat kledingstuk gemaakt kon hebben. Een andere blogger deelde laatst ook al haar frustratie over de pasvorm van RTW. Een andere reden voor het maken van mijn eigen kleding is dat RTW zo slecht genaaid kan zijn, dat ik met regelmaat naden en zomen aan herstellen ben en knoppen opnieuw moet aanzetten. De helft van mijn zelfgemaakte kledingstukken zijn gemaakt met mijn eigen getekende patronen. Geleidelijk wordt RTW vervangen door zelfgemaakte kleding.

Stash versus Investment

sewing technical handmade blouse stashThere’s also this question: is fabric stash an investment or is it a waste of good money. Probably both. Stash fabric can fade away and wear down on the folded areas. Patterns on fabric or colors also can get dated. Classic patterns like tartans, tweed fabrics, denims and plane T-shirt fabric can be useful to have them. All my fabrics aren’t older then five years and they were never mend to turn into stash.

In dit bericht vertelde ik mijn naaien plannen voor dit jaar. Een van mijn doelen is om verdere uitbreiding van voorraad te voorkomen. Toen ik mijn stofvoorraad optelde kwam ik tot de conclusie dat na een jaar naaien ik slechts 2.25m minder had dan bij de start. Een ander punt is dat er ook niet in mijn kast past: Ik heb de limiet van mijn opslagruimte bereikt.

Buying Fabric

When I go out buying fabric I’ve a list of my sewing plans. For some reason some of them don’t come alive and the fabric ends in the coset as stash although I try to call it my fabric collection. This year I started with making my version of a LBD. Currently I’m working on a project as part of the January challenge SAL in a stash busting group: the make of a shirt. My version will be a blouse made of stash fabric. The blouse will have pockets from Pattern Magic book II, sleeve plackets and a collar from the Shirtmaking Workbook. To give you some idea here’s a sketch I’ve made. The challenge end on Januari 31.

Stoffenvoorraad

Tegenwoordig heb ik het over mijn stoffencollectie. Dit jaar maakte ik een begin met het maken van mijn versie van een LBD. Momenteel ben ik bezig met een project in het kader van de januari SAL-uitdaging in een stash busting groep: het maken van een shirt. Mijn versie zal een blouse zijn gemaakt van stof uit mijn voorrad. De blouse krijgt zakken uit het Pattern Magic boek II, mouwsplitten en een kraag van the Shirtmaking Workbook hebben. Om een idee te krijgen van de uitkomst heb een schets die ik gemaakt. De uitdaging eindigt op 31 januari.

Dan is er nog deze vraag: is de stofvoorraad een investering of is het een verspilling van goed geld. Waarschijnlijk beide. Voorraadstof kan vervagen en slijten op de vouwranden. Patronen op de stof of kleuren kunnen gedateerd raken. Klassieke patronen zoals tartans, tweed stoffen, jeans en T-shirt stof jersey zijn misschien nuttig om te hebben. Mijn stoffen zijn niet ouder dan vijf jaar en ze waren nooit bedoeld om voorraad te worden. Toen ik de stof ging kopen was met een doel voor ogen. Om een of andere reden is dat voor sommige niet gelukt en is de stof op de plank geëindigd.

Reduce of fabric stash

Now for one last thing about stash. Judy, who started this group is also encouraging us to clear out our being space. Last week I was clearing out my sewing magazines.  When I buy a sewing magazine it’s mostly for a specific pattern. After going trough all my magazines I decided to let half of them go. Some of the remaining half have now stickers on them referring to a pattern and fabric that’s in my stash. This should help to clear out my fabric stash and unused patterns and to achieve goals at the end of this year. Well we see what as become of all these at the end of the year: stay tuned.

sewing magazines stash fabric handmade

Nog een laatste ding over voorraad. Judy, die de groep begonnen is moedigde ons ook aan om onze naairuimte op te ruimen. Afgelopen week heb ik mijn naaitijdschriften uitgezocht. Als ik een naaitijdschrift koop is dat meestal voor een specifiek patroon. Na het doornemen van al mijn tijdschriften heb ik besloten de helft weg te doen. Van de overgebleven helft hebben een aantal nu stickers met een verwijzen naar een patroon en de stof uit mijn voorraad. Dit zou moeten helpen om mijn doel te bereiken. Wel aan het eind van het jaar zullen we zien wat ervan te recht is gekomen: stay tuned.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.