Categorie: stash reducing

Slouchy Summer Sweater

IMG_0479bankjexFor the cold moments in the summer when the sun gets down or is behind the clouds I wanted an easy to wear sweater which I can easy pull over my head. This fabric I found at one of the annual markets form Stoffen Spektakel in april this year.

Voor de koude momenten in de zomer als de zon ondergaat of even achter de wolken zit wilde ik een trui dat ik makkelijk over mijn hoofd kan trekken. Deze stof vond ik op een van de markten die werden gehouden door Stoffen Spektakel in april van dit jaar.

IMG_0469vxThe pattern I used is the same as in this. It has a slight curved hem on front and back. The neckline, the sleeve hems and the sweater hems are finished with a bias band cut from a leftover blue jersey knit fabric. The blue band gives it a little bit of contrast. The jersey fabric was used for the famous Nejiri top from the book Pattern Magic by Tomoko Nakamichi. 

Deze sweater is gemaakt met het LBS patroon met een licht geronde zoom. De hals, mouw- en trui zomen zijn afgewerkt met een biaisband gemaakt van een rest blauwe jersey stof, zodat er een contrast ontstaat. Deze stof heb ik gebruikt voor de Nejiri top uit het boek Pattern Magic van Tomoko Nakamichi.

The loose structure of the fabric made it not easy to sew and also due to fact that it contains lots of structured bobbels. At first sight the fabric looks heavy and solid but it is in fact light weighted fabric. It can easy be rolled up into a small packet so I can take it with me in my shoulder bag or on my bike. This sweater is great to wear on jeans with a plane white or dark blue t-shirt and a scarf with blue and white.

IMG_0475zxDoor de losse structuur en de vele bobbels van de stof was het niet gemakkelijk om te naaien. De stof ziet er op het eerste oog zwaar en solide uit, maar is in feite lichtgewicht. Het laat zich gemakkelijk oprollen tot een klein pakketje dat ik zo in mijn tas kan stoppen. Deze trui is leuk om te combineren met jeans en een wit of blauw t-shirt met een sjaal van blauw met wit.

Total costs: Fabric €10,00. Yarn €2,50. The contrast fabric is a leftover 

Time used for this project: cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Stof €10,00. Garen €2,50. De contrast stof is reststof.

IMG_0478axArbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 6uur

Conclusion: I really like the lightness of this sweater. It’s a wearable, easy to take with me and easy to pullover over a T-shirt or to wrap it around my neck when it’s getting cold.

Conclusie: Het is een lekker makkelijk te dragen trui geworden, die je meeneemt en aanschiet of om je nek legt als het koud wordt.

Leftover fabric or is there way to avoid it

Working with a piece of leftover fabric is always a challenge. It’s really satisfying to find a project that fits the amount of leftover fabric and ends in a wearable garment or useful object. The question is how do leftover fabric arise and is there a way to avoid them. Although I always try to buy just enough fabric for a project there are always leftovers. Leftovers can be small, but sometimes very large. To avoid that large pieces of leftover fabrics ends in stash I try to find a use for the fabric in a short time. In my opinion there are five main reasons for large pieces of leftover fabric.. 

Het verwerken van reststof is een uitdaging. Het geeft voldoening als een project te maken valt met de hoeveelheid beschikbare reststof en resulteert in een draagbaar kledingstuk of iets anders nuttigs. Kan men het vermijden? Alhoewel ik altijd probeer net genoeg stof te kopen reststof is er altijd. Om een grote stukken reststof niet te laten eindigen in voorraad probeer ik er op de korte termijn iets mee te doen. Er zijn naar mijn mening 5 oorzaken voor grote stukken reststof.

