sewing red pants or part 1 of a combination

IMG_0444XvThese red jeans are the first finished garment of what is be coming a combination. It’s my contribution for the July challenge of The Monthly Stitch. When this challenge was announced I had an idea about how to execute this challenge. When I was buying haberdashery for another project where I was working on I came across this red fabric and thought this would be the perfect match with one of plaids in my stash. The fabric is a cotton-blend with 2% spandex. And my closet was asking for a color splash.

Deze rode broek is gemaakt voor de juli challenge van The Monthly Stitch en is het eerste onderdeel van een combinatie. Deze rode stof tegen kwam terwijl ik fournituren kocht en zag daarin een mooie match met een van de ruit stoffen in mijn voorraad. De stof is een katoenmix met 2% spandex. Daarnaast kan mijn klerenkast wel een kleuren boost gebruiken.

5-pocket detail, button and waistband loops
5-pocket detail, button and waistband loops

The jeans are made of my TNT-pants-pattern and this time turned into a jeans style. The fabric isn’t as heavy as a normal jeans fabric, which makes these jeans wearable during spring and summer. It’s a 5-pocket and for the variation I made the coin pocket using the single welt pocket method. The back pockets have on one side a slightly curved seam. Because the theme is check it out I used the fabric of a checkered dress shirt that was in my discarded clothes stash for the pockets insides and the bias band to finish the waistband. The fabric for the pockets inside is also cut on the bias to give it some stretch just like the fabric of the jeans.

De broek is gemaakt van mijn vertrouwde patroon en deze keer in een jeans model gemaakt. De stof is niet zo zwaar als een normale jeans stof, zodat de broek draagbaar is in het voorjaar en zomer. Het is een 5-pocket model en het muntzakje is uitgevoerd als een paspelzak. Omdat het thema check it out is heb ik een afgedankte geruite overhemd gebruikt voor de binnenzakken en de biaisband op de tailleband. De stof voor de binnenzakken is ook schuin van draad geknipt, zodat er een beetje rek ontstaat net als in de stof van de broek.

the dart and decorative stitch
the dart and decorative stitch

The hem is of course high/low. For this jeans I decided to make belt loops on the waistband. The normal back-side of the loop is now the right-side of the loop. There is also a dart in the back pattern on the bump high towards the backside seam. The idea came from this post. I decided to give it a go, redrafted my TNT and try if it also would work for me. Instead of rivets I sewed a Denim Bartack, a sewing stitch on my sewing machine. Because I couldn’t find matching jeans thread I used the stretch triple straight stitch as the decorative stitch. The button came from my button collection and buttonhole is an eyelet buttonhole with pointed tack. This type of buttonhole works very well on a jeans. At first I wanted to use a jeans button but I decided to switch to a button.

checkered fabric
checkered fabric

De zoom heeft weer de hoog/laag zoom. Deze keer heb ik riemlussen gemaakt. De achterkant van de riemlus zit aan de voorkant. In het achterpand zit een figuurnaad ter hoogte van het achterwerk naar de zijnaad toe. Het idee komt hier vandaan. Ik besloot het uit te proberen en verwerkte het idee in een nieuw patroon afgeleid van mijn TNT. In plaats van klinknagels gebruikte ik de Jeanstrenssteek van mijn naaimachine. Omdat ik niet het juiste siersteekgaren kon vinden besloot ik de Elastische Drievoudige Rechte Steek te gebruiken. De knoop komt uit mijn knopendoos en het knoopsgat is een Mantelknoopsgat met Lengtetrens. Dit type knoopsgat is zeer geschikt voor een broek.

Denim Bartack
Denim Bartack

The sewing of this jeans wasn’t straight forward. The decorative stitch was a thread consuming stitch. At some points I had to do it over again, because the outcome wasn’t to my satisfaction. When I started sewing I didn’t had enough yarn and together with our youngest daughter I went to the shop to buy a spool of yarn. When we were back at home I realized I had forgotten to buy a zipper so a couple of days later I returned to the store to buy a matching zipper. Then when I was about the point to finish the jeans I ran out of yarn. Our youngest daughter was also at home and together we returned to the shop to buy the next spool of red yarn. She asked me why I didn’t buy two spools of yarn at the first time. The answer is that I want to keep my stash as limited as possible and red isn’t a regular color for me. In my sewing box I’ve a large amount of white, blue and black, but other colors are bought when I start a project if there isn’t anything matching yarn in my sewing box.

IMG_0438xzijHet naaien van de deze broek ging niet vanzelf. Met name de decoratieve steek vroeg erg veel garen. Een aantal keer was ik niet tevreden met het resultaat en besloot het uithalen en nog een keer te naaien. Het garen heb twee gehaald samen met onze jongste dochter. De eerste keer vergat ik ook de rits mee te nemen, dus een paar dagen weer een tripje naar de stad ondernomen. Onze jongste vroeg mij waarom ik niet direct twee klosjes had gekocht. Het antwoord is dat ik probeer mijn garen voorraad te beperken en rood is niet mijn gebruikelijke kleur.

Total cost: Fabric €15.00. Yarn €7.00. Interfacing €0.50. Zipper €1.50.

Time used for this project: pattern drafting 3h, cutting 1.5h, sewing 12h

IMG_0457Xa

Totale kosten: Stof €15.00. Garen €7.00. Versteviging €0.50. Rits €1.50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 3uur, knippen 1.5uur, naaien 12uur

Conclusion: I’m very pleased with the look of this red jeans. It goes very well with my black/white T-shirt.

