The Royal Rowing and Sailing Club “Het Spaarne” organizes each year the Spring Race. It is a time race over 4.5 kilometers starting from De Ringvaart and ends at the boathouse from Het Spaarne. This year I was asked by a male team to be become there cox to steer their eight for this race. Normally I prefer rowing, but sometimes I do something outside of my own sporting experience and comfort-zone.

Elk jaar organiseert De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne de Lenterace. Het is een tijdwedstrijd over 4,5 kilometer die begint op de Ringvaart en eindigt voor het botenhuis van Het Spaarne. Dit jaar ben ik gevraagd door een mannenploeg om hun acht te sturen. Normaal gesproken roei ik liever, maar zo’n enkele keer wil ik wel eens iets doen wat buiten mijn eigen sportbeleving is.

Het Spaarne

Training

A few weeks before the competition we started training. The training was given by a coach. Twice a week we trained to be adequately prepared for the race.

Aan de wedstrijd zijn enkele weken van training vooraf gegaan onder leiding van een coach. Tweemaal per week werd er getraind om voldoende voorbereid te zijn op de wedstrijd.

Start of the Race

First we had to row up to the starting point: in this case, the entire race distance. This is done at low speed. At the start one has to wait for the moment of the start. Once it’s your turn they call your starting number and you can ascend slowly to the pre-start. Boats always start 15 seconds after each other. Once you’ve crossed the pre-start speed increases towards the starting point. Once arrived at the starting point the boat has reached speed, you hear “door” (which means GO) and at that moment the race has started and the clock is ticking away.

Het Spaarne rowing 8+
Just before the finish

Eerst werd er opgeroeid naar het startpunt: in dit geval de gehele wedstrijdafstand. Dit gebeurt in een rustig tempo. Daarna is het wachten op het moment van de start. Op een gegeven moment wordt je startnummer omgeroepen en kun je opvaren naar de voorstart. De boten starten steeds 15 seconden na elkaar. Je gaat dan al roeiend naar het startpunt. Als je door het startpunt gaat hoor je door en is de race voor jou begonnen.

The Boat Race

Then it is up to the rowers to row and for me as there cox to steer the eight with no problems from start to finish. Rowers sit with their backs to the course and can’t see where they are going too or if there are any obstacles, such as tree branches or a runner-up rowing team. It’s up to the cox to steer with the handlebar the approximately 18 meter long boat safely through the race. An other problem is that not all members are equally strong in the boat. The stir in the boat is at the back, so the boat does not respond immediately to a change of course. Besides to be responsible for stirring the boat the cox also motivates the rowers during the race. During the race the attention can slip away which can result in less unity in the boat and by speaking and motivating to the rowers the cox makes sure that the rowers keeps there focus on the victory. There can be only one winner and only the winner gets a medal. In dutch we say “blik trekken” .

Het Spaarne rowing 8+

Daarna is het aan de roeiers om te roeien en voor mij als stuurvrouw om de acht zonder problemen van start naar finish te sturen. Roeiers zitten met hun rug naar de vaarrichting en zien dus niet waar zij heen roeien en ook niet of er obstakels zijn, zoals takken of een oplopende roeiploeg. Daar is dan de stuur voor om de ongeveer 18 meter lange boot veilig door de wedstrijd te loodsen. Daarnaast zijn niet alle roeiers even sterk in de boot. Het roertje van de boot zit aan de achterkant, hierdoor reageert de boot niet direct op een koersverandering. Naast het sturen van de boot zorg de stuur ervoor dat de roeiers tijdens de race gemotiveerd blijven om dat blik (zo heet bij roeiers de medaille die de overwinnaar krijgt) te kunnen trekken. Uiteindelijk is er bij roeien maar één blik en die is voor de winnaar. Zodra tijdens de wedstrijd de aandacht verslapt en de eenheid uit de boot minder wordt is het aan de stuur om met peptalk de aandacht terug te krijgen van de roeiers.

The Weather

Het Spaarne rowing 8+At the day of the race it was raining but the temperature was good. During the race we had the wind in our back. The race on Ringvaart went beautiful. The passage under the bridge just before Spaarne was done without any problem.

De dag van de wedstrijd regende het, maar de temperatuur was goed. Gedurende de race hadden we rugwind. Op de Ringvaart ging alles naar wens en ook de doorvaart onder de brug vlak voor het Spaarne verliep probleemloos. De bocht van Ringvaart naar Spaarne is bijna 90 graden, maar werd perfect genomen, dankzij de inzet van de roeiers aan stuurboord. Hierdoor hadden we een perfecte uitgangspositie voor de tweede helft van de wedstrijd. Halverwege het Spaarne hadden we twee oplopers, een links en een rechts. De riemen van de rechter boot kwamen in contact met die van ons, maar het leidde niet tot grote problemen. Bij de laatste brug is er de keuze tussen het middelste gat, welke de veiligste is, maar roeimeters oplevert. Of het stuurboorgat, dat minder roeimeters betekent.

The Finish

Wij kozen voor stuurboord en onze boot kwam vlekkeloos onder de laatste brug door en toen restte er nog 60 halen naar de finish. Tijdens de laatste krachtinspanning van de ploeg werd de afstand tussen onze boot en twee andere boten voor ons minder. De eindtijd was 17.13.1 minuten. Dat was niet goed genoeg om te winnen. De ploeg werd 11e in een veld van 19 boten. Met een biertje namen we de wedstrijd nog een keer door en al werd er niet gewonnen over de eindtijd was men zeer tevreden.

Het Spaarne

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.