Wearing different socks and supporting research for Alzheimer’s

IMG_2508When you take a good look at this photo you probably see that I’m wearing two different socks. There is a reason for that.

Als je goed naar deze foto kijkt, kun je zien dat ik twee verschillende sokken aan heb en daar is een rede voor.

Last week we went away for a couple of days and while we were riding to our destination I suddenly realized I had forgotten to put some pair of socks in my suitcase. How this could happen? Well I was only wearing socks since two days because it was getting colder. Turning back home for a couple of socks woud be an option, but I could easily buy socks in one of the shops at our holiday address. 

Vorige week zijn we een paar dagen weggeweest en eenmaal in de auto realiseerde ik mij dat ik vergeten was sokken mee te nemen. Hoe kon dit gebeuren? Eigenlijk omdat ik pas sinds twee dagen weer sokken droeg vanwege het weer. Terug naar huis gaan was een mogelijkheid, maar ook kon ik nieuwe sokken kopen daar waar we verbleven

Currently you can buy a pair of socks to support research for Alzheimer’s and I decided to look for a pair of these socks. In one of the local villages was the supermarket where they were available for sale and I bought two pairs of these socks.

Momenteel kun je deze sokken kopen als donatie voor onderzoek naar Alzheimer en ik besloot een paar te kopen. In een van de omliggende dorpen was een supermarkt die ze verkocht. Met 2 paar sokken verliet ik de winkel.

One of the ambassadors of this socks project is Erik Scherder, who is professor Clinical Neuropsychology. In his book ‘Laat Je Hersenen Niet Zitten’ (‘Don’t Let Your Brains Sit’) he advises everyone not to sit still. In his believe exercise is one of the ways to activate your brain when you’re getting older and it delays the aging of the brain cells. A couple of months ago I bought this book as a Sinterklaas gift for my husband. His plea in this book: get moving, walk while you’re having lunch or when you’ve a meeting. Beter chewing also helps. Sitting behind you’re computer and in front of your television for hours will not only result in more weight and loss of fitness it also has a negative effect on your mood and sleep and wake moments. His book is very inspiring and it didn’t took me long to read it. 

Een van de ambassadeurs van dit sokken-project is Erik Scherder, professor Klinische Neuropsychologie. In zijn boek ‘Laat je Hersenen Niet Zitten’ adviseert hij iedereen om niet stil te zitten en te blijven bewegen, omdat dit je brein stimuleert bij het ouder worden en veroudering van de hersencellen vertraagd. Met Sinterklaas heb ik dit boek cadeau gedaan aan mijn echtgenoot. Zijn pleidooi in dit boek is: blijf bewegen, ga wandelen als je luncht of vergadert. Zelfs beter kauwen draagt bij. Uren zitten achter de computer of voor de televisie zorgt niet alleen voor een toename van lichaamsgewicht en je minder fit voelen, maar heeft ook een negatief effect op stemming en dag- en nachtritme. Het boek is het lezen waard.

Do I move enough? During our small holiday we’ve stayed in a house in the forrest. There was no television and internet wasn’t always available. We’ve been been reading, walking and cycling during our stay and we didn’t really missed television and internet. When I’m at home I sport six days per week. If sewing is a good way to move in his opinion: I don’t know, but when I do need yarn, buttons, zippers or any other sewing materials I walk or cycle to the store. 

Beweeg ik genoeg? Ons korte verblijf hebben we doorgebracht in een huis in het bos, zonder televisie en internet. We hebben gelezen, gewandeld en gefietst. Televisie en internet hebben we niet gemist. Thuis sport ik zes keer per week. Of kleding maken een goed beweging is in zijn ogen weet ik niet, maar als ik garen, knopen, rits of iets dergelijks nodig heb doe ik dat met de fiets of lopend.

These two different socks symbolize the confusion that Alzheimer’s patients suffer daily. I will be wearing this socks occasionally, just to remind me of the impact of this disease not only on the lives of its patients but also on their loved ones.

De twee verschillende sokken symboliseren de verwarring waarmee Alzheimer patiënten dagelijks te kampen hebben. De sokken zal ik zo nu en dan blijven dragen om mij eraan te herinneren welke impact Alzheimer heeft op hen die het treft, maar ook op hun omgeving.

Stylish accessories

foto 2 xToday my fourth and final part of the ‘Sew with Me September challenge’. After the skirt, blouse and pair of pants it was time for the finishing touch. The brief is: sew up any accessory to round out and compliment the coordinates. It could be whatever and from where ever we desire.

Na de rok, blouse en broek was het de beurt aan de finishing touch. De vierde en laatste opdracht van ‘Sew with Me September challenge’ is: naai een accessoire voor bij je outfit. Het mocht van alles zijn.

My first thought was a bag. I like big bags, because I carry a lot of things with me. The only problem is I’ve never made a handbag or shoulder-bag. The only bags I’ve made were sport bags. A bag wasn’t going to be a good choice, because I don’t have any off the materials in my stash to make a bag.

foto 4 heel xMijn eerste gedachte was een tas. Ik hou van grote tassen, omdat ik het een en ander meeneem. Het enige is dat ik tot nu toe niet verder ben gekomen dat sporttassen. Een tas was dus geen goede keus ook al omdat ik geen materiaal ervoor in huis heb.