Conclusie: Ik ben zeer tevreden met deze rode broek. Het combineert goed met mijn zwart/witte T-shirt.

Shadow Inspiration or Follow the Shadow

IMG_1854A couple of weeks ago when I was clearing out and rearranging fabric I came across my knitting projects and yarn. There were three UFO’s in a bag and I decided to start finishing this three UFO’s. I haven’t set a date, because there also some sewing UFO’s who needs to be finished. Today I’ve finished one of these knitting UFO’s.

Een paar weken geleden was ik stof aan het opruimen en herschikken en kwam daarbij mijn breiwerk en garen tegen. Er lagen drie UFO’s in een zak en ik besloot om ze af te maken, zonder er een einddatum aan te hangen. Vandaag heb ik een van deze breiwerken afgemaakt.

IMG_1855

As I told in this post knitting isn’t my usual thing to do. I started with this scarf last september. The pattern was published in september 2012 and I added it to my favorites, but it took me 2 years before starting knitting.

Zoals ik al in dit bericht vertelde breien is niet mijn normale bezigheid. Met deze sjaal ben ik in september begonnen. Het is van september 2012, maar het duurde 2 jaar voor ik eraan begon.

The yarn came from my stash. The pattern calls for needle size 4, but the yarn called for needle size 3.5. The scarf is therefore a little bit thinner. Due to the change of the needle size I decided to start with more stitches and also changed the number of short rows. Along the knitting process I decided how much I wanted to do.

Het garen komt uit mijn voorraad. In plaats van breinaald 4 heb ik breinaald 3.5 gebruikt wat beter mijn garen paste. Hierdoor is de sjaal wat dunner geworden. Ook heb ik meer steken opgezet en de hoeveelheid te breien toeren aangepast. Dit gebeurde terwijl ik aan het breien was.

IMG_1856After finishing the main part of the scarf I found the scarf a little bit to small. I decided to add an edging border on the three long sides of the scarf. To keep the shadow effect alive in edging border I decided to increase the rows with the dark color each time by two after the two rows of the light color. The scarf is finished with a crocheted row along all sides of the scarf be using a single crochet stitch.

Toen de sjaal klaar was, vond ik hem een beetje te klein en besloot er een rand omheen te breien langs de drie langste kanten van de sjaal. Om het patroon erin te houden besloot ik het aantal toeren van het donkerste op te laten lopen door steeds 2 toeren toe te voegen na de 2 toeren van de lichte kleur. Uiteindelijk is de sjaal afgewerkt met een gehaakte rand van vasten.

I really like the outcome of the scarf. It can be worn in two ways by using both sides of the scarf.

De sjaal ziet er fantastisch uit en kan op twee manieren gedragen worden.

The Crown or The power of a nun

The crown by Nancy Bilyeau takes us back to May 1537. Joanna Stafford, a young novice nun, decides to leave Dartford Monastery to attend the execution of her nice at the stake in London. Her nice rebelled against Henry the 8th for his rol in the separation of The Church of England from The Roman Catholic Church. By doing so Joanna not only thereby breaks her vows, she also will be coming in a very difficult position.

De kroon is geschreven door Nancy Bilyeau. Het brengt ons naar mei 1537 wanneer a jonge novice non, Joanna Stafford, de executie op de brandstapel van haar nicht wil bijwonen, die rebelleerde tegen de scheiding van staat en kerk door Henry de Achtste. Door te vertrekken uit haar klooster breekt zij niet alleen met haar gelofte, maar zal ook in een moeilijke positie terecht komen.

The execution is also attended by her father. Both didn’t know that the other would be there. Her father tries to speed up the death of his nice by throwing gunpowder on the stake. Both are arrested and taken to the Tower of London.  The bishop of Winchester gives her a choice, freedom and trying to find the Crown of Athelstan, a relic or her father will be tortured. She chooses for freedom and avoiding her being tortured. Two other monks will go with her and the three return to Dartford Monastery where the search begins. She doesn’t know who she can trust, but after a while both monks are her confidants. 

De executie wordt ook door haar vader bijgewoond. Geen van beide wisten van elkaar dat ze er zouden zijn. Haar vader tracht de dood van zijn nicht te bespoedigen door buskruit op het vuur te gooien. Beiden worden gearresteerd en gevangen gezet in The Tower of London. De Bisschop van Winchester stelt haar voor de keus, haar vader gemarteld of zij gaat op zoek naar de kroon van Athelstan, een relikwie. Om marteling van haar te voorkomen kiest zij voor haar vrijheid. Twee andere monniken vergezellen haar en gedrieën keren zij terug naar Dartford Monastery. De zoektocht begint maar zij heeft geen idee wie ze kan vertrouwen. Na enige tijd worden beide monniken haar vertrouwelingen.

At first the search is in the Monastery, but it also takes her to castles of her family and other Monasteries. When she and one of the monks returns to the Monastery they are almost convinced that they probably will never find the relic. In the last Monastery, where King Athelstan is buried, the abbot showed them a secret tunnel and chamber under the ground. When they are returned at Dartford Monastery Joanna is convinced that there must be such a secret place in her monastery too. She finds the the secret place, but there are already some people there. Under the ground a catastrophe is taking place and Joanna gets injured. The crown is still mot found Some earlier events are coming together. Joanna has finally the last piece of the puzzle but she doesn’t know where to put it yet. 

