Dit kan niet waar zijn

After reading Flash Boys, I decided to put the book “Dit kan niet waar zijn” (Swimming with sharks)mby Joris Luyendijk on my reading list. On September 15, 2008, the US bank Lehman Brothers went bankrupt and then the world went into a financial crisis. Like most people Joris Luyendijk know little of the way how banks do operate. Joris Luyendijk went in 2011 to London to setup a ‘banking blog’ for the British newspaper The Guardian on the Guardian on their website. This blog enables him to come in contact with employees of the city banks. Gradually he peels off the structure of the bank and learns more about the structures behind the financial activities of banks. The employees of the banks have strict confidentiality. The conversations that Joris Luyendijk had have with them are therefore anonymous. Only he shall never speak with the highest top. 

Na het lezen van Flashboys besloot ik het boek “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luyendijk ook te lezen. Op 15 september 2008 ging de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet waarna de gehele wereld in een financiële crisis belandde. Net zoals de meeste mensen weet ook Joris Luyendijk weinig van de manier waarop banken opereren. Joris Luyendijk vertrekt in 2011 naar Londen om voor de Britse krant The Guardian een ‘banking blog’ op de website van The Guardian op te zetten. Door deze blog komt hij in contact met medewerkers van banken. Gaandeweg pelt hij de structuur van de bank af om er op deze manier achter de financiële handel en wandel van banken te komen. De medewerkers van de banken hebben zwijgplicht en de gesprekken die Joris Luyendijk voert zijn dan ook anoniem. De echte top zal hij echter niet te spreken krijgen.

There’s no protection against dismissal for those who work in the banking business. Employees come and go. Some leave because another bank pays more, others because they can not cope with pressure the work is giving them and others because they underperform in the eyes of the employer. Strange as it may sound: discrimination does not exist. Race, sexual behavior, male or female, with or without scholing and education, nationality, ancestry: all of this doesn’t matter.

There is no open culture within the banking: information known to one department of a bank is not shared with other departments. This may lead to a department that is involved in an acquisition of a company does not share this information with the department that advises customers who just wants to buy shares of this company.

Employees of the banks need to make money for the bank they work for and they also are constantly coming up with financial products to earn as much money as possible in a very short period. This often leads to financial products that are so complex that almost no one can oversee the risk. The supervisors of the banks do not dare to criticize such products: it can lead to dismissal against their own wil.

Ontslagbescherming kent de bankenwereld in Londen niet. Medewerkers komen en gaan. Sommige omdat een andere bank meer betaald, andere omdat ze druk van het werk niet meer aankunnen en andere omdat ze in de ogen van de werkgever onvoldoende presteren. Hoe vreemd het ook moge klinken: discriminatie bestaat er niet. Ras, seksuele voorkeur, man of vrouw, wel of geen opleiding, nationaliteit, afkomst: het speelt geen rol.

Binnen de bank bestaat geen open cultuur: informatie bekend bij de ene afdeling van een bank wordt niet gedeeld met andere afdelingen. Dit kan ertoe leiden dat een afdeling die betrokken is bij een overname van een firma deze informatie niet deelt met de afdeling die klanten adviseert nu juist adviseert aandelen te kopen van deze firma.

Medewerkers van banken moeten geld verdienen voor de bank waar ze voor werken en zij zijn dan ook constant bezig met het bedenken van financiële producten om in korte periode zoveel geld te verdienen. Dat leidt vaak tot financiële productie die zo ingewikkeld zijn, dat bijna niemand het risico ervan kan overzien. De toezichthouders van de banken wagen zich niet aan kritiek op dergelijke producten: het kan leiden tot ontslag.

Due to the fact most of the bigger banks arose from mergers that most of the banks have become so big that they are “too big to fail”. Banks themselves can also be publicly held companies. Therefore they will have to make a profit in order to keep the shareholders satisfied.

Will there ever be a change? Joris Luyendijk shows us how some politicians are taking a job in the financial world after finishing their political career: Tony Blair and Gerard Zalm are recent examples. The probability that a political party of a country will try to change something in the financial sector in his own country is little: such a country possible lose its banks and global changes will not happen. The financial world has the world in its power.

Finally, two passages from the book: employees who have been working all night, take a taxi home to take a quick shower and then return to their jobs. A trader told that the attack on the World Trade Centre in New York in the 2011 was the best financial day of his life. Afterwards he realized that he had forgotten that at the same day he also had lost friends who worked over there.

When I think about the question: ”this can not be true?”: The first example is still going on and the second story of the trader really happened.

