The crown by Nancy Bilyeau takes us back to May 1537. Joanna Stafford, a young novice nun, decides to leave Dartford Monastery to attend the execution of her nice at the stake in London. Her nice rebelled against Henry the 8th for his rol in the separation of The Church of England from The Roman Catholic Church. By doing so Joanna not only thereby breaks her vows, she also will be coming in a very difficult position.

De kroon is geschreven door Nancy Bilyeau. Het brengt ons naar mei 1537 wanneer a jonge novice non, Joanna Stafford, de executie op de brandstapel van haar nicht wil bijwonen, die rebelleerde tegen de scheiding van staat en kerk door Henry de Achtste. Door te vertrekken uit haar klooster breekt zij niet alleen met haar gelofte, maar zal ook in een moeilijke positie terecht komen.

The execution

The execution is also attended by her father. Both didn’t know that the other would be there. Her father tries to speed up the death of his nice by throwing gunpowder on the stake. Both are arrested and taken to the Tower of London.  The bishop of Winchester gives her a choice, freedom and trying to find the Crown of Athelstan, a relic or her father will be tortured. She chooses for freedom and avoiding her being tortured. Two other monks will go with her and the three return to Dartford Monastery where the search begins. She doesn’t know who she can trust, but after a while both monks are her confidants. 

De executie wordt ook door haar vader bijgewoond. Geen van beide wisten van elkaar dat ze er zouden zijn. Haar vader tracht de dood van zijn nicht te bespoedigen door buskruit op het vuur te gooien. Beiden worden gearresteerd en gevangen gezet in The Tower of London. De Bisschop van Winchester stelt haar voor de keus, haar vader gemarteld of zij gaat op zoek naar de kroon van Athelstan, een relikwie. Om marteling van haar te voorkomen kiest zij voor haar vrijheid. Twee andere monniken vergezellen haar en gedrieën keren zij terug naar Dartford Monastery. De zoektocht begint maar zij heeft geen idee wie ze kan vertrouwen. Na enige tijd worden beide monniken haar vertrouwelingen.

The search

At first the search is in the Monastery, but it also takes her to castles of her family and other Monasteries. When she and one of the monks returns to the Monastery they are almost convinced that they probably will never find the relic. In the last Monastery, where King Athelstan is buried, the abbot showed them a secret tunnel and chamber under the ground. When they are returned at Dartford Monastery Joanna is convinced that there must be such a secret place in her monastery too. She finds the the secret place, but there are already some people there. Under the ground a catastrophe is taking place and Joanna gets injured. The crown is still mot found Some earlier events are coming together. Joanna has finally the last piece of the puzzle but she doesn’t know where to put it yet. 

In eerste instantie vindt de zoektocht plaat in het klooster, maar ook gaat zij naar kastelen van haar familie en andere kloosters. Als zij en een van de monniken terug naar het klooster is zij er bijna van overtuigd dat ze de kroon nooit zal vinden. In het laatste klooster, waar de koning van Athelstan begraven is, heeft zij een geheime ondergrondse kamer gezien. Joanna is ervan overtuigd dat er ook zoiets moet bestaan in haar klooster. Zij vindt de ondergrondse kamer, maar tijdens een schermutseling aldaar raakt ze gewond en ook de kroon wordt niet gevonden. Wel heeft zij alle puzzelstukken in handen.

Visit of father and cousin

When she recovers from her injuries her father comes to the monastery with her cousin. Her father tells her it’s his sun and that the rebelling nice is the mother. Now she understands what her father was doing at the stake. Her father is in a poor state and soon after his arrival at the monastery he dies. Her father is buried in the ground around the monastery and after that she does a final search for the crown. She finds the crown and together with monk she brings it to the last monastry. The crown and the king are reunited. 

Wanneer zij herstelt is van haar verwondingen komt haar vader langs met haar neefje. Haar vader vertelt dat dit de zoon is van haar rebellerende nicht en dat hij de vader is. Nu begrijpt ze ook waarom haar vader bij de executie was. Haar vader is er slecht aan toe en overlijd kort na zijn aankomst. Na de begrafenis van haar vader gaat ze nog eenmaal op zoek naar de kroon. Samen met de monnik brengt ze kroon naar het laatste klooster waar ze geweest is om kroon en koning te herenigen.

struggles between crown and cross

This book is about the power struggles between crown and cross. Henry the 8th wants to divorce from his first wife who hasn’t give him a son yet. It also shows the closure of the monasteries in that period.

Dit boek gaat over de machtsstrijd tussen staat en kerk. Henry de Achtste wil scheiden van zijn eerste vrouw omdat zij hem nog steeds geen zoon heeft geschonken. Het laat ook de sluiting zien van de kloosters in die periode.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.