I can’t remember when I started sewing. But I can remember there were times that I didn’t have a fabric stash. In my closet I have almost 35m of fabric. All kinds of fabric: wool, knitted fabrics, cotton and synthetic. Some are just plane, others have plaids, flowers or other designs.

Ik kan mij niet herinneren wanneer ik begon met naaien, maar wel dat er tijden waren dat ik geen voorraad stof had. In mijn kast is ongeveer 35m stof. Diverse soorten stof: wol, tricots, katoen en synthetisch. Sommige zijn effen, andere hebben ruiten, bloemen of andere designs.

Fabric Stores  and Fabric Markets

Almost a month ago one of two still remaining fabric stores in Haarlem closed his door. There just to be times that my village had three fabric stores. Haarlem had in one street three fabric stores and that were just three of a large number. My favorite one was Ascot Modestoffen. This shop closed his door about ten years ago. Every Monday there was a fabric market. The whole Grote Markt was filled with market stalls selling fabric and/or haberdashery. The market still exists. There are only two market stalls left with fabric and two market stalls with haberdashery. In former days when I wanted to sew something I went to one of the shops in my neighborhood to buy my fabric. Despite the success of programs like The Great British Sewing Bee and Door Het Oog Van De Naald they haven’t been able to turn time. Fabric shops keep disappearing and the lack of these fabric stores and markets is (probably) the reason why I have a fabric stash.

Ongeveer een maand geleden sloot de een na laatste stoffenwinkels in Haarlem zijn deur. Er waren tijden dat mijn dorp drie stoffenwinkels had. Haarlem had aardig wat stoffenwinkels: in een straat zaten er zelfs drie. Mijn favoriet was Ascot Modestoffen. Deze winkel sloot zijn deur ongeveer tien jaar geleden. Elke maandag was er stoffenmarkt. De hele Grote Markt stond vol met kramen die stof en/of fournituren verkochten. De markt bestaat nog, maar er zijn twee kramen met stof en twee met fournituren over. Als ik vroeger iets wilde naaien ging ik naar een van de winkels in mijn buurt. Het succes van The Great British Sewing Bee en Door Het Oog Van De Naald hebben het tij niet kunnen keren. Stoffenwinkels blijven verdwijnen en het gemis van dit soort winkels en markten is (waarschijnlijk) de oorzaak van mijn voorraad.

Annual Fabric Markets

To fill this gap there are now the so called annual fabric markets like Stoffenbeurs, Stoffenspektakel and Stoffencircus. The first of these fabric market started about fifteen years ago. I have to confess I love going to these markets, but when I go out there without a good plan I come home with a large number of fabrics and lots of ideas: this is going this and that is going to be that. Sometimes it happens, but for some reason there are times that fabrics are stored away because seasons change quicker then I can sew. These annual fabric markets are held twice a year in many places. That means a lot of these markets in a year. To restrict myself I only attend a market when it is in my neighborhood so I can go on my bike. This limits the purchases: I don’t attend a lot of these markets and I can’t take lots of fabrics with me on my bike.

Om deze leemte te vullen bestaan er nu jaarlijkse stoffenmarkten zoals Stoffen beurs, Stoffenspektakel en Stoffencircus. De eerste van dit soort markten startte ongeveer vijftien jaar geleden. Ik ga graag naar dit soort markten, maar daarheen gaan zonder een goed plan eindigt in thuis komen met veel stof en ideeën. Soms lukt het inderdaad om dat beoogde kledingstuk te naaien, maar ook verdwijnen stoffen in de kast vanwege het feit dat seizoenen sneller veranderen dan ik kan naaien. Deze markten worden op diverse plaatsen twee maal per jaar gehouden. Dat betekent aardig wat mogelijkheden, maar om mijzelf te beperken moet de markt per fiets te bereiken zijn. Dit beperkt mijn aankopen: ik ga minder en op mijn fiets kan ik niet veel meenemen.

Fabric buying on the internet

There’s an other way to purchases fabric: the internet. I’ve tried it once, but it wasn’t a success. I want to see my fabric in reality. See the color(s), the pattern. The way it runs trough my fingers. Holding it up and see how it falls. 

Er bestaat nog een andere mogelijkheid om stof te kopen: het internet. Ik heb het een keer geprobeerd, maar het was geen succes. Ik wil graag de stof in werkelijk zien, de kleur(en), het patroon, het door mijn handen voelen glijden, het ophouden en zien hoe het valt.

My Fabric Stash

The question is: is 35m a lot. For me it is. Recently I joined the stash busting sew along. It helps a lot reading how other people deal with there stash. There is a monthly challenge and we are searing our makes. The good news is: there is more fabric going out my closet then buying new fabric. So I say to myself: keep sewing.

De vraag is: is 35m veel. Voor mij wel. Onlangs ben ik lid geworden van the stash busting sew along. Ik lees hoe anderen omgaan met hun voorraad. Elke maand is er een thema en we laten elkaar onze creaties zien. Het goede nieuws is: er gaat meer stof uit mijn kast dan dat erin gaat. Dus zeg ik tegen mijzelf: blijf naaien.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.