51 Typisch Nederlandse Voorwerpen

51 Typisch Nederlandse Voorwerpen is een boek waarin 51 schrijvers elk een voorwerp onder de loep nemen dat typisch voor Nederland zou zijn. De meeste voorwerpen die beschreven worden zijn geen Nederlandse uitvinding, maar de manier waarop de voorwerpen gebruiken en in ons taal verweven zijn maakt ze wel typisch Nederlands. Wat te denken van de kaasschaaf. Niet alleen handig om er prachtige gelijke plakjes kaas mee te maken, maar ook om er een manier van bezuinigen mee aan te geven: de kaasschaafmethode.

51 Typical Dutch items is a book in which 51 writers have written about an object that would be typical for the Netherlands. Most objects that are described are not a Dutch invention, but how these objects are used and sometimes become a part of the Dutch language makes them in the end typical Dutch. The cheese slicer is a great example. Not only convenient to make beautiful equal and thin slices of cheese, but it’s also used to express a way to economize: the well known ‘kaasschaafmethode’. The ‘kaasschaafmethode is a way of equal trimming budgets over several mostly government departments.

De fiets is een populair vervoermiddel in Nederland. Hoe vaak wordt er niet gezegd ‘Ik pak effe de fiets’. De fiets wordt niet alleen als dagelijks vervoermiddel gebruikt, maar ook als rijdend cafe: de bierfiets.

The bike is a populair way to go from A to B in the Netherlands. How often Do the Dutch: ‘I go by bike’. The bicycle is not only used for daily means of transport, but also as a mobile cafe: de bierfiets – the beer bike.

Een aantal voorwerpen laat de Hollandse zuinigheid zien. De koektrommel is goed gevuld, maar wordt wel aangeboden. Neem/Krijg je een tweede kopje koffie of thee, dan wordt de trommel wederom aangeboden. Wat de denken van de lekkere Goudse stroopwafel? Wie had gedacht dat deze bedacht zijn door een Goudse banketbakker en van oorsprong gemaakt werden van kruimels en snippers van eerder gebakken koek, goedkoop meel en stroop. Een andere voorbeeld zijn de Haagse koffiepunten. Alles wat overbleef in de banketbakkerij werd ervoor gebruikt. Deze koffiepunten waren zeer geliefd. Men zal het wel gegeten hebben bij een Haags kopje koffie. Lunchen doen Nederlanders het liefst met een meegenomen boterham. Nog een voorbeeld van zuinigheid. Wie kent de yoghurtdruiper? Tomado maakte ze. Bij het zien van de afbeelding dacht ik ‘ja natuurlijk’. In plaats van de yoghurtdruiper hadden wij de flessenlikker om het laatste restje uit de fles te krijgen. Altijd leuk om te doen en ruzie wiens beurt het was om de fles yoghurt of vla te mogen leeg trekken. Beide voorwerpen doen geen dienst meer sinds de introductie van de pakken.

A number of articles are showing the famous dutch thrift. The biscuit tin is well filled and offered with your cup of coffee or tea. If you take a second cup of coffee or tea or when it’s offered the biscuit tin will be offered again. How about the famous Dutch ‘stroopwafel’ (syrup waffle). Who would have thought that these were invented by a Dutch bake living in Gouda and were originally made of crumbs and scraps of previously baked cake, cheap flour and syrup. Another example are ‘de Haagde koffiepunten’ – the Hague coffee cake slices. All what was sliced of from cakes and broken biscuits was stored in a big tin until there was enough to produce the cake slices. A good combination to eat with a famous ‘Haags kopje koffie’ – a very small cup of coffee. Dutch prefer to lunch with a sandwich brought from home. Another example of thrift. Who knows yoghurtdruiper? Tomado made them. Upon seeing the picture I thought ‘yes of course’. In place of the yoghurtdruiper we had the bottle scraper to scrap the last bits of yoghurt or vla out of the bottle. Always fun to do and there was always an argument whose turn it was to be the one to do this job. Both objects do no more since the introduction of the milk packs.

Een aantal voorwerpen roepen herinneringen bij mij op. Neem de Solex, daar reed bij ons in het dorp de wijkverpleegster op gekleed in een zwart leren jas. Tijdens mijn middelbare school jaren was de Solex ineens populair en ik heb er ook een tijdje meegereden. Tegenwoordig zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in uitjes met de Solex. Mijn opa rookte sigaren, waaronder bolknak. Mijn opa nestelde zich dan in een luie stoel met de sigaar. Het cellofaantje ging eraf en dan het bandje. Het bandje was voor een van de kleinkinderen. Als kind heb ik deze sigarenbandjes wel verzameld. Elke stad had op zaterdag wel een draaiorgel spelen en de orgelman die met zijn centenbakje liep te rammelen.

