When Two becomes One or the Marriage of Two discarded clothes

IMG_0556 v vestje xIt’s not a secret: I love doing refashions. Here, here and here (website) are some earlier examples. When my mother and I were clearing out her closet she also decided to say goodbye to a cardigan with a multi colored animal print. When The Monthly Stitch announced the theme for August (using the number two to inspire sewing) I decided after an other idea failed to re-use this cardigan together with a black discarded T-shirt from our youngest daughter. My contribution would be: giving two well beloved clothes a second live

discardedHet is geen geheim: ik vind hergebruik enig om te doen. Hier, hier en hier zijn een paar voorbeelden. Bij het opruimen van mijn moeders klerenkast nam zij ook afscheid van een vestje van meer kleurig dierenprint. Toen het augustus thema van The Monthly Stitch bekend werd gemaakt (laat het getal 2 je inspireren) besloot ik deze sweater samen met een afgedankt T-shirt van onze jongste dochter te gebruiken. Mijn bijdrage zou worden: een tweede leven voor twee geliefde kledingstukken.

tekeningBefore I started sewing I made a sketch of what I had in my head. The animal fabric would be used for the cardigan and the black for some contrast. Although I thought I had enough fabric to play in reality it was less then I thought. There wasn’t any pattern that I could lay out so I had to cut the cardigan without using a pattern. After some measuring I drew the cutting lines on the fabric, used the existing V-neckline and started cutting. Then basted it together and put the cardigan on. It fitted just the way I had in my mind so the sewing began.

Eerst maakte ik een tekening van wat ik van plan was. De dierenprint zou het vestje worden e het zwart voor contrast. Alhoewel ik dacht voldoende stof te hebben in werkelijkheid was het minder. Er was geen patroon dat ik op de stof kon leggen. Na wat gemeten te hebben, tekende ik de kniplijnen direct op de stof, gebruikte de bestaande V-halslijn om daarna te knippen. Na het rijgen paste ik het vestje en het zat precies zoals ik in gedachte had.

IMG_0540 zij vestje xIt was a straight forward without any difficulty. I used some interfacing for stretch fabric when I sewed the contrast black fabric on the neckline and sleeve hem. V-details were added in the neckline and in the sleeve hem. Why a V? Because a V has 2 lines. The cardigan has a slight high/low hem and the armhole is topstitched. The 2-theme is also used for the buttons: I paired each time two buttons. The buttons came from my button box. 

Tijdens het naaien liep ik op geen probleem. Voor het naaien van de zwarte contrast biezen gebruikte ik versteviging voor stretch stof. V-details zijn toegevoegd in de neklijn en mouwzoom. Waarom een V? Omdat een V 2 lijnen heeft. Het vestje heeft een lichte hoog/laag zoom en het armschat is doorgestikt. Het thema 2 is doorgezet in de knopen: de knopen zijn 2 aan 2 aangezet. De knopen komen uit mijn knopendoos.

IMG_0557 heel voor xxIMG_0534 achter heelTotal cost: Yarn € 3.50. Interfacing €0.50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 1h, sewing 8h

Totale kosten: Garen € 3.50. Versteviging €. 0.50

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 1uur, naaien 8uur

Conclusion: The cardigan is lovely to wear. The fabric is very stretchy and comfortable. The cardigan matches very good with all my jeans. For this pictures I’m wearing it with my black jeans. This cardigan turned out as a satisfying refashion.

Conclusie: Het vestje draagt heerlijk. De stof heeft een prettige rek. Het vestje past zeer goed bij al mijn spijkerbroeken. Voor de foto’s heb ik mijn zwarte jeans aangetrokken. Het vestje is een zeer geslaagde refashion.

IMG_0530vxvestjex

De IJsmakers

De ijsmakers written by Ernest van der Kwast was published in January of this year. I bought this book during the annual Boekenweek and placed it on my pile because I was already reading another book. It may be not a surprise but just like my fabric I also have a book stash. In the course of time I bought to much books and haven’t had and still not have always the time to read all the books. A while I decided to limit the purchase of books: reading to 2 books of my stash versus one new purchased book.

De ijsmakers van Ernest van der Kwast verscheen in Januari van dit jaar. Het boek kocht ik tijdens de Boekenweek en legde het op mijn stapel te lezen boeken. Net als bij stof heb ik ook een voorraad boeken verzameld in de loop der tijd. De aanschaf van boeken probeer ik te beperken: 2 ongelezen boeken versus 1 nieuw aangeschaft.

Actually, I could not have chosen a better moment to read this book. In the book there are many descriptions of the ice preparation of a variety of taste: I often would have liked to try how they tasted.

Eigenlijk had ik geen beter moment kunnen kiezen om dit boek te lezen. Bij de beschrijven van de bereiding van de diverse soorten ijs kreeg ik vaak de gedachte: dit wil ik wel eens proeven.

The book is about the second and third generation of the family Talamini, the ice-cream makers. Every winter, the ice-makers return to their home villages in the north of Italy, the Dolomites. Father Giuseppe has two sons, Giovanni and Luca. Father Giuseppe runs an ice-cream shop in Rotterdam. The tradition is that the eldest son, in this case Giovanni, would have to continue the ice-cream shop of his father, but he chooses for the literature. A regular returning visitor to the ice-cream shop, who often drinks an espresso at the ice-cream shop, introduced Giovanni to poetry. Luca succeeds his father in the ice-cream shop. During a winter when the boys are teenagers, they meet Sophia. Sophia is the prettiest girl in the village and both guys are in love with her. Eventually Luca will marry Sophia.