In eerste instantie vindt de zoektocht plaat in het klooster, maar ook gaat zij naar kastelen van haar familie en andere kloosters. Als zij en een van de monniken terug naar het klooster is zij er bijna van overtuigd dat ze de kroon nooit zal vinden. In het laatste klooster, waar de koning van Athelstan begraven is, heeft zij een geheime ondergrondse kamer gezien. Joanna is ervan overtuigd dat er ook zoiets moet bestaan in haar klooster. Zij vindt de ondergrondse kamer, maar tijdens een schermutseling aldaar raakt ze gewond en ook de kroon wordt niet gevonden. Wel heeft zij alle puzzelstukken in handen.

When she recovers from her injuries her father comes to the monastery with her cousin. Her father tells her it’s his sun and that the rebelling nice is the mother. Now she understands what her father was doing at the stake. Her father is in a poor state and soon after his arrival at the monastery he dies. Her father is buried in the ground around the monastery and after that she does a final search for the crown. She finds the crown and together with monk she brings it to the last monastry. The crown and the king are reunited. 

Wanneer zij herstelt is van haar verwondingen komt haar vader langs met haar neefje. Haar vader vertelt dat dit de zoon is van haar rebellerende nicht en dat hij de vader is. Nu begrijpt ze ook waarom haar vader bij de executie was. Haar vader is er slecht aan toe en overlijd kort na zijn aankomst. Na de begrafenis van haar vader gaat ze nog eenmaal op zoek naar de kroon. Samen met de monnik brengt ze kroon naar het laatste klooster waar ze geweest is om kroon en koning te herenigen.

This book is about the power struggles between crown and cross. Henry the 8th wants to divorce from his first wife who hasn’t give him a son yet. It also shows the closure of the monasteries in that period.

Dit boek gaat over de machtsstrijd tussen staat en kerk. Henry de Achtste wil scheiden van zijn eerste vrouw omdat zij hem nog steeds geen zoon heeft geschonken. Het laat ook de sluiting zien van de kloosters in die periode.

repaired with care

 

Each three or four weeks our youngest daughter comes home with one or more jeans that need to be repaired. She’s really attached to all of her Tommy Hilfiger jeans so restoring and repairing is a frequently returning request from her. Not being a fan of distressed jeans every tear needs to be repaired. Usually it’s the crotch that is showing wear and tear, but sometimes in the but area there is also some wear and tear. Repairing clothes can be a satisfying job. 

Elke drie of vier weken komt onze jongste dochter thuis met een of meer broeken die gerepareerd moeten worden. Zij is zeer gehecht aan Tommy Hilfiger jeans dus herstellen van deze broeken is een terugkerend verzoek ook al omdat zij geen fan is van distressed jeans. Meestal zitten de slijtage in het kruis, maar soms ook op de bilpartij.

The repaired area must be as invisible as possible so finding matching thread is crucial. My box is filled with a large range of yarn and also have a large range of jeans fabric pieces in a variety of colors. The jeans fabric is from discarded jeans when they became really irreparable. When a tear is over a large area I use a patch of a jeans fabric on the backside of the jeans. Some suggested to use fusible repair denim, but I find the result a little bit to stiff. When a piece of denim is basted carefully sewing with a sewing machine is easy. I use the programmable reinforced darning stitch on my sewing machine which gives a nice, good-looking and firm result.

Het gerepareerde gedeelte moet zo onzichtbaar als mogelijk zijn. Het juiste garen is essentieel, dus heb ik diverse kleuren garen en bijpassende stukken jeansstof. Als een scheur erg groot is gebruik ik een lap jeansstof van afgedankte jeans aan de achterkant. Er wordt weleens strijkbare reparatie denim aangeraden, maar ik vind de resultaat een beetje te stijf. Voor mij werkt het prima om het reparatielapje te rijgen en dan met de programmeerbare versterkte stopsteek vastzetten. Het geeft een mooie en sterk resultaat.

On the internet one can see some beautiful repairs. One of the most lovely repairs is this one. It looks a bit like the Japanese sashiko stitching.

Op het internet zijn mooie reparaties te vinden. Een aardig voorbeeld is deze, dat wat weg heeft van de Japanse sashiko techniek.

 

This one is is my opinion the best example.

Dit is in mijn ogen het mooiste voorbeeld.

but this one with the recycle label gives the meaning of repair and restoring another dimension.

Maar deze met het recycle label geeft reparatie een andere dimensie.

Taking about repairing and the visibility of a repair last week my husband was wearing short trousers due to the high temperatures. On one day he came down wearing one of his short trousers and asked me what I’ve done with his trousers. There was some stitching on his pocket what looked like repairing, but was decoration. I explained to him that it was meant to be as a feature, but at the same time I was wondering where he looks when he is buying his clothes. 

