Just like many others I always start each new year with some good intentions. Last year I wrote my intentions down on a bucket list. It had ten items and four of them are done. Starting my website/blog was one of them, another one was sewing a Chanel jacket.

Ieder jaar begint met goede voornemens. Vorig jaar heb ik tien voornemens op een bucket list geschreven. Een website/blog starten was er een en een ander was een Chanel jacket maken.

The bucket list

Seven goals were scored. Two 2015-items are now on the list for this year. How to deal with my stash fabrics is one of the eight new items. Another thing I want to tackle this year are my never used sewing magazines and sewing patterns. This year I will try to use only patterns that I already have or drafted by myself.

Uiteindelijk heb ik er zeven weg kunnen strepen. Twee staan er nu op de lijst voor dit jaar zo ook hoe ga ik om met mijn stoffen voorraad. Daarnaast ga ik kleding maken uit mijn nooit gebruikte naaitijdschriften en patronen.

My fabric stash

Last year I joined a stash-busting-group and also a stash-busting-SAL-group on Facebook. When I joined the first group I had about 35m of fabric in my closet. Now with start of 2016 there’s exactly 32.75m of fabric in my closet. There is also one large supermarket shopping bag with pieces of leftover fabric and one shelf of discarded clothes. One can say: ‘I’ve lost 2.25m fabric’. My sewings tells another story. Some of my stash fabric turned into clothes, but I also added some new fabrics to my stash.

Vorig jaar ben ik lid geworden van een stash-busting-groep en ook van een stash-busting-SAL-groep op Facebook. Bij de start had ik 35m in mijn kast. Nu bij het begin van 2016 heb ik precies 32.75m aan stof in mijn kast. Daarnaast heb ik nog een grote supermarkt tas vol met restanten en een plank vol met afgedankte kleding. Je zou kunnen zeggen er is 2.25m minder op de plank. Mijn gemaakte kleding vertelt iets anders. Sommige stoffen uit mijn voorraad is kleding geworden, maar er is ook nieuwe voorraad bijgekomen.

How can I avoid a fabric stash?

Where to start. How can I avoid that there’s more fabric coming in then going out in 2016. Pin photo’s on the closet door to remind me of what’s already there? Staying away from fabric shops and fabric markets? When I started sewing my Sinterklaas gifts I also started sorting out my stash fabrics and made arrangements with them. Then I took photo’s and made sewing plans in the following weeks. The keyword was Wardrobe planning. What are my plans. Here we go.

Hoe te beginnen. Hoe kan ik vermijden dat er stof bij komt in 2016. Foto’s van de stoffen voorraad op de kastdeur plakken? Stoffenwinkels en stoffenmarkten vermijden? Toen ik begon met het naaien van de Sinterklaas cadeautjes heb ik ondertussen ook mijn voorraad in kaart gebracht en bedacht wat ik ervan zou gaan maken met in mijn achterhoofd: Wardrobe planning.

Making sewing projects

IMG_3348 serie 1

from left to right:

 • a pair of trousers
 • a T-shirt with black contrast
 • Dusty-top LMV (from LMV-magazine I bought last year)
 • light coat version 1 for the August stash busting SAL
 • a sparkling sweater
 • a white T-shirt with a twist
 • a pair of trousers

IMG_3351 serie 2

from left to right:

 • jeans
 • a long summer blouse
 • the Sassy Liberian blouse (a pattern I already have)
 • a light summer blouse
 • shirt fort the January stash busting SAL with David Page Coffin
 • light coat version 2 for the August stash busting SAL
 • blue T-shirt
 • summer dress

IMG_3356 serie 3

from left to right

 • black and white woven for a blouse
 • black and white woven  for a blouse
 • black and red knitted for a dress
 • black with black dots knitted for a sweater
 • blue-brown-white jersey stripe
 • leftover from the 2015 Christmas dress
 • black and brown for a cardigan coat
 • Chanel fabric for a Chanel jacket
 • Tartan for a jacket
 • dark grey for a light coat

Realistic or not that’s the question

The next question is how realistic are these plans and ideas. What is certainly going to happen. The most likely are the makes mentioned at photo 1 and photo 2. The black and brown in photo 3 for a cardigan sweater coat will match with the pair of trousers the first on the left in photo 1. The shirt-making workbook will be used for the black-white flowery blouse shown in photo 3. The most unlikely sewing will be the Chanel jacket. Last year I made this almost Chanel jacket. A Chanel jacket is one of my favorite items, but sewing this type of jacket is a challenge. If I succeed two-third of my fabric stash will be turned into garments. 2016 has also an extra sewing day: instead of 365 days I’ve 366. Lucky me. 

De volgende vraag is hoe realistisch deze plannen zijn. Wat gaat er zeker gebeuren. Wat zeker gaat lukken is de kleding genoemd bij foto 1 en foto 2. Het zwart met bruin van foto 3 past bij de linker broek van foto 1. De shirt-making workbook zal ook weer gebruikt worden voor de zwart-witte bloemenstof van foto 3. Het minst waarschijnlijk is het Chanel jasje. Vorig jaar maakte ik de almost Chanel jacket. Hoewel het een van mijn favoriete kledingstukken is, blijft het een uitdaging. Als ik slaag dan is ongeveer tweederde van mijn stof voorraad kleding geworden. 2016 heeft ook nog eens een extra dag: 366 in plaats van 365.

2 Comments on New year and good intentions

  • Thank you. Just took a look at your blog. Great work too. Plans are the first step and that’s what we’ve done. They other will follow.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.