Het boek gaat over de tweede en derde generatie ijsmakers van de familie Talamini. Elke winter keren de ijsmakers terug naar hun geboortedorpen in het noorden van Italië, de Dolomieten. Vader Giuseppe heeft 2 zonen, Giovanni en Luca. Vader heeft een ijssalon in Rotterdam. Gewoontegetrouw zou Giovanni als oudste zoon de ijstraditie van zijn vader moeten voortzetten, maar hij kiest voor de literatuur. Een trouwe bezoeker van de ijssalon, die daar vaak een espresso drinkt, van zijn vader heeft hem kennis laten maken de poëzie. Luca volgt zijn vader op in diens ijssalon. Tijdens een van de winters als de jongens pubers zijn, ontmoeten zij Sophia. Sophia is het mooiste meisje van het dorp en beide jongens zijn verliefd op haar. Uiteindelijk zullen Luca en Sophia trouwen.

The book is besides the love for ice-cream and its preparation, also about choices (choosing poetry), family ties and traditions. Gradually, the book shows that father Giuseppe would rather become an inventor then an ice-cream maker and also Luca would have chosen something else. The family ties are interwoven in a special way. Luca appears to be sterile and Luca asks is Giovanni to make her pregnant so Sophia her greatest wish can be fulfilled: having a child. A son is born and the fourth generation of the ice-cream makers lies in the cradle.

Het boek gaat naast liefde voor ijs en de bereiding ervan, ook over keuzes (kiezen voor poëzie), familiebanden en tradities. Gaandeweg het boek blijkt dat vader Giuseppe liever uitvinder was geworden en ook Luca had graag een andere weg gekozen. De familiebanden worden op een bijzondere manier verweven. Luca blijkt onvruchtbaar en op Luca’s verzoek zorgt Giovanni ervoor dat Sophia haar grootste wens vervuld wordt. Een zoon wordt geboren en de vierde generatie voor de ijssalon ligt in de wieg.

The book begins with the great-grandfather and also ends with him. When the great-grandfather is about sixteen he goes with a chestnut salesman to Vienna. In Vienna he eats his first ice-cream. It’s such an experience that he decides to become an ice-cream maker and as soon he returns in his home village, he goes to work with an ice-cream machine which he bought in Vienna. In the cellar he makes his ice-cream creations assisted by the girl next door, the prettiest girl in town. The great-grandfather leaves the valley as the girl next door stands naked for him on a night. She wants a child by him. He is unable to express his love for her and despite his love for her he walks away. Out of the valley. He takes the boat and goes to America.

Het boek begint met de overgrootvader en eindigt ook met hem. Overgrootvader gaat een winter mee met een kastanje verkoper naar Wenen. Daar maakt hij kennis met ijs. De smaak en sensatie van het ijs doen hem besluiten om ijsmaker te worden en bij terugkeer in het dorp gaat hij aan de slag met een meegebrachte ijsmachine. In de kelder maakt hij zijn ijscreaties bijgestaan door zijn buurmeisje, het mooiste meisje van het dorp. Overgrootvader vertrekt uit het dal als het buurmeisje zich op een nacht naakt vertoont aan hem. Zij wil een kind van hem. Ondanks zijn liefde voor zijn buurmeisje, die hij niet onder woorden kan brengen, loopt hij het dal uit, stapt op een boot en verdwijnt naar Amerika.

The book is full of contracts. After the disappearance of the great-grandfather the girl next door stays in bed. Sophia does the same when her child wish isn’t forthcoming. The great-grandfather makes a long journey. His grandson will make many journeys and eventually the great-grandson will leave his parents. The great-grandfather will not become a lumberer like his father but an ice-cream maker. His grandson Giovanni chooses for poetry.

There are surprises in the book: The meeting with two actually existing writers. The great-grandson meets Jules Deelder, a poet living in Rotterdam. The two sons of the Moroccan butcher Benali, who has a butcher shop a few blocks away. Both are sitting on the terrace of the ice cream shop, when Giovanni visits the ice-cream shop soon after his nephew left his parents. Here, the eldest son as also chosen literature and has become a well-known writer, Kader Benali. Both, Kader and Giovanni, are tanned by the sun, slim build and well-dressed both not looking like their hardworking younger brothers, who show clear traces of their hard work, pale appearance, bended back and lots of muscle.

At the end of the book it’s clear that there will not be a fourth generation ice-cream makers. The great-grandson has left after a fight with his father and wanders somewhere around in South America. Sophia, his mother, returns to bed and withers away. She’s lost without her son. The book leaves open whether Giovanni is able to get her out of bed for the second time. The book ends with return of the great-grandfather after two years in the valley and the reunion with the girl next door.

Het boek zit vol met overeenkomsten. Het buurmeisje van overgrootvader trekt zich terug op bed na zijn verdwijning gelijk Sophia die op bed blijft liggen als de kinderwens uitblijft. Overgrootvader maakt een verre reis. Zijn kleinzoon zal er vele maken en uiteindelijk vertrekt ook zijn achterkleinzoon. Overgrootvader volgt zijn vader niet op, maar wordt ijsmaker. Zijn kleinzoon Giovanni volgt zijn vader niet op, maar kiest voor de poëzie.