Ondertussen zijn banken zo groot geworden door fusies dat ze ‘too big to fail’ zijn geworden. Banken worden zelf beursgenoteerd en zullen dus winst moeten maken om de aandeelhouders te vrede te stellen.

Zal er ooit iets veranderen? Joris Luyendijk schets het beeld van politici die na het beëindigen van hun politieke leven doorstromen in de financiële wereld: Tony Blair en Gerard Zalm zijn recente voorbeelden. De kans dat een politieke partij van een land de financiële sector zal aanpakken in zijn land is klein: zo’n land zal zijn banken verliezen en mondiaal zien verandert er niets. De financiële wereld houdt de wereld in zijn greep.

Tot slot twee passages uit het boek: medewerkers die, na de hele nacht gewerkt te hebben, de taxi naar huis pakken om te douchen en weer terug te komen. Een handelaar die dankzij de aanslag op het World Trade Centre de beste financiële dag van zijn leven had, alleen even was vergeten dat hij diezelfde dag ook vrienden had verloren.

Vraag ik mij nog af “ dit kan niet waar zijn?”: het eerste voorbeeld is nog steeds gaande en het tweede is gebeurd.

meet my new assistant

IMG_2339When I got home yesterday one of my neighbors was clearing out. Between the stuff she was departing from was this dress form. She knows I like to sew and asked me if it was something for me. I was in doubt and thinking if there was any space in my tiny space for this girl. Then I decided to take her home with me and see if there was a function for her. All my sewing years I’ve done without a dress form, but more then a year ago I start looking for a dress form.

Toen ik gisteren thuiskwam was een van mijn buren aan het opruimen. Tussen de spullen zat deze paspop. Zij weet dat ik kleding maak en vroeg of het iets was dat kon ik gebruiken. Ik dacht er even over of ik wel plek had voor deze dame, maar besloot haar mee naar huis te nemen. Al de jaren dat ik naai heb ik een paspop nooit gemist, alhoewel ik meer dan jaar geleden op zoek ben gegaan naar een paspop.

IMG_2343In my previous post I told about the Sew with me September! challenge. In my stash I found this two fabrics. Both fabrics will be used for the second contribution and will become eventually a blouse. I put the skirt on the dress form and draped both other fabrics above it to see if it works together. The outcome looks very promising. Next step is how I want to make the blouse and to find or draft a pattern.

In mijn vorige bericht vertelde ik over the Sew with me September! challenge. In mijn voorraad vond ik twee stoffen die uiteindelijk een blouse gaan worden: mijn tweede bijdrage. Om te zien wat het effect is van rok en blouse samen heb ik de paspop ‘aangekleed’. Het ziet er veelbelovend uit. De volgende stap is hoe ik de blouse ga maken en daar het patroon voor tekenen of vinden.

A tartan skirt with contrasts

voor xOne of my sewing FB-friends is the september hostess in a sew along to complete a coordinating set at the end of september. It concerns a skirt, a blouse, a pair of pants and an accessory.

Een van mijn FB-vrienden is de september coordinator voor een sew along om een bij elkaar passend setje kleding, bestaande uit een rok, blouse, broek en accessoire te naaien.

zij x

A skirt is one of two garments that I don’t wear much. So this was a challenge. Looking through my stash I found this tartan fabric. It’s more then 30 years ago bought by my mother and it’s hanging around in my closet for a while now. A couple of months ago I wanted to turn into a jacket, but when I laid my pattern pieces down on the fabric I found the pattern of the tartan to big for the jacket. 

Het is een uitdaging omdat een rok een van de twee kledingstukken is, die ik het minst draag. Terwijl ik in mijn stofvoorraad keek, kwam ik deze tartanstof tegen, die mijn moeder zo’n 30 jaar geleden kocht en al enige tijd in mijn bezit is. Een paar maanden geleden wilde ik er een jasje van maken, maar toen het patroon op de stof lag vond ik de ruiten te groot in verhouding tot het jasje.inspiratie

When I was looking through my stash I also came across a leftover piece of plane dark grey fabric from a dress I made for our eldest daughter. It was a perfect match with the tartan and I decided to use it somewhere in the skirt as a contrast. When I saw this skirt hanging in my closet my new skirt was coming together.

Ook vond ik in de voorraad een overgebleven stuk donker grijze stof van een jurk die ik voor onze dochter heb gemaakt. Het paste perfect bij de tartan en ik besloot om het ergens te gebruiken als contrast. Deze rok in mijn kast bracht me op een idee.

