Categorie: The Monthly Stitch

A galaxy T-shirt 

voor armen xA couple of months ago I visited to the annual fabric market in Haarlem and saw this fabric. It has a 4-way stretch and I bought it for another twisted top from the Pattern Magic I book. It’s an amazing construction: only one piece and a few seams. I’ve already three of this tops in my closet, but another fabric can give it a different look. When the October challenge of The Monthly Stitch was announced I decided this was the perfect moment to make it. The print on the fabric looks a bit like the galaxy. One of our daughters saw moon phases in the print. The sky’s is the limit, but sadly not my fabric. When I layed down the pattern on the fabric there was a shock, although it had enough length the width was to small. Nowadays most fabrics are 90cm and 140-150cm width and I see rarely another width. Sadly this one was only 112cm. There was no way I could cut the top out of the fabric. 

zij armEen paar maanden geleden ging ik naar de jaarlijkse stoffenmarkt in Haarlem waar ik deze 4-way stretch stof zag, die ik besloot te kopen voor een nieuwe versie van de twisted top uit het Pattern Magic I boek. Het patroon bestaat uit een deel en heeft een paar naden. Alhoewel ik er al drie van in mijn klerenkast heb een andere stof maakt het weer totaal anders. De aankondiging van de oktober uitdaging van The Monthly Stitch was het perfecte moment om de top te maken. Het design op de stof doet denken aan het sterrenstelsel en een van onze dochters erkende er ook de maanstanden in. The sky’s is the limit (alles kan) maar helaas niet met deze stof. Bij het patroon op de stof leggen bleek dat de stof een afwijkende stofbreedte heeft. Tegenwoordig zie ik bijna uitsluitend 90 cm en 140-150cm breed, maar deze was 112cm. Hoe ik het ook probeerde het patroon kreeg ik er niet uit.

achter armenIt really was a disappointment and I decided to make the pencil skirt first. In the meantime I could think about another pattern what I could use. In the summer I made two T-shirts with a raglan sleeve and I decided to use that pattern to make a winter version. For this version I raised the neckline and the raglan sleeve hasn’t a shoulder seam and is extended to the wrist. After cutting the sewing of the top was straight forward. All seams are finished with the closed overlock stitch on my sewing machine. For the hems I used a the same stitch but with a different stitch length en stitch width. For the neckline I used a small band slightly narrower then the actually neckline, the short ends are sewed together, then with the closed overlock stitch sewed on the back and the band is flipped to the right side, folding a small seam allowance and topstitched with a twin needle. 

zij xHet was een teleurstelling en ik besloot om eerst de kokerrok te maken en intussen na te denken over een ander patroon. In de zomer heb ik twee T-shirts met een raglanmouw genaaid en ik besloot om van dit patroon een winterversie te maken. Voor deze versie heb ik de halslijn hoger gemaakt en geen schoudernaad gemaakt in de raglanmouw. Na het knippen was de top snel in elkaar gezet. Alle naden zijn afgewerkt met de gesloten overlocksteek van mijn naaimachine. Voor de zoom heb ik de steeklengte en steekbreedte aangepast. Voor de hals gebruikte ik een smalle strook stof die iets smaller is dan de werkelijk hals, de korte uiteinden zijn eerst aan elkaar genaaid vervolgens met de gesloten overlocksteek op de verkeerde kant van het rugpand genaaid, vervolgens werd de strook stof naar de goede kant gevouwen en daarna met een kleine naadtoeslag doorgestikt met een tweelingnaald.

Total costs: Fabric: € 15,00. Yarn € 3,00.

Time used for this project: drafting 1h, cutting 1h, sewing 4h

Totale kosten: Stof € 15,00 betaald. Garen € 3,00.

Arbeidsuren voor dit project: tekenen 1uur, knippen 1uur, naaien 4uur

vest xConclusion: Although I’m still a little bit disappoint that I couldn’t make the twisted top that I had in my mind this top is a good replacement for it. The top is nice to wear. The fabric is soft and warm and matches beautiful with this cardigan and my pompom-trim scarf.