Many objects evoke memories. Take the Solex. In my home village it was used by the district nurse dressed in a long black leather coat. During my high school years, the Solex was suddenly popular and I also had one for a while. Today there are companies that are specialized in trips by Solex. My grandfather used to smoked cigar, including the ‘bolknak’. My grandfather settled himself in an easy chair together with his cigar. The cellophane tape went off and then the cigar band. The cigar band was for the one of his grandchildrens. As a child I have collected this cigar bands. Each city had on Saturday a barrel organ or street organ out in the street playing all kinds of music. The organ grinder collected money by rattling his penny tray. 

51 voorwerpen zijn teveel om ze allemaal langs te lopen. Veel verhalen roepen herinneringen op en een glimlach. Zo kan ik geen ANWB-paddestoel passeren zonder er een blik op te werpen ook al weet ik precies waar ik ben. En de koeltrommel? Die staat bij mij gewoon op tafel. Iedereen mag pakken waar die behoefte aan heeft. Waarom? Het spaart degene die niets willen ‘Nee dank je, ik hoef niet’.

51 objects have been too much to walk them all along. Many stories evoke memories and a smile. I can not pass a ANWB-paddestoel without looking at it although I know exactly where I am. And the biscuit tin? This stands on the table. Anyone can take what he or she likes to eat. Why? It saves people to say ‘no thank you’ if they don’t want anything.

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand are made to go to New-Zealand. A few Dutch who are going to New-Zealand would like to give their hosts something typical Dutch. They were looking for something durable and that would endure the flight. When they saw my fabric tulips they decided to contact me. Last year I made this tulips too. Sometimes I get a request to make some of these tulips. This time I was asked to make 15. The flowers had to come in three different colors. The fabric had to have red, blue, and orange. In my leftover fabric I found three leftover pieces of fabric that probably would fit the request. They were approved by the client and after measuring I found I had enough fabric to make five tulips out of each piece of leftover fabric.

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

x3oprijIMG_1057Fabric Tulips for New-Zealand zijn gemaakt van stof en gaan naar Nieuw-Zeeland. Een paar Nederlanders die naar Nieuw-Zeeland gaan willen hun gastheren graag iets typisch Nederlands geven. Zij waren op zoek naar iets wat de vliegreis zou overleven. Na het zien van mijn tulpen besloten ze om contact met mij op te nemen. Vorig jaar maakte ik deze tulpen ook al een keer. Soms krijg ik een verzoek om een aantal van deze tulpen te maken. Deze keer waren het er 15 met de bloemen in drie verschillende kleuren, het liefst rood, blauw en oranje. In mijn restjes stoffen vond ik drie overgebleven stukjes stof die mogelijk zouden passen. De stofjes werden goedgekeurd en er was genoeg om uit elk stofje er vijf tulpen te maken.
I do like to make small
things out of leftover fabric. Making useful things from leftover fabric is really satisfying and a lovely way to get rid of them instead of throwing them away. On the internet you can find all kinds of projects for them and when I find a project I like I place it on my own Pinterest bord. 

xalle15IMG_1079Ik vind het leuk om kleine dingen te maken van restjes stof. Het maken van nuttige dingen uit overgebleven stof is echt bevredigend en een mooie manier om ze te gebruiken zonder weg te gooien. Een zoekvraag op internet levert leuke ideeën op en als ik iets leuk vind dan zet ik dit op mijn eigen Pinterest bord.

The green silk was originally bought for a blouse more then thirty years ago. It was in a time that it was fashion to combine blue and green, but when fashion changed  green combined with blue didn’t fit in the color scheme anymore. The green fabric became stash and small pieces of the fabric were used over the years for many projects.
De groene zijde is meer dan dertig jaar geleden gekocht voor een blouse. Het was in die tijd mode om blauw en groen te combineren, maar tijden veranderen en groen gecombineerd met blauw paste niet in het kleurenschema. De groene stof werd voorraad en kleine stukjes van de stof werden door de jaren heen voor vele projecten gebruikt.

xvan achterIMG_1061The make of these fifteen tulips is the same as already described in the other post except that the flowers have fusible interfacing just like the leaves to give them stiffness too. The tulips turned out beautiful and the clients are pleased with the result. 

Het maken van deze vijftien tulpen is dezelfde als reeds in het andere bericht beschreven, behalve dat deze keer zowel de blaadjes als de bloemen plakvlieseline hebben. De tulpen zijn goed gelukt en de opdrachtgevers zijn tevreden met het resultaat.