  1. Buying to much fabric. The fabric yardage needing given by a pattern is sometimes to much. How can one avoid this: Before buying fabric for a project I make a pattern lay-out at home. 
  2. You except a deal when the seller offers you the last piece for a special price. 
  3. You bought fabric for a project, but it never comes to sewing. It becomes stash and then it’s used for a project that needs less fabric.
  4. The garment is unique and has odd shaped pattern pieces that can only lay very on-economically on the fabric. 
  5. Fabrics with a nap and/or repeating design-patterns like tartans and ginghams.
  1. Teveel stof kopen, omdat de stofopgave bij het patroon soms teveel is. Dit is te vermijden door zelf vooraf de hoeveelheid stof te bepalen.
  2. De verkoper biedt je het laatste restje aan voor een speciale prijs.
  3. De stof is gekocht voor een project, maar het blijft liggen. Een volgend geschikt project  vraagt minder stof.
  4. Het kledingstuk heeft zo’n uniek patroon dat alleen maar op een manier neer te leggen is.
  5. Stoffen met vleug en/of herhaal design zoals ruiten.

Said all this. What is more important: the result or having a minimum of leftover fabric. In the end for me: the result and for that I except sometimes a less or a more amount of fabric that’s left after making a project. And let’s be honest when someone like what you’ve made from leftover fabric it’s always nice to say: I had a small piece of fabric and after some puzzling I found a way to make it.

Dit alles gezegd hebbende wat is belangrijker: het resultaat of een minimum aan stofrest. Uiteindelijk telt voor mij het resultaat en daarom accepteer ik dat wat overblijft het af is. En als dan iemand een compliment maakt over iets wat gemaakt is van reststof dan is altijd leuk om te zeggen: Ik had nog wat over en na wat gepuzzel vond ik een manier om dit te maken.

Drapey Knit Dress with Obi Belt or A wearable Japanese Combo

IMG_0383xv

See my new refitted GBSB Drapey Knit Dress

A dress is something I hardly sew, but sometimes a dress comes along that stays in your mind. For some time I had the Drapey Knit Dress on my sewing wish-list and with fabric from my stash I decided to give it a go. The dress comes from the book Fashion with Fabric published after the third serie of The Great British Sewing Bee by Claire-Louise Hardie. The book was a gift from a friend of mine. After seeing some other versions made from this pattern on the internet I decided to make the dress with sleeves and leave the pockets out. My fabric isn’t the suggested fabric, but a more thinner version. The pattern in my fabric looks a bit like the origami V-Fold Span and the pattern also follows the way the pleat is folded in the front of the dress. This fabric makes the finished dress more suitable for a cool summer day. 

Zo ziet mijn GBSB Drapey Knit Dress er nu uit.

IMG_0382xv

Jurken maak ik niet vaak. Sinds enige tijd stond de Drapey Knit Dress op mijn wensenlijstje. Met stof uit mijn voorraad ging ik aan de slag. De jurk komt uit het boek Fashion with Fabric uitgegeven na de derde serie van The Great British Sewing Bee van Claire-Louise Hardie. Het boek heb ik gekregen van een vriendin. Na het bekijken op internet van verscheidene versie van deze jurk besloot ik mijn versie te maken met mouwen en zonder zakken. Anders dan de geadviseerde stof is de mijne iets dunner. Het patroon in deze stof doet denken aan de origami V-Fold Span en het volgt ook de wijze waarop de plooi in het voorpand is gevouwen. Deze stof maakt de jurk draagbaar op een koele zomerdag.

IMG_0367 x

After some measuring I decided to make the dress in XS. The fabric was only 1.60m and it took some puzzling to get the pattern on the fabric. Because I’m 1.78m I also had to lengthen the dress, but as I already decided to leave the pockets out, they are attached to the pattern, this give me some more room to play with each pattern-piece.

Na wat gemeten te meten besloot ik de jurk in XS te maken. Na wat gepuzzel lukte het om het patroon op de 1.60m stof te leggen. Daarnaast heb ik de jurk verlengd voor mijn 1.78m lichaamslengte. Zonder de aangekniptezakken had ik iets meer ruimte om te schuiven met de patroondelen.

