Jagtlust

Jagtlust – de schrijver

Jagtlust is een boek geschreven door Annejet van Zijl. In dit boek beschrijft zij het leven van Fritzi die gedurende de jaren vijftig en zestig in villa Jagtlust woonde. Annejet van der Zijl studeerde kunstgeschiedenis en stuurde af in massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een masterstudie International Journalism in Londen. Korte tijd daarna weer zij redactrice bij HP/De Tijd, waar zij artikelen ging schrijven over bijzondere gebeurtenissen en personen.

boek Jagtlust

Jagtlust – het boek

Jagtlust is het eerste boek dat Annejet van der Zijl schreef. Na het lezen van ‘De Amerikaanse prinses’ besloot ik dit boek op mijn ‘te lezen’ te zetten. Daarvoor had ik al ‘Sonny Boy’ en ‘Bernhard. Een verborgen geschiedenis’ gelezen. Alhoewel haar aanpak steeds hetzelfde is, levert elk boek een aardig beeld van het leven van de hoofdpersoon/hoofdpersonen en met name de tijd waarin zij leefde/leven. Jagtlust draait om Fritzi. Fritzl is de dochter van het kunstzinnige duo Eelco en Freddie ten Harmsen van Beek. Dit echtpaar had ook nog een zoon Hein, die met regelmaat ook in dit boek beschreven wordt. Kort na de dood van haar moeder gaat Fritzi in 1948 Frans studeren in Grenoble.

JagtlustHier leert zij de geologiestudent Eric de Mareschal kennen waar zij in 1951 zwanger van raakt en waarmee zij in augustus dat jaar trouwt met hem trouwt. Na het overlijden van hun vader in 1953 erven zij niet alleen het ouderlijk huis, villa Jagtlust, maar ook een royale erfenis. In korte tijd hebben zij de royale erfenis er doorheen gejaagd, het ouderlijk huis verkocht en ook de rechten op de creaties van hun vader (waaronder het bekende stripfiguurtje ‘Flipje’ voor jamfabriek De Betuwe) verkocht. Ook dat geld is al snel als sneeuw voor de zon vertrokken. In 1954 staat de villa Jagtlust nog steeds leeg en Fritzi trekt er met haar zoontje Gilles in. Als Fritzi in 1956 naar het Boekenbal gaat leert zij Remco Campert kennen. Hij trekt bij haar in en vanaf dat moment het trefpunt voor kunstenaars, schrijvers en aanverwanten. De villa wordt vanaf dan bezocht, maar door Cees Nooteboom, Bernlef, Gerard Reve, Rijk de Gooijer en Ramses Shaffy. Remco Campert verlaat de villa in 1960.

tekening Peter VosPeter Vos, later een bekend illustrator, trekt in evenals de ook later bekend uitgever Theo Sontrop. Bewoners en bezoekers waren jonge twintigers, die eind jaren vijftig en begin jaren zestig nog even niet volwassen wilden worden. Drank was in overvloed, altijd feest met voldoende verdovende middelen. De feesten hadden een hippieachtig karakter: muziek, drank, oppeppende en kalmerende middelen en uiteraard seks.

Ondertussen braken zowel de bewoners als de bezoekers door als auteur of dichter, werden journalist, illustrator of uitgever. Zo ook Fritzi. Ook van haar werden er verhalen en gedichten uitgegeven wat geld in het laatje bracht. Zo kon het zorgeloze leventje weer doorgaan. Het enige wat ten prooi viel aan de tand des tijds was de villa. Onderhoud werd er niet aan gepleegd en langzamerhand begon de villa te vervallen tot er niet veel meer over was dan een bouwval, waar niet meer in te wonen viel. Een aantal vrienden sloegen de handen in elkaar en brachten een som geld op tafel voldoende om voor Fritzi een nieuw onderkomen te kopen. Het stond in Garnwerd, een klein en afgelopen dorpje in Groningen. Daar slijt Fritzi de rest van haar dagen in anonimiteit tot aan haar dood in 2009.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – the start

Sewing Menswear is about making some T-shirt and boxers for my husband. My husband is very tall and lots of his RTW T-shirt are to short for him. I offered him to make some new T-shirts for him with the desired length. Besides the T-shirts I also offered to make his Boxer-shorts. A while ago he bought some new Boxer-shorts, but when he was wearing them he found the legs to tight. An earlier bought Boxer-short had much wider legs, but sadly these weren’t available anymore. Last week I copied this Boxer-short and in my pile of discarded T-shirts I found one big enough to sew a sample.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – T-shirt sewing

Sewing Menswear isn’t something I regulier do. T-shirt aren’t the most complicated to sew, but finding the right fabric is the problem. These two T-shirts are made of fabric bought at Stoffenloods in Heemskerk. The fabric was pre-washed and did shrink about 4%. The sewing of each T-shirt took me about 4 hours. I’ve recently bought a serger and a coverstitch and still learning how to use and handle both machines properly. Sewing menswear is a good way to learn more about both machines.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – The Boxer-short

Although the discarded T-shirt looked big enough it was a little bit to small to cut the Boxer-short in one piece like the original. After some thinking I decided to cut the pattern and insert a piece of fabric that would make the Boxer-short as wide as it was intended to be. After three hours of sewing the Boxer-short was ready. The hardest part was sewing the elastic on the Boxer-short. The next day my husband was wearing my first made Boxer-short and after a day wearing he was pleased with the fit. The only thing he wasn’t completely happy about was the elastic: it’s a bit stiff in his opinion.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – the next step

Sewing Menswear will be continued. Last Friday we went to a fabric shop, de Stoffenkraam at Sliedrecht. An amazing shop with lots of fabrics and we found three fabrics. One to make two other new T-shirts and two others to make four Boxer-shorts. First I’m going to do is trying to find other elastic for the waist or perhaps try another method. When I showed my sample I’ve also had some requests to share the pattern. When I’m making the four Boxer-shorts I’m going to make some photo’s for the sewing instruction and the pattern and sewing instructions will be available for download.