Total costs: Yarn €2,00. Pipe Cleaners €2,00, Broche pins €7,50, Fiberfill €1,50, Fusible interfacing €2,00

Time used for this project: cutting 2h, sewing 20h

xinspijkermandIMG_1087Totale kosten: Garen € 2,00. Pijpenragers €2,00, Broche spelden €7,50, Fiberfill €1,50, versteviging €2,00

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 20uur

Over the cast customized pants

IMAG0193 aanThis pants are customized to go over the cast for our eldest daughter. A couple of weeks she has been operated a and has two legs in cast. Most of the times she wears a pair of jogging trousers, but she wanted a pair suitable pants to wear outside the house. I started with a RTW bought trousers and ripped the side seam out from the end of the pockets to the bottom. In my leftover fabric we found some black and dark grey. After some fabric matching and color discussion for the gussets she decided that she wanted them in dark grey. IMG_3432 half opgevouwenThe next step was to work out how wide the gussets would have to be at hem of the pants. Another thing to be aware of was the final result after the alterations: the proportions in the pants had to stay in balance. After a few attempts the pants had the right proportions and the wide was big enough. Sewing the gussets in the legs and the hemming were done in one hour. The only thing left was doing some pressing and the pants were ready to wear.

IMG_3424 hele broekDeze broek is onze oudste dochter aangepast. Eee paar weken terug is zij geopereerd aan beide benen en die zitten nu in het gips. Meestal draagt zij een joggingbroek, maar van buitenhuis wilde zij graag een nette broek. Uit een gekochte broek werden de zijnaden van zakken tot zomen getornd. In de zak met stofresten vond ik zwarte en donker grijze stof. IMG_3430 begin gussetUiteindelijk werd besloten om voor het donkergrijs te kiezen. De volgende stap was om de spie zo te maken dat er genoeg ruimte zou ontstaan, maar ook dat het uiterlijk van de broek in proporties bleef. Na wat pogingen werd de juiste maat spie gevonden. Het inzetten van de spie en het naaien van de zoom kostte een uur werk. Na het persen van de broek was de broek klaar om gedragen te worden.

Big Bold Beauty

x Schermafbeelding 2016-01-06 om 16.29.26The Big Bold Beauty is a triangle shaped scarf special made for our eldest daughter. After seeing lots of big bold triangle shaped shawls in the shops our eldest daughter asked me if I could knit a x IMAG0205 half zij omsimilar scarf for her. Knitted scarf are beautiful pieces of accessories that can be wrapped around the neck preventing the neck and upper body getting cold. Although widely used during the winter season a scarf and also be useful for the other three seasons. There are so many many patterns around with beautiful designs and/or color combination that choosing a pattern can be very hard. 
De Big Bold Beauty is een driehoekige sjaal die ik gebreid heb voor onze oudste dochter. Na het zien van grote driehoekige shawls in de winkels vroeg onze oudste dochter aan mij of ik zoiets voor haar kon breien. Gebreide sjaal zijn heerlijke accessoires die rondom de hals kunnen worden gedragen om te voorkomen dat de hals en bovenlichaam koud worden. In de winter is de sjaal zeer geliefd mar ook voor de andere drie seizoenen kan het zeer nuttig zijn. Er zijn zo veel verschillende patronen rond met mooie ontwerpen en / of kleurencombinatie dat het kiezen van een patroon moeilijk kan zijn.

x IMG_3403 opgvouwen beide randenOur daughter wanted a simple design with a border pattern along the shawl. She also wanted the scarf to be wearable on both sides. After knitting some swatches she decided to choose for a simple knit-garter stitch/pattern. The pattern was a quick and easy to knit. Something you can do while watching television. The pattern is extremely flexible and done with bulky yarn using needle size 7.0mm. The knitting starts at the centre of the back and will increase as long and wide as you want to knit or the length desired. The making of this scarf asked for 600m of yarn, fringes included. Chose a plain and simple yarn by this way the pattern will be more visible. When you want a more looser scarf  with more drape just take a lease bulky yarn, use needles 1-2 sizes larger then required for the chosen yarn. It’s easy enough for the beginning knitter, yet the more experienced will enjoy it too for the little twist. Do you like to knit this scarf? The pattern can be found here.

x IMG_3401 heel ribbel randOnze dochter wilde een eenvoudig ontwerp met een rand langs de sjaal. Ze wilde ook dat de sjaal draagbaar zou zijn aan beide kanten. Na het breien van een aantal voorbeelden besloot ze te kiezen voor een eenvoudige gebreide-ribbelsteek/patroon dat snel, makkelijk en voor de televisie te doen is met breinaald 7.0mm. Het patroon bij de punt van de sjaal en je breit net zolang door als je zin of garen hebt. Het maken van deze sjaal kost 600m breigaren, inclusief franjes. Kies voor een eenvoudige garen zodat het patroon goed zichtbaar is. Voor een lossere sjaal neem je iets dunnere breigaren, en gebruik naalden 1-2 maten groter dan bij het gekozen breigaren hoort. Het patroon is makkelijk genoeg voor de beginnende breister, maar de meer ervarener zullen het ook wel kunnen waarderen. Deze sjaal zelf breien? Het patroon vind je hier.