The pattern is a simple pencil skirt. After some folding the pleats using the tartan squares as guide I decided to put the light grey in the center and make two pleats of the same light grey at the place where the darts are. After folding the pleats and marking the side seams and the darts I cut out the fabric in the pleats that would be replaced with inserts of contrast fabric. The side seams were cut after that. Before sewing the darts and the side seams I carefully matched the plaid lines, pinned them and basted. Sewing the skirt together was pretty easy after that. Next was sewing the darts and the side seams of the skirt all hems: they were hand stitched with a catch-stitch. Skirt and contrast fabric for the inserts were done separately. Then the contrast fabric and the tartan were sewed together to finish the pleats. An invisible zipper is placed in the side seam. The skirt is finished with a grey lining and the waistband is finished with red lining. achter x

Het patroon is een eenvoudige kokerrok. Na diverse plooien geprobeerd te hebben besloot ik dat het lichtgrijs in het midden zou komen en dat ook voor de twee plooien te gebruiken. Na het vouwen van de plooien en het markeren van de figuurnaden en zijnaden werd de stof uit de plooien weggeknipt dat vervangen zou worden door de contrasterende stof. Voor het naaien werden de ruiten van tartan zo op elkaar gelegd dat de ruiten doorlopen. De rok daarna naaien was eenvoudig. Na het naaien van de figuurnaden en de zijnaden werden afzonderlijk van elkaar de zomen van de rok en inzetstukken van de plooien met een flanelsteek genaaid. Hierna werden de inzetstukken aan de plooien genaaid. De rok heeft een onzichtbare rits, grijze voering en de tailleband is afgewerkt met rode voering.knoop

As I told already the fabric is more then 30 years old. It belonged to my mother who bought it in a fabric shop called Ascot in Haarlem. We were frequently visited that shop. It closed his doors about ten years ago. When I was searching for a button I came across fabric labels. Looking through the labels I found one label that was from this shop. They were given when you bought some fabric from the shop. I decided to sew it on the the waistband as a remembrance of this beautiful fabric shop. The black button has a square shape and matches perfectly with the tartan.

Zoals ik al vertelde is de stof meer dan 30 jaar oud. Het was van mijn moeder. Zij kocht het bij Ascot een stoffenwinkel in Haarlem, die ruim 10 jaar voor het laatst open was. Bij het zoeken van een passende knoop kwam ik een label tegen die je kreeg als je daar stof kocht. Ik besloot het in de tailleband te naaien als herinnering aan deze mooie stoffenwinkel, waar mijn moeder en ik vaak stof kochten. De vierkante vorm van de zwarte knoop past precies bij de ruiten van de tartan.label

Total cost: Yarn € 3.50. Interfacing € 0.50. Zipper € 2.50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 2h, sewing 8h

Totale kosten: Garen € 3.50. Versteviging € 0.50. Rits € 2.50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 2uur, naaien 8uur

zij 4 x

Conclusion: This skirt is really a timeless piece due to the fact itzij 2 x

has a classic shape and fabric. It looks great with all kinds of tops, blouses, sweaters and cardigans. It matches with lot of colors too.

Conclusie: Deze rok is een klassieker door de vorm en stof. Het past uitstekend bij blouses, truien en vestjes en diverse kleuren.

Discarded becomes wearable or Two make One

front 2 WOne of my FB-friends in one of my FB-groups send us a link to this challenge. I really like making refashions. Sometimes I turn a dress shirt into a blouse, two T-shirt into a scarf, a pair of pants and T-shirt into a new T-shirt and scarf or a faded T-shirt into a new fresh T-shirt. My latest refashion was an oversized cardigan into a more fitted cardigan.

Een van mijn FB-vrienden stuurde onze een link naar deze uitdaging. Ik vind het leuk om refashions te doen: een overhemd wordt blouse, 2 T-shirts een sjaal, een joggingbroek een T-shirt en sjaal en een verwassen T-shirt een fris nieuw T-shirt. Mijn laatste refashion was een groot vest in een passend vest.

For this challenge the brief was that you had to use mens dress shirts. In my closet I’ve a couple of discarded mens dress shirts. Most of them belonged to my husband and they are usually blue. He’s also slim build so using his shirts for a refashion is really a challenge. 

Voor deze uitdaging mogen uitsluitend overhemden gebruikt worden. In mijn kast heb ik een paar afgedankte overhemden. De meeste zijn afkomstig van mijn man en zijn vaak blauw. Hij is vrij slam en zijn overhemden gebruiken voor een refashion is een uitdaging.

IMG_2026 startFor this challenge I picked up two shirts: a plane light blue one and a stripped one. First I started with unpicking all the stitches so I had separated pattern pieces. After washing the individual pieces, ironing and measuring the fabric pieces I drafted a pattern. The original light blue shirt had some contrast striped fabric: it gave the original shirt a nice look so I decided to use the other striped shirt for making details. 