Conclusie: Ofschoon ik een beetje teleurgesteld ben dat ik niet de twisted top heb kunnen maken is deze top een goed alternatief. De stof is zacht en warm, waardoor de top eerlijk draagt en goed past bij dit vest en de sjaal met de bolletjes-rand.

Leftover T-shirt and a crumb of Cake Tee

IMG_2190x heel voorWhen I was searching for leftover fabrics to make this sweater I came across a piece of fabric. It’s a leftover from a T-shirt that I made last year. The seller was very generous when the amount of fabric was measured before cutting the demanded fabric.

Terwijl ik op zoek was naar reststof voor deze trui kwam is een stuk andere reststof tegen. Het is overgebleven nadat ik vorig jaar een T-shirt had gemaakt. De verkoper was gul en knipte ruim af.

This leftover fabric is 4-way stretch. I decided to turn the fabric 90 degrees and decided to use the pattern of a refashion I made earlier this year. This shirt is longer and has another neckline. When I was sewing the T-shirt it was a little bit plain and just the T-shirt I made last year I decided to add some details. 

  • The neckline was finished with black fabric using this methode
  • On the front I made two small black fabric pockets using the pattern from this T-shirt
  • On the back I sewed a triangelshaped piece of black fabric and sewed three black buttons on it

IMG_2161x acherThe black fabric was from a discarded black T-shirt the same as in this project. The buttons came from my button box. This T-shirt has the usually high/low seam only this time the back is lower then usual to give the bum a little bit more accent/attention. 

Deze reststof is rekbaar naar beide kanten. Ik besloot de stof 90 graden te draaien en het patroon te gebruiken van een refashion die ik eerder dit jaar deed. Dit T-shirt is langer en heeft een andere hals. Terwijl ik aan het naaien was, vond ik de het T-shirt een beetje saai en k besloot wat details toe te voegen.

  • De hals is afgewerkt met zwarte stof
  • Aan de voorkant zitten twee kleine zwarte zakken van dit patroon
  • Aan de achterkant zit een kleine zwarte driehoekig detail met drie zwarte knoopjes erop

De zwarte stof is afkomstig van hetzelfde zwarte T-shirt als in dit project. De knopen komen uit mijn knopendoos. Dit T-shirt heeft de gebruikelijke high/low zoom alleen is deze keer de zoom aan de achterkant lager dan gebruikelijk om wat meer accent te geven aan mijn achterwerk.

IMG_2167x zijI’m wearing it with the same pair of trousers as last year. The only point with this combination is that the pocket detail on the back of the trousers aren’t visible. Recently I had to throw away some of mine very well used and worn down summer T-shirts and they need to be replaced. So this T-shirt is really a bonus. When I was clearing out I found a couple of discarded plain black T-shirts so I’v planned making a cropped black T-shirt which is more suitable to wear with these pair of trousers. 

Ik draag ook deze keer met dezelfde broek als vorig jaar. Het enige probleem met deze combinatie is dat de zakken aan de achterkant van de broek niet zichtbaar zijn. Helaas heb ik recentelijke afscheid genomen van een paar afgedragen T-shirts, die ik nu aan het vervangen ben. Dit T-shirt is echt een bonus. Tijdens het opruimen kwam ik een paar afgedankte zwarte T-shirts tegen waar ik een kort zwart T-shirt van ga naaien, die beter past bij deze broek.

IMG_2156 x sjaal voorTotal cost: Yarn €3,50.

Time used for this project: cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Garen €3,50.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 6uur

Conclusion: Just like the T-shirt I made last year it’s lovely to wear due to the fact it has a 4-way stretch. The fact that I was able to make a wearable T-shirt from a piece of leftover fabric is a bonus. The shawl that I’m wearing is from this project.

Conclusie: Net zoals het T-shirt dat ik vorig jaar maakte is ook dit T-shirt prettig om te dragen door de stretch die de stof heeft. Dat ik een T-shirt heb kunnen maken van reststof is een bonus. De sjaal komt van dit project.