Sewing Menswear – time and costs

Time: Cutting: 1h, Sewing: 8h
Costs: Fabric: € 11,90, Yarn € 3,00, Elastic for Boxer-short € 1,00

Sewing Menswear

Sewing Menswear – het begin

Sewing Menswear gaat over T-shirt and boxers maken voor mijn echtgenoot. Mijn echtgenoot is nogal lang en meestal zijn de RTW T-shirts voor hem aan de korte kant. Ik bood aan om voor hem er een paar te maken met de lengte die hij graag wil. Behalve de T-shirts bood ik aan om een paar Boxer-shorts te maken. Een tijdje geleden had hij een paar nieuwe gekocht, maar na een dag dragen vond hij de pijpen erg strak zitten. Een eerder gekocht Boxer-short had veel wijdere pijpen, maar helaas was dit model niet meer verkrijgbaar. Afgelopen kopieerde ik deze Boxer-short en in mijn stapel afgedankte T-shirts vond ik er een die groot genoeg was om een proefmodel te maken.

Sewing Menswear – T-shirt maken

Sewing Menswear is niet iets wat ik veel doe, maar een T-shirt is natuurlijk een eenvoudig klusje. Het vinden van de juiste stof is lastiger. Deze twee T-shirts zijn gemaakt van stof die we vonden bij Stoffenloods in Heemskerk. Na het wassen was de stof ongeveer 4% gekrompen. Het in elkaar zetten kostte ongeveer 4 uur per T-shirt. Recentelijk heb ik een lockmachine en coversteek machine en ben nog steeds bezig om met beide machines om te gaan. Het naaien van deze beide kledingstukken is een goede manier om meer te leren over beide machines.

Sewing Menswear – The Boxer-short

Ofschoon het afgedankte T-shirt groot genoeg leek bleek het bij he knippen toch te smal te zijn om de Boxer-short net als het origineel uit een stuk te maken. Na wat denkwerk besloot ik om een naad te maken en een stuk in te zetten als een soort extra zijstuk, zodat de Boxer-short weer de wijdte had van het origineel. Na drie uur was de Boxer-short klaar. De meeste tijd ging zitten in het opnaaien van het elastiek. De volgende dag trok mijn man zijn eerste door mij gemaakt Boxer-short aan en na een dag dragen was hij tevreden over het resultaat. Het enige waar hij niet helemaal tevreden over is het elastiek, dat in zijn ogen een beetje stijf is.

Sewing Menswear Sewing Menswear

Sewing Menswear – de volgende stap

Sewing Menswear krijgt een vervolg. Afgelopen vrijdag zijn we naar de Stoffenkraam in Sliedrecht geweest. Een geweldige winkel met veel stofkeuze. Daar vonden we drie stoffen: een voor twee nieuwe T-shirts en twee andere om er vier Boxer-shorts van te maken. Het eerste wat ik nu ga doen is andere elastiek zoeken of misschien een andere methode gebruiken voor de taille. Ondertussen heb ik ook een paar verzoeken voor het patroon va deze Boxer-short gekregen. Terwijl ik de vier Boxer-shorts aan het maken ben maak ik foto’s voor bij het patroon en de naai-instructies die dan voor download beschikbaar zijn.

Sewing Menswear – tijd en kosten

Tijd: Knippen: 1h, Naaien: 8h
Kosten: Stof: € 11,90, Garen € 3,00, Elastiek voor Boxer-short € 1,00

Roundup Homemade May wearings 2016

Roundup Homemade May wearings 2016 – the challenge

Roundup Homemade May wearings 2016 is the end story of wearing only homemade clothes during the month May. I really liked taking part in this challenge and sharing my makes on Instagram and Pinterest. Did I wear all my homemade clothes? Now there are still a few pieces that did’t came out of the closet. I haven’t been wearing some of my clothes made for the KNIPster 2016-sewing award and for the SSW1-challenge. In one of my next posts I will write something about the SSW1-challenge, sharing photo’s of my makes and will tell something about the pieces I made and how I made them.

Roundup Homemade May wearings 2016

Roundup Homemade May wearings 2016 – the clothes

Roundup Homemade May wearings 2016 the clothes is when I have to say that I hardly wear skirts and dresses. When I take a look at my bottom wearings I’ve been wearing 30 days a jeans/trousers and only once a skirt. It’s (probably) due to the fact I love to cycle and walk. Wearing a skirt or a dress feels uncomfortable to me and it’s to time to face it: making them leads to hanging on a hook in the closet, but not to taking them out and wearing them. For my tops I only wore the sleeveless striped T-shirt form theme 1, the BOHO shirt and the bolero from theme 5 three times. Twice came the striped top theme 2, a refashion from a trouser, the blue Drape Drape top, a blue tweed jacket and an asymmetrical sweater out of my closet. All the other tops were worn only once.

Roundup Homemade May wearings 2016

Roundup Homemade May wearings 2016 – what I’ve learned

Roundup Homemade May wearings 2016 learned me that jeans/trousers are my favorite wear. After my decision two years ago to make all my own clothes I made eight of them and although I’ve made two skirts and three dresses I only wore the eldest skirt I’ve made about six years ago. So after all I’m going to keep one skirt (the latest one I made that will be in my blog soon) and the three dresses I made (those are for dinner party’s and birthday drinks). I do like all of my jackets, T-shirts and blouses and they will stay in my closet.

Roundup Homemade May wearings 2016 – the next step

Roundup Homemade May wearings 2016 will be followed up in June when I try to wear all my clothes. Every day I will be wearing selfmade clothes combined with RTW and deciding in the evening if I want to keep it or let it go. According to wardrobe capsule I’ve probably too many clothes. Some of my clothes are baggy, faded and have fuzz pills. Sometimes a fabric let’s you down and I’ve a couple of clothes that after a wash or three the colors were fading and the piece was getting to have fuzz pills. The problem is that those clothes are my favorites. A good thing about making your own clothes and having a sewing blog is that I can always see them although they aren’t in my closet anymore and I can make them again from another fabric. Saying this and although it’s hard: time to say goodbye to them. When that’s done I’me going to see what the gaps are that need to be filled in and I can start sewing from my stash fabric some new substitute clothing.

