There’s a kind of line in the books have being reading lately. When I finished
‘Dit kan niet waar zijn’ my next book was ‘Amsterdam’ by Russell Shorto.

AmsterdamWhen the VOC was founded they needed money to finance this venture. They came up with the idea to let people buy shares. This was the first time that a new venture was raising money. Everyone could buy this shares and as a owner of this shares you also could sell them to someone else. After a while the first scandal in the share trade occurred.

Er zit een soort lijn in de boeken die ik de laatste tijd gelezen heb, Na het uitlezen van ‘Dit kan niet waar zijn’ begon ik aan ‘Amsterdam’ van Russell Shorto. Bij de oprichting van de VOC was er geld nodig om de onderneming te financieren en men deed dit met de uitgifte van aandelen, die iedereen kon kopen, maar ook weer kon verhandelen. Het duurde niet lang voor het eerste schandaal in aandelenhandel ontdekt werd.

Amsterdam and the way Dutch people think and how we live

Although the book is about Amsterdam it also tells a lot about the way Dutch people think and how we live. Everyone knows Amsterdam for his canals with the merchant houses, the portraits of Rembrandt and Van Gogh and the red light district. The Dutch are famous for there battle against water. The Dutch have created their own country during the past centuries. The citizens of the region that would became Amsterdam started building dikes and canals in the 13th century to avoid sea water flooding their land constantly. Everyone who was working on this battle got a piece of conquered land afterwards. Perhaps this is a good example of the second part of the title: A History of the World’s Most Liberal City. Each chapter of the book dealt with a subject which is preserved the role of liberalism.

Amsterdam en de Nederlanders door de ogen van een buitenlander

Ofschoon het boek over Amsterdam handelt vertelt het veel over hoe Nederlanders denken en leven. Iedereen kent Amsterdam vanwege zijn grachten met zijn koopmanshuizen, de schilderijen van Rembrandt en Van Gogh, de rosse buurt en zijn waterwerken. De Nederlanders hebben door de eeuwen heen hun eigen land gebouwd. Ter voorkoming van overstromingen begonnen de inwoners van wat nu Amsterdam is dijken en kanalen te bouwen in de dertiende eeuw. Iedereen die hier aan mee had gedaan kreeg naderhand een stuk veroverd land. Misschien is dit een goed voorbeeld van het tweede deel van de titel: geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld. Elk hoofdstuk van het boek behandeld een onderwerp waarbij ook de rol van het liberalisme wordt meegenomen.

Amsterdam then and now

The book begins in the 13th century and ends in the present, it could very much like a history book, but it certainly is not. It’s nice to read how a foreigner experience us Dutch and perhaps see things that are so common to us. As a Dutchman the book was a pleasure to read and I have also learned a couple of things I didn’t know: for example why dokter Tulp named himself dokter Tulp. Russell Shorto has a pleasant way of writing about historical events and persons, what impact they had and sometimes still have. I really enjoyed reading this book. 

Door het boek te laten beginnen in de 13e eeuw en te eindigen in het heden heeft het veel weg van een geschiedenis boek, maar dat is het zeker niet. Het is leuk om te lezen hoe een buitenlander tegen ons aan kijkt en misschien dingen ziet die voor ons zo gewoon zijn. Als Nederlander heb ik het met veel plezier gelezen en er ook het een en ander van opgestoken (nooit geweten waarom dokter Tulp zo heet). Russell Shorto schrijft aangenaam over historische gebeurtenissen en personen, de invloed ervan toen en soms nu nog. Ik heb dan ook genoten van dit boek.

Next book on my list

Next book: Magdalena by Maarten ’t Hart

Volgend boek: Magdalena van Maarten ’t Hart

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.