In my closet I found a bag with some leftover fabric. One was nicely folded and came from T-shirt v2.0. The other were all kind of leftover pieces of the same fabric used for three projects: Let them sew Cake, the Paulina Top and Cake-T. Most of the times I wear scarfs. They are great in the summer to protect my neck from sunburn and in the winter to keep my neck warm when it’s chilly. The first from the nicely folded leftover was the easiest one: an infinity scarf. For the second scarf I arranged all the leftover fabric pieces, cut them into shape and finally sewed them together and the second infinity scarf was also finished.

IMG_2436In mijn kast vond ik in een tas resten stof. Een restje was netjes opgevouwen en is van dit T-shirt v2.0. Het andere was van alles wat en komt van Let them sew Cake de Paulina Top, Cake-T. Vaak draag ik een sjaal: zomers om mijn nek te beschermen tegen de zon en in de winter tegen kou. De netjes opgevouwen stof was het eenvoudigst en werd snel een cowl sjaal. Voor de tweede legde ik alle overgebleven stukken naast elkaar, knipte ze naar maat en naaide ze aan elkaar voor een tweede cowl sjaal.

knopendoos met knoopThere was also a piece of leftover tartan fabric. On the internet I found a folded rose brooch and I decided to make that so I could wear it on the grey jacket. The two layers of tartan fabric were very thick and didn’t fold easy. After four attempts and folding it slightly different then the tutorial I was pleased with the result. In the middle of the rose I sewed a button to represent he stames. The button is very old and came from my mothers button box which I inherited. On the back I sewed a brooch pin with a safety pin. 

Ook was er nog een stuk tartan sof over. Op het internet vond ik een roos broche en dat was een leuk idee voor op de grijze blazer. De twee lagen wonen stof waren erg dik en dat maakte het niet makkelijk, maar na vier pogingen was ik tevreden met het eindresultaat. In het midden waar de meeldraden van de roos zitten, heb ik een knoop genaaid. De knoop komt uit de knopendoos van mijn moeder die zij mij enige tijd geleden gaf. Na het opnaaien van de sluiting was ook dit klaar.

Total cost: Safety pin € 1,00

Time used for this project: cutting 2h, sewing 2h, hand sewing 4h

Totale kosten: sluiting € 1,00

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 2uur, met de hand 4uur

foto 7 xConclusion: Now all is done I’m very pleased with the result and the fact that all the fabric came from my stash or was leftover fabric. Since I’ve joined a Stash-busting group last May I turned 8.40m stash fabric and also a great amount of leftover fabric into wearable clothing. All different elements matches together, but there are also other pieces of clothing in my wardrobe to combine with. 

Conclusie: Nu alles af is ben ik zeer tevreden met het resultaat zeker omdat alles gemaakt is uit mijn stof voorraad en reststoffen. Sinds ik in mei lid ben geworden van een Stash-busting group is 8.40m stof uit mijn voorraad en een aardige hoeveelheid reststof kleding geworden. Alle verschillende kledingstukken gaan goed samen, maar ook met andere kledingstukken uit mijn kast.

Black pair of pants 

xIMG_0718 v xThis is part 3 of the ‘Sew with Me September challenge’. The brief is: a simple pair of pants. But what is a simple pair of pants. The skirt has a classical design and my coordinating blouse is styled the same. When I was thinking about the pair of pants I decided to use my TNT pattern. It was the easiest option with a great fit.

Dit is het derde deel van de ‘Sew with Me September challenge’. De opdracht was naai een eenvoudige broek. Mijn rok en blouse hebben een klassieke stijl en voor de bijbehorende broek dacht ik direct aan mijn vertrouwde broek patroon.

When I decided to give the blouse the black contracting details I had already found a large amount of leftover black stretchy corduroy/velvet type of fabric. By using this black fabric there came a kind of continuity going on in my coordinating clothing. The black fabric was a gift from someone who had been sewing a couple of dungarees for her children. The leftover pieces were long but not so wide. After measuring there was no way I could cut both front and back pieces as a whole. I decided to cut the front and back in half make a seam at the place of the crease in front and back. 

xIMG_0740 zij deatailDe keuze om de blouse zwarte details te geven werd gemaakt toen ik een grote hoeveelheid overgebleven zwart rekbare fluweel/corduroy stof vond. Door deze zwarte stof te gebruiken ontstaat er een lijn in de coördinerende kledingset. De zwarte stof kreeg ik van een kennis die er een aantal tuinbroeken voor haar kinderen had gemaakt. De stukken stof waren lang en smal en na het opmeten werd duidelijk dat ik het voor- en achterpand niet als geheel zou kunnen knippen. Voor- en achterpand werden door midden geknipt en nu is er een naad waar normaal de vouw zit.

The pair of pants has pockets: 2 rear patch pockets with decorative topstitching and 2 diagonal pockets on the front. Although the straight back yoke will make your waist appear wider I decided to use this of yoke just to see how it looks on me. The pair of pants is finished with a curved waistband that has interfacing to give it firmness and keep it in shape. The waistband closes with 2 buttons that came out of my box. The hem is curved: slightly lower on the front then on the back. All seams have the same decorative topstitching as the pockets.

xIMG_0721 axDe broek heeft 2 opgestikte achterzakken met sierstiksel en 2 steekzakken aan de voorkant. Ditmaal heb ik voor een rechte achterpas gekozen, alhoewel deze je taille breder doet lijken. De tailleband is in vorm gemaakt en verstevigd en sluit met 2 knopen die ik vond in mijn knopendoos. De zoom is aan de voorkant iets hoger dan van achter. Alle naden hebben hetzelfde sierstiksel bij de zakken.

