dress shirt feminine styled with DPC

This feminine styled dress shirt is made during the January SAL hosted by DPC (David Page Coffin). During this SAL I used his book, the Shirtmaking Workbook, as a guideline and used some of the designs and constructions that are described in the book. The pattern of this dress shirt is self drafted using one of my blocks patterns. A good fitted dress shirt has to be comfortable and helps you look for the best. A classic quality styled dress shirt has all kinds of features and some of them are used for my feminine version of the dress shirt.

dress shirt feminine styledFirst of all the fabric. This has to be of good quality. My dress shirt is made from Swiss cotton. It’s soft, feels a bit like flannel and drapes beautiful. After cutting I started sewing the yokes on the shirt using the Burrito method. By this way their are no stitches visible. The yoke is topstitched, but only on the front. The back yoke has a label that’s referring to the January SAL 2016 with DPC. A classic quality styled dress shirt always had a monogram of the owner for returning it to the owner after the laundry, but the monogram was never visible. Therefore my label is sewn on the inside by following this rule.

The sleeve has an upper and lower pattern. The seam follows the yoke line on the back. Making this type of sleeves allows you to make a better fit under the elbow. The cuffs were sewed on the sleeves before the upper placket. I decided not to make a standerd cuff, but to let the cuffs following the the side seam of the sleeve.

dress shirt feminine styledAfter the sleeves were set in the shirt it was time to make the collar. There’s a large range of collars to choose from. Picking the right style of collar is crucial and will give the dress shirt the final look, but it has always has to be well-made. DPC showed us how we could to do this and after trying some versions I made my choice. Now that the collar was finished I only needed to make the gusset, the buttonholes and sewn on the buttons. In the book you can see some examples of gussets and I decided to make a pentagon shaped gusset. A gusset is an extra piece of fabric that will prevent the shirt from ripping at the seam that can be caused by tucking or untucking the dress shirt. On one of the gussets I’ve made a little crown.

One of the annoying things when you’ve bought RTW clothing is losing buttons. A classic quality styled dress shirt buttons are sewn on by hand with a sank. The sank will give some extra space for the button placket and also you won’t end up seeing centric wrinkles around the buttons. I never sew buttons on garments with my sewing machine. After all the work is done I love doing this last final piece of sewing by hand. 

dress shirt feminine styled detailsTotal cost: Swiss cotton € 22,50. Yarn € 3.50. Interfacing € 1.50. Buttons €7.60. The Shirtmaking Workbook € 22,99.

Time used for this project: pattern drafting 2h, cutting 1.5h, sewing 8h.

Conclusion: This feminine styled dress shirt is lovely to wear due to the fact the fabric is soft and drapes nicely and is wonderful addition to my wardrobe. Before I started making my version of a classic quality styled dress shirt I did some research how the make of a high quality dress shirt. It all starts with a pattern made to measure for the person who will be wearing it. I use block patterns to make my own patterns so this was no problem. DPC makes his yokes in one piece, some bespoke shirt makers suggested to make them in two parts so the yoke can follow the shoulder and the shape of the upper part of the back. My yoke is also made out of a single pattern piece. I like making an upper en lower sleeve for a better fit under the elbow. Now the cuff has a side seam that runs following the side seam of the sleeve both look more one. Although not all the elements of the a classic styled dress shirt are used the gusset is a nice detail to finish my feminine styled dress shirt. The shirt making workbook by DPC will be used in the future for other dress shirts that I will be making.

dress shirt feminine styledDeze vrouwelijke versie van een dress shirt (overhemd) is gemaakt tijdens de januari SAL van DPC (David Pagina Coffin). Tijdens deze SAL gebruikten we zijn boek, het Shirtmaking Workbook, als leidraad en gebruikte ik een aantal van de ontwerpen en constructies die worden beschreven in het boek. Het patroon van deze dress shirt is zelf getekend met behulp van één van mijn basis patronen. Een goed dress shirt hoort perfect te zitten. Een klassiek dress shirt heeft allerlei details en sommige van deze zijn gebruikt voor mijn vrouwelijke versie van de dress shirt.

Allereerst de stof. Deze moet van goede kwaliteit zijn. Mijn dress shirt is gemaakt van Zwitserse katoen. Het is zacht, voelt een beetje als flanel en valt mooi. Na het knippen werden eerst de schouderpassen op het shirt genaaid volgens de Burrito methode. Deze methode zorgt ervoor dat er geen steken zichtbaar zijn. De schouderpas is doorgestikt, maar alleen op de voorkant. De binnenkant van de schouderpas heeft een label dat verwijst naar de januari SAL 2016 met DPC. Een klassiek dress shirt had altijd een monogram van de eigenaar zodat het shirt na de wasserij terug kwam bij de eigenaar, maar dit monogram was nooit zichtbaar. Vandaar dat ook dit label aan de binnenkant is genaaid.

De mouw heeft een boven en onder mouw. De naad volgt de lijn van de schouderpas op de rug. Dit mouwtype heeft als voordeel dat je een betere pasvorm krijgt onder de elleboog. De manchetten werden eerst aan de mouwen genaaid en daarna de knoopsluiting. Ik besloot geen standerd manchet te maken, maar een naad in de manchet te maken die doorloopt met de zijnaad van de mouw.

Na de mouwen was het tijd om de kraag te maken. Er is een groot scala aan kragen om uit te kiezen. De keuze van de kraag bepaald voor een groot deel de look van het dress shirt, maar moet in ieder geval goed worden gemaakt. DPC liet ons zien hoe we dit kunnen doen en na het proberen van wat versies maakte ik mijn keuze. Nu de kraag klaar bleef het naaien van een extra versteviging bij de zijnaden, de knoopsgaten en het aannaaien van de knoppen over. In het boek zijn enkele voorbeelden te zien zo’n versteviging en ik besloot tot een vijfhoekig model. Deze extra versteviging moet voorkomen dat het dress shirt uitscheurt op de zijnaad tijdens het aan- en uitrekken van het dress shirt. Op één van de inzetstukken heb ik een beetje kroon genaaid.