When Two becomes One or the Marriage of Two discarded clothes

IMG_0556 v vestje xIt’s not a secret: I love doing refashions. Here, here and here (website) are some earlier examples. When my mother and I were clearing out her closet she also decided to say goodbye to a cardigan with a multi colored animal print. When The Monthly Stitch announced the theme for August (using the number two to inspire sewing) I decided after an other idea failed to re-use this cardigan together with a black discarded T-shirt from our youngest daughter. My contribution would be: giving two well beloved clothes a second live

discardedHet is geen geheim: ik vind hergebruik enig om te doen. Hier, hier en hier zijn een paar voorbeelden. Bij het opruimen van mijn moeders klerenkast nam zij ook afscheid van een vestje van meer kleurig dierenprint. Toen het augustus thema van The Monthly Stitch bekend werd gemaakt (laat het getal 2 je inspireren) besloot ik deze sweater samen met een afgedankt T-shirt van onze jongste dochter te gebruiken. Mijn bijdrage zou worden: een tweede leven voor twee geliefde kledingstukken.

tekeningBefore I started sewing I made a sketch of what I had in my head. The animal fabric would be used for the cardigan and the black for some contrast. Although I thought I had enough fabric to play in reality it was less then I thought. There wasn’t any pattern that I could lay out so I had to cut the cardigan without using a pattern. After some measuring I drew the cutting lines on the fabric, used the existing V-neckline and started cutting. Then basted it together and put the cardigan on. It fitted just the way I had in my mind so the sewing began.

Eerst maakte ik een tekening van wat ik van plan was. De dierenprint zou het vestje worden e het zwart voor contrast. Alhoewel ik dacht voldoende stof te hebben in werkelijkheid was het minder. Er was geen patroon dat ik op de stof kon leggen. Na wat gemeten te hebben, tekende ik de kniplijnen direct op de stof, gebruikte de bestaande V-halslijn om daarna te knippen. Na het rijgen paste ik het vestje en het zat precies zoals ik in gedachte had.

IMG_0540 zij vestje xIt was a straight forward without any difficulty. I used some interfacing for stretch fabric when I sewed the contrast black fabric on the neckline and sleeve hem. V-details were added in the neckline and in the sleeve hem. Why a V? Because a V has 2 lines. The cardigan has a slight high/low hem and the armhole is topstitched. The 2-theme is also used for the buttons: I paired each time two buttons. The buttons came from my button box. 

Tijdens het naaien liep ik op geen probleem. Voor het naaien van de zwarte contrast biezen gebruikte ik versteviging voor stretch stof. V-details zijn toegevoegd in de neklijn en mouwzoom. Waarom een V? Omdat een V 2 lijnen heeft. Het vestje heeft een lichte hoog/laag zoom en het armschat is doorgestikt. Het thema 2 is doorgezet in de knopen: de knopen zijn 2 aan 2 aangezet. De knopen komen uit mijn knopendoos.

IMG_0557 heel voor xxIMG_0534 achter heelTotal cost: Yarn € 3.50. Interfacing €0.50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 1h, sewing 8h

Totale kosten: Garen € 3.50. Versteviging €. 0.50

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 1uur, naaien 8uur

Conclusion: The cardigan is lovely to wear. The fabric is very stretchy and comfortable. The cardigan matches very good with all my jeans. For this pictures I’m wearing it with my black jeans. This cardigan turned out as a satisfying refashion.

Conclusie: Het vestje draagt heerlijk. De stof heeft een prettige rek. Het vestje past zeer goed bij al mijn spijkerbroeken. Voor de foto’s heb ik mijn zwarte jeans aangetrokken. Het vestje is een zeer geslaagde refashion.

IMG_0530vxvestjex

Colored Blocks Blouse or a Vintage/Retro Look Blouse

IMG_0515xvheelThis blouse is my second garment for the combination I wanted to make for the July challenge of The Monthly Stitch. My first plan was to make a tartan jacket with a pair of trousers. In my stash I have 1.5m of tartan fabric and for the matching pair of trousers I found a really lovely red stretchy fabric which I turned into jeans. The jeans was made first, because I already had a basic pattern for it. Then I started drafting the jacket and the challenge to match the tartans in the different pattern parts. A week later there wasn’t any progress, the matching failed over and over again and I decided to let it rest and make something else.