Er zijn verrassingen in het boek: de ontmoeting met twee bestaande schrijvers. De achterkleinzoon ontmoet Jules Deelder, Rotterdamse dichter. De twee zoons van de Marokkaanse slager Benali, die een paar straten verderop een slagerij heeft. Beide zitten samen op het terras van de ijssalon als Giovanni thuiskomt kort na het vertrek van zijn neef. Ook hier heeft de oudste zoon voor de literatuur gekozen en is een bekende schrijver geworden, Kader Benali. Zowel Kader als Giovanni, beide gebruind, slank en goedgekleed lijken niet op hun hardwerkende jongere broers, die duidelijk sporen vertonen van hun harde werken, bleek uiterlijk, gebogen en veel spier.

Aan het eind van het boek wordt duidelijk dat er geen vierde generatie ijsmaker komt. De achterkleinzoon is na een ruzie met zijn vader vertrekken en zwerft rond ergens in Zuid-Amerika. Sophia, zijn moeder, die zonder haar zoon de weg kwijt is, keert terug naar bed en kwijnt weg. Het boek laat open of Giovanni in staat is om haar uit bed te krijgen.

Het boek eindigt met terugkeer na 2 jaar in het dal van de overgrootvader en de hereniging met zijn buurmeisje.

Colored Blocks Blouse or a Vintage/Retro Look Blouse

IMG_0515xvheelThis blouse is my second garment for the combination I wanted to make for the July challenge of The Monthly Stitch. My first plan was to make a tartan jacket with a pair of trousers. In my stash I have 1.5m of tartan fabric and for the matching pair of trousers I found a really lovely red stretchy fabric which I turned into jeans. The jeans was made first, because I already had a basic pattern for it. Then I started drafting the jacket and the challenge to match the tartans in the different pattern parts. A week later there wasn’t any progress, the matching failed over and over again and I decided to let it rest and make something else.

IMG_0520zijheelxDeze bloes is het tweede kledingstuk van de combinatie wat ik maakte voor de juli uitdaging van The Monthly Stitch. Mijn eerste idee was een jasje te maken van tartan met een broek. In mijn voorraad heb ik 1.5m tartanstof en de rode stof voor de bijpassende kocht ik erbij. De broek maakte ik eerst en daarna begon ik met het tekenen van het jasje en proberen om de ruit te laten doorlopen. Na een week was er geen vooruitgang met het matchen van de ruiten en ik besloot om het project te staken en iets anders te zoeken.

In my stash I found a cotton multicolored fabric which I bought two years ago to make a blouse matching with my black and brown pair of pants. The fabric has a kind of vintage/retro look. Which blouse: I can’t remember anymore. In my opinion the fabric fitted the brief of the July challenge. The fabric is cotton and has a shine on the right side.IMG_0510xaheelIn mijn voorraad vond ik een lap meerkleurige katoenen, vintage/retro styled stof dat ik twee jaar gelden had gekocht om ere een bloes van te maken voor bij mijn zwarte en bruine broeken. Welke bloes ik toen voor ogen had weet ik niet meer, maar de stof paste bij het thema van de maand.

I decided not to make a blouse from a pattern I had already used before. In my mind I had a kind of short fitted jacket like blouse and it would be nice if it had an asymmetrical closure and would appeal to a vintage/retro design to match the fabric. This weekend we had a summer storm coming over and it really was bad wether: heavy rainfall and storm. The perfect moment to find inspiration on the internet where I found this blouse from Burda. This one was my choice and I purchased it.

Ik besloot geen bloes te maken van een patroon die ik al eens eerder had gebruikt. Mijn idee was om een bloes/jasje met een asymmetrische sluiting te maken met een vintage/retro uitstraling passend bij de stof. Dit weekend werd Nederland geteisterd door een zomerstorm met veel regen en harde wind: het uitgelezen moment om op internet op zoek te gaan naar een bloes. Bij Burda vond ik wat ik zocht.

IMG_1927The blouse came easy together. The fabric was nice to work with. After reading some reviews from other sewers who used this pattern and doing my own measurements I decided to make gathers in the sleeve head, raising the neckline 1cm, make the shoulder longer, the blouse 2,5cm longer, buttonholes to close the blouse and used elastic with a button instead of binding tapes. At the place where the buttons are sewed I used a piece of interfacing which his stitched with a small and narrow zigzag stitch at the back. When I sewed the button on the front I sewed a backing button at the same time. The buttons came from the sewing box from my mother.

IMG_1928

De stof was makkelijk te naaien. Na het lezen van ervaringen van andere naaisters die dit patroon hadden gebruikt en wat nameten, besloot ik om de mouwkop in te rijgen, de voorkant van de hals 1cm te verhogen, de schoudernaad te verlengen, de bloes 2,5cm langer te maken, knoopsgaten te maken om de bloes te sluiten en elastiek met een knoop te gebruiken in plaats van strikbanden. Op de plaats waar de knopen zouden komen heb ik de stof verstevigd. De knopen zijn er aangenaaid met een extra knoop aan de achterkant. De knopen komen uit de naaidoos van mijn moeder.

Total cost: Fabric €15,00. Yarn €3,50. Interfacing €0,50. Pattern €3,99.

