IMG_1381Een duivel met een ziel by Richard Osinga is a book about the history of the French soldiers in Marokko. The first chapter begins with a meeting between Le Moine and Pisani during the first world war. Le Moine and Pisani are the two main characters in this book. They are French soldiers who were from 1909 to 1912 in Morocco to help the sultan with his fight against the various Berber tribes from the mountains. Besides the French army are helping the sultan in assisting him in his fight against the Berbers France also would like to  turn Morocco into a French colony.  Le Moine takes care off on a Berber Girl, called Ibtisam. Her mother was killed during a fight between the French soldiers and the Berbers. Ibtisam reminds him of his own little sister Colette, which is retarded. As he used formerly be responsible for his sister, he now feels a responsibility for this girl.

Een duivel met een ziel geschreven door Richard Osinga vertelt het verhaal van twee franse soldaten in Marokko. Het eerste hoofdstuk begint met een ontmoeting tussen Le Moine en Pisani tijdens de eerste wereldoorlog. Le Moine en Pisani zijn de twee hoofdpersonen in dit boek en zijn Franse soldaten die van 1909 tot 1912 in Marokko de sultan helpen met zijn strijd tegen de verschillende Berberstammen uit de bergen. Naast dat het franse leger de sultan helpt in zijn strijd tegen de Berbers wil Frankrijk graag een kolonie maken van Marokko. Le Moine trekt zich het lot aan van een Berbermeisje, Ibtisam genaamd, waarvan de moeder is omgekomen. Ibtisam doet hem denken aan zijn eigen kleine zusje Colette, die zwakbegaafd is. Zoals hij vroeger zich vroeger voor zijn zusje verantwoordelijk, zo voelt hij zich nu verantwoordelijk voor dit meisje.

Characters

The two main characters lose each other during their stay in Morocco. Le Moine attempts during his stay in Morocco to understand more about the country and its people. He nickname is number 7, because he belongs to one of the 10 best gunners. Gradually, the book introduces the cruelty of the sultans, persevering Berbers and the Moroccan army leaders. They all play their own game and thus trying to defend their case. The enemy of yesterday, is today your friend and can be your enemy again tomorrow. During his stay he loses Ibtisam. He undertakes a search for her. During the search Le Moine has the company of a Moroccan soldier. Sadly he doesn’t find her back but when his return to France in 1912 is inevitable, he sees her again.

De beide hoofdpersonen raken elkaar tijdens hun verblijf in Marokko kwijt. Le Moine probeert tijdens zijn verblijf in Marokko meer van het land en de inwoners te begrijpen. Hij heeft de bijnaam nummer 7, omdat hij tot 10 beste kanonniers behoort. Gaandeweg het boek maak je kennis met wrede sultans, volhardende Berbers en Marokkaanse legerleiders die allemaal hun eigen spel spelen en zo ook hun zaak verdedigen. De vijand van gisteren, is de vandaag je vriend en kan morgen weer je vijand zijn. Gedurende zijn verblijf raakt hij Ibtisam kwijt. Samen met een Marokkaanse soldaat onderneemt hij een zoektocht naar haar. Hij vindt haar niet terug. Als in 1912 een terugkeer naar Frankrijk onvermijdelijk is, ziet hij haar terug.

The finish

The final chapter of this book takes you back to the meeting of these two men. Pisani would like to know if Le Moine has been able to find Ibtisam back. In the meantime they have told each other what has happened to the both of them during the times when they were not together in Morocco.

Het laatste hoofdstuk van dit boek brengt je terug naar de ontmoeting van deze twee heren. Zo wil Pisani graag weten of Le Moine Ibtisam nog gevonden heeft. Zij hebben elkaar dan verteld wat beide is voorgevallen in de tijden dat zij niet samen waren in Marokko.

Conclusion

It’s very interesting book. It gives a good description of the first decade of the 20th century when the French soldiers came to Morocco.

Al met al een bijzonder boek waarin veel te lezen valt over het begin van de franse periode in Marokko.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.