Time used for this project: 24h

Arbeidsuren voor dit project: 24uur

Blijven Ademhalen Hedi de Vree

Uit nieuwsgierigheid besloot ik ‘Blijven Ademhalen’ geschreven door Hedi de Vree te kopen. De titel intrigeerde me. Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar in moeilijke periodes ‘blijven ademhalen’. Het boek is vlot geschreven zonder dat je het gevoel krijgt te maken te hebben met iemand die door een ongelukkig periode in haar leven gaat.

The book ‘Blijven Ademhalen’ by Hedi de Vree made me curios and I decided to buy it. The title intrigued me. How often do we say to each other in difficult times ‘blijven ademhalen’ (‘keep breathing’0. The book is well written without having to create the feeling to have someone who is going through an unhappy period in her life.

Hedi keert terug naar Nederland, haar echtgenoot achter latend in het buitenland. Er is twijfel over haar werk, haar huwelijk, haar relatie met haar recentelijk overleden moeder. Alleen in haar appartement doet ze zich te goed aan alcohol en het eten van junkfood. Op een avond ziet ze mensen uit een gebouw komen die zojuist een yoga hebben beoefend. Deze zien er gelukkig uit. Hedi besluit zich aan te melden voor yoga en gaat het avontuur aan. Tijdens de yogaoefeningen komt ze in aanraking met zaken als kracht, balans, evenwicht, rust en flexibiliteit.

Hedi decides to go back to the Netherlands, leaving her husband abroad. There is doubt about her job, her marriage, her relationship with her recently deceased mother. Alone in her apartment, she does drink to much alcohol and eating junk food. On evening returning from work she sees some people coming from a building just been having practicing yoga. They seem so happy in her eyes. Hedi decision to sign up for yoga and to see what ik wil bring her. During the yoga exercises she experience strength, balance, balance, relaxation and flexibility.

Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Doorzettingsvermogen, wil, focus en blijven ademhalen brengen haar steeds verder. Gaandeweg het boek leert ze om vrede te krijgen met de relatie die ze had met haar moeder, maar bovenal met zichzelf. Dat dit haar lukt heeft te maken met het feit dat ze besluiten durft te nemen, durft te proberen of iets haar zal lukken en naar zichzelf leert kijken en ondertussen blijven ademhalen.

This of course does not come without some struggle. Perseverance, power, focus and keep breathing take her even further. While the book continues she learns to accept the relationship she had with her mother, but most of all with herself. That she achieves this all has do to with the fact that she dares to make decisions, dares to try something new, learn to look at herself excepting who she is and meanwhile keep breathing.

Zircon Cocktail Dress or LBD

xjurk voor_10282016 sewings starts with a new dress. One of the garments which is still missing from my closet is a LBD. A LBD (Little black dress) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short. On the 8th of December in the last year Paprika Patterns released  a new sewing pattern: the Zircon dress and I had the change to write a review for this dress. As reviewers we were allowed to alter or hack the pattern as we wanted. After some thinking I decided to make a cocktail version of the Zircon dress and leave the insets at the bottom out of the dress and change the front yoke a little bit. Almost three months ago I bought this beautiful black Ponte di Roma with the intention to turn it into a LBD and I decided to use the Ponte di Roma for my version of the Zircon dress. For the yokes I decided to use black faux leather fabric with some stretch, but when I went to the fabric shop to buy it sadly there wasn’t enough available anymore. Then I found black stretch lace fabric and after some thinking I decided to use that and make the yokes of Ponte di Roma and cover them with black stretch lace. The lace has a geometric pattern that would underline the shape of the yokes perfectly.

xjurk zij voor_10322016 open ik met een nieuwe jurk. Een van de kledingstukken die nog steeds ontbrak aan mijn kledingkast was een LBD. Een LBD (Little Black Dress) is een zwart cocktail jurkje eenvoudig van snit en vaak kort van lengte. Paprika Patterns kwam vorig jaar op 8 december met een nieuw patroon: de Zirkoon Dress en ik werd gevraagd om een recensie voor deze jurk te schrijven. Recensenten kregen de vrije hand en we mochten wijzigingen in het patroon aanbrengen. Na wat denken besloot ik om een cocktail versie van de Zirkoon Dress te maken en de inzetstukken aan de onderkant van de jurk weg te laten en de voorkant pas een beetje te veranderen. Bijna drie maanden geleden kocht ik deze mooie zwarte Ponte di Roma met de intentie om het te gebruiken voor een LBD en ik besloot om de Ponte di Roma te gebruiken voor mijn versie van de Zirkoon Dress. Voor de passen wilde ik zwarte kunstleren stof gebruiken, maar toen ik het wilde kopen was er helaas niet genoeg meer. Wel zag ik zwarte stretch kant stof liggen en ik besloot dit te gebruiken. Het kant heeft een geometrisch patroon dat zeer goed past bij de vorm van de passen. De passen zijn zowel van Ponte di Roma als van het zwarte stretch kant gemaakt.

