Today I finished the essay: Madness in the world literature by Pieter Steinz.
Vandaag heb ik de essay Waanzin in de wereldliteratuur van Pieter Steinz uitgelezen.

Pieter Steinz

Pieter Steinz

Pieter Steinz lives nearby the Haarlems Dolhuys. It’s now a museum that tells the story of psychiatry through the ages. The Dolhuys was founded around 1300 as a home for the lepers. The Dolhuys is placed outside the walls of Haarlem, because the lepers were considered to be unclean. In the sixteenth century the madmen and the fools joined the lepers.

Pieter Steinz woont in de buurt van het Haarlems Dolhuys, dat nu een museum is en het verhaal vertelt van de behandeling van psychiatrische patiënten door de eeuwen heen. Het  Dolhuys is gesticht rond 1300 en staat buiten de stadsmuren, omdat de de leprozen beschouwt werden als onrein. In de 16e eeuw kregen zij gezelschap van gekken en dwazen.

The Book

For each subject in his book Pieter Steinz uses a room off the Dolhuys. Each room tells us something about how the world looked to the madmen and fools beginning with the Greeks in 2500 BC. Pieter Steinz starts with telling something about the history of the dolhuizen in general, then about the mentally disturbed characters in books, like Mr. Rochester in Jane Eyre and Don Quichot. His next subject is the mentally disturbed writers like Edgar Allen Poe. He ends his essay by saying that there aren’t many psychiatrists writing books. The final pages of this book contains a ranked list of a number of books by subject.

Voor ieder onderwerp in zijn boek gebruikt Pieter Steinz een zaal uit het Dolhuys. Elke zaal vertelt iets over hoe de wereld keek naar de gekken en dwazen beginnende met de Grieken in 2500 vC. Pieter Steinz begint met iets te vertellen over de historie van dolhuizen in het algemeen en gaat vervolgens door met gestoorde karakters in boeken zoals Mr. Rochester in Jane Eyre en Don Quichot. Zijn volgend onderwerp zijn de gestoorde schrijvers zoals Edgar Allen Poe. Hij eindigt zijn essay met de conclusie dat er niet veel psychiaters zijn die boeken schrijven. De laatste pagina’s van dit boek bevatten een gerangschikte opsomming van een aantal boeken naar onderwerp.

What are my thoughts

It is a very readable book that still gives great information in a very brief form. The book ends with a quote: Ever read a normal book? And……., liked it? It’s a small change of the slogan which is used by the Pandora foundation, which takes care of people with a psychiatric problem. (Ever met a normal person? And……., liked it?)

Het is een zeer leesbaar boekje dat in zeer beknopte vorm toch leuke informatie geeft. Het boekje eindigt met een quote: ooit een normaal boek gelezen? En…..,  beviel het? Het is een kleine variatie op de slagzin van de stichting Pandora die zich ontfermt over mesen met een psychiatrisch probleem. (Ooit een normaal mens ontmoet? En……., beviel het?)

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.