Time used for this project: cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Stof: €15,00. Garen €3,50. Versteviging €0,50. Patroon €3,99.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 6uur

IMG_0500vxConclusion: I really like the combination of the blouse and the jeans. The blouse looks beautiful and has for me the right vintage/retro feeling where I was looking for and the fit is perfect. The closure inside with the elastic and button makes it less bulky then tying binding tapes. The elastic makes it also more pleasant to wear because it can stretch a bit.

Conclusie: De bloes en jeans passen goed bij elkaar. De bloes heeft precies de vintage/retro look waar ik naar op zoek was en zit perfect. Het elastiek in plaats van strikbanden geeft wat rek waardoor de bloes plezierig draagt en zit.

Slouchy Summer Sweater

IMG_0479bankjexFor the cold moments in the summer when the sun gets down or is behind the clouds I wanted an easy to wear sweater which I can easy pull over my head. This fabric I found at one of the annual markets form Stoffen Spektakel in april this year.

Voor de koude momenten in de zomer als de zon ondergaat of even achter de wolken zit wilde ik een trui dat ik makkelijk over mijn hoofd kan trekken. Deze stof vond ik op een van de markten die werden gehouden door Stoffen Spektakel in april van dit jaar.

IMG_0469vxThe pattern I used is the same as in this. It has a slight curved hem on front and back. The neckline, the sleeve hems and the sweater hems are finished with a bias band cut from a leftover blue jersey knit fabric. The blue band gives it a little bit of contrast. The jersey fabric was used for the famous Nejiri top from the book Pattern Magic by Tomoko Nakamichi. 

Deze sweater is gemaakt met het LBS patroon met een licht geronde zoom. De hals, mouw- en trui zomen zijn afgewerkt met een biaisband gemaakt van een rest blauwe jersey stof, zodat er een contrast ontstaat. Deze stof heb ik gebruikt voor de Nejiri top uit het boek Pattern Magic van Tomoko Nakamichi.

The loose structure of the fabric made it not easy to sew and also due to fact that it contains lots of structured bobbels. At first sight the fabric looks heavy and solid but it is in fact light weighted fabric. It can easy be rolled up into a small packet so I can take it with me in my shoulder bag or on my bike. This sweater is great to wear on jeans with a plane white or dark blue t-shirt and a scarf with blue and white.

IMG_0475zxDoor de losse structuur en de vele bobbels van de stof was het niet gemakkelijk om te naaien. De stof ziet er op het eerste oog zwaar en solide uit, maar is in feite lichtgewicht. Het laat zich gemakkelijk oprollen tot een klein pakketje dat ik zo in mijn tas kan stoppen. Deze trui is leuk om te combineren met jeans en een wit of blauw t-shirt met een sjaal van blauw met wit.

Total costs: Fabric €10,00. Yarn €2,50. The contrast fabric is a leftover 

Time used for this project: cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Stof €10,00. Garen €2,50. De contrast stof is reststof.

IMG_0478axArbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 6uur

Conclusion: I really like the lightness of this sweater. It’s a wearable, easy to take with me and easy to pullover over a T-shirt or to wrap it around my neck when it’s getting cold.

Conclusie: Het is een lekker makkelijk te dragen trui geworden, die je meeneemt en aanschiet of om je nek legt als het koud wordt.

sewing red pants or part 1 of a combination

IMG_0444XvThese red jeans are the first finished garment of what is be coming a combination. It’s my contribution for the July challenge of The Monthly Stitch. When this challenge was announced I had an idea about how to execute this challenge. When I was buying haberdashery for another project where I was working on I came across this red fabric and thought this would be the perfect match with one of plaids in my stash. The fabric is a cotton-blend with 2% spandex. And my closet was asking for a color splash.

Deze rode broek is gemaakt voor de juli challenge van The Monthly Stitch en is het eerste onderdeel van een combinatie. Deze rode stof tegen kwam terwijl ik fournituren kocht en zag daarin een mooie match met een van de ruit stoffen in mijn voorraad. De stof is een katoenmix met 2% spandex. Daarnaast kan mijn klerenkast wel een kleuren boost gebruiken.

5-pocket detail, button and waistband loops
5-pocket detail, button and waistband loops

The jeans are made of my TNT-pants-pattern and this time turned into a jeans style. The fabric isn’t as heavy as a normal jeans fabric, which makes these jeans wearable during spring and summer. It’s a 5-pocket and for the variation I made the coin pocket using the single welt pocket method. The back pockets have on one side a slightly curved seam. Because the theme is check it out I used the fabric of a checkered dress shirt that was in my discarded clothes stash for the pockets insides and the bias band to finish the waistband. The fabric for the pockets inside is also cut on the bias to give it some stretch just like the fabric of the jeans.

De broek is gemaakt van mijn vertrouwde patroon en deze keer in een jeans model gemaakt. De stof is niet zo zwaar als een normale jeans stof, zodat de broek draagbaar is in het voorjaar en zomer. Het is een 5-pocket model en het muntzakje is uitgevoerd als een paspelzak. Omdat het thema check it out is heb ik een afgedankte geruite overhemd gebruikt voor de binnenzakken en de biaisband op de tailleband. De stof voor de binnenzakken is ook schuin van draad geknipt, zodat er een beetje rek ontstaat net als in de stof van de broek.