Voor deze uitdaging koos ik twee overhemden: een effen licht blauwe en een gestreepte. Eerst tornde ik beide uit elkaar, daarna waste ik alle individuele delen en streek ze. Het effen blauwe overhemd had gestreepte blauwe details en ik besloot om dat idee te gebruiken.

IMG tekeningWhen I do a refashion I start by making a sketch of my plans so I’ve a reference to work from. Before laying the pattern pieces on the fabric I always check the fabric by hanging it down on a window for holes and/or tiers. Sometimes there will be left some stitching marks after washing: I try to get rid of them by using a pin and carefully pull the threads into the original place again.

IMG_2031 raamAls ik een refashion doe, maak ik een tekening van mijn plannen als houvast. Voordat ik het patroon op de stof leg, controleer ik de stof op gaatjes en/of dunne plekken door het op een raam te hangen. Ook kunnen er na het wassen nog kleine gaatjes achter blijven van het oorspronkelijk stikwerk: deze probeer ik met een speld voorzichtig weer op de oorspronkelijke plaats te brengen.

This blouse has a V-neck. The button placket is worked into the V-neck and follows the back part of the blouse too: it’s done in the striped fabric. The yoke on the right side also has a small band of the striped fabric on the front and back. The reverse yoke is made from the blue fabric without the striped details. When I sewed the placket on the blouse it seemed a nice idea to mark the shoulder seam by the seam small band. The sleeves have a small pleat to make them more fitted and the sleeve hems are also finished with the small stripped band of fabric. 

half front WDe blouse heeft een V-hals. De knopenbies is gemaakt van de gestreepte stof loopt door in de V-hals en de halsbies van het achterpand. De schouderpas heeft zowel aan de voor- als achterkant een smalle reep gestreepte stof. De andere kant van de schouderpas is gemaakt zonder de smalle reep. Bij het aannaaien van de knopenbies leek het mij een leuk idee om telhoogte van de schoudernaad ook de smalle strook gestreepte stof te naaien. De mouwen hebben een klein plooitje en de zoom is ook afgewerkt met de smalle strook gestreepte stof.

A label is sewed inside the blouse on the yoke : I’ve machine embroidered Refashioners 2015 in red on it. After doing some samples I decided not to topstitch the blouse, but use under stitching for the front and back facing of the placket to keep all different parts into place when necessary. Finally I made the buttonholes and used the the original buttons from the blue shirt. Just for the fun I sewed one button in the middle of the back yoke on the striped fabric.

etiket WDe blouse heeft aan de binnenkant een label met Rafashioners 2015 in rood garen. Na wat proeflapjes besloot ik de blouse niet door te stikken, maar de beleggen smal door te stikken. Tenslotte werden de knoopsgaten gemaakt en de oorspronkelijke knopen van het blauwe overhemd aangenaaid. Als extra detail naaide ik een knoop in het midden van de schouderpas.

Total cost: Yarn € 3.50. Interfacing € 0.50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 2h, sewing 8h

zij 2 Wachter 3 WTotale kosten: Garen € 3.50. Versteviging € 0.50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 2uur, naaien 8uur

Conclusion: I’me very pleased with this outcome. The blouse is really comfortable. It fit’s perfectly due to the fact I used two darts in the back. The blouse looks great on my red pair of pants, but also on jeans and my white LEVI’s.

Conclusie: Ik ben zeer tevreden met deze blouse: het  draagt erg plezierig en zit perfect mede dankzij het feit dat het achterpand 2 figuurnaden heeft. Het past goed bij mijn rode broek, maar ook bij jeans en mijn witte LEVI’s.

Knitting to raise money

knitting for the elderlyIn February 2014 our eldest daughter came home with a bottle of Innocent with a little knitted hat. It’s a annual event started by Innocent in 2003 in the UK with the idea to raise money for older people. It involves knitting little hats that are put on the smoothie bottles.

Vorig jaar februari kwam onze oudste dochter thuis met een flesje Innocent met een gebreid mutsje. Innocent startte in 2003 in Engeland met een actie en doneert ieder jaar geld aan het ouderenfonds, met gebreide mutsjes op de flesjes.

The campaign in the Netherlands started in 2005. Innocent donates € 0,20 from every well hatted bottle Innocent that’s been sold.

In Nederland loopt deze campagne sinds 2005. Innocent doneert € 0,20 van elke verkocht gemutst flesje Innocent.