Roundup Homemade May wearings 2016

Roundup Homemade May wearings 2016 – de uitdaging

Roundup Homemade May wearings 2016 is het eindverhaal van mijn ervaring om gedurende de maand mei uitsluitend zelfgemaakt kleding te dragen. Het was erg leuk om er aan deel te nemen en iedere dag mijn zelfgemaakte kleding met anderen te kunnen delen. Al mijn zelfgemaakte kledingstukken dragen is niet gelukt, maar wel een groot deel ervan. Zo heb ik niet al mijn kledingstukken gedragen die ik gemaakt heb tijdens de KNIPster 2016-wedstrijd en ook de kleding die ik gemaakt heb voor de SSW1-challenge. In een van mijn volgende berichten ga ik over SSW1 iets vertellen en ook hoe sommige kledingstukken gemaakt heb.

Roundup Homemade May wearings 2016 – de kleding

Roundup Homemade May wearings 2016 kleding is waar ik ook voor de zoveelste keer tot de conclusie kom dat ik nauwelijks rokken en jurken draag. Als ik een overzicht maak dan zie ik dat 30 dagen een jeans/broek droeg en slechts een keer een rok. Als je zoals ik veel fietst en loopt dan is een rok of jurk een onhandig kledingstuk. Kijkend naar mijn andere kledingstukken dan heb ik het gestreepte T-shirt form thema 1, de BOHO shirt en de bolero van thema 5 drie keer gedragen. De gestreepte top van thema 2, een refashion van een broek, blue Drape Drape top, de blauwe tweed blazer en een asymmetrische trui kwamen twee keer uit de kast. Al de andere tops zijn slechts een keer gedragen.

Roundup Homemade May wearings 2016

Roundup Homemade May wearings 2016 – what I’ve learned

Roundup Homemade May wearings 2016 heeft mij geleerd dat jeans/broeken mijn favoriete kledingstukken zijn. Na mijn besluit twee jaar gelden om al mijn kleding zelf te maken heb ik er acht gemaakt en ofschoon ik twee rokken en drie jurken heb gemaakt heb ik alleen een rok gedragen die ik ongeveer zes jaar gelden heb gemaakt. Behalve mijn laatst gemaakte rok, waar ik binnenkort iets over zal schrijven en de drie jurken (voor de etentjes en de borrels) breng ik alle andere naar de tweedehandswinkel. De jasjes, T-shirt en bloesjes blijven hangen.

Roundup Homemade May wearings 2016

Roundup Homemade May wearings 2016 – de volgende stap

Roundup Homemade May wearings 2016 zal ik ook doen in juni waarin een poging ga doen om al mijn kleding te dragen. Elke dag draag ik zelfgemaakte kleding gecombineerd met RTW en besluit ik of iets terughang of weg doe. Zo heb ik veel te veel kleding volgens wardrobe capsule en ook is sommige kleding verwassen, gelubberd of met pluisjes. Stof kan soms na een paar keer wassen pluisjes krijgen, kleuren kunnen vervagen of gaan lubberen. Meestal zijn het lievelingskledingstukken en dan is afscheid nemen lastig. Het is dan wel weer een voordeel als je kleding zelf maakt en een blog hebt: ik kan ze altijd terug zien en nog een keer maken van andere stof. Als dat allemaal gedaan is, dan volgt een lijstje wat er gemaakt kan gaan worden en kan ik mijn stoffen voorraad aan gaan spreken.

May wearings fifth week

May wearings fifth week- day to day

May wearings fifth week has only three days. Sunday was the monthly 10.000 steps walking day. This 10.000 steps walking day is every last Sunday of the month to encourage people to do move more. It was a beautiful day with sunshine and a good walking temperature. The weather for the following two days was also great with sunshine and a pleasant temperature.

May wearings fifth week

May wearings fifth week – the clothes

May wearings fifth week started with my red 5-pocket jeans and the Boho Chic T-shirt from theme 5. The next day was a combination of the black trousers made for theme 1 and a refashion. The last day I was wearing a blue combination of my two toned blue jeans with one of mine one piece Pattern Magic top. On the photo you can also see my jeans bag made from leftover fabric. The bag was made during the KNIPster 2016 sewing award as a matching accessories for theme 5. This bag is one of my favorites and I’m using it a lot.

May wearings fifth week

May wearings fifth week – the experience

Now the month May has come to an end my challenge has also come to an end. Wearing all my homemade clothes was a joy, but also a challenge. As I said at the start my wardrobe consists about 40% up to 50% and I was wondering if I would struggle to wear only homemade clothes. When I started I had my doubts, but after the first week everything came together and finding combinations wasn’t as hard as I had imagined at the start. At the end of the week I will write a round-up of all my clothes and the patterns I’ve been used.

May wearings fifth week – dag tot dag

May wearings fifth week bestaat uit slechts drie dagen. Zondag was de maandelijkse 10.000 stappen wandeldag. Deze10.000 stappen wandeldag wordt iedere maand gehouden op de laatset zondag en is bedoeld om mensen aan te moedigen meer te bewegen. Het was een prachtige, zonnige dag met een aangename wandel temperatuur. Ook de twee volgende dagen waren aangenaam met zonneschijn en prettige temperatuur.

May wearings fifth week – de kleding

May wearings fifth week begon met mijn rode 5-pocket jeans en de Boho Chic T-shirt van thema 5. De volgende dag was een combinatie van de zwarte broek van thema 1 en een refashion. De laatste dag was een blauwe combinatie van mijn two toned blue jeans met een van mijn one piece Pattern Magic top. Oo de foto kun je ook mijn jeans bag zien die ik maakte tijdens de KNIPster 2016 naaiwedstrijd voor thema 5. Deze tas is een echte hit en ik gebruik hem erg vaak.