When I was making the blouse I also sewed black details on the side seam at the bottom hem of the blouse. I usually wear my blouses over my pair of pants so the black piece of fabric would be a nice detail. Now it’s also more visible how the buttons are grouped on the front placket: 3 sets of 3 buttons.

Bij het maken van de blouse heb ik op de zijnaden onder aan zoom nog een klein stukje zwarte stof genaaid. Omdat ik mijn blouses meestal over mijn broek draag leek mij dit een leuk detail. Nu is ook beter te zien dat de knopen in 3 setjes van 3 op de voorkant van de blouse zitten.

xIMG_0713 A xTotal cost: Yarn € 3,50. Interfacing € 0,50. Zipper € 2,50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 2h, sewing 8h

Totale kosten: Garen €3,50. Versteviging € 0,50. Rits € 2,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 2uur, naaien 8uur

Conclusion: The pair of pants match perfect with the blouse. The fabric is great and was a nice gift. It’s perfect now the weather is changing and it’s getting colder. Until now I’m really pleased with the three new pieces of clothing: I wear the blouse tucked into my skirt and over my pair of pants. Although I’m using the same pattern over and over again it’s amazing what different pockets and adding extra seams can do to give this pair if pants a total different look then all the others that I’ve made this year. Also the extra added little detail on the blouse hem works well.

Conclusie: De broek past perfect bij de blouse en de stof van de broek is prima nu het herfst wordt. Tot nu toe ben ik erg blij met mijn 3 nieuwe kledingstukken. De blouse draag in mijn rok en over mijn broek. Ofschoon ik hetzelfde patroon steeds weer gebruik door andere zakken te gebruiken en extra naden krijgt deze broek weer een totaal andere look dan de andere. Ook het detail bij de blouse zoom is zeer geslaagd.

Baking a coconut-lemon friandise

IMG_2429Years ago I found this recipe in the NRC. It was published in the newspaper 4 September 2003 by Kim Maclean. There is story before the actual recipe is showed. Her mother starts baking when she annoyed or nervous. It’s her way of dealing with that kind of situations. This character thing is something that runs in the family. Her mother bakes sweet things, her brother starts making sausage rolls when he wants to make his head clear and her sister bakes bread when she wants to relax. Kim is more like her mother: she also starts making sweet pastries. This recipe was made by Kim when she had on off-day.

Jaren geleden vond ik dit recept in de NRC. Het komt uit de krant van 4 september 2003 en is van Kim Maclean. Het recept begint met een verhaaltje over de bakneiging van de familie. Haar moeder begint met bakken van zoetigheden als ze ontevreden of nerveus. Het is een familie eigenschap. Haar broer gaat worstenbroodjes maken als hij even aan niets wil denken en haar zus  bakt brood ter ontspanning. Kim neigt naar haar moeder en gaat voor zoet. Zo ontstaat dit recept toen ze een geen-zin dag had.

Baking sweets isn’t my strongest point. Three weeks ago the third Dutch version started of ‘The Great British Bake Off’. Each week we watch the Dutch version but prefer the English version. Last year I was on a weekly baking tour. The first time was more a yoke. We started watching ‘Boer zoekt Vrouw’. Our youngest daughter came specially to us for watching it together. It was cold and we were all together and I decided to bake a zucchini cake. There was some mix left and I decided to make a small second version for one of mu neighbors. She loves to watch ‘Boer zoekt Vrouw’ too. A week later came the next cake: a carrot cake and edition for my neighbor. This was the beginning of a weekly cake tradition. All of the cakes had a vegetable as ingredient. 

IMG_2431Taarten bakken is niet mijn sterkste eigenschap. Drie weken begon de derde serie van ‘Heel Holland Bakt’. Elke kijken we al zien we liever de engelse versie. Vorig jaar heb ik een tijd lang elke week gebakken. Het begon als een grapje om iets samen te eten bij ‘Boet zoekt Vrouw’. Onze jongste dochter kwam er speciaal voor thuis. Het was koud en het werd een courgette-cake. Er was nog wat beslag over en ik besloot er een klein taartje van te maken voor een van de buurvrouwen die ook graag naar het programma kijkt. Een week later bakte ik een worteltaart en weer een kleintje voor de buurvrouw. Het was het begin van een wekelijkse traditie: alle baksels hadden als ingredient groente.

Tonight our both daughters are at home. With a cup of tea and a piece of coconut-lemon friandise will be watching how the contestants of the HHB bake their cakes.

Vanavond zijn onze beide dochters thuis. Met een kopje thee en stukje coconut-lemon friandise gaan we kijken naar hoe de deelnemers van HHB hun cakes bakken.

Ankle boots and the change of season

bootsAutumn has arrived. The past couple of days we had typical Dutch weather: rain, wind and cold. It’s time to clear out my closet. Spring and Summer clothes I haven’t been wearing are going into bags. Other clothes are washed for the last time and after washing checked on loose buttons, holes, tears and I’ve to make a decision if I’m going to wear it next year. After that they are going into sealed bags. My shoes will have the same routine. Before going into boxes I’m checking if the need to be repaired and polish them. Some shoes will stay in the closet. That are the ones to wear with a dress or skirt when going to appointments or dinner parties. 