Nu we het hebben over de zichtbaarheid van reparatie, vorige week droeg mijn man een van zijn korte broeken op een warme dag. Bij het aantrekken zag hij iets wat in zijn ogen leek op een reparatie. Ik legde hem uit dat het bedoeld was als decoratie. Tegelijkertijd vroeg ik mij af waar hij naar kijkt als hij kleren koopt.

just a Tee or lefT-shirt

IMG_0398X1Last weekend was le Grand Départ of le Tour de France in the Netherlands. It was a very hot weekend and we decided to watch it on television instead of going to Utrecht. While watching television I was working on my new T-shirt. Last week I had to say goodbye to a couple of my beloved and well-worn, but worn-down T-shirt. When I was doing some tidying up of my fabric, rearranging it and making planes for new projects I came across a piece of leftover fabric used for this T-shirtWorking with leftover fabric can be really satisfying.

Afgelopen weekend was le Grand Départ van le Tour de France in Nederland. Het was een erg warm weekend en we besloten het evenement op de televisie te bekijken en niet naar Utrecht te gaan. Ondertussen werkte ik aan mijn nieuwe T-shirt. Vorige week heb ik een aantal afgedragen T-shirt weggedaan en terwijl ik mijn voorraad stof aan het sorteren was, kwam ik van dit T-shirt de reststof tegen. Iets maken van reststof kan zeer bevredigend zijn.

IMG_0405 x2

The piece of leftover fabric had an almost rectangle shape: 70cm long and 100cm to 120cm wide. There wasn’t enough to make a set-in sleeve T-shirt so I decided to make a T-shirt with kimono sleeves. The fabric has no nap so I was able to lay one of the pattern pieces in the opposite direction. After drafting a pattern I was thinking about the way how I wanted to look the final T-shirt like. To add some interest I decided to make a faux button placket like I did in here and here on the back and make fabric covered buttons. In my discarded clothes stash I found a T-shirt of almost the same color with small white butterflies. The idea was that the butterflies came in the center of the button. When I lay the pattern pieces down on the fabric I saw a hole with a run at about 6cm from the selvedge. There was no way that I could cut the kimono T-shirt out of the fabric now. I decided to return to the idea used for this top

IMG_0419x5Het overgebleven stuk stof was bijna rechthoekig: 70cm lang en 100cm tot 120cm breed. Er was niet genoeg om een T-shirt met een ingezette mouw te maken, maar wel voor een T-shirt met kimono-mouw. De stof heeft geen vleug, waardoor een van de patroondelen 180° gedraaid kon worden. Na het patroon getekend te hebben, dacht ik na over hoe het T-shirt eruit moest komen te zien. Het zou een T-shirt worden met een nep sluiting op de rug met knopen gemaakt van een afgedankt T-shirt in bijna dezelfde kleur als mijn T-shirt. Op het afgedankte T-shirt zitten kleine witte vlinders en die zouden precies in het midden van de stofknoop komen. Helaas zag ik een gaatje en een ladder eronder op ongeveer 6cm van de zelfkant toen ik het patroon op de stof legde en helaas lukte het niet om het T-shirt eruit te kunnen knippen. En zo keerde ik terug naar dit T-shirt.

IMG_0408x3I decided to use the pattern I had just drafted for to make my kimono T-shirt and make some raglan sleeves in it and add cuffs to sleeves again. The raglan sleeve has 2 parts, a front and back pattern, and when sewed together there will be a shoulder seam that follows the shape of the shoulder. There was some redrafting to be done where the front and back of the sleeve meet each other on the shoulder end because there was no straight line so the sleeve cuff wouldn’t sit right when sewed on the sleeve. The way it’s sewed together is almost the same has here. The only thing I added is a stitch with a twin needle for the sleeve cuff and it’s about 5cm longer.

Ik besloot het patroon dat ik zojuist getekend had te gebruiken en daar raglan mouwen in te tekenen. Deze raglanmouw bestaat uit 2 delen zodat de schoudernaad de lijn van de schouder kan volgen. Uiteindelijk werd er nog wat aan het patroon aangepast daar waar de twee mouwdelen samenkomen op schouderhoogte, omdat anders de mouwmanchet niet goed ingezet kon worden. Dit T-shirt is bijna op dezelfde manier gestikt als deze. Het is alleen 5cm langer en de mouwmanchet heeft een met dubbele naald gestikte sierstiksel.

IMG_0418x4

Total Cost: Yarn €1.50

Time used for this project: pattern drawing 3h, cutting 2h, sewing 6h

Totale kosten: Garen €1.50

Arbeidsuren voor dit project: patroon tekenen 3uur, knippen 2uur, naaien 6uur

Conclusion: The T-shirt is lovely to wear. It’s a bonus that it’s made from leftover fabric and after thrown away some of my well used but worn down T-shirts I’ve added a wearable new one for the coming years. It looks great on my white pants, but also on my black one https://www.kollabora.com/projects/black-jeans. The scarf that I wear with the white combination was made years ago and the scarf with the black pants  is made almost a year ago.

Conclusie: Het is een prettig draagbaar T-shirt en een bonus omdat het van reststof gemaakt is. Het is een mooie aanvulling nadat ik een paar andere T-shirt weg heb gedaan. Het combineert goed met mijn witte broek, maar ook met deze zwarte. De sjaal bij de witte combinatie heb ik jaren geleden gemaakt en de sjaal bij de zwarte broek is van bijna een jaar geleden.

Leftover fabric or is there way to avoid it

Working with a piece of leftover fabric is always a challenge. It’s really satisfying to find a project that fits the amount of leftover fabric and ends in a wearable garment or useful object. The question is how do leftover fabric arise and is there a way to avoid them. Although I always try to buy just enough fabric for a project there are always leftovers. Leftovers can be small, but sometimes very large. To avoid that large pieces of leftover fabrics ends in stash I try to find a use for the fabric in a short time. In my opinion there are five main reasons for large pieces of leftover fabric.. 