May wearings fifth week – de ervaring

Nu de maand mei voorbij is ook de uitdaging tot een eind gekomen. Trachten alleen maar zelfgemaakte kleding te dragen was een uitdaging maar erg leuk om te doen, zeker omdat slechts 40% tot 50% wat in mijn kast hangt zelfgemaakte kleding is. Na de eerste week had ik de smaak te pakken en was het vinden van combinaties relatief eenvoudig. Aan het eind van de week maak ik nog een round-up van alle kleding met de patronen die ik gebruikt heb.

May wearings fourth week

May wearings fourth week – day to day

May wearings fourth week will be opened telling you what I was wearing for the lunch in a restaurant. Just like last week temperatures were going up and down.  A couple of days with sunshine and then a couple of days with grey, cold and rain. Sunday wasn’t the best day for the lunch. When we arrived it was still dry. The walk in the city and a coffee on the terras were done in dry, a little bit sunny weather. After looking at some shops it was time to find a nice restaurant for a lunch and just when we were sitting down on the terras it started to rain. After the lunch we ran back to the car, but when we passed a forrest we decided to use the umbrellas for a small walk. Under the trees and with the umbrellas it wasn’t as bad as in the city. On Thursday the weather changed and Friday and Saturday was sunny with nice temperatures.

May wearings fourth week – the clothes

May wearings fourth week I was wearing a blue combination of a stretch pants, the one piece Pattern Magic top and a KNIPmode jacket. The next day was still grey and wet and my clothes were showing it: multicolored grey self drafted jeans combines with the top from KNIPster theme 2 and the bolero from theme 5, followed by the Black/White outfit from theme 1. Wednesday I was wearing my new made pink sweater for the first time. It’s made from a self drafted pattern combined with the multicolored grey jeans. The next day the weather had changed and the sun was back. Time for some color: a red jeans combined with a refashion top. Friday was chocolate colors: the cappuccino trousers with the cake tee. On Wednesday our eldest surprised us with bonbons that she had bought at Chcocompany in Rotterdam. The bonbons are a delight with a good cup of cappuccino. All came together in the outfit and I decided to take a picture together with the beautiful chocolate box. The last day I ended with wearing one of my favorite tops: Top 4 from the book Drape Drape I combined with my self drafted black jeans.

May wearings fourth week

May wearings fourth week – the experience

Now week four is over my experience is that I’ve some clothes that I love to wear. Skirts and dresses aren’t my favorite clothes and I haven’t many of them in my closet. Last week I came across this article. It made me think why I hardly wear skirts and dresses. Most of the dresses I’ve been making where for occasions. When I take a look what I was wearing the last four weeks it were all jeans/pants except for the second day of May: the London is calling combination. Three days remaining in May and today is my 10.000-steps walking day. Sadly but true: one of my jeans has come out of the closet.

May wearings fourth week

May wearings fourth week – dag tot dag

May wearings fourth week begon met de outfit die ik droeg voor de lunch in een restaurant. Net zoals vorige week was het weer wisselvallig weer: een paar dagen zonneschijn afgewisseld met grijze, koude en regenachtige dagen. Zondag was niet de beste dag voor een lunch. Bij onze aankomst was het nog droog en dat bleef het ook bij de wandeling door de stad en tijdens de koffie. Na het bekijken van de winkles besloten we dat het tijd werd om te gaan lunchen en net toen we op het terras zaten begon het te regenen. Na de lunch rende we terug naar de auto, maar besloten toch met een paraplu nog even in een bos te wandelen dat we op terugweg tegen kwamen. Op donderdag veranderen het weer en werd het weer zonnig met prettige temperaturen.

May wearings fourth week – de kleding

May wearings fourth week begon ik met een blauwe combinatie van een stretch broek met de one piece Pattern Magic top en een KNIPmode jasje. De volgende dag net als weer grijs: multicolored grijze jeans van een zelfgetekend patroon gecombineerd met de top van KNIPster thema 2 en de bolero van thema 5, gevolgd door de Black/White outfit van thema 1. Woensdag droeg ik voor het eerst mijn rose sweater gemaakt van een zelfgetekend patroon met de multicolored grijze jeans. De volgende dag begon het weer de veranderen en was de zon terug. Tijd voor wat kleur: een rode jeans met een refashion top. Vrijdag chocolade kleuren: de cappuccino broek met de cake tee. Afgelopen woensdag verraste onze oudste dochters ons met bonbons gekocht bij Chcocompany in Rotterdam. De bonbons smaken heerlijk bij een lekker kopje cappuccino. Dit alles prima bij mijn outfit en zo ontstond de foto met de mooie chocolade box. De laatste dag van deze week droeg ik een van mijn favorite tops: Top 4 uit Drape Drape op mijn black jeans.

May wearings fourth week

May wearings fourth week – ervaring tot nu toe

Nu week vier voorbij is over merk ik wat mijn favorite kledingstukken zijn. Rokken en jurken zijn dat zeker niet en de waarheid is dat ik er ook niet teveel van heb hang. Vorige las ik dit artikel en het zette mij aan het denken waarom ik beide kledingstukken nauwelijks draag. De meeste jurken zijn voor een gelegenheid gemaakt. Als ik zo kijk wat i de afgelopen vier weken heb gedragen, zie ik dat ik alleen de tweede dag van mei een rok droeg: the London is calling combinatie. Er zijn nog drie dagen over en vandaag is mijn 10.000-stappen wandeldag. Helaas maar waar: ook vandaag kwam er een jeans uit de kast.

Soft Slouchy Summer Sweater

Soft Slouchy Summer Sweater – the inspiration

Soft Slouchy Summer Sweater is inspired on this top and the fact the weather is letting us down in the Netherlands: it’s more autumn then spring. Asymmetrical tops and odd shaped patterns like one piece patterns are things I’m also looking after and the lack off sunshine made me wanting to make something warm and cozy. Mixing these two was my challenge.