Een van de vervelende dingen als je RTW kleding hebt gekocht is het verlies van knopen. Een klassiek en kwaliteit dress shirt heeft met de hand aangenaaide knopen op stift, zodat er wat extra ruimte voor de knoopsluiting is maar ook dat er geen de stof rond de knopen gaat trekken. Knopen op kledingstukken zetten heb ik nog nooit met mijn naaimachine gedaan: ik vind het na al het andere werk om dit als sluitstuk met de hand te doen.

dress shirt feminine styledTotale kosten: Stof: € 22,50. Garen € 3,50. Versteviging € 1,50. Knopen € 7,60. The Shirtmaking Workbook € 22,99.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2uur, knippen 1.50uur, naaien 8uur.

Conclusie: Dit vrouwelijk model van het dress shirt is heerlijk om te dragen  vanwege de zachte stof die mooi valt en past goed bij mijn andere kleding. Voordat ik begon met het maken van mijn versie van een klassiek dress shirt heb ik wat onderzoek gedaan naar het maken van een dergelijk dress shirt. Het begint allemaal met een patroon naar de maat van de persoon die het zal gaan dragen. Ik gebruik mijn blokpatronen om mijn eigen patronen te maken dus dit was geen probleem. DPC maakt zijn schouderstukken uit één stuk, waar maatshirt makers ze vaak maken in twee delen zodat de het schouderstuk de vorm van schouder en het bovenste deel van de rug kan volgen. Mijn schouderstuk is ook gemaakt uit een stuk. Ik hou ervan om een boven- en ondermouw te maken voor een betere pasvorm onder de elleboog. De manchet heeft een zijnaad die doorloopt in de mouw zodat ze één geheel vormen. Hoewel niet alle elementen van een klassiek gestileerde overhemd gebruikt zijn is extra versteviging bij de zijnaden een leuk detail om mijn vrouwelijke dress shirt mee te beëindigen. Het Shirtmaking Workbook van DPC zal in de toekomst gebruikt worden bij andere dress shirts die ik zal maken.

Nederland leest 2015 A.L. Snijders

Elk jaar staat de maand november voor ‘Nederland leest’ waarbij het accent ligt op het onder de aandacht brengen om boeken te lezen. 2015 was de tiende editie en elke provincie had zijn eigen versie dat jaar. In de afzonderlijke editie schreef de Commissaris van de Koning van de betreffende provincie het voorwoord. De uitgave van dit jaar is geen compleet verhaal of roman, zoals voorgaande jaren met bestaat uit een selectie van korte verhalen. A.L. Snijders is de samensteller van deze uitgave en en staat bekend als een van de grootste schrijvers van het zeer korte verhaal, ook wel bekend als ‘zkv’. De bloemlezing bestaat uit veertig verhalen, die Snijders geheel naar eigen smaak kon kiezen en naar zijn mening een goed beeld geven van Nederlandse literatuur. De bundel per provincie bevat naast het eerder genoemde voorwoord van de Commissaris van de Koning ook een aantal korte verhalen die betrekking op de betreffende provincie en aangedragen zijn door de medewerkers van de bibliotheken.

Nederland leest 2015

Naast de uitgave van dit boekje ging Snijders samen met pianist Marcel Worms het land door. Op 29 november 2015 was Lisse aan de beurt. Samen met een vriendin ging ik erheen. Voor haar was er bovendien de gelegenheid om Snijders, ooit haar Nederlandse leraar, de hand te drukken. Als locatie was gekozen voor het Koetshuis van Kasteel Keukenhof. Een prachtige omgeving om een middag te luisteren naar een literair concert. Snijders reageerde tijdens deze bijeenkomst met enkele van zijn zkv op de samengestelde bundel. Marcel Worms speelde tussen de zkv door zkw’s (zeer korte werkjes) van o.a. Federico Mompou en improvisaties als muzikale reactie op de zkv’s. Een zeer geslaagde middag.

Het boekje ‘Nederland leest’ bleef nog even liggen, maar na De Amerikaanse prinses was het aan de beurt. Het boekje leest plezierig weg en meandert door de diverse tijden uit de Nederlandse literatuur. Enkele verhalen lopen over meerdere pagina’s en andere zijn vaak niet meer dan een pagina. De meeste auteurs zijn bekend en heb daar in het verleden ook al boeken van gelezen. Een echte lezer van korte verhalen ben ik niet, maar na het lezen van deze uitgave van ‘Nederland leest’ zal ik zeker dat gaan doen.

Every year in November the libraries of the Netherlands are bringing reading books under attentions. This is known as ‘Nederland leest‘. 2015 was the tenth edition and each province had its own version this year. In each edition the Commissioner of the King of that province wrote the foreword. The edition of this year is not a complete story or a novel, like previous years, but the book consists a selection of short stories. A.L. Snijders was the editor of this publication and is known as one of the greatest writers of the very short story, also known as ‘ZKV’. The selection consists of forty stories and Snijders could choose what in his opinion gives a good view of Dutch literature. The bundle includes also besides the foreword of the Commissioner of the King some short stories that relate to the relevant province and where put forward by the employees of the libraries.

