When I was younger my mother and her neighbor used to share the Marion. The patterns were copied with a tracing weel on paper from old newspapers. In the early 70’s of twentieth century she start buying the KNIP because she found that the patterns in the Marion weren’t fashionable enough to her taste. It was about the time I started sewing more clothes and many of my clothes came from the KNIP. KNIP also had and still has a kids version: KNIPPIE. Many clothes our daughters wore came from editions of this magazine.

In mijn kindertijd deelde mijn moeder de Marion samen met de buurvrouw. Patronen werden op krantenpapier uitgeradert. In de jaren 70 van de vorige eeuw begon mijn moeder met het kopen van de KNIP omdat zij de modellen in de MARION niet meer modieus genoeg vond. In die periode begon ik ook meer te naaien en veel van mijn toen gemaakte kleding kwam uit de KNIP. KNIP had en heeft een kinderversie: KNIPPIE. Veel kleren die onze dochters droegen, kwamen uit edities van dit blad.

Old sewing magazines

Schermafbeelding 2015-11-13 om 15.55.05

When my mother moved to an other appartement last year she did some clearing out. Some of the sewing tools are already described. Between the items there was also this old BURDA magazine from 1991. The blouse on the front page was made by me for my mother. My mother wasn’t a sewer: she was a knitter. That’s why I sewed a lot of her clothes in the past. A couple of days ago our youngest daughter was looking at some old pictures from my mother while we were visiting her and I recognized many of the clothes I sewed for her.

IMG_2120

Vorig jaar is mijn moeder verhuisd. Bij het opruimen kwam er diverse naaigereedschap uit kasten waarover ik al eerder schreef, maar ook deze BURDA uit 1991. De bloes van de voorpagina heb ik ook gemaakt voor mijn moeder, vooral omdat mijn moeder meer van breien hield dan van naaien. In het verleden heb ik dan ook veel van haar kleding genaaid. Een paar dagen geleden zat onze jongste dochter oude foto’s te bekijken van mijn moeder terwijl wij haar bezochten. Op veel foto’s droeg zij door mij genaaide kleding.

Pattern Drafting Course

Almost twenty years ago I went with a friend to a pattern drafting course. Although I still use patterns from a sewing magazines or an indie pattern maker to make my clothes I also like to draft my own patterns. When a commercial sewing pattern needs a lot of alterations the question is what is wisely: making all those alterations or draft your own pattern. For me personally: I still don’t have the right answer.

Bijna 20 jaar gelden heb ik samen met een vriendin een cursus patroontekenen gevolgd. Ofschoon ik nog steeds kleding maak uit een tijdschrift of van een onafhankelijke patronenmaker teken ik zelf ook graag patronen. De vraag is steeds: als een commercieel patroon veel aanpassingen vraagt, is zelf tekenen dan niet beter. Het juiste antwoord op deze vraag heb ik nog niet.

Cologne and Fabric Shopping

IMG_2049

Last week we were together with our daughters away for a short family holiday. We also went to Germany to visit Cologne. Before we went away I did a search on the internet for fabric shops in Cologne. While I was doing my search I came across some other sewing magazines (Handmade Kultur, Fashion Style and CUT-magazine) then BURDA-style. So I decided that I was trying to find 1 or 2 of this magazines. Although we visited 2 fabric shops I didn’t find any other magazines except the BURDA-style, neither did I find magazines in the supermarket. A kiosk was never seen. During our visit we did came across the famous Eau De Cologne 4711 shop on Glockengasse. My grandmother, the mother of my mother, always had this fragrance on her handkerchiefs. She also took it with her when she had to stay in the hospital and I remember it standing on her nightstand.

Duitse zelfmaak modetijdschriften

IMG_2054

Vorige week waren we een paar dagen weg samen met onze dochters en bezochten ook Keulen. Voordat we weg gingen had ik al op internet gezocht naar stoffenwinkels in Keulen. Tijdens mijn zoektocht kwam ik een aantal andere tijdschriften tegen (Handmade KulturFashion Style and CUT-magazine) dan BURDA-style en besloot om tijdens ons bezoek er 1 of 2 te kopen. Ondanks mijn bezoek aan 2 stoffenwinkels kwam ik deze tijdschriften niet tegen. Ook een bezoek aan de supermarkt leverde niets op en een kiosk zijn we niet tegengekomen. Tijdens ons bezoek kwamen we wel langs de beroemde winkel van 4711 aan de Glockengasse. Mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder, had het altijd op haar zakdoek. Tijdens een verblijf aan het ziekenhuis en ik zie het nog staan op haar nachtkastje.

The newest KNIPmode magazine

IMG_2121

Back in the Netherlands while I was doing shopping I came across the new KNIP-mode. In the magazine I saw this lovely sweater made out of leftovers fabrics. I decided to buy the magazine and there was a bonus: I got the magazine with 25% discount. Now I’m going trough my leftover fabrics and making arrangements for a copy of the sweater. When I was going trough my leftover fabrics I came across a piece of 4-way stretch fabric that I used last year for the Cake Challenge of The Monthly Stitch. There was just enough fabric left to make another T-shirt. It’s almost finished, just like a request I’m doing at this moment and about starting to sew a refashion for Refashioners challenge.

IMG_2122

Terug in Nederland zag ik het september nummer van KNIP-mode liggen terwijl ik boodschappen deed. In dit tijdschrift staat een leuke trui gemaakt van reststoffen. Ik besloot het nummer te kopen en terwijl ik afrekende, kreeg ik van 25% korting. Op dit moment loop ik door mijn reststoffen en maak arrangementen voor mijn trui. Terwijl ik door de stapel met reststoffen ging, kwam ik een stuk 4-way stretch stof tegen die ik vorig jaar had gebruikt voor the Cake Challenge of The Monthly Stitch. Er was precies genoeg voor een nieuw T-shirt. Het is bijna klaar. Daarnaast is een verzoek bijna af en ga ik beginnen met het naaien van een refashion voor de Refashioners uitdaging.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.