IMG_0319x

The dress has a pleat in the front which reminds a bit of origami. The dress is made out of 5 pattern pieces (3 for the front, 1 for the back and the sleeves). The dress is surprisingly easy to make. It’s crucial to place the pleat correctly otherwise the effect is totally gone. After pinning the pleat in place I made a stay stitch to provide the pleat slipping away.

De jurk heeft een plooi waardoor het wat weg heeft van origami en wordt gemaakt met 5 patroondelen (3 voor het voorpand, 1 voor het achterpand en mouwen). De jurk is eenvoudig in elkaar te zetten, maar het is van belang om de plooi goed te plaatsen anders verdwijnt het effect. Na het spelden van de plooi heb ik hem vast gestikt om hem op zijn plaats te houden.

After the dress was ready I decided to sew a matching Obi belt to complete the Japanese theme. The belt is made of a piece leftover dark blue lining which is given some body with interfacing. The belt has a slit in one of the seams between front and back. By doing this one of the ties can be pulled through and there is no thick mess on the back.

Nadat de jurk klaar was besloot ik er een bijpassende Obi ceintuur te maken voor een compleet Japans thema. De ceintuur is gemaakt van een restant donker blauwe voering met versteviging. In de ceintuur zit aan een kant een opening tussen het voor- en achterpand, zodat een van de banden erdoorheen gehaald kan worden en er geen verdikking ontstaat op de rug.

IMG_0324x

Total cost: Fabric €15.00. Yarn €3.50 

Time used for this project: cutting 3h, sewing 6h

Totale kosten: Stof €15.00. Garen €3.50

Arbeidsuren voor dit project: knippen 3uur, naaien 6uur

Conclusion: When the dress was ready my husband was very pleased. When we met each other I mostly wore self-made asymmetrical shaped clothes. This dress reminded him of those days and he encouraged me to sew more of this types of clothing. Speaking for myself: I like the dress a lot. It’s comfortable, it has beautiful stylish shape and with the belt I can easily turn it into a more fitted shape.

Conclusie: Mijn man vind de jurk een succes en vind dat ik dit vaker moet maken. Het herinnert hem aan de tijd toe wij elkaar leerden kennen en ik meestal zelfgemaakte asymmetrisch kleding droeg. Zelf ben ik ook tevreden met het resultaat. De jurk is comfortabel en heeft een mooie, elegante vorm en met de ceintuur gemakkelijk te veranderen in een meer strakke jurk.

A fun shaped T-shirt or Draped and Shaped

IMG_0030 xEasy patterns with a great fit are combinations I really like. One of those examples for such pattern is for me the T-shirt no. 4 from the book Drape Drape 2 by Hisako Sato. I’ve made the 1 pattern drape Top once before. From my stash came this lovely shinny blue jersey fabric which I bought last year when I planned to make a second version of this T-shirt. As I told in this post I wanted to try to make a SBA the next time for a more fitted shape. The SBA is done on the center front and center back. The taken out part was a kind of wedge. Like the first T-shirt this one has also a raised neckline. It’s about 5cm higher on the front then in the original pattern.

IMG_0005 xMakkelijke patronen met een goede pasvorm is een combinatie waar ik van hou. T-shirt no. 4 uit het boek Drape Drape 2 van Hisako Sato vind ik een goed voorbeeld hiervan Ik heb een keer eerder gemaakt. In mijn voorraad lag deze mooie blauwe jersey stof die ik vorig jaar kocht toen ik besloten had om dit T-shirt nog een keer te maken. Zoals ik hier al schreef wilde ik een aanpassing voor een kleine BH-maat op dit patroon doen door middenvoor en middenachter een wigvormig stuk weghalen. Net zoals het eerste T-shirt is ook bij deze de neklijn met ongeveer 5cm verhoogd.

The fabric was easy to stitch. I don’t have a serger, but my sewing machine has a kind of serger stitch. All the seams, there are only 2 to be done, and the hem are done with this stitch. The neckline is done as I described in this post. I really like this finishing and the result never lets me down. I take it for granted that I do have to change my needles.