Herfst is in het land met typisch Nederlands weer: regen, wind en kou. Het is weer tijd om mijn klerenkast uit te ruimen en kleding weg te doen naar de tweedehandswinkels die ik niet gedragen heb of niet meer zal gaan dragen. Andere kleding wordt gewassen en gerepareerd voordat ze in de afsluitbare zakken gaan. Voor mijn schoenen geldt dezelfde routine: wel of geen nieuwe zolen en hakken, stikwerk. Na een laatste poetsbeurt gaan ze in dozen. Enkele schoenen blijven in de kast om te dragen bij een jurk of rok als dit gedragen wordt bij een afspraak of etentje.

rokTwo of my favorite and well worn summer clothes are going to the charity shop too. This skirt that I made in 2006 was the inspiration for sewing my tartan skirt. When I bought the fabric I first wanted to make a regular skirt, but when I came home and saw the potential of the border I decided to make pleats and use the border for the pleats. There was also another small band of flowers between the border and the fabric. That was used to finish the hem on the outside. It was a time consuming job, but it was worth doing because the skirt was a great success. After throwing away some T-shirts this summer I didn’t wear it anymore. The second is a tunic of jersey fabric. It was the first time I sewed stretch fabric on my new sewing machine. The pattern came from the KNIPmode 2012-03. I wore it for 3 summers with leggings. It was a comfortable piece of clothing when I was riding on my Brompton from appointment to appointment. This summer I wore mostly jeans and pair of pants and I don’t think I will be wearing both pieces next summer. 

tunicTwee van mijn veel gedragen zomerkleding gaat ook weg. De rok die ik in 2006 heb gemaakt en die mij inspireerde om de tartan rok te maken. Toen ik de stof kocht wilde ik eerst een eenvoudige rok van maken, maar eenmaal thuis besloot ik de rand voor de plooien te gebruiken en met het bloemen randje dat tussen de stof en rand zat heb ik de zoom afgewerkt. Het was zeer veel werk, maar het was het waard van de rok was een succes. Deze zomer heb ik T-shirts weggedaan en daardoor heb ik de rok niet meer gedragen. Het tweede is een tuniek. Het was het eerste kledingstuk van jersey dat ik maakte op mij  nieuwe naaimachine. Het patroon komt uit KNIPmode 2012-03. Ik heb 3 zomers gedragen met leggings. Het was een prima kledingstuk voor als ik fietste op mijn Brompton van afspraak naar afspraak. Deze zomer heb ik vooral broeken gedragen en ik denk niet dat ik volgend jaar beide zal dragen.

In the autumn and winter I love to wear ankle boots. They are my favorite boots under jeans and pair of pants. I’ve blue suede, blue leather, black leather, brown leather and also a pair with a kind of patchwork. They have low or medium high heels: I must be able to walk at least 45 minutes on them. The oldest pair that I still wear are bought more then fifteen years ago. Every spring I do the same routine as I’m doing right now with my shoes: need the sole and/or heel be replaced, stitching or other repair. After returning from the shoe repair they get a good polish before going into boxes. Although it may look as a time consuming job: it’s worth doing. I love it when the seasons are changing and I’ve to change my wardrobe and shoes they are coming clean and complete out of boxes and bags. 

In de herfst en winter draag ik graag enkellaarsjes bij mijn broeken. Ik heb ze van suede en leer: blauw, zwart en bruin. Met een lage en een medium hoogte hak, zodat ik er zeker 45 minuten op kan lopen. Het oudste paar heb ik meer dan 15 jaar gelden gekocht. Elke lente doe ik dezelfde routine als met mijn schoenen: zolen en hakken vervangen, stikwerk of andere reparatie, dan nog een goede poetsbeurt en dan in dozen. Het lijkt veel werk, maar niet is plezieriger dan bij het veranderen van je klerenkast en schoeisel alles heel en kompleet uit dozen en zakken komt.

notebookTwice a year I’m reorganizing my closet for the two coming seasons. Almost two years ago I decided to make all my clothes. About 50% of my wardrobe is made by my. There are two exceptions: lingerie and sportswear are still bought. While I’m reorganizing and saying goodbye to some of my clothes I’m already thinking about how to replace them and make notes in my own ‘what I want for spring/summer and autumn/winter’ notebook. In this notebook I’ve also made a collage of my fabrics and when I’ve planned a project for it I make a little sketch. In one of my previous post I told about my fabric stash. With the introductions of my new notebook I’ll hope to have a good view of what have I already planned and what needs to be planned and trying to avoid hat my stash keeps growing.

Twee keer per jaar is het opruimen en inruimen. Tijdens dit proces probeer ik alvast te bedenken hoe ik iets wat weggaat wil gaan vervangen. Twee jaar gelden heb ik besloten mijn kleding zelf te maken op twee uitzonderingen na: ondergoed en sportkleding. Ongeveer 50% van mijn kleding is zelfgemaakt. De volgende stap is nu mijn aantekeningenboekje: ‘what I want for spring/summer and autumn/winter’. In dat boekje komen stukjes stof met een kledingstuk en soms een tekeningetje. In een van mijn vorige berichten had ik het over mijn stoffenvoorraad. Met dit boekje hoop ik een goed overzicht te hebben en te krijgen van mijn plannen en de groei van mij voorraad te vermijden.