Soft Slouchy Summer Sweater Soft Slouchy Summer Sweater

Soft Slouchy Summer Sweater – the pattern

Soft Slouchy Summer Sweater is made of a self drafted pattern using one of the pattern making books by Müller & Sohn. After drafting a basic dolman T-shirt pattern the asymmetrical shape was created by adding shape to one side. This was done by adding darts on the asymmetrical side of the patterns coming from one point of the opposite seam side. When the pattern was finished I held the finished pattern up at my body to see if it would fit. After a look in the mirror I decided to give it a go.

Soft Slouchy Summer Sweater

Soft Slouchy Summer Sweater – the fabric

Soft Slouchy Summer Sweater is made of a soft knitted hairy old antique colored pink fabric. This fabric was bought in February at one of the Stoffenspektakel markets while I went there together with our youngest daughter. At that moment I was working on my black/white wardrobe and I was looking for knitted green fabric to make a top. Our youngest daughter convinced me green wasn’t a color for me and persuaded me to buy the old antique colored pink fabric. Due to the fact that soon after buying the fabric I became a participant in the KNIPster 2016 sewing award competition this fabric became a part of my stash/fabric collection. When I was looking for suitable fabric for me new project I came across this fabric and decided to use it for my asymmetrical soft sweater.

Soft Slouchy Summer Sweater – the make

Soft Slouchy Summer Sweater was easy to make: only two pattern pieces had to be sewn together. I decided to make flat seams because three layers of fabric was very thick. The neckline is finished with a bias band that is flipped back to the wrong side of the fabric. The sleeve hem and sweater hem is 3cm deep. This fabric has only one big disadvantage: after cutting the floor was filled with fluffs and hairs that came of the fabric. As long as I was working on the sweater more fluffs and hairs were coming and spreading everywhere. It took me two hours to clean the dining table, the floors and my sewing machine.

Soft Slouchy Summer Sweater

Soft Slouchy Summer Sweater – time and costs

Time: drafting: 4h, sewing: 4h
Costs: Fabric: € 20,00, Yarn € 3,00

Soft Slouchy Summer Sweater – conclusion

Soft Slouchy Summer Sweater is a joy to wear. It’s soft, light and comfy: just what I was looking for during the cold, grey and rainy days. The pink color is a good combination with all my black and grey jeans/trousers and the top has also a good match with one of my earlier made tunnel scarf. The proof of the pudding is in the eating: so will I make this pattern. Probably yes: the only problem is that this pattern (just like the Pattern Magic Top) needs a lot af fabric (2 metres) and leaves me with a lot of leftover fabric.

Soft Slouchy Summer Sweater Soft Slouchy Summer Sweater

Soft Slouchy Summer Sweater – het idee

Soft Slouchy Summer Sweater is geïnspireerd op deze top en het feit dat het weer ons een beetje in de steek laat: het is meer herfst dan lente. Asymmetrische tops en ongelijke gevormde patronen zoals kleding uit een patroon zijn altijd dingen waar ik naar op zoek ben. Het gebrek aan zon maakte dat ik op zoek was naar iets behaaglijk en warm. Deze twee dingen samen brengen was de uitdaging.

Soft Slouchy Summer Sweater

Soft Slouchy Summer Sweater – het patroon

Soft Slouchy Summer Sweater is gemaakt van een zelfgetekend patroon met behulp van een van  de Müller & Sohn’s boeken. Na het maken van een patroon voor vleermuis mouwen T-shirt werd de asymmetrische vorm ingetekend door extra ruimte te maken door vanaf de een kant van het patroon naar de andere kant van het patroon lijnen te trekken en extra ruimte toe te voegen. Nadat ik klaar was met tekenen hield ik het op en met een blik in de spiegel besloot ik tot actie over te gaan.

Soft Slouchy Summer Sweater – de stof

Soft Slouchy Summer Sweater is gemaakt van een gebreide, harige oud rose gekleurde stof die ik in februari kocht tijdens een van de markten van Stoffenspektakel. Op dat moment was ik bezig met mijn black/white wardrobe en zocht ik gebreide groene stof om daar een top van te maken. onze jongste dochter was mee en zij overtuigde mij dat groen niet mijn kleur is en haalde mij over om het oud rose te kopen. De stof verdween op de stapel omdat ik kort daarna deelnemer werd van de KNIPster 2016 naaiwedstrijd. Terwijl ik in mijn voorraad op zoek was naar gestikte stof voor dit project kwam ik het weer tegen en besloot het te gebruiken voor mijn asymmetrische soft sweater

Soft Slouchy Summer Sweater – het maakwerk

Soft Slouchy Summer Sweater was zo is in elkaar gezet: slechts twee patroondelen moesten aan elkaar genaaid te worden. De top heeft platte naden gekregen, omdat het anders wel erg dik werd. De hals is afgewerkt met een bias band van dezelfde stof die naar binnen is afgewerkt. De zomen van de mouwen en top zijn 3cm breed. Deze stof had een nadeel: na het knippen lag de vloer en tafel vol met pluisje die van de stof kwamen. Gedurende de tijd die ik nodig had voor de top kwam er steeds meer bij. Uiteindelijk ben ik twee uur aan het zuigen geweest om alles te verwijderen.

Soft Slouchy Summer SweaterSoft Slouchy Summer Sweater – tijd en kosten

Tijd: tekenen: 4h, naaien: 4h
Kosten: Stof: € 20,00, Garen € 3,00

Soft Slouchy Summer Sweater – conclusie

Soft Slouchy Summer Sweater is geweldig om te dragen: het is zacht en licht en dat was precies wat ik zocht voor bij het saaie, grauwe weer. Het rose is een goede match met mijn zwarte en grijze jeans/broeken en ook mijn eerdere gemaakte sjaal past er goed bij. Blijft de vraag of ik dit patroon nog een keer zal gebruiken. Waarschijnlijk wel: al heeft dit patroon hetzelfde nadeel als de Pattern Magic Top veel stof (2 meter) nodig heeft en er aardig wat reststof overblijft.