IMG_0003 xDe stof was makkelijk te stikken. Ik heb geen overlock machine, maar mijn naaimachine heeft een soort van overlocksteek. Alle naden, het zijn er maar 2, en zoom zijn gedaan met deze steek. De halsbies is afgewerkt zoals hier beschreven. De afwerking en resultaat zijn iedere keer weer netjes. Het verwisselen van naalden neem ik voor lief.

There was some fabric left. I decided to use the leftover for another T-shirt. It was ready before this one, because there’s always some hand stitching involved. Instead of using my sewing machine and using the back stitch I like to finish the beginning and end of my sewing threads by hand especially when it are hems and visible seams. It gives in my opinion a more crisp finishing and by this way the stitches keep running through (one can’t see begin or end) then using the back stitch.

Van de overgebleven stof besloot ik een ander T-shirt te maken. Het was eerder klaar dan deze. Ik gebruik zelden mijn naaimachine voor en achteruit voor het afhechten bij zomen en zichtbare naden en werk liever de draden met de hand af zeker als de stof licht en dun is. Het resultaat oogt mooier omdat de gestikte naad doorloopt.

Total costs: Fabric €15,00. Yarn €2,50. 

Time used for this project: pattern drafting 2.5h, cutting 1h, sewing 4h

Totale kosten: Stof €15,00. Garen €2,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2.5uur, knippen 1uur, naaien 4uur

IMG_0020 x

Conclusion: The beauty of this pattern is that it’s so simple. There are only 3 seams, 1 hem, 2 sleeves and a neckline to sew and then your finished. The drafting construction is the key to the success of this pattern. After that perfect sewing and a neat finish is all it takes to enjoy this garment. There are many copies made of this pattern to be seen on the internet. It was also used in the last serie the GBSB season 3 episode 6. The contestants had to make it with a woven fabric but I never think about making it out of that kind of fabric. I think the pattern works at it’s best by using a stretchy fabric. The SBA came out well: there is less fabric at chest height and it feels less bulky under the arms. This pattern is definitely a winner for me. My next version will be a striped one. As I sad in the first sentence of this post: I like easy patterns with a great fit. Another example of such a pattern is the Gather drape dress from Drape Drape 1. It’s on my to make list.

Conclusie: De schoonheid en succes van dit patroon is dat het zo eenvoudig is. Er zijn slechts 3 naden, zomen en een hals te naaien. De wijze waarop dit patroon is getekend, maakt het tot een succes. Daarna is alleen nog mooi naaiwerk nodig om plezier te hebben van dit kledingstuk. Op het internet zijn veel veel voorbeelden van dit patroon te vinden. Het patroon was ook te zien in GBSB serie 3 aflevering 6. De deelnemers gebruikte toen geweven stof, maar voor mij werkt het denk ik het beste met een rekbare stof. De aanpassing aan mijn BH-maat werkt prima: er is nu minder stof onder de armen en op borsthoogte. Het patroon is iets wat ik zeker meer zal gebruiken: een streep versie heb ik op mijn lijstje staan. Ik begon dit bericht met te vertellen dat ik hou van makkelijk patronen met een goede pasvorm. Nog zo’n voor beeld is de Gather drape dress uit Drape Drape 1. De jurk staat op mijn lijstje.

Fabric Stash

I can’t remember when I started sewing. But I can remember there were times that I didn’t have a fabric stash. In my closet I have almost 35m of fabric. All kinds of fabric: wool, knitted fabrics, cotton and synthetic. Some are just plane, others have plaids, flowers or other designs.

Ik kan mij niet herinneren wanneer ik begon met naaien, maar wel dat er tijden waren dat ik geen voorraad stof had. In mijn kast is ongeveer 35m stof. Diverse soorten stof: wol, tricots, katoen en synthetisch. Sommige zijn effen, andere hebben ruiten, bloemen of andere designs.