x jurk achter_1034The making of the dress was very easy. The hardest part are sewing the yokes on the body. The instructions that comes with pattern to set the yokes in are well written and drawing are clear. On the website of Paprika Patterns you also can find a clear tutorial with a lot of photo’s for a more visual sewer. If you follow them the result will be amazing. 

De jurk is eenvoudig te maken. Het moeilijkste is om de passen strak aan de jurk te naaien. De naai-instructies die bij het patroon zitten geven duidelijk aan hoe je te werk moet gaan aan de hand van duidelijke tekeningen. aan de jukken in zijn goed geschreven en zeer duidelijk. Daarnaast is er op de website van Paprika Patterns ook een duidelijke handleiding te vinden met veel foto’s voor een meer visueel ingestelde naaier. Als je de instructies goed volgt kan het niet mislukken.

xpas voor_1041I made a size 3. After the yokes and sleeves were set to the bodice parts I basted the side seams. After fitting the dress I pinned the side seams to the fit I desired. The neckline is finished with a bias band made out of a piece of leftover black lining.The whole dress is stitched with a stretch triple straight stitch including the side seams because I wanted to press the side seams open too. If you make this dress or sweater make sure that the yokes, front, back and insets are  cut straight and crisp for a neat finish. The hems of the dress and sleeves are done with a twin needle. The Zircon cocktail dress turned exactly into a LBD the way I wanted it. It’s is pleasant to wear and the shoulder inset give the garment an interesting and outstanding feature.

Voor mijn jurk heb ik maat 3 gebruikt. Nadat de passen en mouwen aan de jurk waren genaaid heb ik de zijnaden geregen. De zijnaden werden afgespeld naar de gewenste pasvorm. De gehele jurk is gestikt met een elastische drievoudige rechte steek waaronder de zijnaden, omdat ik deze wilde open strijken. Als je deze jurk of trui maakt is het van belang om de passen en de jurk goed scherp te knippen voor een nette verwerking van de naden. De zomen van de jurk en de mouwen worden gedaan met een tweelingnaald. De Zirkoon cocktailjurk precies de LBD geworden die ik voor ogen had, is prettig om te dragen en de schouderpassen zijn een opvallende en leuk detail.

xpas achter 1044Total cost: Ponte di Roma €24.00. Stretch Lace €8.00. Yarn €3.50.

Time used for this project: cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Ponte di Roma €24.00. Rekbare Kant €8.00. Garen €3.50.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 6uur


Conclusion:
One of the big advantages of this pattern is that the seam allowances are included. This is great help when you are cutting the insets and yokes. The making of this garment was pretty easy, but sewing the insets must be done neatly for the best outcome. If you do take some time it is doable to get a crisp result. How the finally garment will look is also determined by the choice of fabric. Although the original design was meant as a comfortable to wear garment I’m really pleased with my Zircon cocktail dress version. When I started making the dress I was a little bit worried if the yokes would fit my shoulders and that the top of the sleeves would fit. The sleeve does fit and although the yokes don’t hang down that much it . The other In the future I will certainly make the sweater version too and perhaps the dress, but then as comfortable, cozy and easy to wear dress.

xxjurk voor_1029Conclusie: Een van de grote voordelen van dit patroon is dat de naadtoeslagen zijn inbegrepen. Dit is handig bij het knippen  van de passen en de jurk. Het naaien van deze jurk was vrij eenvoudig, maar het aannaaien van de passen moet netjes gebeuren om een goed resultaat te krijgen. Als je even de tijd ervoor neemt is het goed te doen om het beoogde resultaat te krijgen. Hoe het uiteindelijk kledingstuk eruit zal komen te zien wordt mede bepaald door de keuze van de stof. Hoewel het oorspronkelijke bedoeld was als een comfortabele jurk ben ik zeer tevreden met mijn Zirkoon cocktailjurk versie. Toen ik begon de jurk was ik een beetje bezorgd of de passen breed genoeg zouden zijn voor mijn schouders en de bovenkant van de mouwen niet te krap zouden zijn. De mouwen zitten goed al hangen de passen niet zoveel op mijn armen als op de website van Paprika Patterns te zien is. In de toekomst zal ik zeker de trui versie ook een keer maken en misschien wel de jurk, maar dan in de comfortabele en gemakkelijk versie.