Last year I started knitting in May and made 12 hats. It was a small contribution. Last year 101.490 hats were knitted and the donation was € 20.284. This week I got this card from Innocent if I would also take part this year. I’v all kinds of leftovers from knitting projects I’ve made in the past, which I’m now putting together. Now I’m looking for all kinds of knitting patterns to knit a couple of hats. My knitting needles are ready to go.

Vorig jaar ben ik in mei begonnen met breien. Mijn 12 mutsjes waren een kleine bijdrage van de in totaal 101.490. Het bracht € 20.284 op. Deze week ontving ik een kaart of ook dit jaar meedoe. Ondertussen ben ik mijn restjes breigaren aan het verzamelen en op zoek naar leuke patroonpatronen. De pennen liggen al klaar.

A coat for a faithful companion

zijOne of my friends send me a photo of her dog. Her dog was wearing a coat and she asked me if I could make a similar one for dog. Her dog is getting older and she told me that when dogs are getting older they have some difficulty to keep themselves warm. After some discussion with her we decided to make it from fleece instead of terry.

voorThe original coat was also a little bit to big and large. After making a pattern and fitting changes the coat was cut from two colors of fleece. First the shoulder seam was sewn and topstitched and then the bias binding was sewn on. The collar on the neck is made out of two layers of fabric and for some firmness and to keep it in place topstitched with a big decorative zigzag stitch. Finally velcro band is added to close the coat.

origineelEen van mijn vriendinnen stuurde mij een foto van haar hond met een jas aan. Zij vroeg mij of ik zoiets voor haar hond kon maken, omdat nu zij een dagje ouder wordt soms moeite heeft om warm te blijven. Na wat heen en weer gepraat werd besloten om de jas van fleece te maken in plaats van badstof. Ook werd de jas wat aangepast, omdat het origineel iets te groot en te lang is. Na het knippen werd eerst de schoudernaad gestikt en doorgestikt, gevolgd door het opzetten van het biaisband. De kraag is van dubbele stof met een grote decorative steek doorgestikt voor wat stevigheid en om het op de plaats te houden. De jas wordt gesloten met klittenband.

kraag detailTotal cost: Fabric € 10,00. Yarn € 3,50. Bias binding € 3,00. Velcro € 2,50.

Time used for this project: pattern drafting 1.50h, cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Stof: € 10,00. Garen € 3,50. Biaisband € 3,00. Klittenband € 2,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1.50uur, knippen 1uur, naaien 6uur

klittenband

Leftover T-shirt and a crumb of Cake Tee

IMG_2190x heel voorWhen I was searching for leftover fabrics to make this sweater I came across a piece of fabric. It’s a leftover from a T-shirt that I made last year. The seller was very generous when the amount of fabric was measured before cutting the demanded fabric.

Terwijl ik op zoek was naar reststof voor deze trui kwam is een stuk andere reststof tegen. Het is overgebleven nadat ik vorig jaar een T-shirt had gemaakt. De verkoper was gul en knipte ruim af.

This leftover fabric is 4-way stretch. I decided to turn the fabric 90 degrees and decided to use the pattern of a refashion I made earlier this year. This shirt is longer and has another neckline. When I was sewing the T-shirt it was a little bit plain and just the T-shirt I made last year I decided to add some details. 

  • The neckline was finished with black fabric using this methode
  • On the front I made two small black fabric pockets using the pattern from this T-shirt
  • On the back I sewed a triangelshaped piece of black fabric and sewed three black buttons on it

IMG_2161x acherThe black fabric was from a discarded black T-shirt the same as in this project. The buttons came from my button box. This T-shirt has the usually high/low seam only this time the back is lower then usual to give the bum a little bit more accent/attention. 

Deze reststof is rekbaar naar beide kanten. Ik besloot de stof 90 graden te draaien en het patroon te gebruiken van een refashion die ik eerder dit jaar deed. Dit T-shirt is langer en heeft een andere hals. Terwijl ik aan het naaien was, vond ik de het T-shirt een beetje saai en k besloot wat details toe te voegen.

  • De hals is afgewerkt met zwarte stof
  • Aan de voorkant zitten twee kleine zwarte zakken van dit patroon
  • Aan de achterkant zit een kleine zwarte driehoekig detail met drie zwarte knoopjes erop

De zwarte stof is afkomstig van hetzelfde zwarte T-shirt als in dit project. De knopen komen uit mijn knopendoos. Dit T-shirt heeft de gebruikelijke high/low zoom alleen is deze keer de zoom aan de achterkant lager dan gebruikelijk om wat meer accent te geven aan mijn achterwerk.