the dart and decorative stitch
the dart and decorative stitch

The hem is of course high/low. For this jeans I decided to make belt loops on the waistband. The normal back-side of the loop is now the right-side of the loop. There is also a dart in the back pattern on the bump high towards the backside seam. The idea came from this post. I decided to give it a go, redrafted my TNT and try if it also would work for me. Instead of rivets I sewed a Denim Bartack, a sewing stitch on my sewing machine. Because I couldn’t find matching jeans thread I used the stretch triple straight stitch as the decorative stitch. The button came from my button collection and buttonhole is an eyelet buttonhole with pointed tack. This type of buttonhole works very well on a jeans. At first I wanted to use a jeans button but I decided to switch to a button.

checkered fabric
checkered fabric

De zoom heeft weer de hoog/laag zoom. Deze keer heb ik riemlussen gemaakt. De achterkant van de riemlus zit aan de voorkant. In het achterpand zit een figuurnaad ter hoogte van het achterwerk naar de zijnaad toe. Het idee komt hier vandaan. Ik besloot het uit te proberen en verwerkte het idee in een nieuw patroon afgeleid van mijn TNT. In plaats van klinknagels gebruikte ik de Jeanstrenssteek van mijn naaimachine. Omdat ik niet het juiste siersteekgaren kon vinden besloot ik de Elastische Drievoudige Rechte Steek te gebruiken. De knoop komt uit mijn knopendoos en het knoopsgat is een Mantelknoopsgat met Lengtetrens. Dit type knoopsgat is zeer geschikt voor een broek.

Denim Bartack
Denim Bartack

The sewing of this jeans wasn’t straight forward. The decorative stitch was a thread consuming stitch. At some points I had to do it over again, because the outcome wasn’t to my satisfaction. When I started sewing I didn’t had enough yarn and together with our youngest daughter I went to the shop to buy a spool of yarn. When we were back at home I realized I had forgotten to buy a zipper so a couple of days later I returned to the store to buy a matching zipper. Then when I was about the point to finish the jeans I ran out of yarn. Our youngest daughter was also at home and together we returned to the shop to buy the next spool of red yarn. She asked me why I didn’t buy two spools of yarn at the first time. The answer is that I want to keep my stash as limited as possible and red isn’t a regular color for me. In my sewing box I’ve a large amount of white, blue and black, but other colors are bought when I start a project if there isn’t anything matching yarn in my sewing box.

IMG_0438xzijHet naaien van de deze broek ging niet vanzelf. Met name de decoratieve steek vroeg erg veel garen. Een aantal keer was ik niet tevreden met het resultaat en besloot het uithalen en nog een keer te naaien. Het garen heb twee gehaald samen met onze jongste dochter. De eerste keer vergat ik ook de rits mee te nemen, dus een paar dagen weer een tripje naar de stad ondernomen. Onze jongste vroeg mij waarom ik niet direct twee klosjes had gekocht. Het antwoord is dat ik probeer mijn garen voorraad te beperken en rood is niet mijn gebruikelijke kleur.

Total cost: Fabric €15.00. Yarn €7.00. Interfacing €0.50. Zipper €1.50.

Time used for this project: pattern drafting 3h, cutting 1.5h, sewing 12h

IMG_0457Xa

Totale kosten: Stof €15.00. Garen €7.00. Versteviging €0.50. Rits €1.50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 3uur, knippen 1.5uur, naaien 12uur

Conclusion: I’m very pleased with the look of this red jeans. It goes very well with my black/white T-shirt.

Conclusie: Ik ben zeer tevreden met deze rode broek. Het combineert goed met mijn zwart/witte T-shirt.

Shadow Inspiration or Follow the Shadow

IMG_1854A couple of weeks ago when I was clearing out and rearranging fabric I came across my knitting projects and yarn. There were three UFO’s in a bag and I decided to start finishing this three UFO’s. I haven’t set a date, because there also some sewing UFO’s who needs to be finished. Today I’ve finished one of these knitting UFO’s.

Een paar weken geleden was ik stof aan het opruimen en herschikken en kwam daarbij mijn breiwerk en garen tegen. Er lagen drie UFO’s in een zak en ik besloot om ze af te maken, zonder er een einddatum aan te hangen. Vandaag heb ik een van deze breiwerken afgemaakt.

IMG_1855

As I told in this post knitting isn’t my usual thing to do. I started with this scarf last september. The pattern was published in september 2012 and I added it to my favorites, but it took me 2 years before starting knitting.

Zoals ik al in dit bericht vertelde breien is niet mijn normale bezigheid. Met deze sjaal ben ik in september begonnen. Het is van september 2012, maar het duurde 2 jaar voor ik eraan begon.

The yarn came from my stash. The pattern calls for needle size 4, but the yarn called for needle size 3.5. The scarf is therefore a little bit thinner. Due to the change of the needle size I decided to start with more stitches and also changed the number of short rows. Along the knitting process I decided how much I wanted to do.

Het garen komt uit mijn voorraad. In plaats van breinaald 4 heb ik breinaald 3.5 gebruikt wat beter mijn garen paste. Hierdoor is de sjaal wat dunner geworden. Ook heb ik meer steken opgezet en de hoeveelheid te breien toeren aangepast. Dit gebeurde terwijl ik aan het breien was.

IMG_1856After finishing the main part of the scarf I found the scarf a little bit to small. I decided to add an edging border on the three long sides of the scarf. To keep the shadow effect alive in edging border I decided to increase the rows with the dark color each time by two after the two rows of the light color. The scarf is finished with a crocheted row along all sides of the scarf be using a single crochet stitch.