It’s a process so this will be continued. 

Het is een proces, wordt vervolgd.

Blouse with contrast

zij blouse x1After making the tartan skirt with contrast I decided that I wanted to make a blouse with some contrast fabric too. In my stash I found this lovely light camel 2-way stretch jersey fabric that would be perfect to make a blouse out off it. Looking further in the stash I found some leftover black also 2-way stretch jersey fabric. Those would go perfect with my skirt and the pair of jeans that I already have in mind.

Na het maken van de rok besloot ik bij de bijpassende blouse ook met contrasterende stof te werken. In mijn voorraad vond ik lichte camelkleurige stof met wat stretch voor de blouse. Terwijl ik nog even verder keek kwam ik een rest overgebleven zwarte jersey tegen. Beide zouden prima passen bij de rok maar ook bij de broek die ik al gepland had.

A while ago I came across this pattern sketch. Because I’m not so keen on bust darts I decided to use my own block pattern to draft a pattern more to the way I like to fit a blouse. The blouse has back darts in to give it a nice fit and the hem is styled like the regular men dress shirt hems, only my hems are slightly higher on the front them on the back. Judy gave us a few days extra to make a blouse, because they can be sometimes more complicated to sew. On my list of things I wanted to make where these cuffs and this was the perfect time to do so.

achter blouse xEnige tijd geleden kwam ik deze blouse tegen. Omdat ik niet zo’n fan ben van buste-naden gebruikte ik mijn eigen block patroon om mijn eigen patroon te tekenen. De blouse heeft in het achterpand figuurnaden en de zoom is zoals van een overhemd, alleen zijn zomen aan de voorkant iets hoger dan van achter. Judy heeft ons een paar dagen extra gegeven en deze gebruikte ik om de blouse af te werken met deze manchetten.

After drawing and cutting came the sewing of the blouse. The fabric has more stretch then I expected so that was something something to take care of while sewing. The black contrast bands have light weight interfacing for stretch fabrics to give them some firmness and to avoid wobbling and baggy buttonholes. Making and sewing of the cuffs was the hardest part of this project. After some consideration I decided to sew black buttons on the blouse.

Na het tekenen en knippen kon het naaien beginnen. De stof heeft iets meer rek dan ik had verwacht, dus dat was iets om rekening mee te houden. De zwarte stukken contrast stof zijn verstevigd om ze wat body te geven en om lubberende knoopsgaten te voorkomen. Het maken van de manchetten kostte de meeste tijd. De blouse heeft zwarte knopen gekregen.

voor x 1Originally I bought this fabric together with the fabric I used for the cappuccino trousers. There is fabric left so that will be used next spring to finally make a T-shirt that I had in mind to go along with that trousers.

Deze stof heb samen gekocht met de stof voor de cappuccino broek. Van de stof die nog over is naai ik volgend jaar het T-shirt dat ik in mijn gedachte had voor bij de broek.

Total cost: Fabric € 10,00. Yarn € 3,50. Interfacing € 0,50. Buttons € 3,25.

Time used for this project: pattern drafting 1.5h, cutting 2h, sewing 9h

Totale kosten: Stof: € 10,00. Garen € 3,50. Versteviging € 0,50. Knopen € 3,25.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1.5uur, knippen 2uur, naaien 9uur

jas zij 1Conclusion: The blouse is lovely to wear due to the fact the fabric has some stretch. Although I’ve made many blouses in the past I’ve never made a blouse out of jersey fabric. I’m really happy pleased with the outcome of this make and the match with skirt and with one of my jackets.

Conclusie: De blouse draagt erg plezierig mede door de rek van de stof. Ofschoon ik in de loop der jaren aardig wat blouses heb gemaakt heb ik tot nu nog nooit rekbare stof gebruikt. Ik ben erg blij met het resultaat in combinatie met de rok en een van mijn jasjes.

Dit kan niet waar zijn

After reading Flash Boys, I decided to put the book “Dit kan niet waar zijn” (Swimming with sharks)mby Joris Luyendijk on my reading list. On September 15, 2008, the US bank Lehman Brothers went bankrupt and then the world went into a financial crisis. Like most people Joris Luyendijk know little of the way how banks do operate. Joris Luyendijk went in 2011 to London to setup a ‘banking blog’ for the British newspaper The Guardian on the Guardian on their website. This blog enables him to come in contact with employees of the city banks. Gradually he peels off the structure of the bank and learns more about the structures behind the financial activities of banks. The employees of the banks have strict confidentiality. The conversations that Joris Luyendijk had have with them are therefore anonymous. Only he shall never speak with the highest top. 

Na het lezen van Flashboys besloot ik het boek “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk ook te lezen. Op 15 september 2008 ging de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet waarna de gehele wereld in een financiële crisis belandde. Net zoals de meeste mensen weet ook Joris Luyendijk weinig van de manier waarop banken opereren. Joris Luyendijk vertrekt in 2011 naar Londen om voor de Britse krant The Guardian een ‘banking blog’ op de website van The Guardian op te zetten. Door deze blog komt hij in contact met medewerkers van banken. Gaandeweg pelt hij de structuur van de bank af om er op deze manier achter de financiële handel en wandel van banken te komen. De medewerkers van de banken hebben zwijgplicht en de gesprekken die Joris Luyendijk voert zijn dan ook anoniem. De echte top zal hij echter niet te spreken krijgen.