IMG_0520zijheelxDeze bloes is het tweede kledingstuk van de combinatie wat ik maakte voor de juli uitdaging van The Monthly Stitch. Mijn eerste idee was een jasje te maken van tartan met een broek. In mijn voorraad heb ik 1.5m tartanstof en de rode stof voor de bijpassende kocht ik erbij. De broek maakte ik eerst en daarna begon ik met het tekenen van het jasje en proberen om de ruit te laten doorlopen. Na een week was er geen vooruitgang met het matchen van de ruiten en ik besloot om het project te staken en iets anders te zoeken.

In my stash I found a cotton multicolored fabric which I bought two years ago to make a blouse matching with my black and brown pair of pants. The fabric has a kind of vintage/retro look. Which blouse: I can’t remember anymore. In my opinion the fabric fitted the brief of the July challenge. The fabric is cotton and has a shine on the right side.IMG_0510xaheelIn mijn voorraad vond ik een lap meerkleurige katoenen, vintage/retro styled stof dat ik twee jaar gelden had gekocht om ere een bloes van te maken voor bij mijn zwarte en bruine broeken. Welke bloes ik toen voor ogen had weet ik niet meer, maar de stof paste bij het thema van de maand.

I decided not to make a blouse from a pattern I had already used before. In my mind I had a kind of short fitted jacket like blouse and it would be nice if it had an asymmetrical closure and would appeal to a vintage/retro design to match the fabric. This weekend we had a summer storm coming over and it really was bad wether: heavy rainfall and storm. The perfect moment to find inspiration on the internet where I found this blouse from Burda. This one was my choice and I purchased it.

Ik besloot geen bloes te maken van een patroon die ik al eens eerder had gebruikt. Mijn idee was om een bloes/jasje met een asymmetrische sluiting te maken met een vintage/retro uitstraling passend bij de stof. Dit weekend werd Nederland geteisterd door een zomerstorm met veel regen en harde wind: het uitgelezen moment om op internet op zoek te gaan naar een bloes. Bij Burda vond ik wat ik zocht.

IMG_1927The blouse came easy together. The fabric was nice to work with. After reading some reviews from other sewers who used this pattern and doing my own measurements I decided to make gathers in the sleeve head, raising the neckline 1cm, make the shoulder longer, the blouse 2,5cm longer, buttonholes to close the blouse and used elastic with a button instead of binding tapes. At the place where the buttons are sewed I used a piece of interfacing which his stitched with a small and narrow zigzag stitch at the back. When I sewed the button on the front I sewed a backing button at the same time. The buttons came from the sewing box from my mother.

IMG_1928

De stof was makkelijk te naaien. Na het lezen van ervaringen van andere naaisters die dit patroon hadden gebruikt en wat nameten, besloot ik om de mouwkop in te rijgen, de voorkant van de hals 1cm te verhogen, de schoudernaad te verlengen, de bloes 2,5cm langer te maken, knoopsgaten te maken om de bloes te sluiten en elastiek met een knoop te gebruiken in plaats van strikbanden. Op de plaats waar de knopen zouden komen heb ik de stof verstevigd. De knopen zijn er aangenaaid met een extra knoop aan de achterkant. De knopen komen uit de naaidoos van mijn moeder.

Total cost: Fabric €15,00. Yarn €3,50. Interfacing €0,50. Pattern €3,99.

Time used for this project: cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Stof: €15,00. Garen €3,50. Versteviging €0,50. Patroon €3,99.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 6uur

IMG_0500vxConclusion: I really like the combination of the blouse and the jeans. The blouse looks beautiful and has for me the right vintage/retro feeling where I was looking for and the fit is perfect. The closure inside with the elastic and button makes it less bulky then tying binding tapes. The elastic makes it also more pleasant to wear because it can stretch a bit.