Toen de sjaal klaar was, vond ik hem een beetje te klein en besloot er een rand omheen te breien langs de drie langste kanten van de sjaal. Om het patroon erin te houden besloot ik het aantal toeren van het donkerste op te laten lopen door steeds 2 toeren toe te voegen na de 2 toeren van de lichte kleur. Uiteindelijk is de sjaal afgewerkt met een gehaakte rand van vasten.

I really like the outcome of the scarf. It can be worn in two ways by using both sides of the scarf.

De sjaal ziet er fantastisch uit en kan op twee manieren gedragen worden.

The Crown or The power of a nun

The crown by Nancy Bilyeau takes us back to May 1537. Joanna Stafford, a young novice nun, decides to leave Dartford Monastery to attend the execution of her nice at the stake in London. Her nice rebelled against Henry the 8th for his rol in the separation of The Church of England from The Roman Catholic Church. By doing so Joanna not only thereby breaks her vows, she also will be coming in a very difficult position.

De kroon is geschreven door Nancy Bilyeau. Het brengt ons naar mei 1537 wanneer a jonge novice non, Joanna Stafford, de executie op de brandstapel van haar nicht wil bijwonen, die rebelleerde tegen de scheiding van staat en kerk door Henry de Achtste. Door te vertrekken uit haar klooster breekt zij niet alleen met haar gelofte, maar zal ook in een moeilijke positie terecht komen.

The execution is also attended by her father. Both didn’t know that the other would be there. Her father tries to speed up the death of his nice by throwing gunpowder on the stake. Both are arrested and taken to the Tower of London.  The bishop of Winchester gives her a choice, freedom and trying to find the Crown of Athelstan, a relic or her father will be tortured. She chooses for freedom and avoiding her being tortured. Two other monks will go with her and the three return to Dartford Monastery where the search begins. She doesn’t know who she can trust, but after a while both monks are her confidants. 

De executie wordt ook door haar vader bijgewoond. Geen van beide wisten van elkaar dat ze er zouden zijn. Haar vader tracht de dood van zijn nicht te bespoedigen door buskruit op het vuur te gooien. Beiden worden gearresteerd en gevangen gezet in The Tower of London. De Bisschop van Winchester stelt haar voor de keus, haar vader gemarteld of zij gaat op zoek naar de kroon van Athelstan, een relikwie. Om marteling van haar te voorkomen kiest zij voor haar vrijheid. Twee andere monniken vergezellen haar en gedrieën keren zij terug naar Dartford Monastery. De zoektocht begint maar zij heeft geen idee wie ze kan vertrouwen. Na enige tijd worden beide monniken haar vertrouwelingen.

At first the search is in the Monastery, but it also takes her to castles of her family and other Monasteries. When she and one of the monks returns to the Monastery they are almost convinced that they probably will never find the relic. In the last Monastery, where King Athelstan is buried, the abbot showed them a secret tunnel and chamber under the ground. When they are returned at Dartford Monastery Joanna is convinced that there must be such a secret place in her monastery too. She finds the the secret place, but there are already some people there. Under the ground a catastrophe is taking place and Joanna gets injured. The crown is still mot found Some earlier events are coming together. Joanna has finally the last piece of the puzzle but she doesn’t know where to put it yet. 

In eerste instantie vindt de zoektocht plaat in het klooster, maar ook gaat zij naar kastelen van haar familie en andere kloosters. Als zij en een van de monniken terug naar het klooster is zij er bijna van overtuigd dat ze de kroon nooit zal vinden. In het laatste klooster, waar de koning van Athelstan begraven is, heeft zij een geheime ondergrondse kamer gezien. Joanna is ervan overtuigd dat er ook zoiets moet bestaan in haar klooster. Zij vindt de ondergrondse kamer, maar tijdens een schermutseling aldaar raakt ze gewond en ook de kroon wordt niet gevonden. Wel heeft zij alle puzzelstukken in handen.

When she recovers from her injuries her father comes to the monastery with her cousin. Her father tells her it’s his sun and that the rebelling nice is the mother. Now she understands what her father was doing at the stake. Her father is in a poor state and soon after his arrival at the monastery he dies. Her father is buried in the ground around the monastery and after that she does a final search for the crown. She finds the crown and together with monk she brings it to the last monastry. The crown and the king are reunited. 

Wanneer zij herstelt is van haar verwondingen komt haar vader langs met haar neefje. Haar vader vertelt dat dit de zoon is van haar rebellerende nicht en dat hij de vader is. Nu begrijpt ze ook waarom haar vader bij de executie was. Haar vader is er slecht aan toe en overlijd kort na zijn aankomst. Na de begrafenis van haar vader gaat ze nog eenmaal op zoek naar de kroon. Samen met de monnik brengt ze kroon naar het laatste klooster waar ze geweest is om kroon en koning te herenigen.

This book is about the power struggles between crown and cross. Henry the 8th wants to divorce from his first wife who hasn’t give him a son yet. It also shows the closure of the monasteries in that period.

Dit boek gaat over de machtsstrijd tussen staat en kerk. Henry de Achtste wil scheiden van zijn eerste vrouw omdat zij hem nog steeds geen zoon heeft geschonken. Het laat ook de sluiting zien van de kloosters in die periode.

repaired with care

 

Each three or four weeks our youngest daughter comes home with one or more jeans that need to be repaired. She’s really attached to all of her Tommy Hilfiger jeans so restoring and repairing is a frequently returning request from her. Not being a fan of distressed jeans every tear needs to be repaired. Usually it’s the crotch that is showing wear and tear, but sometimes in the but area there is also some wear and tear. Repairing clothes can be a satisfying job. 

