IMG_2508When you take a good look at this photo you probably see that I’m wearing two different socks. There is a reason for that.

Als je goed naar deze foto kijkt, kun je zien dat ik twee verschillende sokken aan heb en daar is een rede voor.

Buying new socks

Last week we went away for a couple of days and while we were riding to our destination I suddenly realized I had forgotten to put some pair of socks in my suitcase. How this could happen? Well I was only wearing socks since two days because it was getting colder. Turning back home for a couple of socks woud be an option, but I could easily buy socks in one of the shops at our holiday address. 

Vorige week zijn we een paar dagen weggeweest en eenmaal in de auto realiseerde ik mij dat ik vergeten was sokken mee te nemen. Hoe kon dit gebeuren? Eigenlijk omdat ik pas sinds twee dagen weer sokken droeg vanwege het weer. Terug naar huis gaan was een mogelijkheid, maar ook kon ik nieuwe sokken kopen daar waar we verbleven

Socks to support research for Alzheimer’s

Currently you can buy a pair of socks to support research for Alzheimer’s and I decided to look for a pair of these socks. In one of the local villages was the supermarket where they were available for sale and I bought two pairs of these socks.

Momenteel kun je deze sokken voor onderzoek naar Alzheimer kopen als donatie aan dit onderzoek en ik besloot een paar te kopen. In een van de omliggende dorpen was een supermarkt die ze verkocht. Met 2 paar sokken verliet ik de winkel.

Erik Scherder

One of the ambassadors of this socks project is Erik Scherder, who is professor Clinical Neuropsychology. In his book ‘Laat Je Hersenen Niet Zitten’ (‘Don’t Let Your Brains Sit’) he advises everyone not to sit still. In his believe exercise is one of the ways to activate your brain when you’re getting older and it delays the aging of the brain cells. A couple of months ago I bought this book as a Sinterklaas gift for my husband. His plea in this book: get moving, walk while you’re having lunch or when you’ve a meeting. Beter chewing also helps. Sitting behind you’re computer and in front of your television for hours will not only result in more weight and loss of fitness it also has a negative effect on your mood and sleep and wake moments. His book is very inspiring and it didn’t took me long to read it. 

Laat je hersenen niet zitten

Een van de ambassadeurs van dit sokken-project is Erik Scherder, professor Klinische Neuropsychologie. In zijn boek ‘Laat je Hersenen Niet Zitten’ adviseert hij iedereen om niet stil te zitten en te blijven bewegen, omdat dit je brein stimuleert bij het ouder worden en veroudering van de hersencellen vertraagd. Met Sinterklaas heb ik dit boek cadeau gedaan aan mijn echtgenoot. Zijn pleidooi in dit boek is: blijf bewegen, ga wandelen als je luncht of vergadert. Zelfs beter kauwen draagt bij. Uren zitten achter de computer of voor de televisie zorgt niet alleen voor een toename van lichaamsgewicht en je minder fit voelen, maar heeft ook een negatief effect op stemming en dag- en nachtritme. Het boek is het lezen waard.

And how about me?

Do I move enough? During our small holiday we’ve stayed in a house in the forrest. There was no television and internet wasn’t always available. We’ve been been reading, walking and cycling during our stay and we didn’t really missed television and internet. When I’m at home I sport six days per week. If sewing is a good way to move in his opinion: I don’t know, but when I do need yarn, buttons, zippers or any other sewing materials I walk or cycle to the store. 

Beweeg ik genoeg? Ons korte verblijf hebben we doorgebracht in een huis in het bos, zonder televisie en internet. We hebben gelezen, gewandeld en gefietst. Televisie en internet hebben we niet gemist. Thuis sport ik zes keer per week. Of kleding maken een goed beweging is in zijn ogen weet ik niet, maar als ik garen, knopen, rits of iets dergelijks nodig heb doe ik dat met de fiets of lopend.

The Alzheimer socks

These two different socks symbolize the confusion that Alzheimer’s patients suffer daily. I will be wearing this socks occasionally, just to remind me of the impact of this disease not only on the lives of its patients but also on their loved ones.

De twee verschillende sokken symboliseren de verwarring waarmee Alzheimer patiënten dagelijks te kampen hebben. De sokken zal ik zo nu en dan blijven dragen om mij eraan te herinneren welke impact Alzheimer heeft op hen die het treft, maar ook op hun omgeving.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.