In addition to the publication of this booklet Snijders visited all the provinces together with pianist Marcel Worms. On November 29th in 2015 they visited Lisse. Together with a friend we attended this event. Moreover, for her this was an opportunity to meet Snijders, who had been her Dutch teacher while she attended high school. As location was chosen for ‘het Koetshuis of Keukenhof’. A beautiful setting for an afternoon listening to a literary concert. Snijders was reading some ZKV the comp and Marcel Worms played between ZKV his ZKW’s (very short musical pieces). It was a successful afternoon.

The book ‘Nederland leest’ remained on my bookshelf, but after finishing De Amerikaanse prinses it was time to read it. The book ia a joy to read and meanders through the various times of the Dutch literature. Some stories running over several pages and others are often no more than a page. Most authors are well known and I have already read books written by them in the past. I don’t read often short stories, but after finishing this book I will be sure to do it in the future.

hyacinths in a vase – Spring on the windowsill

Last October I started with growing hyacinths in a vase and now the first two are standing on our windowsill bringing a little bit of spring into our sitting room. Last week was cold and we had frost, but yesterday temperatures were rising again. While we were enjoying sun a snow blizzard went over the East Coast of America. We were walking in the sun while people In Washington and New York had to remain indoors. 

Hyacinths in a vase on the windowsill

Hyacinths in a vase on the windowsillHere are two photo’s of the hyacinths in a vase standing on our windowsill. On the first photo you can see the sunshine coming through the window. The second photo’s shows a little bit of our Japanese cherry blossom tree. The branches are still bare and it will take some time before there are flowers on our tree. Until that time we are enjoying our hyacinths on the windowsill.

Recently I added a new vase to my collection. Besides fabrics I also have a soft spot for vases that I can use for growing hyacinths in a vase. This one was found in one of the local department stores during the annual sale clearing out the winter goods and making place for the spring goods. I couldn’t resist it and with 50% reduction on the ticket there was no way back. This vase will be in use in October this year. 

Hyacinths in a vase on the windowsillIn oktober vorig jaar ben ik begonnen met het trekken van hyacinten op een vaas en de eerste twee staan nu op onze vensterbank en brengen wat lente in de kamer. Afgelopen week was het koud en was er vorst, maar gisteren waren de temperaturen weer gestegen. Terwijl wij genieten van zon raasde een sneeuw sneeuwstorm over de oostkust van Amerika. Wij liepen in de zon terwijl de mensen in Washington en New York binnen bleven.

Hier twee foto’s van de hyacinten op de vensterbank. Op de eerste foto zie je de zon door de ruit. De tweede foto toont een iets van onze Japanse kers. De takken zijn nu nog kaal en duurt nog even voordat er bloemen aan onze boom zitten. Tot die tijd genieten we van onze hyacinten op de vensterbank.

Recentelijk heb ik een nieuwe vaas voor mijn collectie gekocht. Naast stoffen heb ik heb ook een zwak voor vazen die ik kan gebruiken voor het trekken van hyacinten op vaas. Deze vond ik in een van de plaatselijk warenhuizen tijdens de jaarlijkse opruiming van de winter goederen om plaats te maken voor de lente goederen. Deze vaas zal in gebruik in oktober van dit jaar.

RTW versus Handmade and Investment versus Stash

RTW versus Handmade

sewing magazine handmade stashIn this post I share with you my thoughts about RTW versus Handmade and my fabric stash. Two years ago I decided not to buy RTW clothes any more and make them instead. Until that moment my closet was a mixture of RTW and handmade. Finding the right pants, blouse, jacket or dress was taken so much time that I easily could have made a fitted garment in the same time. Another blogger also wrote about her frustration about the fit of RTW. Another reason for making my own clothes is that RTW can be sewn so badly and poor, that I had to repair regulier seams, hems and putting on buttons that came off. Half of my handmade garments are made with my own drafted patterns. Gradually RTW is leaving my closet and handmade is coming in.

In this post I told you about my sewing plans for this year. One of my goals is trying to avoid stash. When I was counting my fabrics at the start of this year  the conclusion was that after one year of sewing I was only 2.25mm down. Another reason is for avoiding bought fabric into stash is that I’ve reached the limit of my space to store fabric. 

Stash versus Investment

sewing technical handmade blouse stashThere’s also this question: is fabric stash an investment or is it a waste of good money. Probably both. Stash fabric can fade away and wear down on the folded areas. Patterns on fabric or colors also can get dated. Classic patterns like tartans, tweed fabrics, denims and plane T-shirt fabric can be useful to have them. All my fabrics aren’t older then five years and they were never mend to turn into stash. When I go out buying fabric I’ve a list of my sewing plans. For some reason some of them don’t come alive and the fabric ends in the coset as stash although I try to call it my fabric collection. This year I started with making my version of a LBD. Currently I’m working on a project as part of the January challenge SAL in a stash busting group: the make of a shirt. My version will be a blouse made of stash fabric. The blouse will have pockets from Pattern Magic book II, sleeve plackets and a collar from the Shirtmaking Workbook. To give you some idea here’s a sketch I’ve made. The challenge end on Januari 31.

Now for one last thing about stash. Judy, who started this group is also encouraging us to clear out our being space. Last week I was clearing out my sewing magazines.  When I buy a sewing magazine it’s mostly for a specific pattern. After going trough all my magazines I decided to let half of them go. Some of the remaining half have now stickers on them referring to a pattern and fabric that’s in my stash. This should help to clear out my fabric stash and unused patterns and to achieve goals at the end of this year. Well we see what as become of all these at the end of the year: stay tuned.

sewing magazines stash fabric handmadeTwee jaar geleden heb ik besloten om zelf kleding te maken in plaats van kopen. Tot dat moment was mijn kledingkast een mix van RTW en zelfgemaakte kleding. Het vinden van de juiste broek, blouse, jas of jurk nam zoveel tijd dat ik in dezelfde tijd ook dat kledingstuk gemaakt kon hebben. Een andere blogger deelde laatst ook al haar frustratie over de pasvorm van RTW. Een andere reden voor het maken van mijn eigen kleding is dat RTW zo slecht genaaid kan zijn, dat ik met regelmaat naden en zomen aan herstellen ben en knoppen opnieuw moet aanzetten. De helft van mijn zelfgemaakte kledingstukken zijn gemaakt met mijn eigen getekende patronen. Geleidelijk wordt RTW vervangen door zelfgemaakte kleding.