Elke drie of vier weken komt onze jongste dochter thuis met een of meer broeken die gerepareerd moeten worden. Zij is zeer gehecht aan Tommy Hilfiger jeans dus herstellen van deze broeken is een terugkerend verzoek ook al omdat zij geen fan is van distressed jeans. Meestal zitten de slijtage in het kruis, maar soms ook op de bilpartij.

The repaired area must be as invisible as possible so finding matching thread is crucial. My box is filled with a large range of yarn and also have a large range of jeans fabric pieces in a variety of colors. The jeans fabric is from discarded jeans when they became really irreparable. When a tear is over a large area I use a patch of a jeans fabric on the backside of the jeans. Some suggested to use fusible repair denim, but I find the result a little bit to stiff. When a piece of denim is basted carefully sewing with a sewing machine is easy. I use the programmable reinforced darning stitch on my sewing machine which gives a nice, good-looking and firm result.

Het gerepareerde gedeelte moet zo onzichtbaar als mogelijk zijn. Het juiste garen is essentieel, dus heb ik diverse kleuren garen en bijpassende stukken jeansstof. Als een scheur erg groot is gebruik ik een lap jeansstof van afgedankte jeans aan de achterkant. Er wordt weleens strijkbare reparatie denim aangeraden, maar ik vind de resultaat een beetje te stijf. Voor mij werkt het prima om het reparatielapje te rijgen en dan met de programmeerbare versterkte stopsteek vastzetten. Het geeft een mooie en sterk resultaat.

On the internet one can see some beautiful repairs. One of the most lovely repairs is this one. It looks a bit like the Japanese sashiko stitching.

Op het internet zijn mooie reparaties te vinden. Een aardig voorbeeld is deze, dat wat weg heeft van de Japanse sashiko techniek.

 

This one is is my opinion the best example.

Dit is in mijn ogen het mooiste voorbeeld.

but this one with the recycle label gives the meaning of repair and restoring another dimension.

Maar deze met het recycle label geeft reparatie een andere dimensie.

Taking about repairing and the visibility of a repair last week my husband was wearing short trousers due to the high temperatures. On one day he came down wearing one of his short trousers and asked me what I’ve done with his trousers. There was some stitching on his pocket what looked like repairing, but was decoration. I explained to him that it was meant to be as a feature, but at the same time I was wondering where he looks when he is buying his clothes. 

Nu we het hebben over de zichtbaarheid van reparatie, vorige week droeg mijn man een van zijn korte broeken op een warme dag. Bij het aantrekken zag hij iets wat in zijn ogen leek op een reparatie. Ik legde hem uit dat het bedoeld was als decoratie. Tegelijkertijd vroeg ik mij af waar hij naar kijkt als hij kleren koopt.

just a Tee or lefT-shirt

IMG_0398X1Last weekend was le Grand Départ of le Tour de France in the Netherlands. It was a very hot weekend and we decided to watch it on television instead of going to Utrecht. While watching television I was working on my new T-shirt. Last week I had to say goodbye to a couple of my beloved and well-worn, but worn-down T-shirt. When I was doing some tidying up of my fabric, rearranging it and making planes for new projects I came across a piece of leftover fabric used for this T-shirtWorking with leftover fabric can be really satisfying.

Afgelopen weekend was le Grand Départ van le Tour de France in Nederland. Het was een erg warm weekend en we besloten het evenement op de televisie te bekijken en niet naar Utrecht te gaan. Ondertussen werkte ik aan mijn nieuwe T-shirt. Vorige week heb ik een aantal afgedragen T-shirt weggedaan en terwijl ik mijn voorraad stof aan het sorteren was, kwam ik van dit T-shirt de reststof tegen. Iets maken van reststof kan zeer bevredigend zijn.

IMG_0405 x2

The piece of leftover fabric had an almost rectangle shape: 70cm long and 100cm to 120cm wide. There wasn’t enough to make a set-in sleeve T-shirt so I decided to make a T-shirt with kimono sleeves. The fabric has no nap so I was able to lay one of the pattern pieces in the opposite direction. After drafting a pattern I was thinking about the way how I wanted to look the final T-shirt like. To add some interest I decided to make a faux button placket like I did in here and here on the back and make fabric covered buttons. In my discarded clothes stash I found a T-shirt of almost the same color with small white butterflies. The idea was that the butterflies came in the center of the button. When I lay the pattern pieces down on the fabric I saw a hole with a run at about 6cm from the selvedge. There was no way that I could cut the kimono T-shirt out of the fabric now. I decided to return to the idea used for this top

IMG_0419x5Het overgebleven stuk stof was bijna rechthoekig: 70cm lang en 100cm tot 120cm breed. Er was niet genoeg om een T-shirt met een ingezette mouw te maken, maar wel voor een T-shirt met kimono-mouw. De stof heeft geen vleug, waardoor een van de patroondelen 180° gedraaid kon worden. Na het patroon getekend te hebben, dacht ik na over hoe het T-shirt eruit moest komen te zien. Het zou een T-shirt worden met een nep sluiting op de rug met knopen gemaakt van een afgedankt T-shirt in bijna dezelfde kleur als mijn T-shirt. Op het afgedankte T-shirt zitten kleine witte vlinders en die zouden precies in het midden van de stofknoop komen. Helaas zag ik een gaatje en een ladder eronder op ongeveer 6cm van de zelfkant toen ik het patroon op de stof legde en helaas lukte het niet om het T-shirt eruit te kunnen knippen. En zo keerde ik terug naar dit T-shirt.