Conclusie: De bloes en jeans passen goed bij elkaar. De bloes heeft precies de vintage/retro look waar ik naar op zoek was en zit perfect. Het elastiek in plaats van strikbanden geeft wat rek waardoor de bloes plezierig draagt en zit.

sewing red pants or part 1 of a combination

IMG_0444XvThese red jeans are the first finished garment of what is be coming a combination. It’s my contribution for the July challenge of The Monthly Stitch. When this challenge was announced I had an idea about how to execute this challenge. When I was buying haberdashery for another project where I was working on I came across this red fabric and thought this would be the perfect match with one of plaids in my stash. The fabric is a cotton-blend with 2% spandex. And my closet was asking for a color splash.

Deze rode broek is gemaakt voor de juli challenge van The Monthly Stitch en is het eerste onderdeel van een combinatie. Deze rode stof tegen kwam terwijl ik fournituren kocht en zag daarin een mooie match met een van de ruit stoffen in mijn voorraad. De stof is een katoenmix met 2% spandex. Daarnaast kan mijn klerenkast wel een kleuren boost gebruiken.

5-pocket detail, button and waistband loops
5-pocket detail, button and waistband loops

The jeans are made of my TNT-pants-pattern and this time turned into a jeans style. The fabric isn’t as heavy as a normal jeans fabric, which makes these jeans wearable during spring and summer. It’s a 5-pocket and for the variation I made the coin pocket using the single welt pocket method. The back pockets have on one side a slightly curved seam. Because the theme is check it out I used the fabric of a checkered dress shirt that was in my discarded clothes stash for the pockets insides and the bias band to finish the waistband. The fabric for the pockets inside is also cut on the bias to give it some stretch just like the fabric of the jeans.

De broek is gemaakt van mijn vertrouwde patroon en deze keer in een jeans model gemaakt. De stof is niet zo zwaar als een normale jeans stof, zodat de broek draagbaar is in het voorjaar en zomer. Het is een 5-pocket model en het muntzakje is uitgevoerd als een paspelzak. Omdat het thema check it out is heb ik een afgedankte geruite overhemd gebruikt voor de binnenzakken en de biaisband op de tailleband. De stof voor de binnenzakken is ook schuin van draad geknipt, zodat er een beetje rek ontstaat net als in de stof van de broek.

the dart and decorative stitch
the dart and decorative stitch

The hem is of course high/low. For this jeans I decided to make belt loops on the waistband. The normal back-side of the loop is now the right-side of the loop. There is also a dart in the back pattern on the bump high towards the backside seam. The idea came from this post. I decided to give it a go, redrafted my TNT and try if it also would work for me. Instead of rivets I sewed a Denim Bartack, a sewing stitch on my sewing machine. Because I couldn’t find matching jeans thread I used the stretch triple straight stitch as the decorative stitch. The button came from my button collection and buttonhole is an eyelet buttonhole with pointed tack. This type of buttonhole works very well on a jeans. At first I wanted to use a jeans button but I decided to switch to a button.

checkered fabric
checkered fabric

De zoom heeft weer de hoog/laag zoom. Deze keer heb ik riemlussen gemaakt. De achterkant van de riemlus zit aan de voorkant. In het achterpand zit een figuurnaad ter hoogte van het achterwerk naar de zijnaad toe. Het idee komt hier vandaan. Ik besloot het uit te proberen en verwerkte het idee in een nieuw patroon afgeleid van mijn TNT. In plaats van klinknagels gebruikte ik de Jeanstrenssteek van mijn naaimachine. Omdat ik niet het juiste siersteekgaren kon vinden besloot ik de Elastische Drievoudige Rechte Steek te gebruiken. De knoop komt uit mijn knopendoos en het knoopsgat is een Mantelknoopsgat met Lengtetrens. Dit type knoopsgat is zeer geschikt voor een broek.

Denim Bartack
Denim Bartack

The sewing of this jeans wasn’t straight forward. The decorative stitch was a thread consuming stitch. At some points I had to do it over again, because the outcome wasn’t to my satisfaction. When I started sewing I didn’t had enough yarn and together with our youngest daughter I went to the shop to buy a spool of yarn. When we were back at home I realized I had forgotten to buy a zipper so a couple of days later I returned to the store to buy a matching zipper. Then when I was about the point to finish the jeans I ran out of yarn. Our youngest daughter was also at home and together we returned to the shop to buy the next spool of red yarn. She asked me why I didn’t buy two spools of yarn at the first time. The answer is that I want to keep my stash as limited as possible and red isn’t a regular color for me. In my sewing box I’ve a large amount of white, blue and black, but other colors are bought when I start a project if there isn’t anything matching yarn in my sewing box.