In dit bericht vertelde ik mijn naaien plannen voor dit jaar. Een van mijn doelen is om verdere uitbreiding van voorraad te voorkomen. Toen ik mijn stofvoorraad optelde kwam ik tot de conclusie dat na een jaar naaien ik slechts 2.25m minder had dan bij de start. Een ander punt is dat er ook niet in mijn kast past: Ik heb de limiet van mijn opslagruimte bereikt.

Dan is er nog deze vraag: is de stofvoorraad een investering of is het een verspilling van goed geld. Waarschijnlijk beide. Voorraadstof kan vervagen en slijten op de vouwranden. Patronen op de stof of kleuren kunnen gedateerd raken. Klassieke patronen zoals tartans, tweed stoffen, jeans en T-shirt stof jersey zijn misschien nuttig om te hebben. Mijn stoffen zijn niet ouder dan vijf jaar en ze waren nooit bedoeld om voorraad te worden. Toen ik de stof ging kopen was met een doel voor ogen. Om een of andere reden is dat voor sommige niet gelukt en is de stof op de plank geëindigd. Tegenwoordig heb ik het over mijn stoffencollectie. Dit jaar maakte ik een begin met het maken van mijn versie van een LBD. Momenteel ben ik bezig met een project in het kader van de januari SAL-uitdaging in een stash busting groep: het maken van een shirt. Mijn versie zal een blouse zijn gemaakt van stof uit mijn voorrad. De blouse krijgt zakken uit het Pattern Magic boek II, mouwsplitten en een kraag van the Shirtmaking Workbook hebben. Om een idee te krijgen van de uitkomst heb een schets die ik gemaakt. De uitdaging eindigt op 31 januari.

Nog een laatste ding over voorraad. Judy, die de groep begonnen is moedigde ons ook aan om onze naairuimte op te ruimen. Afgelopen week heb ik mijn naaitijdschriften uitgezocht. Als ik een naaitijdschrift koop is dat meestal voor een specifiek patroon. Na het doornemen van al mijn tijdschriften heb ik besloten de helft weg te doen. Van de overgebleven helft hebben een aantal nu stickers met een verwijzen naar een patroon en de stof uit mijn voorraad. Dit zou moeten helpen om mijn doel te bereiken. Wel aan het eind van het jaar zullen we zien wat ervan te recht is gekomen: stay tuned.

Comfort food – kale with homemade sauce

IMG_3538Last Monday I was walking from A to B when I came across a vegetable garden with some Brussels sprouts and kale still standing there. The temperature was below zero. Both vegetables can be exposed to cold temperatures and will have effect on the flavor by increasing the sugar content and effectively eliminating the bitter taste. My husband likes kale specially when it’s made in the ‘traditional Dutch way’: a stew with kale, mashed potatoes, smoked sausage and meat sauce. The smoked sausage preferably from a certain brand.

I’m not so keen on the smoked sausage so I made it on one occasion with a homemade sauce. My husband really likes the sauce and I made lot’s of times so over the years. Last week we where eating kale made after a recipe I found in a magazine and my husband asked me if I could make the kale with my homemade sauce again. This week there’s snow in the Netherlands and time to treat yourself with comfort food. So what could be a greater treat for my husband to make for him my version of a stew with kale and homemade sauce.

Schermafbeelding 2016-01-20 om 17.44.37Homemade sauce is really easy to make. When the potatoes and kale are cooking you can start making the sauce. Start with melting some butter, add chopped leek or onions and cook them for 5 minutes. Add minced meat (beef, pig or both) and when brown and crumbly add a can of chopped tomatoes and chopped mushrooms. Add thyme, salt and pepper to your taste (some red pesto can be added too). Cook for fifteen minutes and hey presto your done. If you like you can add some chopped red bell pepper at last minute. Enjoy. 

Afgelopen maandag terwijl ik van A naar B liep kwam ik langs een moestuin met nog enkele spruitjes en boerenkool. De temperatuur was onder nul. Beide groenten kunnen worden blootgesteld aan lage temperaturen en de smaak wordt erdoor verbetert omdat de vorst ervoor zorgt dat het suikergehalte toeneemt en waardoor de bittere smaak afneemt. Mijn man houdt van boerenkool speciaal wanneer het is gemaakt in de ‘traditionele Nederlandse manier’: stampot boerenkool, aardappelpuree, gerookte worst en vlees saus. De rookworst bij voorkeur van een bepaald merk.

IMG_3552Ik ben niet zo’n fan van de rookworst, dus ik maakte het ooit eens met een zelfgemaakte saus. Mijn man vond de saus lekker en sindsdien heb ik het vaak gemaakte. Vorige week aten boerenkool gemaakt van een recept dat ik vond ik in een tijdschrift. Mijn man vroeg of ik de boerenkool met mijn saus weer eens kon maken. Deze week is er sneeuw in Nederland en de tijd voor een bord met comfort food. Tijd voor mijn versie van stampot boerenkool en zelfgemaakte saus.