Almost a month ago one of two still remaining fabric stores in Haarlem closed his door. There just to be times that my village had three fabric stores. Haarlem had in one street three fabric stores and that were just three of a large number. My favorite one was Ascot Modestoffen. This shop closed his door about ten years ago. Every Monday there was a fabric market. The whole Grote Markt was filled with market stalls selling fabric and/or haberdashery. The market still exists. There are only two market stalls left with fabric and two market stalls with haberdashery. In former days when I wanted to sew something I went to one of the shops in my neighborhood to buy my fabric. Despite the success of programs like The Great British Sewing Bee and Door Het Oog Van De Naald they haven’t been able to turn time. Fabric shops keep disappearing and the lack of these fabric stores and markets is (probably) the reason why I have a fabric stash.

Ongeveer een maand geleden sloot de een na laatste stoffenwinkels in Haarlem zijn deur. Er waren tijden dat mijn dorp drie stoffenwinkels had. Haarlem had aardig wat stoffenwinkels: in een straat zaten er zelfs drie. Mijn favoriet was Ascot Modestoffen. Deze winkel sloot zijn deur ongeveer tien jaar geleden. Elke maandag was er stoffenmarkt. De hele Grote Markt stond vol met kramen die stof en/of fournituren verkochten. De markt bestaat nog, maar er zijn twee kramen met stof en twee met fournituren over. Als ik vroeger iets wilde naaien ging ik naar een van de winkels in mijn buurt. Het succes van The Great British Sewing Bee en Door Het Oog Van De Naald hebben het tij niet kunnen keren. Stoffenwinkels blijven verdwijnen en het gemis van dit soort winkels en markten is (waarschijnlijk) de oorzaak van mijn voorraad.

To fill this gap there are now the so called annual fabric markets like Stoffenbeurs, Stoffenspektakel and Stoffencircus. The first of these fabric market started about fifteen years ago. I have to confess I love going to these markets, but when I go out there without a good plan I come home with a large number of fabrics and lots of ideas: this is going this and that is going to be that. Sometimes it happens, but for some reason there are times that fabrics are stored away because seasons change quicker then I can sew. These annual fabric markets are held twice a year in many places. That means a lot of these markets in a year. To restrict myself I only attend a market when it is in my neighborhood so I can go on my bike. This limits the purchases: I don’t attend a lot of these markets and I can’t take lots of fabrics with me on my bike.

Om deze leemte te vullen bestaan er nu jaarlijkse stoffenmarkten zoals Stoffen beurs, Stoffenspektakel en Stoffencircus. De eerste van dit soort markten startte ongeveer vijftien jaar geleden. Ik ga graag naar dit soort markten, maar daarheen gaan zonder een goed plan eindigt in thuis komen met veel stof en ideeën. Soms lukt het inderdaad om dat beoogde kledingstuk te naaien, maar ook verdwijnen stoffen in de kast vanwege het feit dat seizoenen sneller veranderen dan ik kan naaien. Deze markten worden op diverse plaatsen twee maal per jaar gehouden. Dat betekent aardig wat mogelijkheden, maar om mijzelf te beperken moet de markt per fiets te bereiken zijn. Dit beperkt mijn aankopen: ik ga minder en op mijn fiets kan ik niet veel meenemen.

There’s an other way to purchases fabric: the internet. I’ve tried it once, but it wasn’t a success. I want to see my fabric in reality. See the color(s), the pattern. The way it runs trough my fingers. Holding it up and see how it falls. 

Er bestaat nog een andere mogelijkheid om stof te kopen: het internet. Ik heb het een keer geprobeerd, maar het was geen succes. Ik wil graag de stof in werkelijk zien, de kleur(en), het patroon, het door mijn handen voelen glijden, het ophouden en zien hoe het valt.

The question is: is 35m a lot. For me it is. Recently I joined the stash busting sew along. It helps a lot reading how other people deal with there stash. There is a monthly challenge and we are searing our makes. The good news is: there is more fabric going out my closet then buying new fabric. So I say to myself: keep sewing.