May wearings third week

May wearings third week – day to day

May wearings third week was the third week I was trying to wear only selfmade clothes. After the first two weeks I found it was still easy to find new wearable combinations. The weather this week was a factor to consider about. One day it was warm and sunny and the next day it was cold and rain. Sometimes going away from home it was and cold and when it was about lunchtime the weather had changed and the temperature was about 22 °C.

May wearings third week

May wearings third week – the clothes

May wearings third week I also started with my favorite combination: black and white. The trousers are made from a fabric bought at Böttger, the top is made of a piece of leftover fabric and the shawl is a refashion. The second wearing was a 5-pocket self drafted jeans with the one piece top from Pattern magic I. The next day was a black and white combination: the trouser was made for the KNIPster theme 1 and a self drafted top with the side seam placed to the front. The fourth day was black/grey/white combination: a 5-pocket self drafted multicolored grey jeans with the white/black striped top from theme 2 and a Chanel styled jacket. The fifth day I was wearing my other favorite color which is blue: the jacket came from KNIPmode magazine, the 5-pocket is another make from my TNT self drafted jeans pattern and the top was a bit of experimental asymmetrical pattern drafting. On Friday I was wearing another successful make from my TNT jeans pattern: the red 5-pocket jeans with the Flower Power blouse. The last day of this week was the Black Boho Chic combination: the trousers from theme 1 combined with the top from theme 5.

May wearings third week

May wearings third week – the experience

Now week three is over my experience is that although I haven’t a lot of homemade clothes I’m still not struggling to find clothes and combinations to wear during this month. My experience until now is that having less clothes to choose from the easier it is. Perhaps I wouldn’t had made another choices but now it takes lesser time because their are less clothes to choose from. Today week four has started and I had to find something I could wear for a lunch in a restaurant. The weather seems to letting us down: It’s a rainy and cold day, so. What I’m wearing today is to be seen at Instagram and also next week on my blog.

May wearings third week – dag tot dag

May wearings third week was de derde week om aan de slag te gaan met mijn eigengemaakte kleding. Ook in de deze derde week was het vinden van combinaties gemakkelijk te doen, ondanks dat het weer zeer wisselvallig was. De ene dag was het koud en de volgende dag warm. Zo kon het koud zijn als je ’s morgens van huis ging om dan tegen lunchtijd met 22 °C buiten te zitten.

May wearings third week – de kleding

May wearings third week begon ik maar weer eens met mijn favoriete kleuren combinatie: black and white. De broek is gemaakt van stof die ik kocht bij Böttger, de top is gemaakt van een reststof en de sjaal is een refashion. De tweede dag droeg ik een 5-pocket jeans die ik zelf heb getekend met de one piece top from Pattern magic I. De volgende dag was een black and white combinatie: de broek uit KNIPster thema 1 en een zelfgetekende top waarvan de zijnaad naar voren is verschoven. De vierde dag was een black/grey/white combinatie: een 5-pocket zelf getekende multicolored grey jeans met de white/black gestreepte top van theme 2 en een Chanel styled jasje. De vijfde dag droeg ik blauw, mijn andere favoriete kleur: het jasje is uit KNIPmode, de 5-pocket is ook gemaakt van mijn TNT zelf getekende jeans patroon en de top was een beetje experimenteel asymmetrisch tekenwerk. Vrijdag weer een een jeans van mijn eigen TNT jeans patroon: de rode 5-pocket jeans met de Flower Power blouse. De laatste dag van deze week was de Black Boho Chic combinatie: de broek van thema 1 gecombineerd met de top van thema 5.

May wearings third week

May wearings third week – de ervaring

Nu ook de derde week voorbij is merk ik dat al heb ik niet veel zelfgemaakte kleding het toch nog steeds lukt om de diverse kledingstukken met elkaar te combineren. Tor nu toe kan ik wel zeggen dat het hebben van een beperkte keuze leidt tot makkelijker kiezen. Misschien zou ik ook niet tot een andere keuze gekomen als ik uit meer kleding zou hebben kunnen kiezen. Vandaag is de vierde week ingegaan en moest ik iets vinden voor een lunch buitenshuis. Het weer ziet er niet er best uit: koud en regen. Wat ik gekozen heb voor de lunch kun je vandaag zien op Instagram en anders volgende week in mijn weekverhaal.

Judas

Judas – de schrijver

Judas is geschreven door Amos Oz. De schrijver woont in Israel en is ook journalist en professor in de literatuur aan de Ben-Gurion Universiteit in Be’er Sheva. Sinds 1967 maakt hij zich sterk voor een twee-staten oplossing voor het Israelisch-Palestijnse conflict. Op 6 mei 2008 ontving hij van de Universiteit Antwerpen een eredoctoraat Algemene Verdiensten.

Judas

Judas – het boek

Judas speelt zich af in Jeruzalem in de winter van 1959. Judas is het verhaal van Sjmoeël Asj, die besluit zijn studie af te breken. Daardoor komt er ook een einde aan zijn scriptie waarin hij zich vooral zou richten op de rol van Judas in het leven van Jezus. Kort daarvoor heeft zijn vriendin hem verlaten om te trouwen met een vroegere vriend van haar en ook zijn ouders kunnen hem niet meer financieel ondersteunen. Sjmoeël heeft er genoeg van en wil Israël verlaten. Als hij zijn spullen heeft gepakt, ziet hij een advertentie in de hal van het gebouw waar hij woont die hem in staat stelt toch te blijven. Voor kost, inwoning en een kleine vergoeding komt terecht in het huis van Gersjom Wald om voor hem te zorgen, voor te lezen en met hem te praten. Tot midden in de middag is hij vrij om te gaan en staan waar hij zin in heeft om daarna aan zijn taak te beginnen. De gesprekken gaan het zionisme, het conflict tussen de joden en de Arabieren, over God en de wereld. In het huis van de oude man woont ook de Atalja Abarbanel. Langzaam komt Sjmoeël er achter wat haar relatie met Gersjom Wald is. Het leidend thema in dit boek is de relatie tussen Jezus en Judas, dat ook het onderwerp was van Sjmoeël’s scriptie. Het boek draait om idealisme en verraad die Amos Oz in de diverse onderwerpen verwerkt.