Zelfgemaakte saus is heel makkelijk te maken. Zodra de aardappelen en boerenkool koken begin je met het maken van de saus. Begin met wat boter te smelten, voeg gesneden prei of gehakt uien toe en bak 5 minuten. Voeg gehakt toe (rund, varken of beide) en als bruin en kruimelig zijn doe er dan een blikje gehakte tomaten en fijngehakte champignons. Voeg tijm, zout en peper naar smaak toe (wat rode pesto kan ook). Kook vijftien minuten en je bent klaar. Als je wilt kun je nu wat gehakte rode paprika toevoegen. Eet smakelijk.

De Amerikaanse prinses – Annejet van der Zijl

De Amerikaanse prinses is het nieuwste boek van Annejet van der Zijl en gaat over Allene Tew, geboren in Jamestown, een klein pioniersplaatsje in de staat New York, waar zij opgroeit als enig kind van geringe afkomst, maar met een ongekende schoonheid. Jamestown ligt aan een meer en de omgeving groeit aan het eind van de achttiende eeuw uit tot een plek waar de rijkere Amerikanen hun vakanties komen doorbrengen. Als zij in 1890 op achttienjarige leeftijd Tod Hostetter, een miljonairszoon weet zij op dat moment nog niet dat dit de start zal zijn van een turbulent leven. Zo zal haar romance met Tod in een huwelijk eindigen vanwege een niet geplande zwangerschap. In het boek volgen we Allene op de voet zwervend van woonplaats naar woonplaats, huwelijken, scheidingen en weduwschap. Na weduwe geworden te zijn van Tod in 1902 trekt zij met haar twee kinderen naar New York om wederom in 1904 met een miljonairszoon te trouwen, dat via een Paris divorce in 1909 weer ontbonden wordt. In 1912 trouwt zij met Anson Burchard, vice-president bij General Electrics. Met hem reist ze over de wereld ondertussen wonend in de villa’s in New York, Parijs, Londen en Rome. Dit gelukkige huwelijk wordt overschaduwd door het overlijden van haar beide kinderen. Zoon Teddy wordt als gevechtspiloot vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog uit de lucht geschoten en een paar weken later overlijdt dochter Greta aan de gevolgen van de Spaanse Griep. Een acute hartstilstand van Anson in 1927 maakt Allene voor de tweede keer weduwe en komt er een einde aan een van de meest gelukkige periodes in haar leven.

Allene verruilt in datzelfde jaar Amerika voor Europa. Als de officiële rouwperiode van twee jaar zal zij trouwen met een prins Henry Reuss en door dit huwelijk krijgt zij de titel prinses. Zoals vele adellijke families is ook zijn familie verarmd en de verbintenis met Allene levert zijn familie en hem de financiële middelen om het familiebezit op te knappen en zijn kinderen een goede opleiding te geven. De familie negeert haar volkomen en in 1935 besluit zij het huwelijk te laten ontbinden. Beide echtelieden zijn volkomen uit elkaar gegroeid. Tijdens haar huwelijk met Henry heeft zij vriendschap gesloten met een buurvrouw van Henry Armgard zur Lippe-Biesterfeld, de moeder van Bernhard, de toekomstige echtgenoot van Juliana, kroonprinses van Nederland. Via de paardentrainer van Armgard zal Allene haar vijfde en laatste echtgenoot leren kennen, graaf Pavel Pavlovitch Kotzebue, met wie zij in 1936 trouwt. Deze vijfde echtgenoot zal haar overleven. Allene overlijdt in 1955 in haar zeehuis in Cap-d’Ail aan de Franse Middellandse zeekust.

Het boek is soepel geschreven en staat vooral vol met feiten. Zo vernemen we keer op keer hoeveel kamers haar huizen en appartementen hadden op welke etage appartementen zich bevonden, in welke steden en straten en huisnummers. De enige manier waarop je een beetje gevoel voor Allene krijgt is door de in het boek opgenomen foto’s. Allene gedreven door het pioniersbloed van haar voorvaderen kijkt zelden achterom en gaat na iedere tegenslag weer op zoek naar een nieuwe toekomst, met een nieuwe portie energie ondertussen proberend er het beste van te maken. Allene laat de Amerikaanse mentaliteit zien: vallen, opstaan en opnieuw beginnen. Of zoals Allene haar dienbaren voorhield: ‘If one has the will and persistence, one CAN do things’.

Aan het eind van haar boek geeft Annejet van der Zijl haar gedachte weer bij dit boek. Annejet gewend zijnde aan ‘praten en uiten om teleurstelling en verlies te verwerken’ ziet wel wat in het victoriaanse erfgoed. De negentiende-eeuwers, waren aan haar gepresenteerd als puriteins en bekrompen en tot haar verrassing had zij ze leren kennen als energiek, stoer en sociaal. Deze houding zou mogelijk maatschappelijk voordeel hebben als mensen in staat zouden zijn als zij zich beheersen, disciplineren en, als dat moet, ondergeschikt maken aan een groter geheel. Als je de feiten opsommingen buiten beschouwing laat is het een boeiend boek over het leven van een Amerikaanse vrouw die haar eigen weg gaat en ondanks de vele tegenslagen in haar leven kent overeind blijft.