Het verwerken van reststof is een uitdaging. Het geeft voldoening als een project te maken valt met de hoeveelheid beschikbare reststof en resulteert in een draagbaar kledingstuk of iets anders nuttigs. Kan men het vermijden? Alhoewel ik altijd probeer net genoeg stof te kopen reststof is er altijd. Om een grote stukken reststof niet te laten eindigen in voorraad probeer ik er op de korte termijn iets mee te doen. Er zijn naar mijn mening 5 oorzaken voor grote stukken reststof.

  1. Buying to much fabric. The fabric yardage needing given by a pattern is sometimes to much. How can one avoid this: Before buying fabric for a project I make a pattern lay-out at home. 
  2. You except a deal when the seller offers you the last piece for a special price. 
  3. You bought fabric for a project, but it never comes to sewing. It becomes stash and then it’s used for a project that needs less fabric.
  4. The garment is unique and has odd shaped pattern pieces that can only lay very on-economically on the fabric. 
  5. Fabrics with a nap and/or repeating design-patterns like tartans and ginghams.
  1. Teveel stof kopen, omdat de stofopgave bij het patroon soms teveel is. Dit is te vermijden door zelf vooraf de hoeveelheid stof te bepalen.
  2. De verkoper biedt je het laatste restje aan voor een speciale prijs.
  3. De stof is gekocht voor een project, maar het blijft liggen. Een volgend geschikt project  vraagt minder stof.
  4. Het kledingstuk heeft zo’n uniek patroon dat alleen maar op een manier neer te leggen is.
  5. Stoffen met vleug en/of herhaal design zoals ruiten.

Said all this. What is more important: the result or having a minimum of leftover fabric. In the end for me: the result and for that I except sometimes a less or a more amount of fabric that’s left after making a project. And let’s be honest when someone like what you’ve made from leftover fabric it’s always nice to say: I had a small piece of fabric and after some puzzling I found a way to make it.

Dit alles gezegd hebbende wat is belangrijker: het resultaat of een minimum aan stofrest. Uiteindelijk telt voor mij het resultaat en daarom accepteer ik dat wat overblijft het af is. En als dan iemand een compliment maakt over iets wat gemaakt is van reststof dan is altijd leuk om te zeggen: Ik had nog wat over en na wat gepuzzel vond ik een manier om dit te maken.

Drapey Knit Dress with Obi Belt or A wearable Japanese Combo

IMG_0383xv

See my new refitted GBSB Drapey Knit Dress

A dress is something I hardly sew, but sometimes a dress comes along that stays in your mind. For some time I had the Drapey Knit Dress on my sewing wish-list and with fabric from my stash I decided to give it a go. The dress comes from the book Fashion with Fabric published after the third serie of The Great British Sewing Bee by Claire-Louise Hardie. The book was a gift from a friend of mine. After seeing some other versions made from this pattern on the internet I decided to make the dress with sleeves and leave the pockets out. My fabric isn’t the suggested fabric, but a more thinner version. The pattern in my fabric looks a bit like the origami V-Fold Span and the pattern also follows the way the pleat is folded in the front of the dress. This fabric makes the finished dress more suitable for a cool summer day. 

Zo ziet mijn GBSB Drapey Knit Dress er nu uit.

IMG_0382xv

Jurken maak ik niet vaak. Sinds enige tijd stond de Drapey Knit Dress op mijn wensenlijstje. Met stof uit mijn voorraad ging ik aan de slag. De jurk komt uit het boek Fashion with Fabric uitgegeven na de derde serie van The Great British Sewing Bee van Claire-Louise Hardie. Het boek heb ik gekregen van een vriendin. Na het bekijken op internet van verscheidene versie van deze jurk besloot ik mijn versie te maken met mouwen en zonder zakken. Anders dan de geadviseerde stof is de mijne iets dunner. Het patroon in deze stof doet denken aan de origami V-Fold Span en het volgt ook de wijze waarop de plooi in het voorpand is gevouwen. Deze stof maakt de jurk draagbaar op een koele zomerdag.

IMG_0367 x

After some measuring I decided to make the dress in XS. The fabric was only 1.60m and it took some puzzling to get the pattern on the fabric. Because I’m 1.78m I also had to lengthen the dress, but as I already decided to leave the pockets out, they are attached to the pattern, this give me some more room to play with each pattern-piece.

Na wat gemeten te meten besloot ik de jurk in XS te maken. Na wat gepuzzel lukte het om het patroon op de 1.60m stof te leggen. Daarnaast heb ik de jurk verlengd voor mijn 1.78m lichaamslengte. Zonder de aangekniptezakken had ik iets meer ruimte om te schuiven met de patroondelen.

IMG_0319x

The dress has a pleat in the front which reminds a bit of origami. The dress is made out of 5 pattern pieces (3 for the front, 1 for the back and the sleeves). The dress is surprisingly easy to make. It’s crucial to place the pleat correctly otherwise the effect is totally gone. After pinning the pleat in place I made a stay stitch to provide the pleat slipping away.