De vraag is: is 35m veel. Voor mij wel. Onlangs ben ik lid geworden van the stash busting sew along. Ik lees hoe anderen omgaan met hun voorraad. Elke maand is er een thema en we laten elkaar onze creaties zien. Het goede nieuws is: er gaat meer stof uit mijn kast dan dat erin gaat. Dus zeg ik tegen mijzelf: blijf naaien.

Tulips and herring or famous dutch products

IMG_1619At this moment our eldest daughter is working for accountants firm. Yesterday her firm was having a business company promotion. It was the annual network and herring party. When she told us about it she said that the men were wearing oranges ties but that there wasn’t an orange item for the ladies. I offered her to make a fabric orange tulip for her and turn it into corsage/brooch. She loved the idea and told her two other female colleagues, who also would be present at the promotion. They asked her if I could make two more.

IMG_1641 x kMomenteel werkt onze oudste dochter voor een accountantskantoor. Gisteren had dit bedrijf een promotiedag. Het was de jaarlijkse netwerk en haringparty. Toen ze ons erover vertelde zei ze dat de mannen oranje stopdassen zouden dragen, maar dat er geen oranje voor de dames was. Ik bood aan om voor haar een oranje tulp van stof te maken, die ze als broche kon dragen. Ze vond het een prima idee en vertelde het aan twee van haar vrouwelijke collega’s dat zij een tulp-broche zou dragen op die dag. Zij vroegen haar of ik er nog twee kon maken.

Now I had to buy orange fabric. I had no idea where I could find that. Last Friday was very hot weather and my husband and I decided to make an early walk to Haarlem and drink some coffee there. Returning home I remembered that there was a quilting shop in Groot Heiligland. There I found the perfect lovely orange fabric. Soon after we came home our daughter phoned us asking me if I could make some more tulips, because there would be also some female colleagues walking around. Now the total to make was seven. Luckily I had enough fabric to make seven matching tulips.

IMG_1635 xIk had geen idee waar ik oranje stof zou kunnen kopen. Afgelopen vrijdag was het warm en mijn man en ik besloten om een vroege wandeling naar Haarlem te maken om daar koffie te drinken. Op weg naar huis herinnerde ik mij dat er een quilt winkel is in Groot Heiligland, waar ik de stof vond die ik nodig had. Eenmaal thuis belde mijn dochter of ik nog een paar extra kon maken. Gelukkig had ik genoeg stof om de zeven identieke tulpen te maken.

The tutorial to make this tulips was found here. Now I had to think about how to make the stem. In the local charity shop I found a bundle of pipe cleaners and luckily I had a piece of green silk in my stash so I was ready to start. First I made the stems. When they were I started making the flowers and attached each flower on to a the stem. The leaves have fusible interfacing to give them stiffness. At the back I sewed a safety pin. This project was something completely different then my usual swings and I really loved making them. Perhaps I make some more for a flower arrangement in a vase so I never have to worry forgetting to give them water.

IMG_1620Dit is de instructie voor het maken van de tulpen. De stengel is gemaakt van pijpenragers die ik vond in een goede doelen winkel in ons dorp. In mijn voorraad had ik nog groene zijde stof liggen. Eerst werden de stelen gemaakt zodat ik daarna de bloem erop kon bevestigen. De blaadjes hebben strijkbare versteviging en aan de achterkant is de veiligheidsspeld genaaid. Dit project was leuk om te doen en totaal iets anders dan ik normaal doe. Misschien maak ik er nog een paar voor in een vaas, zodat ik nooit me zorgen hoef te maken over water geven.

Total costs: Fabric: €3,00. Yarn €1,00. Pipe Cleaners €0,50

Time used for this project: cutting 2h, sewing 7h

Totale kosten: Stof: € 6,00. Garen € 1,00. Pijpenragers €0,50

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 7uur

The flowery blouse or La Chemise Bruyère

IMG_0216 xLast year I made the chemise Bruyère from Deer&Doe for my eldest daughter. It’s a lovely pattern and I decided to make another one for myself for the monthly challenge of TMS. This is for the separates contest

After measuring the pattern there were a couple of changes to make it more fitted:

▪ SBA

▪ downsizing from size 40 body gradually to size 36 on hips

▪ making the body longer

▪ replacing the collar to the center-front

▪ making a different sleeve placket

▪ making sleeve a little bit tighter

▪ making the shoulder fitted to my broad shoulders

Having small cup-size A I decided to skip the bust dart from the side-seam and only use bust dart from the waist seam. After making many garments and using all kinds of darts I prefer  princess darts or bust darts from the waist seam above the bust dart from the side-seam. 