There’s no protection against dismissal for those who work in the banking business. Employees come and go. Some leave because another bank pays more, others because they can not cope with pressure the work is giving them and others because they underperform in the eyes of the employer. Strange as it may sound: discrimination does not exist. Race, sexual behavior, male or female, with or without scholing and education, nationality, ancestry: all of this doesn’t matter.

There is no open culture within the banking: information known to one department of a bank is not shared with other departments. This may lead to a department that is involved in an acquisition of a company does not share this information with the department that advises customers who just wants to buy shares of this company.

Employees of the banks need to make money for the bank they work for and they also are constantly coming up with financial products to earn as much money as possible in a very short period. This often leads to financial products that are so complex that almost no one can oversee the risk. The supervisors of the banks do not dare to criticize such products: it can lead to dismissal against their own wil.

Ontslagbescherming kent de bankenwereld in Londen niet. Medewerkers komen en gaan. Sommige omdat een andere bank meer betaald, andere omdat ze druk van het werk niet meer aankunnen en andere omdat ze in de ogen van de werkgever onvoldoende presteren. Hoe vreemd het ook moge klinken: discriminatie bestaat er niet. Ras, seksuele voorkeur, man of vrouw, wel of geen opleiding, nationaliteit, afkomst: het speelt geen rol.

Binnen de bank bestaat geen open cultuur: informatie bekend bij de ene afdeling van een bank wordt niet gedeeld met andere afdelingen. Dit kan ertoe leiden dat een afdeling die betrokken is bij een overname van een firma deze informatie niet deelt met de afdeling die klanten adviseert nu juist adviseert aandelen te kopen van deze firma.

Medewerkers van banken moeten geld verdienen voor de bank waar ze voor werken en zij zijn dan ook constant bezig met het bedenken van financiële producten om in korte periode zoveel geld te verdienen. Dat leidt vaak tot financiële productie die zo ingewikkeld zijn, dat bijna niemand het risico ervan kan overzien. De toezichthouders van de banken wagen zich niet aan kritiek op dergelijke producten: het kan leiden tot ontslag.

Due to the fact most of the bigger banks arose from mergers that most of the banks have become so big that they are “too big to fail”. Banks themselves can also be publicly held companies. Therefore they will have to make a profit in order to keep the shareholders satisfied.

Will there ever be a change? Joris Luyendijk shows us how some politicians are taking a job in the financial world after finishing their political career: Tony Blair and Gerard Zalm are recent examples. The probability that a political party of a country will try to change something in the financial sector in his own country is little: such a country possible lose its banks and global changes will not happen. The financial world has the world in its power.

Finally, two passages from the book: employees who have been working all night, take a taxi home to take a quick shower and then return to their jobs. A trader told that the attack on the World Trade Centre in New York in the 2011 was the best financial day of his life. Afterwards he realized that he had forgotten that at the same day he also had lost friends who worked over there.

When I think about the question: ”this can not be true?”: The first example is still going on and the second story of the trader really happened.

Ondertussen zijn banken zo groot geworden door fusies dat ze ‘too big to fail’ zijn geworden. Banken worden zelf beursgenoteerd en zullen dus winst moeten maken om de aandeelhouders te vrede te stellen.

Zal er ooit iets veranderen? Joris Luyendijk schets het beeld van politici die na het beëindigen van hun politieke leven doorstromen in de financiële wereld: Tony Blair en Gerard Zalm zijn recente voorbeelden. De kans dat een politieke partij van een land de financiële sector zal aanpakken in zijn land is klein: zo’n land zal zijn banken verliezen en mondiaal zien verandert er niets. De financiële wereld houdt de wereld in zijn greep.

Tot slot twee passages uit het boek: medewerkers die, na de hele nacht gewerkt te hebben, de taxi naar huis pakken om te douchen en weer terug te komen. Een handelaar die dankzij de aanslag op het World Trade Centre de beste financiële dag van zijn leven had, alleen even was vergeten dat hij diezelfde dag ook vrienden had verloren.

Vraag ik mij nog af “ dit kan niet waar zijn?”: het eerste voorbeeld is nog steeds gaande en het tweede is gebeurd.

meet my new assistant

IMG_2339When I got home yesterday one of my neighbors was clearing out. Between the stuff she was departing from was this dress form. She knows I like to sew and asked me if it was something for me. I was in doubt and thinking if there was any space in my tiny space for this girl. Then I decided to take her home with me and see if there was a function for her. All my sewing years I’ve done without a dress form, but more then a year ago I start looking for a dress form.

Toen ik gisteren thuiskwam was een van mijn buren aan het opruimen. Tussen de spullen zat deze paspop. Zij weet dat ik kleding maak en vroeg of het iets was dat kon ik gebruiken. Ik dacht er even over of ik wel plek had voor deze dame, maar besloot haar mee naar huis te nemen. Al de jaren dat ik naai heb ik een paspop nooit gemist, alhoewel ik meer dan jaar geleden op zoek ben gegaan naar een paspop.

IMG_2343In my previous post I told about the Sew with me September! challenge. In my stash I found this two fabrics. Both fabrics will be used for the second contribution and will become eventually a blouse. I put the skirt on the dress form and draped both other fabrics above it to see if it works together. The outcome looks very promising. Next step is how I want to make the blouse and to find or draft a pattern.

