Our youngest daughter and I share the same habit: the lake of throwing away of clothes, things made out of fabric and other stuff in general. I probably inherited it from my father. Everything was reparably in his eyes. He could make lovely stuff from scratch while I repaired his clothes. Repairing is caring. I can’t throw away good clothes that can easily be repaired.

Onze jongste dochter en ik hebben dezelfde gewoonte: geen van beide kunnen we afscheid nemen van kleding en andere zaken. Waarschijnlijk heb ik deze gewoonte overgenomen van mijn vader. in zijn ogen was alles te repareren. Hij kon prachtige dingen maken van waardeloos materiaal, terwijl ik zijn kleren repareerde. Ik kan gewoon geen kleding weggooien die gemaakt en weer gebruikt kan worden.

Well beloved duvet cover

IMG_2012

Recently a duvet cover of our youngest daughter had seen better days. The seem on the top and side was worn down and there were rips and tears. She is very attached to this duvet cover and begged me not to throw it away, but that I would it repair it for her. At the same time I started with the repair one of my FB-members came with this lovely example as idea to make. Well the fabric I had wasn’t suitable but it is something to keep in my mind for you know never when.

Een dekbedovertrek van onze jongste dochter had betere dagen gekend. De zoom en bovenkant waren versleten en hadden scheuren. Zij is zeer gehecht aan dit dekbedovertrek en smeekte mij om het te repareren. Terwijl ik hiermee bezig was kwam een van mijn FB-vrienden met dit exemplaar aan. Het dekbedovertrek van onze jongste dochter is totaal anders, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.

Preparation

IMG_2016

I started with taking the whole duvet cover and pillowcase apart. Then I made a decision which parts had to be replaced with another fabric. After a good look I decided to cut small long stripes of fabric from the side and top of both sides of the duvet cover. The new stripes of fabric would be sewed together in the corner at a 45 degree angle. The pillowcase was going to have a new front and the back two triangel pieces on two corners. The original pillowcase had ruffles on the two side seam and also those had rips and tears. Luckily I was able to use one of the small stripes of fabric I cut of for it. 

Eerst haalde ik het hele dekbedovertrek uit elkaar, voordat ik besloot dat het beste zou zijn om van beide zijkanten en bovenkant smalle strepen stof te vervangen. Het kussensloop een nieuwe voorkant en de achterkant twee driehoekjes in de hoeken. De originele kussensloop had gerimpelde stroken aan twee zijkanten en ook deze moeten worden vervangen. Gelukkig kon ik een van de afgeknipte stroken stof hiervoor gebruiken.

Using Contrast FabricIMG_2018

After all the cutting of the worn down fabric and rearranging I measured how much fabric I had to buy for the restoration. The easiest solution would be another matching duvet cover, but after some search I couldn’t find one. Then I went searching for a matching fabric. Luckily I found in a warehouse for homeware cotton fabrics. They were all discounted and after some conversation with my daughter she decided she liked the fabric with the roses the most. After a pre-wash it was cutting and sewing. The whole repair took me a day, but it was it worth. Our daughter is very pleased with the result and when she stay with us she still can sleep under her favorite duvet cover.

IMG_2020

Na het afknippen van de versleten delen kon ik meten hoeveel vervangende stof ik nodig zou hebben. De simpelste oplossing zou een andere bijpassende dekbedovertrek zijn, maar helaas kon ik die niet vinden. Dan maar op zoek naar bijpassende stof. In een woonwinkel liep ik tegen katoenen stof aan, die ook nog eens in de uitverkoop waren. Na een ruggespraak met onze jongste dochter kwam haar keuze op de stof met de roosjes. Na de stof te hebben voorgewassen, kon het knippen en naaien beginnen. De reparatie kostte uiteindelijk een dag, maar het was het waard. Onze jongste dochter is zeer tevreden en kan nu weer onder haar favoriete dekbedovertrek slapen als ze thuis is.

Time and Costs

Total cost: Fabric €10,50. Yarn €3,00.

Time used for this project: cutting 1.5h, sewing 8h

IMG_2017

Totale kosten: Stof: €10,50. Garen €3,00.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1.5uur, naaien 8uur

The repaired duvet cover and the smile

Conclusion: As I said in the beginning I repair clothes and also other fabric goods. The question is when has something really come to an end and has the time come to say goodbye or was it worth to rescue this duvet cover. Our youngest daughter is so happy with the repairing and restoration that although a new duvet cover would have cost almost the same as the used material for the reparations it was worth doing it.

Conclusie: Zoals ik in het begin zei: ik repareer kleding, maar ook andere zaken gemaakt van stof. De vraag is wanneer is iets echt op en wordt het tijd om afscheid te nemen. Was het waard om dit dekbedovertrek te repareren. Onze jongste dochter is zo blij met haar gerepareerde dekbedovertrek dat alhoewel een nieuwe exemplaar bijna hetzelfde gekost zou hebben ditmaal was het waard om het te doen.

2 Comments on What is a smile worth or The restoration of a duvet cover

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.