Judas

Great British Sewing Bee

Great British Sewing Bee – serie 4

Great British Sewing Bee is back at BBC2. Claudia Winkelman is still the host and Patrick Grant one of the judges and May Martin is replaced by Esme Young. Each serie has a book and this year the title is ‘From Stitch to Style’. From the book belonging to third serie I made the Drapey Knit Dress. I’ve watched the trailer and I’m looking forward to see this serie too. Yesterday started the first episode with ten contestants and three of them are male. Sadly at the end of this first round after showing their skills on basic garment construction one of the guys had to go.

The Great British Sewing Bee

Great British Sewing Bee – the competition

Great British Sewing Bee is a BBC Two television programme that runs for a couple of weeks on Monday evening. Amateur sewers compete to be named ‘Britain’s Best Home Sewer’. The first winner in 2013 was 81-year-old Ann Rowley. The second winner in 2014 was Heather Jacks. She had always a very nice pincushion standing beside her what I tried to copy. On the internet I found this pattern of Scottie the doorstopper. Scottie dog didn’t had soles and I decided to add them so the dog could stand better on his feet. Later I did the same again when I made Chris Moose. Sadly the fabric I used for the dog isn’t suitable for a pincushion and the dog was standing on a cabinet. After finishing the KNIPster 2016 sewing competition I had the the bracelet made for theme 4 in my hand and didn’t know what to with it. When I sew pincushion Scotty I decided to see if it would fit around his neck to turn into a dog collar. It fitted beautifully and now it’s still standing on the cabinet. Last year was won by a man: Matt Chapple.

The Great British Sewing Bee

Great British Sewing Bee – the name

Great British Sewing Bee is all about coming together, sewing together and finding out who’s the best amateur sewer during the competition. In some other countries, like Denmark, France, Germany, Norway and also the Netherlands there have been spinoff’s. In the Netherlands it was called ‘Door Het Oog Van De Naald’ (DHOVDN – which can be described as ‘escaping through a narrow gateway’). This show stopped after one year and KNIPmode that was one of the sponsors of this show decided to replace it by an online sewing competition the KNIPster sewing award in which I became one of the participants.

Great British Sewing Bee – versus KNIPster

Great British Sewing Bee (GBSB) is completely different then KNIPster. DHOVDN had a format like GBSB, but the contestants in DHOVDN were a mix of amateur sewers and professionals. What the difference is between an amateur and a professional is a interesting question. For me an amateur is a home sewer who makes clothes after a day job and does perhaps understand  some sewing techniques, but unlike the processional sewer she or he hasn’t have or barely has any knowledge how to construct a garment with professional sewing techniques. After the catwalk I was talking to some visitors and some of them were professionals. They told me some difference what they would have done when they had to sew one of my items, but as they said at the end of the conversation they told me I had done a beautiful job for an amateur. Will I ever sew like a pro? Never: my sewing and finishing will always show I am an amateur, a home sewer. Although I will always try to give everything I sew a beautiful finish with the sewing techniques I know and the ones I’m learning during my search on the internet. I’m a disappoint not winning the KNIPster 2016 sewing award? Of course, but the winner was better then me: A professional skilled woman, who understood more about how to sew a garment together.

The Great British Sewing Bee

Great British Sewing Bee – serie 4

Great British Sewing Bee is terug op BBC2 met Claudia Winkelman als presentator en Patrick Grant als een van de juryleden. May Martin is vervangen door Esme Young. Elke serie komt met een boek en dit jaar is de titel ‘From Stitch to Style’. Uit het boek dat bij de serie hoorde heb ik the Drapey Knit Dress gemaakt. Een paar dagen gelden heb ik naar de trailer gekeken en ook naar deze serie kijk ik weer uit. Gisteren was de eerste uitzending met tien deelnemers waarvan er drie man zijn. Helaas aan het einde van deze uitzending waarbij iedereen getest werd op hun kennis van de basisnaaitechnieken moest een van de heren naar huis.

Great British Sewing Bee – de wedstrijd

Great British Sewing Bee is elke maandagavond om 22.00h op BBC2 te zien waarbij amateur kledingmakers en -naaisters strijden om de titel ‘Britain’s Best Home Sewer. In 2013 werd de 81-jarige Ann Rowley de eerste winnares gevolgd door Heather Jacks in 2014. Zij had altijd een leuk speldenkussen bij haar in de vorm van een hond dat ik probeerde te kopiëren. Op het internet vond ik dit patroon van Scottie the doorstopper. Scottie dog had geen zolen en ik besloot deze toe te voegen zodat hij beter kon staan. Hetzelfde deed ik later nog een keer met Chris Moose. Helaas is de stof die ik gebruikt niet erg gestikt om er gemakkelijk spelden in te steken en belandde de hond op een kastje. Na het beëindigen van de KNIPster 2016 wedstrijd had ik de armband die ik maakte bij thema 4 en wist niet zo gauw wat ik mee wilde doen tot mijn oog viel op speldenkussen Scotty en ik besloot om te kijken of het om zijn nek zou passen en nu heeft Scotty een halsband. Vorig jaar was de winnaar een man: Matt Chapple.

The Great British Sewing Bee

Great British Sewing Bee – de naam

Great British Sewing Bee draait om het bij elkaar komen om te naaien in wedstrijd vorm om uit te amen wie het beste als amateur kleding kan maken. In diverse landen zijn er soort gelijke wedstrijden zoals Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Nederland. In Nederland heette ‘Door Het Oog Van De Naald’ (DHOVDN). Na een jaar stopte de show en KNIPmode besloot er een vervolg aan te geven met de online KNIPster wedstrijd waar ik ook aan deelnam.