The American princess, the latest book by Annejet van der Zijl, is about Allene Tew, born in Jamestown, a small pioneer town in upstate New York, where she grew up as the only child of low social status but of unprecedented beauty. Jamestown is located at a lake and its surroundings has growing interests at the end of the eighteenth century into a place where wealthier Americans like to spend their holidays. When in 1890 Allene, at the age of eighteen years meets Tod Hostetter, a millionaire son, she doesn’t know that this will be the start of a turbulent life. Her romance with Tod ends in a marriage because of an unplanned pregnancy. In the book we follow Allene wandering from residence to residence, marriage, divorce and widowhood. After the death of Tod in 1902 she starts living in New York with her two children and will marry a millionaire son in 1904. This marriage ends in 1909 in a ‘Paris divorce’. In 1912 she marries Burchard Anson, vice president at General Electric. For the first time she founds herself in happy relationship and as a couple they travel around the world, meanwhile living in their villas in New York, Paris, London and Rome. This happy marriage is overshadowed by the death of her two children. Son Teddy is as a fighter pilot and just before the end of World War I shot out of the air. Followed by the death daughter Greta a few weeks later who dies from the effects of the Spanish Flu. In 1927 Anson has a sudden cardias arrest and will not survive this attack making Allene widow for the second time. This means the ending of perhaps the happiest periods of her life.

Allene leaves America that year and starts living in Europe. As the official mourning period of two years she will marry prince Henry Reuss and becomes princess. Like many noble families his family is impoverished and the commitment Allene delivers him and his family the financial resources to restore the family estate and the possibility to give his children a good education. The family ignores her completely, and in 1935 she decides to end this marriage by divorcing again. During her marriage to Henry, she meets a neighbor of Henry, Armgard zur Lippe-Biesterfeld, the mother of Bernhard, the future husband of Juliana, Crown Princess of the Netherlands. Through the horse trainer Armgard Allene will meet her fifth and final husband, Count Pavel Pavlovitch Kotzebue, whom she marries in 1936. This fifth husband will survive her. Allene dies in 1955 in its Zeehuis in Cap-d’Ail on the French Mediterranean coast.

The book is well written and is full of facts. We get well informed over and over again how many rooms her houses and apartments had on which floor apartments were located, in which cities, streets and house numbers. The only way how we can see a little more of Allene is when you’re looking at the photo’s that are added to the book. Allene driven by the pioneering blood of her ancestors seldom looks back and goes after every setback searching for a new future with a new portion of energy and in the meantime trying to make the best of it. Allene shows the true American mentality: when you fall, get up and start again. Or in Allene own words: ‘If one has the will and persistence, one CAN do things’,

At the end of her book gives Annejet van der Zijl gives her thoughts she has after writing this book. Annejet being used to ‘talk and express when a disappointment occurs she now sees advantages in the Victorian thought. The nineteenth century, were presented to her as puritanical and narrow-minded period. To her surprise she had come to know them as energetic, tough and social living people. This attitude could possibly have social benefits as people would be able to control themselves, had discipline and when it was necessary there was subordination to a larger whole. If you look through the facts, it can be a fascinating book about the life of an American woman who goes her own way and who despite the many setbacks in her life keeps moving forwards.

51 Typisch Nederlandse Voorwerpen

51 Typisch Nederlandse Voorwerpen is een boek waarin 51 schrijvers elk een voorwerp onder de loep nemen dat typisch voor Nederland zou zijn. De meeste voorwerpen die beschreven worden zijn geen Nederlandse uitvinding, maar de manier waarop de voorwerpen gebruiken en in ons taal verweven zijn maakt ze wel typisch Nederlands. Wat te denken van de kaasschaaf. Niet alleen handig om er prachtige gelijke plakjes kaas mee te maken, maar ook om er een manier van bezuinigen mee aan te geven: de kaasschaafmethode.

51 Typical Dutch items is a book in which 51 writers have written about an object that would be typical for the Netherlands. Most objects that are described are not a Dutch invention, but how these objects are used and sometimes become a part of the Dutch language makes them in the end typical Dutch. The cheese slicer is a great example. Not only convenient to make beautiful equal and thin slices of cheese, but it’s also used to express a way to economize: the well known ‘kaasschaafmethode’. The ‘kaasschaafmethode is a way of equal trimming budgets over several mostly government departments.

De fiets is een populair vervoermiddel in Nederland. Hoe vaak wordt er niet gezegd ‘Ik pak effe de fiets’. De fiets wordt niet alleen als dagelijks vervoermiddel gebruikt, maar ook als rijdend cafe: de bierfiets.

The bike is a populair way to go from A to B in the Netherlands. How often Do the Dutch: ‘I go by bike’. The bicycle is not only used for daily means of transport, but also as a mobile cafe: de bierfiets – the beer bike.

Een aantal voorwerpen laat de Hollandse zuinigheid zien. De koektrommel is goed gevuld, maar wordt wel aangeboden. Neem/Krijg je een tweede kopje koffie of thee, dan wordt de trommel wederom aangeboden. Wat de denken van de lekkere Goudse stroopwafel? Wie had gedacht dat deze bedacht zijn door een Goudse banketbakker en van oorsprong gemaakt werden van kruimels en snippers van eerder gebakken koek, goedkoop meel en stroop. Een andere voorbeeld zijn de Haagse koffiepunten. Alles wat overbleef in de banketbakkerij werd ervoor gebruikt. Deze koffiepunten waren zeer geliefd. Men zal het wel gegeten hebben bij een Haags kopje koffie. Lunchen doen Nederlanders het liefst met een meegenomen boterham. Nog een voorbeeld van zuinigheid. Wie kent de yoghurtdruiper? Tomado maakte ze. Bij het zien van de afbeelding dacht ik ‘ja natuurlijk’. In plaats van de yoghurtdruiper hadden wij de flessenlikker om het laatste restje uit de fles te krijgen. Altijd leuk om te doen en ruzie wiens beurt het was om de fles yoghurt of vla te mogen leeg trekken. Beide voorwerpen doen geen dienst meer sinds de introductie van de pakken.