New year and good intentions

Just like many others I always start each new year with some good intentions. Last year I wrote my intentions down on a bucket list. It had ten items and four of them are done. Starting my website/blog was one of them, another one was sewing a Chanel jacket. Seven goals were scored. Two 2015-items are now on the list for this year. How to deal with my stash fabrics is one of the eight new items. Another thing I want to tackle this year are my never used sewing magazines and sewing patterns. This year I will try to use only patterns that I already have or drafted by myself.

Ieder jaar begint met goede voornemens. Vorig jaar heb ik tien voornemens op een bucket list geschreven. Een website/blog starten was er een en een ander was een Chanel jacket maken. Uiteindelijk heb ik er zeven weg kunnen strepen. Twee staan er nu op de lijst voor dit jaar zo ook hoe ga ik om met mijn stoffen voorraad. Daarnaast ga ik kleding maken uit mijn nooit gebruikte naaitijdschriften en patronen.

Last year I joined a stash-busting-group and also a stash-busting-SAL-group on Facebook. When I joined the first group I had about 35m of fabric in my closet. Now with start of 2016 there’s exactly 32.75m of fabric in my closet. There is also one large supermarket shopping bag with pieces of leftover fabric and one shelf of discarded clothes. One can say: ‘I’ve lost 2.25m fabric’. My sewings tells another story. Some of my stash fabric turned into clothes, but I also added some new fabrics to my stash.

Vorig jaar ben ik lid geworden van een stash-busting-groep en ook van een stash-busting-SAL-groep op Facebook. Bij de start had ik 35m in mijn kast. Nu bij het begin van 2016 heb ik precies 32.75m aan stof in mijn kast. Daarnaast heb ik nog een grote supermarkt tas vol met restanten en een plank vol met afgedankte kleding. Je zou kunnen zeggen er is 2.25m minder op de plank. Mijn gemaakte kleding vertelt iets anders. Sommige stoffen uit mijn voorraad is kleding geworden, maar er is ook nieuwe voorraad bijgekomen.

Where to start. How can I avoid that there’s more fabric coming in then going out in 2016. Pin photo’s on the closet door to remind me of what’s already there? Staying away from fabric shops and fabric markets? When I started sewing my Sinterklaas gifts I also started sorting out my stash fabrics and made arrangements with them. Then I took photo’s and made sewing plans in the following weeks. The keyword was Wardrobe planning. What are my plans. Here we go.

Hoe te beginnen. Hoe kan ik vermijden dat er stof bij komt in 2016. Foto’s van de stoffen voorraad op de kastdeur plakken? Stoffenwinkels en stoffenmarkten vermijden? Toen ik begon met het naaien van de Sinterklaas cadeautjes heb ik ondertussen ook mijn voorraad in kaart gebracht en bedacht wat ik ervan zou gaan maken met in mijn achterhoofd: Wardrobe planning.

IMG_3348 serie 1

from left to right:

 • a pair of trousers
 • a T-shirt with black contrast
 • Dusty-top LMV (from LMV-magazine I bought last year)
 • light coat version 1 for the August stash busting SAL
 • a sparkling sweater
 • a white T-shirt with a twist
 • a pair of trousers

IMG_3351 serie 2

from left to right:

 • jeans
 • a long summer blouse
 • the Sassy Liberian blouse (a pattern I already have)
 • a light summer blouse
 • shirt fort the January stash busting SAL with David Page Coffin
 • light coat version 2 for the August stash busting SAL
 • blue T-shirt
 • summer dress

IMG_3356 serie 3

from left to right

 • black and white woven for a blouse
 • black and white woven  for a blouse
 • black and red knitted for a dress
 • black with black dots knitted for a sweater
 • blue-brown-white jersey stripe
 • leftover from the 2015 Christmas dress
 • black and brown for a cardigan coat
 • Chanel fabric for a Chanel jacket
 • Tartan for a jacket
 • dark grey for a light coat

The next question is how realistic are these plans and ideas. What is certainly going to happen. The most likely are the makes mentioned at photo 1 and photo 2. The black and brown in photo 3 for a cardigan sweater coat will match with the pair of trousers the first on the left in photo 1. The shirt-making workbook will be used for the black-white flowery blouse shown in photo 3. The most unlikely sewing will be the Chanel jacket. Last year I made this almost Chanel jacket. A Chanel jacket is one of my favorite items, but sewing this type of jacket is a challenge. If I succeed two-third of my fabric stash will be turned into garments. 2016 has also an extra sewing day: instead of 365 days I’ve 366. Lucky me. 