IMG_2167x zijI’m wearing it with the same pair of trousers as last year. The only point with this combination is that the pocket detail on the back of the trousers aren’t visible. Recently I had to throw away some of mine very well used and worn down summer T-shirts and they need to be replaced. So this T-shirt is really a bonus. When I was clearing out I found a couple of discarded plain black T-shirts so I’v planned making a cropped black T-shirt which is more suitable to wear with these pair of trousers. 

Ik draag ook deze keer met dezelfde broek als vorig jaar. Het enige probleem met deze combinatie is dat de zakken aan de achterkant van de broek niet zichtbaar zijn. Helaas heb ik recentelijke afscheid genomen van een paar afgedragen T-shirts, die ik nu aan het vervangen ben. Dit T-shirt is echt een bonus. Tijdens het opruimen kwam ik een paar afgedankte zwarte T-shirts tegen waar ik een kort zwart T-shirt van ga naaien, die beter past bij deze broek.

IMG_2156 x sjaal voorTotal cost: Yarn €3,50.

Time used for this project: cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Garen €3,50.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 6uur

Conclusion: Just like the T-shirt I made last year it’s lovely to wear due to the fact it has a 4-way stretch. The fact that I was able to make a wearable T-shirt from a piece of leftover fabric is a bonus. The shawl that I’m wearing is from this project.

Conclusie: Net zoals het T-shirt dat ik vorig jaar maakte is ook dit T-shirt prettig om te dragen door de stretch die de stof heeft. Dat ik een T-shirt heb kunnen maken van reststof is een bonus. De sjaal komt van dit project.

A birthday present for a sewer

open zijkantIf you’ve read my last post and clicked on the Cake Challenge of The Monthly Stitch you’ve perhaps noticed that last week was my birthday. Because we were away I decided to celebrate my birthday a week later. Among the presents I got yesterday was this lovely sewing box. It’s a actually a dollhouse item. My friend who gave me this sewing box has a doll house and buys sometimes items for her dollhouse. Until last month one of her sons lived in Breda together with his wife. In Breda there is this shop and when she came across this sewing box she decided to buy it for me. 

open bovenAls je mijn laatste bericht hebt gelezen en geklikt hebt op the Cake Challenge of The Monthly Stitch dan is het je mogelijk opgevallen dat ik vorige week jarig was, maar omdat we weg waren besloot ik mijn verjaardag een week later te vieren. Een van de cadeautjes die ik kreeg was deze leuke naaidoos. Het is bedoeld voor een poppenhuis. De vriendin die het mij gaf heeft een poppenhuis waar zij soms spulletjes voor koopt. Haar zoon en zijn vrouw woonden tot een maand geleden in Breda, waar deze winkel is en zij het naaidoosje tegen kwam.

met muntIt’s beautiful made and the bobbins are so small but so detailled that’s hard to imagine how it’s made. To show how tiny it is I made a photo of it together with a €2-coin next to it.

Het is zeer mooi gemaakt. De garenklosjes zijn zo klein dat je je mijn niet kan voorstellen hoe het gemaakt is. Om te laten zien hoe klein het is, heb ik een foto gemaakt met een €2-muntstuk ernaast.

It now stands proudly on my shelf together with this sewing tool.

Het staat nu naast dit naaihulpje op mijn plank.

Sewing Magazines

When I was younger my mother and her neighbor used to share the Marion. The patterns were copied with a tracing weel on paper from old newspapers. In the early 70’s of twentieth century she start buying the KNIP because she found that the patterns in the Marion weren’t fashionable enough to her taste. It was about the time I started sewing more clothes and many of my clothes came from the KNIP. KNIP also had and still has a kids version: KNIPPIE. Many clothes our daughters wore came from editions of this magazine.

In mijn kindertijd deelde mijn moeder de Marion samen met de buurvrouw. Patronen werden op krantenpapier uitgeradert. In de jaren 70 van de vorige eeuw begon mijn moeder met het kopen van de KNIP omdat zij de modellen in de MARION niet meer modieus genoeg vond. In die periode begon ik ook meer te naaien en veel van mijn toen gemaakte kleding kwam uit de KNIP. KNIP had en heeft een kinderversie: KNIPPIE. Veel kleren die onze dochters droegen, kwamen uit edities van dit blad.

Schermafbeelding 2015-11-13 om 15.55.05

When my mother moved to an other appartement last year she did some clearing out. Some of the items are already described in an earlier post. Between the items there was also this old BURDA magazine from 1991. The blouse on the front page was made by me for my mother. My mother wasn’t a sewer: she was a knitter. That’s why I sewed a lot of her clothes in the past. A couple of days ago our youngest daughter was looking at some old pictures from my mother while we were visiting her and I recognized many of the clothes I sewed for her.

