Last October I started with growing hyacinths in a vase and now the first two are standing on our windowsill bringing a little bit of spring into our sitting room. Last week was cold and we had frost, but yesterday temperatures were rising again. While we were enjoying sun a snow blizzard went over the East Coast of America. We were walking in the sun while people In Washington and New York had to remain indoors. 

Oktober vorig jaar ben ik begonnen met het trekken van hyacinten op een vaas en de eerste twee staan nu op onze vensterbank en brengen wat lente in de kamer. Afgelopen week was het koud en was er vorst, maar gisteren waren de temperaturen weer gestegen. Terwijl wij genieten van zon raasde een sneeuw sneeuwstorm over de oostkust van Amerika. Wij liepen in de zon terwijl de mensen in Washington en New York binnen bleven.

My home grown hyacinths

Hyacinths in a vase on the windowsill

Hyacinths in a vase on the windowsill

Here are two photo’s of the hyacinths in a vase standing on our windowsill. On the first photo you can see the sunshine coming through the window. The second photo’s shows a little bit of our Japanese cherry blossom tree. The branches are still bare and it will take some time before there are flowers on our tree. Until that time we are enjoying our hyacinths on the windowsill.

Hier twee foto’s van de hyacinten op de vensterbank. Op de eerste foto zie je de zon door de ruit. De tweede foto toont een iets van onze Japanse kers. De takken zijn nu nog kaal en duurt nog even voordat er bloemen aan onze boom zitten. Tot die tijd genieten we van onze hyacinten op de vensterbank.

Just bought hyacinth vase

Recently I added a new vase to my collection. Besides fabrics I also have a soft spot for vases that I can use for growing hyacinths in a vase. This one was found in one of the local department stores during the annual sale clearing out the winter goods and making place for the spring goods. I couldn’t resist it and with 50% reduction on the ticket there was no way back. This vase will be in use in October this year. 

Hyacinths in a vase on the windowsill

Recentelijk heb ik een nieuwe vaas voor mijn collectie gekocht. Naast stoffen heb ik heb ook een zwak voor vazen die ik kan gebruiken voor het trekken van hyacinten op vaas. Deze vond ik in een van de plaatselijk warenhuizen tijdens de jaarlijkse opruiming van de winter goederen om plaats te maken voor de lente goederen. Deze vaas zal in gebruik in oktober van dit jaar.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.