De jurk heeft een plooi waardoor het wat weg heeft van origami en wordt gemaakt met 5 patroondelen (3 voor het voorpand, 1 voor het achterpand en mouwen). De jurk is eenvoudig in elkaar te zetten, maar het is van belang om de plooi goed te plaatsen anders verdwijnt het effect. Na het spelden van de plooi heb ik hem vast gestikt om hem op zijn plaats te houden.

After the dress was ready I decided to sew a matching Obi belt to complete the Japanese theme. The belt is made of a piece leftover dark blue lining which is given some body with interfacing. The belt has a slit in one of the seams between front and back. By doing this one of the ties can be pulled through and there is no thick mess on the back.

Nadat de jurk klaar was besloot ik er een bijpassende Obi ceintuur te maken voor een compleet Japans thema. De ceintuur is gemaakt van een restant donker blauwe voering met versteviging. In de ceintuur zit aan een kant een opening tussen het voor- en achterpand, zodat een van de banden erdoorheen gehaald kan worden en er geen verdikking ontstaat op de rug.

IMG_0324x

Total cost: Fabric €15.00. Yarn €3.50 

Time used for this project: cutting 3h, sewing 6h

Totale kosten: Stof €15.00. Garen €3.50

Arbeidsuren voor dit project: knippen 3uur, naaien 6uur

Conclusion: When the dress was ready my husband was very pleased. When we met each other I mostly wore self-made asymmetrical shaped clothes. This dress reminded him of those days and he encouraged me to sew more of this types of clothing. Speaking for myself: I like the dress a lot. It’s comfortable, it has beautiful stylish shape and with the belt I can easily turn it into a more fitted shape.

Conclusie: Mijn man vind de jurk een succes en vind dat ik dit vaker moet maken. Het herinnert hem aan de tijd toe wij elkaar leerden kennen en ik meestal zelfgemaakte asymmetrisch kleding droeg. Zelf ben ik ook tevreden met het resultaat. De jurk is comfortabel en heeft een mooie, elegante vorm en met de ceintuur gemakkelijk te veranderen in een meer strakke jurk.

Return to maker or make it up

IMG_0261xOccasionally I make clothes (pants, T-shirt) or useful things, like stuffed toys (T-shirt) of used and discarded clothing. My latest refashion is this T-shirt. In the past my mother put old clothes into a rag bag. On regular times the rag man came along to buy the discarded clothes. My mother also had a spring balance scale and sometimes she weighted the bag to see if there was enough in the bag for the rag man. The spring balance scale now hangs in my kitchen as a remembrance of old times. When my sister and I went to primary school we made each year a new pen wiper from the discarded clothes from the rag bag. Carefully we choose selected the designs we wanted to use and drafted cirkels around a dish and cut them out with a pinking shears. The cut-out cirkels were then stacked on each other and sewed together with thread and a needle and on top came a button. My mother used to have a large box with all kinds of buttons.

IMG_1766

Soms maak ik kleding (broek, T-shirt) of bruikbare zaken, zoals knuffels (T-shirt) van afgedankte kleding. Het laatste wat ik gemaakt heb is dit T-shirt. Oude kleding ging vroeger bij ons thuis in de voddenzak. Eens in de zoveel tijd kwam de voddenman langs en haalde de zak op. Mijn moeder had ook een unster hangen en zo af en toe werd de zak gewogen. Aan het begin van een nieuw schooljaar werd er een nieuwe inkttap gemaakt van kleding uit de voddenzak. Met een schotel tekende je cirkels en met een kartelschaar knipte je er dan langs. De kartelschaar zit nog steeds in het naaimandje van mijn moeder. De uitgeknipte cirkels stapelde je op elkaar en met naald en draad werden de lapjes in het midden aan elkaar gezet met een knoop uit de knopendoos.

IMG_1200After seeing this video, I decided to make more effort to reuse discarded clothes to give them a second live. In this post I mentioned that I was going to use a discarded T-shirt of my oldest daughter to make a second T-shirt for myself with a boat neck. A while ago I sewed a black pants for the summer and the striped fabric would make a nice match. The fabric is a thin slightly stretchy fabric. This time I wanted to raise the neckline on the front and I also wanted to make a shoulder seam a bit longer. This T-shirt has also the usual high-low hem.

foto

Het zien van deze video deed mij besluiten om meer tijd en energie te steken om afgedankte kleding een tweede leven te gunnen. In dit bericht liet ik al blijken dat ik een afgedankt T-shirt van mijn oudste dochter zou gaan gebruiken voor een tweede T-shirt voor mijzelf met boothals. Enige geleden heb ik een zwarte broek genaaid voor de zomer en dit streepje zou een leuke match opleveren. De stof is een dunne enigszins rekbare jersey. Ditmaal wilde ik de hoger hebben dan bij het blauwe shirt en ook wilde ik de schouderlengte langer maken. Dit T-shirt heeft ook de hoog-laag zoom.

IMG_0265x

The stripes in the original T-shirt didn’t match. After careful measuring it was possible to match the stripes in front and back and I was also able to create an acceptable length.

Bij het originele T-shirt lopen de strepen van voor- en achterpand niet door. Na wat passen en meten bleek het mogelijk om de strepen van beide panden te laten doorlopen en ook nog een acceptabele lengte te hebben.