IMG_0438xzijHet naaien van de deze broek ging niet vanzelf. Met name de decoratieve steek vroeg erg veel garen. Een aantal keer was ik niet tevreden met het resultaat en besloot het uithalen en nog een keer te naaien. Het garen heb twee gehaald samen met onze jongste dochter. De eerste keer vergat ik ook de rits mee te nemen, dus een paar dagen weer een tripje naar de stad ondernomen. Onze jongste vroeg mij waarom ik niet direct twee klosjes had gekocht. Het antwoord is dat ik probeer mijn garen voorraad te beperken en rood is niet mijn gebruikelijke kleur.

Total cost: Fabric €15.00. Yarn €7.00. Interfacing €0.50. Zipper €1.50.

Time used for this project: pattern drafting 3h, cutting 1.5h, sewing 12h

IMG_0457Xa

Totale kosten: Stof €15.00. Garen €7.00. Versteviging €0.50. Rits €1.50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 3uur, knippen 1.5uur, naaien 12uur

Conclusion: I’m very pleased with the look of this red jeans. It goes very well with my black/white T-shirt.

Conclusie: Ik ben zeer tevreden met deze rode broek. Het combineert goed met mijn zwart/witte T-shirt.

The flowery blouse or La Chemise Bruyère

IMG_0216 xLast year I made the chemise Bruyère from Deer&Doe for my eldest daughter. It’s a lovely pattern and I decided to make another one for myself for the monthly challenge of TMS. This is for the separates contest

After measuring the pattern there were a couple of changes to make it more fitted:

▪ SBA

▪ downsizing from size 40 body gradually to size 36 on hips

▪ making the body longer

▪ replacing the collar to the center-front

▪ making a different sleeve placket

▪ making sleeve a little bit tighter

▪ making the shoulder fitted to my broad shoulders

Having small cup-size A I decided to skip the bust dart from the side-seam and only use bust dart from the waist seam. After making many garments and using all kinds of darts I prefer  princess darts or bust darts from the waist seam above the bust dart from the side-seam. 

IMG_0200 xVorig jaar heb ik de chemise Bruyère van Deer&Doe voor mijn oudste dochter gemaakt. Het is een leuk patroon en ik besloot er een voor mijzelf te maken voor het juni thema van TMS. Na het nameten van het patroon besloot ik de volgende aanpassingen te maken

▪aanpassing aan cupmaat

▪lijfje boven maat 40 geleidelijk naar heup maat 36

▪lijfje langer maken

▪kraag verplaatsen naar middenvoor

▪andere mouwsplit maken

▪iets strakkere mouwen

▪schouders aanpassen naar mijn brede schouders

Aangezien ik een kleine cupmaat heb, 75A, besloot ik om de bustenaad in de zijnaad te laten vervallen en alleen de taille bustenaad te gebruiken. Na het maken van veel kleding en alle soorten figuurnaden bevallen een prinsessennaad en de taille bustenaad mij het beste.

IMG_1470The fabric came from my stash. When or what for it was bought, I really can’t remember, but when I saw the fabric I fell in love with white flowers on the blue fabric. Bruyère is french for heather so this would make a perfect choice. There was 1.80m left and I paid only for 1.50m. The fabric width is 1.15m so it became a challenge to cut the pattern. It was possible but the cutting the sleeve was a problem. The solution was to make a seam at the same place of the sleeve placket. Sewing was really straight forward. At first sight it looks like a solid fabric, but actually it’s very sheer.