IMG_2120

Vorig jaar is mijn moeder verhuisd. Bij het opruimen kwamen er diverse zaken uit kasten waarover ik al eerder schreef, maar ook deze BURDA uit 1991. De bloes van de voorpagina heb ik ook gemaakt voor mijn moeder, vooral omdat mijn moeder meer van breien hield dan van naaien. In het verleden heb ik dan ook veel van haar kleding genaaid. Een paar dagen geleden zat onze jongste dochter oude foto’s te bekijken van mijn moeder terwijl wij haar bezochten. Op veel foto’s droeg zij door mij genaaide kleding.

Almost twenty years ago I went with a friend to a pattern drafting course. Although I still use patterns from a sewing magazines or an indie pattern maker to make my clothes I also like to draft my own patterns. When a commercial sewing pattern needs a lot of alterations the question is what is wisely: making all those alterations or draft your own pattern. For me personally: I still don’t have the right answer.

Bijna 20 jaar gelden heb ik samen met een vriendin een cursus patroontekenen gevolgd. Ofschoon ik nog steeds kleding maak uit een tijdschrift of van een onafhankelijke patronenmaker teken ik zelf ook graag patronen. De vraag is steeds: als een commercieel patroon veel aanpassingen vraagt, is zelf tekenen dan niet beter. Het juiste antwoord op deze vraag heb ik nog niet.

IMG_2049

Last week we were together with our daughters away for a short family holiday. We also went to Germany to visit Cologne. Before we went away I did a search on the internet for fabric shops in Cologne. While I was doing my search I came across some other sewing magazines (Handmade Kultur, Fashion Style and CUT-magazine) then BURDA-style. So I decided that I was trying to find 1 or 2 of this magazines. Although we visited 2 fabric shops I didn’t find any other magazines except the BURDA-style, neither did I find magazines in the supermarket. A kiosk was never seen. During our visit we did came across the famous Eau De Cologne 4711 shop on Glockengasse. My grandmother, the mother of my mother, always had this fragrance on her handkerchiefs. She also took it with her when she had to stay in the hospital and I remember it standing on her nightstand.

IMG_2054

Vorige week waren we een paar dagen weg samen met onze dochters en bezochten ook Keulen. Voordat we weg gingen had ik al op internet gezocht naar stoffenwinkels in Keulen. Tijdens mijn zoektocht kwam ik een aantal andere tijdschriften tegen (Handmade KulturFashion Style and CUT-magazine) dan BURDA-style en besloot om tijdens ons bezoek er 1 of 2 te kopen. Ondanks mijn bezoek aan 2 stoffenwinkels kwam ik deze tijdschriften niet tegen. Ook een bezoek aan de supermarkt leverde niets op en een kiosk zijn we niet tegengekomen. Tijdens ons bezoek kwamen we wel langs de beroemde winkel van 4711 aan de Glockengasse. Mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder, had het altijd op haar zakdoek. Tijdens een verblijf aan het ziekenhuis en ik zie het nog staan op haar nachtkastje.

IMG_2121

Back in the Netherlands while I was doing shopping I came across the new KNIP-mode. In the magazine I saw this lovely sweater made out of leftovers fabrics. I decided to buy the magazine and there was a bonus: I got the magazine with 25% discount. Now I’m going trough my leftover fabrics and making arrangements for a copy of the sweater. When I was going trough my leftover fabrics I came across a piece of 4-way stretch fabric that I used last year for the Cake Challenge of The Monthly Stitch. There was just enough fabric left to make another T-shirt. It’s almost finished, just like a request I’m doing at this moment and about starting to sew a refashion for this challenge.

IMG_2122

Terug in Nederland zag ik het september nummer van KNIP-mode liggen terwijl ik boodschappen deed. In dit tijdschrift staat een leuke trui gemaakt van reststoffen. Ik besloot het nummer te kopen en terwijl ik afrekende, kreeg ik van 25% korting. Op dit moment loop ik door mijn reststoffen en maak arrangementen voor mijn trui. Terwijl ik door de stapel met reststoffen ging, kwam ik een stuk 4-way stretch stof tegen die ik vorig jaar had gebruikt voor the Cake Challenge of The Monthly Stitch. Er was precies genoeg voor een nieuw T-shirt. Het is bijna klaar. Daarnaast is een verzoek bijna af en ga ik beginnen met het naaien van een refashion voor de uitdaging.

 

What is a smile worth or The restoration of a duvet cover

Our youngest daughter and I share the same habit: the lake of throwing away of clothes, things made out of fabric and other stuff in general. I probably inherited it from my father. Everything was reparably in his eyes. He could make lovely stuff from scratch while I repaired his clothes. Repairing is caring. I can’t throw away good clothes that can easily be repaired.