De volgende vraag is hoe realistisch deze plannen zijn. Wat gaat er zeker gebeuren. Wat zeker gaat lukken is de kleding genoemd bij foto 1 en foto 2. Het zwart met bruin van foto 3 past bij de linker broek van foto 1. De shirt-making workbook zal ook weer gebruikt worden voor de zwart-witte bloemenstof van foto 3. Het minst waarschijnlijk is het Chanel jasje. Vorig jaar maakte ik de almost Chanel jacket. Hoewel het een van mijn favoriete kledingstukken is, blijft het een uitdaging. Als ik slaag dan is ongeveer tweederde van mijn stof voorraad kleding geworden. 2016 heeft ook nog eens een extra dag: 366 in plaats van 365.

Apple turnover for New Year’s Eve or Appelflap voor Oudjaar

the filing
the filing

In this post I told you about the Chipolata pudding my father used to make. Another thing he used to make were apple turnovers for New Year’s Eve. In some other posts I shared my bakings with you. This will be my last post for 2015 and I end with baking the apple turnovers. Making them isn’t hard to do. The filling is the hardest part. We love them filled with Golden Reinette apple, yellow raisins, stem ginger and cinnamon powder. Making the right filling mixture is crucial. Some apple turnovers will go to my mother. She’s the one to judge if these were a good effort or perfect.

ready for the oven
ready for the oven

In dit bericht vertelde ik over de Chipolata pudding die mijn vader maakte. Naast dit dessert maakte hij ook altijd appelflappen met oudjaar. In een aantal andere berichten heb ik al eens iets verteld over mijn cakes en taarten. Dit is mijn laatste bericht van 2015 en ik eindig met het bakken van appelflappen. Het maken is niet zo moeilijk, maar de juiste vulling wel. Wij eten ze met goudrenetten, gele rozijnen, gember en kaneel. Een paar appelflappen zijn voor mijn moeder. Zij zal ze beoordelen of het een leuke poging was of dat het perfect was.

the baked apple turnover
the baked apple turnover

The apple turnovers are going in an ‘oliebollen’ scale. ‘Oliebollen’ are also A Dutch treat and traditionally eaten on New Year’s Eve too. They are a bit like a donut and can contain raisins and or sukade. After they are deep-fried they are covered with powdered sugar. 

De appelflappen gaan in de oliebollenschaal. Oliebollen zijn een andere Nederlandse traditie voor Oudjaar. Vanavond eten wij de appelflappen eten wachtend op Nieuwjaar. Morgen ga ik aan de slag: een kledingstuk dat ik zal dragen op een Nieuwjaarsborrel.

Tonight we will be eating the apple turnovers during the hours towards the old year turning into the new year. Tomorrow I will do a little bit of sewing on a garment that I will be wearing on a New Year’s drink.

A Christmas dress

x voor heel 2The fabric and the pattern for this Christmas dress were bought more then two years ago at Stoffenspektakel in the Haarlemmermeer. One of the market stalls had a finished dress hanging made out of a pattern from the My Image magazine. After some thinking I decided to buy a fabric that had some stretch. The pattern design has black, red and grey in it. This color scheme would be perfect for Christmas. The fabric and magazine were stored in the closet and forgotten. Last week when I was looking for fabric to make Chris Moose I came across the fabric and magazine and I decided to make it for this Christmas. 

De stof en het patroon voor deze kerstjurk werden meer dan twee jaar geleden gekocht tijdens Stoffenspektakel in de Haarlemmermeer. Aan een van de kramen hing een jurk gemaakt van een patroon uit het MyImage tijdschrift. Na wat denken besloot ik om te kiezen voor een zwart, rode en grijze designstof met wat rek en de bedoeling om de jurk voor Kerstmis te maken. Stof en tijdschrift verdwenen in de kast en werden vergeten. Vorige week, toen ik op zoek was naar stof om Chris Moose maken stuitte ik op de stof en tijdschrift en besloot om de jurk voor deze kerst te maken.

x zij heel 4The dress would also be my contribution for the December Monthly Stitch challenge. Kat and Mel gave is a free pass. For two years October was Frocktober. This year there was another Oktober theme and I decided  to chose Frocktober as my amnesty and make a dress although I’m not one who wear lots of dresses

Het zou ook mijn bijdrage zijn voor de december uitdaging van The Monthly Stitch. Kat en Mel gaf ons een vrijbrief. Al twee jaar was oktober Frocktober. Dit jaar was er een ander oktober thema en ik besloot om deze jurk te gebruiken voor de vrijbrief al ben ik niet iemand die veel jurken draagt.