IMG_0408x3I decided to use the pattern I had just drafted for to make my kimono T-shirt and make some raglan sleeves in it and add cuffs to sleeves again. The raglan sleeve has 2 parts, a front and back pattern, and when sewed together there will be a shoulder seam that follows the shape of the shoulder. There was some redrafting to be done where the front and back of the sleeve meet each other on the shoulder end because there was no straight line so the sleeve cuff wouldn’t sit right when sewed on the sleeve. The way it’s sewed together is almost the same has here. The only thing I added is a stitch with a twin needle for the sleeve cuff and it’s about 5cm longer.

Ik besloot het patroon dat ik zojuist getekend had te gebruiken en daar raglan mouwen in te tekenen. Deze raglanmouw bestaat uit 2 delen zodat de schoudernaad de lijn van de schouder kan volgen. Uiteindelijk werd er nog wat aan het patroon aangepast daar waar de twee mouwdelen samenkomen op schouderhoogte, omdat anders de mouwmanchet niet goed ingezet kon worden. Dit T-shirt is bijna op dezelfde manier gestikt als deze. Het is alleen 5cm langer en de mouwmanchet heeft een met dubbele naald gestikte sierstiksel.

IMG_0418x4

Total Cost: Yarn €1.50

Time used for this project: pattern drawing 3h, cutting 2h, sewing 6h

Totale kosten: Garen €1.50

Arbeidsuren voor dit project: patroon tekenen 3uur, knippen 2uur, naaien 6uur

Conclusion: The T-shirt is lovely to wear. It’s a bonus that it’s made from leftover fabric and after thrown away some of my well used but worn down T-shirts I’ve added a wearable new one for the coming years. It looks great on my white pants, but also on my black one https://www.kollabora.com/projects/black-jeans. The scarf that I wear with the white combination was made years ago and the scarf with the black pants  is made almost a year ago.

Conclusie: Het is een prettig draagbaar T-shirt en een bonus omdat het van reststof gemaakt is. Het is een mooie aanvulling nadat ik een paar andere T-shirt weg heb gedaan. Het combineert goed met mijn witte broek, maar ook met deze zwarte. De sjaal bij de witte combinatie heb ik jaren geleden gemaakt en de sjaal bij de zwarte broek is van bijna een jaar geleden.

Leftover fabric or is there way to avoid it

Working with a piece of leftover fabric is always a challenge. It’s really satisfying to find a project that fits the amount of leftover fabric and ends in a wearable garment or useful object. The question is how do leftover fabric arise and is there a way to avoid them. Although I always try to buy just enough fabric for a project there are always leftovers. Leftovers can be small, but sometimes very large. To avoid that large pieces of leftover fabrics ends in stash I try to find a use for the fabric in a short time. In my opinion there are five main reasons for large pieces of leftover fabric.. 

Het verwerken van reststof is een uitdaging. Het geeft voldoening als een project te maken valt met de hoeveelheid beschikbare reststof en resulteert in een draagbaar kledingstuk of iets anders nuttigs. Kan men het vermijden? Alhoewel ik altijd probeer net genoeg stof te kopen reststof is er altijd. Om een grote stukken reststof niet te laten eindigen in voorraad probeer ik er op de korte termijn iets mee te doen. Er zijn naar mijn mening 5 oorzaken voor grote stukken reststof.

  1. Buying to much fabric. The fabric yardage needing given by a pattern is sometimes to much. How can one avoid this: Before buying fabric for a project I make a pattern lay-out at home. 
  2. You except a deal when the seller offers you the last piece for a special price. 
  3. You bought fabric for a project, but it never comes to sewing. It becomes stash and then it’s used for a project that needs less fabric.
  4. The garment is unique and has odd shaped pattern pieces that can only lay very on-economically on the fabric. 
  5. Fabrics with a nap and/or repeating design-patterns like tartans and ginghams.
  1. Teveel stof kopen, omdat de stofopgave bij het patroon soms teveel is. Dit is te vermijden door zelf vooraf de hoeveelheid stof te bepalen.
  2. De verkoper biedt je het laatste restje aan voor een speciale prijs.
  3. De stof is gekocht voor een project, maar het blijft liggen. Een volgend geschikt project  vraagt minder stof.
  4. Het kledingstuk heeft zo’n uniek patroon dat alleen maar op een manier neer te leggen is.
  5. Stoffen met vleug en/of herhaal design zoals ruiten.

Said all this. What is more important: the result or having a minimum of leftover fabric. In the end for me: the result and for that I except sometimes a less or a more amount of fabric that’s left after making a project. And let’s be honest when someone like what you’ve made from leftover fabric it’s always nice to say: I had a small piece of fabric and after some puzzling I found a way to make it.

Dit alles gezegd hebbende wat is belangrijker: het resultaat of een minimum aan stofrest. Uiteindelijk telt voor mij het resultaat en daarom accepteer ik dat wat overblijft het af is. En als dan iemand een compliment maakt over iets wat gemaakt is van reststof dan is altijd leuk om te zeggen: Ik had nog wat over en na wat gepuzzel vond ik een manier om dit te maken.