In mijn vorige bericht vertelde ik over the Sew with me September! challenge. In mijn voorraad vond ik twee stoffen die uiteindelijk een blouse gaan worden: mijn tweede bijdrage. Om te zien wat het effect is van rok en blouse samen heb ik de paspop ‘aangekleed’. Het ziet er veelbelovend uit. De volgende stap is hoe ik de blouse ga maken en daar het patroon voor tekenen of vinden.

A tartan skirt with contrasts

voor xOne of my sewing FB-friends is the september hostess in a sew along to complete a coordinating set at the end of september. It concerns a skirt, a blouse, a pair of pants and an accessory.

Een van mijn FB-vrienden is de september coordinator voor een sew along om een bij elkaar passend setje kleding, bestaande uit een rok, blouse, broek en accessoire te naaien.

zij x

A skirt is one of two garments that I don’t wear much. So this was a challenge. Looking through my stash I found this tartan fabric. It’s more then 30 years ago bought by my mother and it’s hanging around in my closet for a while now. A couple of months ago I wanted to turn into a jacket, but when I laid my pattern pieces down on the fabric I found the pattern of the tartan to big for the jacket. 

Het is een uitdaging omdat een rok een van de twee kledingstukken is, die ik het minst draag. Terwijl ik in mijn stofvoorraad keek, kwam ik deze tartanstof tegen, die mijn moeder zo’n 30 jaar geleden kocht en al enige tijd in mijn bezit is. Een paar maanden geleden wilde ik er een jasje van maken, maar toen het patroon op de stof lag vond ik de ruiten te groot in verhouding tot het jasje.inspiratie

When I was looking through my stash I also came across a leftover piece of plane dark grey fabric from a dress I made for our eldest daughter. It was a perfect match with the tartan and I decided to use it somewhere in the skirt as a contrast. When I saw this skirt hanging in my closet my new skirt was coming together.

Ook vond ik in de voorraad een overgebleven stuk donker grijze stof van een jurk die ik voor onze dochter heb gemaakt. Het paste perfect bij de tartan en ik besloot om het ergens te gebruiken als contrast. Deze rok in mijn kast bracht me op een idee.

The pattern is a simple pencil skirt. After some folding the pleats using the tartan squares as guide I decided to put the light grey in the center and make two pleats of the same light grey at the place where the darts are. After folding the pleats and marking the side seams and the darts I cut out the fabric in the pleats that would be replaced with inserts of contrast fabric. The side seams were cut after that. Before sewing the darts and the side seams I carefully matched the plaid lines, pinned them and basted. Sewing the skirt together was pretty easy after that. Next was sewing the darts and the side seams of the skirt all hems: they were hand stitched with a catch-stitch. Skirt and contrast fabric for the inserts were done separately. Then the contrast fabric and the tartan were sewed together to finish the pleats. An invisible zipper is placed in the side seam. The skirt is finished with a grey lining and the waistband is finished with red lining. achter x

Het patroon is een eenvoudige kokerrok. Na diverse plooien geprobeerd te hebben besloot ik dat het lichtgrijs in het midden zou komen en dat ook voor de twee plooien te gebruiken. Na het vouwen van de plooien en het markeren van de figuurnaden en zijnaden werd de stof uit de plooien weggeknipt dat vervangen zou worden door de contrasterende stof. Voor het naaien werden de ruiten van tartan zo op elkaar gelegd dat de ruiten doorlopen. De rok daarna naaien was eenvoudig. Na het naaien van de figuurnaden en de zijnaden werden afzonderlijk van elkaar de zomen van de rok en inzetstukken van de plooien met een flanelsteek genaaid. Hierna werden de inzetstukken aan de plooien genaaid. De rok heeft een onzichtbare rits, grijze voering en de tailleband is afgewerkt met rode voering.knoop

As I told already the fabric is more then 30 years old. It belonged to my mother who bought it in a fabric shop called Ascot in Haarlem. We were frequently visited that shop. It closed his doors about ten years ago. When I was searching for a button I came across fabric labels. Looking through the labels I found one label that was from this shop. They were given when you bought some fabric from the shop. I decided to sew it on the the waistband as a remembrance of this beautiful fabric shop. The black button has a square shape and matches perfectly with the tartan.

Zoals ik al vertelde is de stof meer dan 30 jaar oud. Het was van mijn moeder. Zij kocht het bij Ascot een stoffenwinkel in Haarlem, die ruim 10 jaar voor het laatst open was. Bij het zoeken van een passende knoop kwam ik een label tegen die je kreeg als je daar stof kocht. Ik besloot het in de tailleband te naaien als herinnering aan deze mooie stoffenwinkel, waar mijn moeder en ik vaak stof kochten. De vierkante vorm van de zwarte knoop past precies bij de ruiten van de tartan.label

Total cost: Yarn € 3.50. Interfacing € 0.50. Zipper € 2.50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 2h, sewing 8h

Totale kosten: Garen € 3.50. Versteviging € 0.50. Rits € 2.50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 2uur, naaien 8uur

zij 4 x

Conclusion: This skirt is really a timeless piece due to the fact itzij 2 x

has a classic shape and fabric. It looks great with all kinds of tops, blouses, sweaters and cardigans. It matches with lot of colors too.