A number of articles are showing the famous dutch thrift. The biscuit tin is well filled and offered with your cup of coffee or tea. If you take a second cup of coffee or tea or when it’s offered the biscuit tin will be offered again. How about the famous Dutch ‘stroopwafel’ (syrup waffle). Who would have thought that these were invented by a Dutch bake living in Gouda and were originally made of crumbs and scraps of previously baked cake, cheap flour and syrup. Another example are ‘de Haagde koffiepunten’ – the Hague coffee cake slices. All what was sliced of from cakes and broken biscuits was stored in a big tin until there was enough to produce the cake slices. A good combination to eat with a famous ‘Haags kopje koffie’ – a very small cup of coffee. Dutch prefer to lunch with a sandwich brought from home. Another example of thrift. Who knows yoghurtdruiper? Tomado made them. Upon seeing the picture I thought ‘yes of course’. In place of the yoghurtdruiper we had the bottle scraper to scrap the last bits of yoghurt or vla out of the bottle. Always fun to do and there was always an argument whose turn it was to be the one to do this job. Both objects do no more since the introduction of the milk packs.

Een aantal voorwerpen roepen herinneringen bij mij op. Neem de Solex, daar reed bij ons in het dorp de wijkverpleegster op gekleed in een zwart leren jas. Tijdens mijn middelbare school jaren was de Solex ineens populair en ik heb er ook een tijdje meegereden. Tegenwoordig zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in uitjes met de Solex. Mijn opa rookte sigaren, waaronder bolknak. Mijn opa nestelde zich dan in een luie stoel met de sigaar. Het cellofaantje ging eraf en dan het bandje. Het bandje was voor een van de kleinkinderen. Als kind heb ik deze sigarenbandjes wel verzameld. Elke stad had op zaterdag wel een draaiorgel spelen en de orgelman die met zijn centenbakje liep te rammelen.

Many objects evoke memories. Take the Solex. In my home village it was used by the district nurse dressed in a long black leather coat. During my high school years, the Solex was suddenly popular and I also had one for a while. Today there are companies that are specialized in trips by Solex. My grandfather used to smoked cigar, including the ‘bolknak’. My grandfather settled himself in an easy chair together with his cigar. The cellophane tape went off and then the cigar band. The cigar band was for the one of his grandchildrens. As a child I have collected this cigar bands. Each city had on Saturday a barrel organ or street organ out in the street playing all kinds of music. The organ grinder collected money by rattling his penny tray. 

51 voorwerpen zijn teveel om ze allemaal langs te lopen. Veel verhalen roepen herinneringen op en een glimlach. Zo kan ik geen ANWB-paddestoel passeren zonder er een blik op te werpen ook al weet ik precies waar ik ben. En de koeltrommel? Die staat bij mij gewoon op tafel. Iedereen mag pakken waar die behoefte aan heeft. Waarom? Het spaart degene die niets willen ‘Nee dank je, ik hoef niet’.

51 objects have been too much to walk them all along. Many stories evoke memories and a smile. I can not pass a ANWB-paddestoel without looking at it although I know exactly where I am. And the biscuit tin? This stands on the table. Anyone can take what he or she likes to eat. Why? It saves people to say ‘no thank you’ if they don’t want anything.

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand are made to go to New-Zealand. A few Dutch who are going to New-Zealand would like to give their hosts something typical Dutch. They were looking for something durable and that would endure the flight. When they saw my fabric tulips they decided to contact me. Last year I made this tulips too. Sometimes I get a request to make some of these tulips. This time I was asked to make 15. The flowers had to come in three different colors. The fabric had to have red, blue, and orange. In my leftover fabric I found three leftover pieces of fabric that probably would fit the request. They were approved by the client and after measuring I found I had enough fabric to make five tulips out of each piece of leftover fabric.

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

x3oprijIMG_1057Fabric Tulips for New-Zealand zijn gemaakt van stof en gaan naar Nieuw-Zeeland. Een paar Nederlanders die naar Nieuw-Zeeland gaan willen hun gastheren graag iets typisch Nederlands geven. Zij waren op zoek naar iets wat de vliegreis zou overleven. Na het zien van mijn tulpen besloten ze om contact met mij op te nemen. Vorig jaar maakte ik deze tulpen ook al een keer. Soms krijg ik een verzoek om een aantal van deze tulpen te maken. Deze keer waren het er 15 met de bloemen in drie verschillende kleuren, het liefst rood, blauw en oranje. In mijn restjes stoffen vond ik drie overgebleven stukjes stof die mogelijk zouden passen. De stofjes werden goedgekeurd en er was genoeg om uit elk stofje er vijf tulpen te maken.
I do like to make small
things out of leftover fabric. Making useful things from leftover fabric is really satisfying and a lovely way to get rid of them instead of throwing them away. On the internet you can find all kinds of projects for them and when I find a project I like I place it on my own Pinterest bord. 

xalle15IMG_1079Ik vind het leuk om kleine dingen te maken van restjes stof. Het maken van nuttige dingen uit overgebleven stof is echt bevredigend en een mooie manier om ze te gebruiken zonder weg te gooien. Een zoekvraag op internet levert leuke ideeën op en als ik iets leuk vind dan zet ik dit op mijn eigen Pinterest bord.

The green silk was originally bought for a blouse more then thirty years ago. It was in a time that it was fashion to combine blue and green, but when fashion changed  green combined with blue didn’t fit in the color scheme anymore. The green fabric became stash and small pieces of the fabric were used over the years for many projects.
De groene zijde is meer dan dertig jaar geleden gekocht voor een blouse. Het was in die tijd mode om blauw en groen te combineren, maar tijden veranderen en groen gecombineerd met blauw paste niet in het kleurenschema. De groene stof werd voorraad en kleine stukjes van de stof werden door de jaren heen voor vele projecten gebruikt.

xvan achterIMG_1061The make of these fifteen tulips is the same as already described in the other post except that the flowers have fusible interfacing just like the leaves to give them stiffness too. The tulips turned out beautiful and the clients are pleased with the result. 