Total costs: Yarn € 1,00

Time used for this project: pattern drafting 1.5h, cutting 1h, sewing 4h

Totale kosten: Garen € 1,00

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1.5uur, knippen 1uur, naaien 4uur

IMG_0257kConclusion: After seeing the video, I found it a shame if this T-shirt would be recycled as as was shown. My oldest daughter has worn the garment with pleasure and I hope by reusing the fabric that I can do the same on warm summer days. The outcome with this raised neckline and longer shoulder givesT-shirt another look then the first T-shirt. I’m really pleased with both results and will think about a way to work this into a permanent pattern.

Conclusie: Na het zien van de video vond ik het zonde als dit T-shirt, zoals te zien was zou worden recycled. Mijn oudste dochter heeft het met plezier gedragen en door de stof her te gebruiken hoop ik het ook op warme zomerdagen met plezier te dragen. De verhoogde neklijn en langere schoudernaad geeft het T-shirt een andere look. Ik ben tevreden met beide uitvoeringen en denk na over hoe dit om te zetten in een permanent patroon

A fun shaped T-shirt or Draped and Shaped

IMG_0030 xEasy patterns with a great fit are combinations I really like. One of those examples for such pattern is for me the T-shirt no. 4 from the book Drape Drape 2 by Hisako Sato. I’ve made the 1 pattern drape Top once before. From my stash came this lovely shinny blue jersey fabric which I bought last year when I planned to make a second version of this T-shirt. As I told in this post I wanted to try to make a SBA the next time for a more fitted shape. The SBA is done on the center front and center back. The taken out part was a kind of wedge. Like the first T-shirt this one has also a raised neckline. It’s about 5cm higher on the front then in the original pattern.

IMG_0005 xMakkelijke patronen met een goede pasvorm is een combinatie waar ik van hou. T-shirt no. 4 uit het boek Drape Drape 2 van Hisako Sato vind ik een goed voorbeeld hiervan Ik heb een keer eerder gemaakt. In mijn voorraad lag deze mooie blauwe jersey stof die ik vorig jaar kocht toen ik besloten had om dit T-shirt nog een keer te maken. Zoals ik hier al schreef wilde ik een aanpassing voor een kleine BH-maat op dit patroon doen door middenvoor en middenachter een wigvormig stuk weghalen. Net zoals het eerste T-shirt is ook bij deze de neklijn met ongeveer 5cm verhoogd.

The fabric was easy to stitch. I don’t have a serger, but my sewing machine has a kind of serger stitch. All the seams, there are only 2 to be done, and the hem are done with this stitch. The neckline is done as I described in this post. I really like this finishing and the result never lets me down. I take it for granted that I do have to change my needles.

IMG_0003 xDe stof was makkelijk te stikken. Ik heb geen overlock machine, maar mijn naaimachine heeft een soort van overlocksteek. Alle naden, het zijn er maar 2, en zoom zijn gedaan met deze steek. De halsbies is afgewerkt zoals hier beschreven. De afwerking en resultaat zijn iedere keer weer netjes. Het verwisselen van naalden neem ik voor lief.

There was some fabric left. I decided to use the leftover for another T-shirt. It was ready before this one, because there’s always some hand stitching involved. Instead of using my sewing machine and using the back stitch I like to finish the beginning and end of my sewing threads by hand especially when it are hems and visible seams. It gives in my opinion a more crisp finishing and by this way the stitches keep running through (one can’t see begin or end) then using the back stitch.

Van de overgebleven stof besloot ik een ander T-shirt te maken. Het was eerder klaar dan deze. Ik gebruik zelden mijn naaimachine voor en achteruit voor het afhechten bij zomen en zichtbare naden en werk liever de draden met de hand af zeker als de stof licht en dun is. Het resultaat oogt mooier omdat de gestikte naad doorloopt.

Total costs: Fabric €15,00. Yarn €2,50. 

Time used for this project: pattern drafting 2.5h, cutting 1h, sewing 4h

Totale kosten: Stof €15,00. Garen €2,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2.5uur, knippen 1uur, naaien 4uur

IMG_0020 x

Conclusion: The beauty of this pattern is that it’s so simple. There are only 3 seams, 1 hem, 2 sleeves and a neckline to sew and then your finished. The drafting construction is the key to the success of this pattern. After that perfect sewing and a neat finish is all it takes to enjoy this garment. There are many copies made of this pattern to be seen on the internet. It was also used in the last serie the GBSB season 3 episode 6. The contestants had to make it with a woven fabric but I never think about making it out of that kind of fabric. I think the pattern works at it’s best by using a stretchy fabric. The SBA came out well: there is less fabric at chest height and it feels less bulky under the arms. This pattern is definitely a winner for me. My next version will be a striped one. As I sad in the first sentence of this post: I like easy patterns with a great fit. Another example of such a pattern is the Gather drape dress from Drape Drape 1. It’s on my to make list.

Conclusie: De schoonheid en succes van dit patroon is dat het zo eenvoudig is. Er zijn slechts 3 naden, zomen en een hals te naaien. De wijze waarop dit patroon is getekend, maakt het tot een succes. Daarna is alleen nog mooi naaiwerk nodig om plezier te hebben van dit kledingstuk. Op het internet zijn veel veel voorbeelden van dit patroon te vinden. Het patroon was ook te zien in GBSB serie 3 aflevering 6. De deelnemers gebruikte toen geweven stof, maar voor mij werkt het denk ik het beste met een rekbare stof. De aanpassing aan mijn BH-maat werkt prima: er is nu minder stof onder de armen en op borsthoogte. Het patroon is iets wat ik zeker meer zal gebruiken: een streep versie heb ik op mijn lijstje staan. Ik begon dit bericht met te vertellen dat ik hou van makkelijk patronen met een goede pasvorm. Nog zo’n voor beeld is de Gather drape dress uit Drape Drape 1. De jurk staat op mijn lijstje.

