IMG_1380

Flash Boys by Michael Lewis tells the story about the impact of computers programmed by smart nerds. They ensure that these computers are just a little, sometimes no more than a nanosecond, faster than the other. This little gape in time created by speed gives the “flash boys’ information just a little bit earlier and so they are able to make money with a deal without themselves really making a deal. The money they earn all disappears into the pockets of these “flash boys” and does not go to those who want to buy and sell. 

Flitshandel vertelt het verhaal over de invloed van computers geprogrammeerd door slimme nerds. Zij zorgen ervoor dat deze computers net even, soms niet meer dan een nanoseconde, sneller zijn dan de andere. Door deze voorsprong in snelheid zijn de zogenaamde “flash boys” in staat om in het kleine tijdsverschil dat zij hebben tussen een deal geld te verdienen, zonder dat zij zelf handelen. Het geld wat zij hiermee verdienen verdwijnt in de zakken van deze “flash boys” en gaat niet naar diegene die willen kopen en verkopen.

The Beginning

The book begins with the story of the construction of a fiberglass internet connection between  Chicago and New York across America. This connection should be as straight as possible between these two points to ensure the fastest connection. Eventually, a number of participants who are willing to pay a large sum of money for this connection will benefit from it. They have a lead which give them an advantage and a financial profit.

Het boek begint met het verhaal van de aanleg van een glasvezelverbinding van Chicago naar New York dwars door Amerika. Deze verbinding moet zo recht mogelijk tussen beide punten liggen om de snelste verbinding te garanderen. Uiteindelijk zal een aantal deelnemers die bereidt zijn om geld voor deze verbinding ervan profiteren. Zij hebben dan voorkennis waarmee zij financiële voordeel hebben.

The Start

The author of this book takes us back to October 19 1987, what he regards as the start of the so-called “flash trading”. On this day several traders refused to pick up their phone. No order could be passed and there was no trade. The Reg NMS undertook this action: computers began to take over the work of the traders. This decision has given the computer boys the opportunity to write computers programs to make it possible that some have an advantage.

De schrijver van dit boek leidt ons terug naar 19 oktober 1987 wat hij aanmerkt als de start van deze zogenaamde “flitshandel”. Op deze dag weigerden diverse beurshandelaren hun telefoon op te nemen, waardoor er geen orders konden worden doorgegeven. De toezichthouders ondernamen hierop actie: computers begonnen het werk van de beurshandelaren over te nemen. Door dit besluit is de deur open te komen staan voor de computerboys.

Speeding Computers

Gradually you read that those computer nerds who make computers faster are not interested in trading. This speeding up of computers is only a puzzle for them. The book tells the whole story: the share of banks, pension companies and of course the ordinary investor.

Gaandeweg het verhaal lees je dat zij die de computers sneller maken niet geïnteresseerd zijn in de handel. Voor hen is het sneller maken van computers slechts een puzzel. Alles komt aan bod: het aandeel van banken, pensioenmaatschappijen en uiteraard de gewone belegger.

The Traders Intrest

There are traders who see irregularity and they are wondering what’s going on. They see strange things happen on their screen: there is trade, selling or buying and then it’s gone. It takes some time but finally they figure out what is happening and how it’s done. Eventually, an employee of RBC will establish a new company that’s called IEX that guarantees fair trade. He surrounds himself with several people, including computer nerds. This computer nerds have to make sure that knowledge by a small time difference is ruled out.

Natuurlijk blijft het resultaat van de voorsprong van deze “flash boys” niet onopgemerkt. Diverse beurshandelaren valt het op dat op hun scherm rare dingen gebeuren. Uiteindelijk zal een medewerker van de RBC een nieuw bedrijf oprichten: IEX, dat eerlijke handel garandeert. Hij omringt zich met diverse mensen, waaronder ook computernerds die ervoor moeten zorgen dat voorkennis door middel van een klein tijdsverschil uitgesloten wordt.

All’s Well That Ends Well?

All’s Well That Ends Well? IEX interests a couple of banks and companies and they are willing to trade with IEX. It seams that the situation has been revolved. The construction of a fiberglass internet connection is thereby turned into a fiasco.

Eind goed al goed? IEX weet een aantal andere banken en firma’s te interesseren en daadwerkelijk met hen in zee te gaan. Daarmee lijkt het tij gekeerd. De aanleg van de glasvezelverbinding is daarmee op een fiasco uitgedraaid.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.