Het maken van deze vijftien tulpen is dezelfde als reeds in het andere bericht beschreven, behalve dat deze keer zowel de blaadjes als de bloemen plakvlieseline hebben. De tulpen zijn goed gelukt en de opdrachtgevers zijn tevreden met het resultaat.

Total costs: Yarn €2,00. Pipe Cleaners €2,00, Broche pins €7,50, Fiberfill €1,50, Fusible interfacing €2,00

Time used for this project: cutting 2h, sewing 20h

xinspijkermandIMG_1087Totale kosten: Garen € 2,00. Pijpenragers €2,00, Broche spelden €7,50, Fiberfill €1,50, versteviging €2,00

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 20uur

Over the cast customized pants

IMAG0193 aanThis pants are customized to go over the cast for our eldest daughter. A couple of weeks she has been operated a and has two legs in cast. Most of the times she wears a pair of jogging trousers, but she wanted a pair suitable pants to wear outside the house. I started with a RTW bought trousers and ripped the side seam out from the end of the pockets to the bottom. In my leftover fabric we found some black and dark grey. After some fabric matching and color discussion for the gussets she decided that she wanted them in dark grey. IMG_3432 half opgevouwenThe next step was to work out how wide the gussets would have to be at hem of the pants. Another thing to be aware of was the final result after the alterations: the proportions in the pants had to stay in balance. After a few attempts the pants had the right proportions and the wide was big enough. Sewing the gussets in the legs and the hemming were done in one hour. The only thing left was doing some pressing and the pants were ready to wear.

IMG_3424 hele broekDeze broek is onze oudste dochter aangepast. Eee paar weken terug is zij geopereerd aan beide benen en die zitten nu in het gips. Meestal draagt zij een joggingbroek, maar van buitenhuis wilde zij graag een nette broek. Uit een gekochte broek werden de zijnaden van zakken tot zomen getornd. In de zak met stofresten vond ik zwarte en donker grijze stof. IMG_3430 begin gussetUiteindelijk werd besloten om voor het donkergrijs te kiezen. De volgende stap was om de spie zo te maken dat er genoeg ruimte zou ontstaan, maar ook dat het uiterlijk van de broek in proporties bleef. Na wat pogingen werd de juiste maat spie gevonden. Het inzetten van de spie en het naaien van de zoom kostte een uur werk. Na het persen van de broek was de broek klaar om gedragen te worden.

Big Bold Beauty

x Schermafbeelding 2016-01-06 om 16.29.26The Big Bold Beauty is a triangle shaped scarf special made for our eldest daughter. After seeing lots of big bold triangle shaped shawls in the shops our eldest daughter asked me if I could knit a x IMAG0205 half zij omsimilar scarf for her. Knitted scarf are beautiful pieces of accessories that can be wrapped around the neck preventing the neck and upper body getting cold. Although widely used during the winter season a scarf and also be useful for the other three seasons. There are so many many patterns around with beautiful designs and/or color combination that choosing a pattern can be very hard. 
De Big Bold Beauty is een driehoekige sjaal die ik gebreid heb voor onze oudste dochter. Na het zien van grote driehoekige shawls in de winkels vroeg onze oudste dochter aan mij of ik zoiets voor haar kon breien. Gebreide sjaal zijn heerlijke accessoires die rondom de hals kunnen worden gedragen om te voorkomen dat de hals en bovenlichaam koud worden. In de winter is de sjaal zeer geliefd mar ook voor de andere drie seizoenen kan het zeer nuttig zijn. Er zijn zo veel verschillende patronen rond met mooie ontwerpen en / of kleurencombinatie dat het kiezen van een patroon moeilijk kan zijn.

x IMG_3403 opgvouwen beide randenOur daughter wanted a simple design with a border pattern along the shawl. She also wanted the scarf to be wearable on both sides. After knitting some swatches she decided to choose for a simple knit-garter stitch/pattern. The pattern was a quick and easy to knit. Something you can do while watching television. The pattern is extremely flexible and done with bulky yarn using needle size 7.0mm. The knitting starts at the centre of the back and will increase as long and wide as you want to knit or the length desired. The making of this scarf asked for 600m of yarn, fringes included. Chose a plain and simple yarn by this way the pattern will be more visible. When you want a more looser scarf  with more drape just take a lease bulky yarn, use needles 1-2 sizes larger then required for the chosen yarn. It’s easy enough for the beginning knitter, yet the more experienced will enjoy it too for the little twist. Do you like to knit this scarf? The pattern can be found here.

x IMG_3401 heel ribbel randOnze dochter wilde een eenvoudig ontwerp met een rand langs de sjaal. Ze wilde ook dat de sjaal draagbaar zou zijn aan beide kanten. Na het breien van een aantal voorbeelden besloot ze te kiezen voor een eenvoudige gebreide-ribbelsteek/patroon dat snel, makkelijk en voor de televisie te doen is met breinaald 7.0mm. Het patroon bij de punt van de sjaal en je breit net zolang door als je zin of garen hebt. Het maken van deze sjaal kost 600m breigaren, inclusief franjes. Kies voor een eenvoudige garen zodat het patroon goed zichtbaar is. Voor een lossere sjaal neem je iets dunnere breigaren, en gebruik naalden 1-2 maten groter dan bij het gekozen breigaren hoort. Het patroon is makkelijk genoeg voor de beginnende breister, maar de meer ervarener zullen het ook wel kunnen waarderen. Deze sjaal zelf breien? Het patroon vind je hier.

Time used for this project: 24h

Arbeidsuren voor dit project: 24uur