Great British Sewing Bee – versus KNIPster

Great British Sewing Bee (GBSB) is totaal verschillend dan KNIPster. DHOVDN had een format zoals GBSB, maar de deelnemers bestonden uit zowel amateurs als professionals. Wat het verschil is tussen een amateur en een professional is een interessante vraag. Zoals ik het zie is een amateur iemand die thuis voor de lol achter de naaimachine zit met misschien wat kennis van naaitechnieken, maar die in tegenstelling tot de processional verder geen enkele kennis heeft om een kledingstuk professioneel in elkaar te zetten. Na de catwalk stond ik met diverse bezoekers te praten waarvan sommige professionals waren. Zij vertelden mij hoe zij diverse kledingstukken die ik gemaakt had als professional in elkaar zouden hebben gezet, waarbij zij mij aan het eind lieten weten dat ik als amateur prima werk had geleverd. Blijft de vraag: zal ik ooit naaien als een pro? Nooit: aan mijn eigengemaakte kleding zul je altijd zien dat ik een amateur ben. Al zal ik altijd blijven proberen keurig te werken met leuke details met behulp van de kennis die ik nu heb en die ik nog zal leren dankzij internet. Ben ik teleurgesteld dat ik niet gewonnen heb? Natuurlijk, maar de winnaar was beter dan ik: een professional, die meer verstand heeft van hoe je een kledingstuk in elkaar zet.

May wearings second week

May wearings second week – day to day

May wearings second week was my second effort trying to wear only selfmade clothes. After the first week I was wondering if I was able to find new combinations I hadn’t been wearing during the first week. Surprisingly there wasn’t any problem. The weather was with me so the T-shirts that I had been sewing last year and now it was 18 °C and more there wasn’t any problem to find a lot of combinations.

May wearings second week

May wearings second week – the clothes

May wearings second week started again with my favorite combination: black and white. The trousers are my first make for the KNIPster 2016 sewing award and the blouse is my version of the populair Sorbetto top. The second wearing was a blue combination with a one piece pattern Top. The following day was also blue and the top was made with leftover fabric from the one piece pattern Top. The fourth day I was wearing a red jeans with a black/white striped Top and a black bolero, both were made for theme 1 and theme 5. The fifth day I returned to black: the outfit I made for the first theme of the KNIPster sewing award. On Friday I was wearing shades of grey: the top is a refashion. Sadly on Saturday temperature dropped and I decided to wear my black jeans with the light blue Top made for theme 4 and one of my favorite Chanel jackets.

Schermafbeelding 2016-05-15 om 08.44.22

May wearings second week – the experience

When I started this challenge two weeks ago I thought I was going to struggle to find good matching combinations in the second week, but it didn’t happen. Yesterday I decided to take a good look in my wardrobe. There’s a lot of discussion about the ideal wardrobe. One of the things I’ve learned already is that I probably have to many clothes that I’m not wearing anymore and what I’m not going to wear in the future. I’ve already taken out those clothes from my wardrobe. In June I will be wearing my RTW combined with my selfmade wardrobe and that will be second round of the clearing out. After finishing the KNIPster 2016 competition I haven’t been sewing any clothes. In a short period of six weeks I’ve been sewing so many clothes that would have taken me normally about five or six months. The only thing I’ve made were thirty fabric tulips. The other good thing is that I haven’t bought any fabric.

May wearings second week – dag tot dag

May wearings second week was mijn tweede poging om uitsluitend zelfgemaakte kleding te dragen. Na de eerste week vroeg ik mij af of ik in staat zou zijn om nieuwe combinaties te vinden die ik nog niet gedragen had. Verrassend genoeg bleek het geen probleem te zijn. Het weer was aan mijn zijde, zodat ik de T-shirts die ik vorig jaar gemaakt had goed kon gebruiken.

Schermafbeelding 2016-05-15 om 08.33.33

May wearings second week – de kleding

May wearings second week begon met mijn favoriete combinatie: black and white. De broek is gemaakt voor thema 1 van de KNIPster 2016 wedstrijd en de blouse is mijn versie van de populaire Sorbetto top. Op de tweede dag droeg ik een blauwe combinatie met de one piece pattern Top. De volgende dag was weer blauw en de top was gemaakt van overgebleven stof van de one piece pattern Top. De vierde dag trok ik mijn rode jeans aan met de zwart/wit gestreepte Top en zwarte bolero van thema 1 en thema 5. De vijfde dag ging ik terug naar zwart en droeg de outfit die ik maakte voor KNIPster 2016 wedstrijd thema 1 KNIPster. Vrijdag was shades of grey: de top is a refashion. Zaterdag draaide het weer om, werd het kouder en tijd voor een Chanel jasje gecombineerd met black jeans en de lichtblauwe Top van thema 4.

May wearings second week – de ervaring

Toen ik twee weken geleden aan deze uitdaging begon dacht ik dat het vanaf de tweede week lastiger zou worden om nog combinaties te vinden. Gisteren besloot ik om nog maar eens goed naar mijn kledingkast te kijken. Over de ideal samenstelling van een garderobe is veel discussie. Even van de dingen die mij naar voren komt is dat ik teveel kleding heb die ik niet meer draag en dat ook niet meer zal gaan doen. Deze kledingstukken heb ik alvast uit mijn kast gehaald. In juni ga ik mijn combineren met mijn selfmade kleding en dan volgt een tweede opruimronde. Tijdens de KNIPster 2016 wedstrijd heb ik gedurende zes weken zoveel kleding gemaakt wat mij normaal gesproken vijf tot zes maanden zou kosten. Het enige wat ik tot nu toe heb gemaakt zijn dertig stoffen tulpen en heb ik ook geen stof gekocht.