Fish from the sea or bringing fish to the sea

IMG_1707The ancestors of my husband used to live in Vlaardingen and the men in his family were herring fishermen just like the most of the other men living there. Saturday the 13th of June was Vlaggetjesdag. It ’s an annual tradition. It involves a fishing boats race, which boat brings the first herring into the harbor, and the auction of the first barrel of herring (the profit will go to an organization, like cancer, children in need or sport for disabled). 

De voorouders van mijn man waren haringvissers die in Vlaardingen leefden. Zaterdag 13 juni was de jaarlijkse Vlaggetjesdag. Naast de race wie het eerste vaatje nieuwe haring aan land brengt, wordt het eerste vaatje geveild voor een goed doel.

IMG_1731Whether one does or doesn’t like to eat herring is a matter of taste. My husband likes his herring with raw chopped union and I only eat herring without unions. In the past we lived in a small town near The Hague and we often went to Scheveningen to eat fish in the evening in one of the restaurants and sometimes we eat herring for lunch after a walk on the beach. A couple of weeks ago we decided to make a day trip to Scheveningen soon after Vlaggetjesdag, take a walk on the beach and eat a herring. Sadly the weather was letting us down lately, but the weather forecast for Friday seemed to be perfect. We decided to take that day off for this trip.

Haring eten is een kwestie van smaak. Mijn man eet haring met rauwe, gesnipperde ui en ik eet haring uitsluitend zonder ui. In het verleden hebben we vlakbij Den Haag gewoond. Vaak gingen we ’s avonds vis eten in een van de restaurantjes en soms aten we haring na een strandwandeling. Een paar weken geleden besloten we om een dagje naar Scheveningen te gaan als Vlaggetjesdag geweest zou zijn. Het weer liet ons nogal in de steek, maar de weersvoorspellingen voor vrijdag beloofde veel goeds en we besloten deze dag vrij te houden.

IMG_1721What would one wear. I just finished this new T-shirt with some help. The fabric was a leftover from a Drape Drape 2 T-shirt no.4. This is the first one I made. I’ve now made a second one in blue, but there is still some sewing by hand to be done. The pants are made last year. They are made from stretchy cotton fabric. When the pants were ready I saw that it looked like there were fish swimming in the pattern. My new made T-shirt and the pants were the perfect match for this trip.

En wat trek je dan aan. Dit T-shirt was net af. De stof is een restje van een tweede Drape Drape 2 T-shirt no.4. Dit is de eerste die ik gemaakt hebt. Zojuist heb ik een tweede gemaakt, die nog afgewerkt moet worden. De broek is van vorig jaar. Toen de broek af was zag ik dat er vissen te zien zijn in het patroon. Dit was de perfecte combinatie voor ons uitstapje.

IMG_1715The T-shirt is self drafted. Because there was a small amount of fabric left I had to make a raglan sleeve due to fact that I couldn’t make a full-length T-shirt with shoulder seems and set-in sleeves. The sleeves are finished with cuffs, just to make them a little bit longer. The T-shirt has a slight high low hem. I like high low hems. They follow your body perfectly and gives a nice accent on your bum. The neckline is wider then I normally wear, but when I had basted the T-shirt and tried it on I didn’t liked the high neckline. After cutting the neckline lower on front and back and making the shoulder part less there was more balance. The neckline is finishes as explained here.

Het T-shirt is van een zelf getekend patroon. Voor een T-shirt met schoudernaden en ingezette mouw was er te weinig stof over. Daarom besloot ik om een T-shirt met raglan mouw te maken en de mouwen af te werken met een manchet. Het T-shirt heeft een geringe hoog-laag zoom. Dit type zoom geeft een leuk accent aan je achterste. De hals is wijder dan ik normaal draag. Na het rijgen en passen vond dat er geen verhouding was tussen de neklijn en het T-shirt. Door de neklijn omlaag te brengen ontstond er meer evenwicht in het T-shirt en is op mijn gebruikelijke manier afgewerkt.

eating an ice-cream with our youngest daughter in the harbor of Scheveningen
eating an ice-cream with our youngest daughter in the harbor of Scheveningen

Total costs: Fabric €0,00. Yarn €1,50.

Time used for this project: pattern drafting 2h, cutting 1.5h, sewing 6h

Totale kosten: Stof €0,00. Garen €1,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2uur, knippen 1.5uur, naaien 6uur

Conclusion: It is a really comfortable easy-to-wear T-shirt. Although I’ve now two T-shirts of the same fabric I’m pleased that the leftover didn’t ended in my closet turning into stash. The fabric is just plane blue fabric and both patterns are so different that it doesn’t bother me at all.

Conclusie: Het is een comfortabel, makkelijke te dragen T-shirt. Ofschoon ik nu twee T-shirts heb van dezelfde stof ben ik blij dat het restje stof niet in mijn kast is geëindigd om voorrad te worden. De stof is zo algemeen en beide patronen zo verschillend dat ik er geen last van heb.