Onze jongste dochter en ik hebben dezelfde gewoonte: geen van beide kunnen we afscheid nemen van kleding en andere zaken. Waarschijnlijk heb ik deze gewoonte overgenomen van mijn vader. in zijn ogen was alles te repareren. Hij kon prachtige dingen maken van waardeloos materiaal, terwijl ik zijn kleren repareerde. Ik kan gewoon geen kleding weggooien die gemaakt kan worden.

IMG_2012

Recently a duvet cover of our youngest daughter had seen better days. The seem on the top and side was worn down and there were rips and tears. She is very attached to this duvet cover and begged me not to throw it away, but that I would it repair it for her. At the same time I started with the repair one of my FB-members came with this lovely example as idea to make. Well the fabric I had wasn’t suitable but it is something to keep in my mind for you know never when.

Een dekbedovertrek van onze jongste dochter had betere dagen gekend. De zoom en bovenkant waren versleten en hadden scheuren. Zij is zeer gehecht aan dit dekbedovertrek en smeekte mij om het te repareren. Terwijl ik hiermee bezig was kwam een van mijn FB-vrienden met dit exemplaar aan. het dekbedovertrek van onze jongste dochter is totaal anders, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.

IMG_2016

I started with taking the whole duvet cover and pillowcase apart. Then I made a decision which parts had to be replaced with another fabric. After a good look I decided to cut small long stripes of fabric from the side and top of both sides of the duvet cover. The new stripes of fabric would be sewed together in the corner at a 45 degree angle. The pillowcase was going to have a new front and the back two triangel pieces on two corners. The original pillowcase had ruffles on the two side seam and also those had rips and tears. Luckily I was able to use one of the small stripes of fabric I cut of for it. 

Eerst haalde ik het hele dekbedovertrek uit elkaar, voordat ik besloot dat het beste zou zijn om van beide zijkanten en bovenkant smalle strepen stof te vervangen. Het kussensloop een nieuwe voorkant en de achterkant twee driehoekjes in de hoeken. De originele kussensloop had gerimpelde stroken aan twee zijkanten en ook deze moeten worden vervangen. Gelukkig kon ik een van de afgeknipte stroken stof hiervoor gebruiken.

IMG_2018

After all the cutting of the worn down fabric and rearranging I measured how much fabric I had to buy for the restoration. The easiest solution would be another matching duvet cover, but after some search I couldn’t find one. Then I went searching for a matching fabric. Luckily I found in a warehouse for homeware cotton fabrics. They were all discounted and after some conversation with my daughter she decided she liked the fabric with the roses the most. After a pre-wash it was cutting and sewing. The whole repair took me a day, but it was it worth. Our daughter is very pleased with the result and when she stay with us she still can sleep under her favorite duvet cover.

IMG_2020

Na het afknippen van de versleten delen kon ik meten hoeveel vervangende stof ik nodig zou hebben. De simpelste oplossing zou een andere bijpassende dekbedovertrek zijn, maar helaas kon ik die niet vinden. Dan maar op zoek naar bijpassende stof. In een woonwinkel liep ik tegen katoenen stof aan, die ook nog eens in de uitverkoop waren. Na een ruggespraak met onze jongste dochter kwam haar keuze op de stof met de roosjes. Na de stof te hebben voorgewassen, kon het knippen en naaien beginnen. De reparatie kostte uiteindelijk een dag, maar het was het waard. Onze jongste dochter is zeer tevreden en kan nu weer onder haar favoriete dekbedovertrek slapen als ze thuis is.

Total cost: Fabric €10,50. Yarn €3,00.

Time used for this project: cutting 1.5h, sewing 8h

IMG_2017

Totale kosten: Stof: €10,50. Garen €3,00.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1.5uur, naaien 8uur

Conclusion: As I said in the beginning I repair clothes and also other fabric goods. The question is when has something really come to an end and has the time come to say goodbye or was it worth to rescue this duvet cover. Our youngest daughter is so happy with the repairing and restoration that although a new duvet cover would have cost almost the same as the used material for the reparations it was worth doing it.

Conclusie: Zoals ik in het begin zei: ik repareer kleding, maar ook andere zaken gemaakt van stof. De vraag is wanneer is iets echt op en wordt het tijd om afscheid te nemen. Was het waard om dit dekbedovertrek te repareren. Onze jongste dochter is zo blij met haar gerepareerde dekbedovertrek dat alhoewel een nieuwe exemplaar bijna hetzelfde gekost zou hebben ditmaal was het waard om het te doen.