After basting and fitting the dress I decided to make two alterations. The shoulder seam came to high up in my neck for my taste. After some redrafting I was pleased with the outcome of the new neckline. The second alteration is at the front. The front yokes were gaping to much to my taste. When I sewed the front yokes 5 cm together at the lower part of the yoke the problem was solved. The whole dress is sewed with a serger stitch. The sleeve seams and the dress seam are hand sewed using a herringbone stitch. 

x2 achter heel 5Na het rijgen en het passen van de jurk besloot ik om twee dingen te wijzigingen. De schouder naad kwam te hoog in mijn hals naar mijn smaak. Na wat aanpassingen was ik tevreden met de nieuwe halslijn. De tweede wijziging is aan de voorzijde. De voorpassen weken teveel naar mijn smaak. Door de voorpassen 5 cm aan de onderkant aan elkaar te stikken was het probleem verdwenen. De hele jurk is met een overlocksteek in elkaar gezet. De zomen van de mouw en de zoom van de jurk naad zijn met de hand genaaid. Hiervoor is een flanelsteek gebruikt

Total cost: Fabric €35.00. Yarn €3.50. Interfacing €0.50. Sewing Magazine €5.95.

Time used for this project: cutting 1h, sewing 8h

Totale kosten: Stof: €35.00. Garen €3.50. Versteviging €0.50. Modetijdshrift €.5.95.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 8uur

x voor jurk 3Conclusion: This dress came very easy together. Although the instructions are very short they are well written. The instructions are written in four languages: English, Dutch, French and German. The dress is a pleasant to wear, drapes nicely around the body and the fabric is soft. The fabric has a structure, velvet with smooth. This provides a special effect and makes it a dress to wear on a special occasion like Christmas. The only disappointment is that I’vea large piece of leftover fabric. The fabric yardage needed to make this dress in size 36 was less then fabric usage given in the magazine. When I bought the fabric I looked at the picture in the magazine to see if there would be a more economical way to lay the pattern pieces on the fabric, but I couldn’t see one. When I laid my pattern pieces on the fabric I found a way that took lesser room because some pieces were laid differently. I suppose that the fabric usage given in the magazine is suitable for all sizes.

Conclusie: Deze jurk was gemakkelijk in elkaar te zetten. De instructies zijn zeer kort, maar zijn goed beschreven en in vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. De jurk draagt prettig, valt goed en de stof is zacht. De stof heeft een structuur, fluweel met glad. Dit zorgt voor een speciaal effect waardoor de jurk op een speciale gelegenheid zoals Kerstmis gedragen kan worden. De enige teleurstelling is dat ik een groot stuk stof over heb. De stofopgave is voor alle maten te gebruiken. Doordat ik maat 36 heb gemaakt heb ik diverse patroondelen economischer op de stof kunnen leggen. Bij het kopen van de stof heb ik goed naar de tekening gekeken of ik minder stof nodig zou hebben, maar zo op eerste oog leekt dat niet zo te zijn.

Christmas pudding: a dessert on demand

IMG_3343A couple of weeks ago I asked my husband which dessert he would like  finishingChristmas dinner. His answer was Chipolata Pudding. A Chipolata Pudding is a famous old school Dutch sweet dessert and hasn’t any relation what so ever with Chipolata pork sausages. It’s made with bigarreaux and in Maraschino liqueur soaked raisins and almond paste-macaroons. The pudding has a vanilla pudding made with egg yolk as base and will set with gelatine and stiffly beaten cream.

Een paar weken geleden vroeg ik mijn echtgenoot wat voor een toetje hij zou willen als besluit van het Kerstdiner. Een Chipolata Pudding. Dit is een ouderwets Nederlands toetje en heeft niets te maken met worstjes. Het wordt gemaakt met bigarreaux en in marasquin geweekte rozijnen en bitterkoekjes. De basis is een vanillevla gebonden met eidooiers en dat wordt gebonden met gelatine en stijfgeslagen room.

In the past my father used to make a Chipolata Pudding or an Orange Bavarois for Christmas as dessert. The whole family, both from the side of my mother and my father, came together for Christmas dinner and enjoying the dessert. Sadly those days are gone. 

Vroeger maakte mijn vader het met de kerst. Ook maakte hij wel sinaasappel bavaroise. De hele familie, zowel van mijn vaders- als moederskant kwamen bij elkaar voor het Kerstdiner en het toetje. Helaas die tijd is voorbij.

IMG_3339The proof of the pudding is in the eating. While we were eating the Chipolata Pudding Christmas Day the overall impression was that is was a very good, but it wasn’t like my father used to make them. Next time I will add more in Maraschino liqueur soaked almond paste-macaroons. The little Christmas tree was for our youngest daughter. She had to work on the Christmas day. I made a special Christmas dinner for her that she could take with her to her work.

Wat was het oordeel? De smaak was goed, maar het haalde het niet bij de chipolata pudding die mijn vader maakte. De volgende keer gaat het er meer in marasquin geweekte bitterkoekjes in. Het kleine kerstboompje was voor onze jongste dochter. Zij moest werken op eerste kerstdag. Voor haar maakte ik een speciaal kerstdiner om mee te nemen naar haar werk.