Conclusie: Deze rok is een klassieker door de vorm en stof. Het past uitstekend bij blouses, truien en vestjes en diverse kleuren.

Discarded becomes wearable or Two make One

front 2 WOne of my FB-friends in one of my FB-groups send us a link to this challenge. I really like making refashions. Sometimes I turn a dress shirt into a blouse, two T-shirt into a scarf, a pair of pants and T-shirt into a new T-shirt and scarf or a faded T-shirt into a new fresh T-shirt. My latest refashion was an oversized cardigan into a more fitted cardigan.

Een van mijn FB-vrienden stuurde onze een link naar deze uitdaging. Ik vind het leuk om refashions te doen: een overhemd wordt blouse, 2 T-shirts een sjaal, een joggingbroek een T-shirt en sjaal en een verwassen T-shirt een fris nieuw T-shirt. Mijn laatste refashion was een groot vest in een passend vest.

For this challenge the brief was that you had to use mens dress shirts. In my closet I’ve a couple of discarded mens dress shirts. Most of them belonged to my husband and they are usually blue. He’s also slim build so using his shirts for a refashion is really a challenge. 

Voor deze uitdaging mogen uitsluitend overhemden gebruikt worden. In mijn kast heb ik een paar afgedankte overhemden. De meeste zijn afkomstig van mijn man en zijn vaak blauw. Hij is vrij slam en zijn overhemden gebruiken voor een refashion is een uitdaging.

IMG_2026 startFor this challenge I picked up two shirts: a plane light blue one and a stripped one. First I started with unpicking all the stitches so I had separated pattern pieces. After washing the individual pieces, ironing and measuring the fabric pieces I drafted a pattern. The original light blue shirt had some contrast striped fabric: it gave the original shirt a nice look so I decided to use the other striped shirt for making details. 

Voor deze uitdaging koos ik twee overhemden: een effen licht blauwe en een gestreepte. Eerst tornde ik beide uit elkaar, daarna waste ik alle individuele delen en streek ze. Het effen blauwe overhemd had gestreepte blauwe details en ik besloot om dat idee te gebruiken.

IMG tekeningWhen I do a refashion I start by making a sketch of my plans so I’ve a reference to work from. Before laying the pattern pieces on the fabric I always check the fabric by hanging it down on a window for holes and/or tiers. Sometimes there will be left some stitching marks after washing: I try to get rid of them by using a pin and carefully pull the threads into the original place again.

IMG_2031 raamAls ik een refashion doe, maak ik een tekening van mijn plannen als houvast. Voordat ik het patroon op de stof leg, controleer ik de stof op gaatjes en/of dunne plekken door het op een raam te hangen. Ook kunnen er na het wassen nog kleine gaatjes achter blijven van het oorspronkelijk stikwerk: deze probeer ik met een speld voorzichtig weer op de oorspronkelijke plaats te brengen.

This blouse has a V-neck. The button placket is worked into the V-neck and follows the back part of the blouse too: it’s done in the striped fabric. The yoke on the right side also has a small band of the striped fabric on the front and back. The reverse yoke is made from the blue fabric without the striped details. When I sewed the placket on the blouse it seemed a nice idea to mark the shoulder seam by the seam small band. The sleeves have a small pleat to make them more fitted and the sleeve hems are also finished with the small stripped band of fabric. 

half front WDe blouse heeft een V-hals. De knopenbies is gemaakt van de gestreepte stof loopt door in de V-hals en de halsbies van het achterpand. De schouderpas heeft zowel aan de voor- als achterkant een smalle reep gestreepte stof. De andere kant van de schouderpas is gemaakt zonder de smalle reep. Bij het aannaaien van de knopenbies leek het mij een leuk idee om telhoogte van de schoudernaad ook de smalle strook gestreepte stof te naaien. De mouwen hebben een klein plooitje en de zoom is ook afgewerkt met de smalle strook gestreepte stof.

A label is sewed inside the blouse on the yoke : I’ve machine embroidered Refashioners 2015 in red on it. After doing some samples I decided not to topstitch the blouse, but use under stitching for the front and back facing of the placket to keep all different parts into place when necessary. Finally I made the buttonholes and used the the original buttons from the blue shirt. Just for the fun I sewed one button in the middle of the back yoke on the striped fabric.

etiket WDe blouse heeft aan de binnenkant een label met Rafashioners 2015 in rood garen. Na wat proeflapjes besloot ik de blouse niet door te stikken, maar de beleggen smal door te stikken. Tenslotte werden de knoopsgaten gemaakt en de oorspronkelijke knopen van het blauwe overhemd aangenaaid. Als extra detail naaide ik een knoop in het midden van de schouderpas.

Total cost: Yarn € 3.50. Interfacing € 0.50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 2h, sewing 8h

zij 2 Wachter 3 WTotale kosten: Garen € 3.50. Versteviging € 0.50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 2uur, naaien 8uur

Conclusion: I’me very pleased with this outcome. The blouse is really comfortable. It fit’s perfectly due to the fact I used two darts in the back. The blouse looks great on my red pair of pants, but also on jeans and my white LEVI’s.

Conclusie: Ik ben zeer tevreden met deze blouse: het  draagt erg plezierig en zit perfect mede dankzij het feit dat het achterpand 2 figuurnaden heeft. Het past goed bij mijn rode broek, maar ook bij jeans en mijn witte LEVI’s.