Today I finished reading the boekenweekgeschenk, De Zomer Hou je ook Niet Tegen by Dimitri Verhulst. The main character in this book is a man in his late 50. He takes a physically and mentally handicapped boy, who lives in a protected residential environment and becomes 16 the next day on a trip. He takes the boy to Provence and meanwhile tells him the story about the love between his mother and him. Provence, food and drink played a major role in the period of their love play. En route and in Provence the main character introduce the food and drink too the boy he used to share with his mother.

Dimitri Verhulst

Vandaag heb ik het boekenweekgeschenk, De Zomer Hou je ook Niet Tegen door Dimitri Verhulst, uitgelezen. De hoofdpersoon in dit boek is een man van eind 50, die op stap gaat met een lichamelijk en geestelijk gehandicapte jongen die in een beschermde woonomgeving woont en de volgende dag 16 jaar zal worden. Hij neemt de jongen mee naar de Provence en vertelt hem ondertussen de geschiedenis van de liefde tussen zijn moeder en hem. De Provence, spijs en drank speelden een grote rol in de periode waarin hun liefde speelde. Onderweg en in de Provence laat de hoofdpersoon de jongen ondertussen kennismaken met de spijs en drank die hij deelde met zijn moeder.

The Characters

The love between woman and man is intense, but when it becomes clear that the woman has a child wish and he hasn’t the man leaves the woman. Three months after they have been together for the last time the woman is pregnant. Who the father is, remains a mystery. When the boy is 6 years, the woman reveals a fatal disease and she deceased after three months. The main character decides to continue visiting the boy in the home. At birth, the doctors have given the boy a life expectancy of 16 years. This fact makes the main character decide to take the boy on a tour.

De liefde tussen de vrouw en man is intens, maar zodra duidelijk wordt dat de vrouw een kinderwens heeft en hij niet gaan zijn uit elkaar. Drie maanden na hun laatste samenzijn blijkt de vrouw zwanger. Wie de vader is, wordt nergens duidelijk. Als de jongen 6 jaar is, openbaart zich bij de vrouw een fatale ziekte waar zij na 3 maanden aan bezwijkt. De hoofdpersoon besluit om de jongen te blijven bezoeken in het tehuis. Bij zijn geboorte hebben de artsen de jongen een levensverwachting van 16 jaar gegeven. Dit gegeven doet de hoofdpersoon besluiten om met de jongen op stap te gaan.

CPNB Essay

In addition to writing the boekenweekgeschenk a writer, journalist or critic the request from CPNB to write an essay on the motto of that year. This year: too crazy for words. The writer of boekenweekgeschenk and the essay are bound by a prescribed number of pages.

Naast het schrijven het boekenweekgeschenk krijgt een schrijver, een journalist of recensent het verzoek van CPNB om een essay te schrijven over het motto van dat jaar. Dit jaar: te gek voor woorden. Net zoals bij het boekenweekgeschenk is de schrijver gebonden aan een voorgeschreven aantal pagina’s.

Pieter SteinzMy next book is this essay: Madness in the world literature by Pieter Steinz.

Mijn volgende boek is deze essay: Waanzin in de wereldliteratuur van Pieter Steinz.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.