De stof komt uit mijn voorraad. Waarom en wanneer ik het gekocht heb weet ik niet meer, maar vanwege het blauw/witte patroon kon ik het niet weerstaan. Nu is Bruyère frans voor heideplant, dus was de keuze perfect. Er was nog 1.80m over waarvoor ik voor 1.50m betaalde. De stof is 1.15m breed en het was een uitdaging om de blouse van de stof te kunnen knippen. De mouw leverde een probleem, maar als ik de mouw in tweeën te knippen zou knippen, dan was het mogelijk. Zo ontstond er een naad waar ook het mouwsplit zou komen. Zo op het eerste gezicht lijkt de stof vrij solide, maar in werkelijkheid is het redelijk dun.

IMG_1469The sewing of the blouse was pretty straight forward. The collar is set in together with the shoulder yoke and front placket. By doing it this way you get a nice and crisp finish. Using sheer fabric I decided to cut the waistband twice instead of sewing the waistband with a french seam. On the inside of the blouse you now see the waistband with the wright side of the fabric too. The sleeve plackets looks the one which can be seen in mens dress-shirt, but the construction was different because I had two sleeve parts. Although the placket suggested at the pattern is fine I prefer the classic mens dress-shirt because the finishing is more refined. The placket is extra long so a buttonhole was made in halfway. And the longer makes it easier to roll up the sleeve and once it’s rolled it’s less bulky. Due to the sheerness of the fabric I used buttons instead of snaps. To find matching buttons was a bit of a challenge. Eventually I found them on the annual fabric market. They are hexagonal.

IMG_1468Het naaien op zich leverde geen problemen op. De kraag is mee gestikt met de schouderpas en de voorbies. Dat geeft een mooie afwerking. Omdat he dunne stof is heb ik de tailleband twee keer geknipt in plaats van de tailleband met een franse naad te stikken en de tailleband zo afgewerkt dat aan de binnenkant de goede kant van stof zichtbaar is. De mouwsplitten lijken op de splitten die normaal in een herenoverhemd zitten, maar de constructie is iets anders omdat er twee mouwdelen waren. Persoonlijk vind ik de klassieke mouwsplit mooier dan het splitje die bij het patroon werd gemaakt. Het splitje is extra lang gemaakt en halverwege heb ik een knoopsgat genaaid. Vanwege de aard van de stof heb ik geen drukkers gebruikt maar knopen. Het vinden van de juiste knopen was nog wel een uitdaging. Uiteindelijk liep ik er op een jaarlijkse stoffenmarkt tegenaan.

IMG_0203 xTotal costs: Fabric €15,00. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Buttons €4,50. Chemise Bruyère was already bought.

Time used for this project: cutting 2.5h, sewing 10h

Totale kosten: Stof €15,00. Garen €2,50. Interfacing 0,50. Knopen €4,50. Chemise Bruyère was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2.5uur, naaien 10uur

Conclusion: The Chemise Bruyère is a lovely pattern. The blue/white fabric combines very well with all my blue jeans and white jeans. Sometimes I wear it unbuttoned with a plane white or blue T-shirt. By wearing it this way it looks a bit like a long jacket-blouse. Although I really like the pattern I don’t think I’m going to make another one in the near future for myself. One Chemise Bruyère in my closet is enough for me.

IMG_0194 xConclusie: De Chemise Bruyère is een erg leuk patroon. De blauw/witte stof staat goed bok zowel blauwe als witte jeans. Het is ook prima te gebruiken als een jasbloesje met een blauw of wit T-shirt eronder. Hoewel ik het  een geslaagd patroon vind zal ik het niet zo gauw voor mijzelf voor een tweede keer maken.

Triple black Jacket

Triple black Jacket – the story

Tripe Black jacket is finished today. Triple Black jacket was a request from a daughter of one of my dear rowing friends. The jacket is special made for her because she is a student in Wageningen. She joined the Wageningse student association almost 2 years ago.

sewing jacketVandaag heb ik het Triple Black jasje afgemaakt. Het Triple Black was een verzoek van een dochter van één van mijn beste roei vriendinnen. Dit jasje is speciaal voor haar gemaakt, omdat ze een student in Wageningen is. Bijna 2 jaar geleden is zij lid geworden van de Wageningse studenten vereniging.

(meer…)