IMG_0200 xVorig jaar heb ik de chemise Bruyère van Deer&Doe voor mijn oudste dochter gemaakt. Het is een leuk patroon en ik besloot er een voor mijzelf te maken voor het juni thema van TMS. Na het nameten van het patroon besloot ik de volgende aanpassingen te maken

▪aanpassing aan cupmaat

▪lijfje boven maat 40 geleidelijk naar heup maat 36

▪lijfje langer maken

▪kraag verplaatsen naar middenvoor

▪andere mouwsplit maken

▪iets strakkere mouwen

▪schouders aanpassen naar mijn brede schouders

Aangezien ik een kleine cupmaat heb, 75A, besloot ik om de bustenaad in de zijnaad te laten vervallen en alleen de taille bustenaad te gebruiken. Na het maken van veel kleding en alle soorten figuurnaden bevallen een prinsessennaad en de taille bustenaad mij het beste.

IMG_1470The fabric came from my stash. When or what for it was bought, I really can’t remember, but when I saw the fabric I fell in love with white flowers on the blue fabric. Bruyère is french for heather so this would make a perfect choice. There was 1.80m left and I paid only for 1.50m. The fabric width is 1.15m so it became a challenge to cut the pattern. It was possible but the cutting the sleeve was a problem. The solution was to make a seam at the same place of the sleeve placket. Sewing was really straight forward. At first sight it looks like a solid fabric, but actually it’s very sheer.

De stof komt uit mijn voorraad. Waarom en wanneer ik het gekocht heb weet ik niet meer, maar vanwege het blauw/witte patroon kon ik het niet weerstaan. Nu is Bruyère frans voor heideplant, dus was de keuze perfect. Er was nog 1.80m over waarvoor ik voor 1.50m betaalde. De stof is 1.15m breed en het was een uitdaging om de blouse van de stof te kunnen knippen. De mouw leverde een probleem, maar als ik de mouw in tweeën te knippen zou knippen, dan was het mogelijk. Zo ontstond er een naad waar ook het mouwsplit zou komen. Zo op het eerste gezicht lijkt de stof vrij solide, maar in werkelijkheid is het redelijk dun.

IMG_1469The sewing of the blouse was pretty straight forward. The collar is set in together with the shoulder yoke and front placket. By doing it this way you get a nice and crisp finish. Using sheer fabric I decided to cut the waistband twice instead of sewing the waistband with a french seam. On the inside of the blouse you now see the waistband with the wright side of the fabric too. The sleeve plackets looks the one which can be seen in mens dress-shirt, but the construction was different because I had two sleeve parts. Although the placket suggested at the pattern is fine I prefer the classic mens dress-shirt because the finishing is more refined. The placket is extra long so a buttonhole was made in halfway. And the longer makes it easier to roll up the sleeve and once it’s rolled it’s less bulky. Due to the sheerness of the fabric I used buttons instead of snaps. To find matching buttons was a bit of a challenge. Eventually I found them on the annual fabric market. They are hexagonal.

IMG_1468Het naaien op zich leverde geen problemen op. De kraag is mee gestikt met de schouderpas en de voorbies. Dat geeft een mooie afwerking. Omdat he dunne stof is heb ik de tailleband twee keer geknipt in plaats van de tailleband met een franse naad te stikken en de tailleband zo afgewerkt dat aan de binnenkant de goede kant van stof zichtbaar is. De mouwsplitten lijken op de splitten die normaal in een herenoverhemd zitten, maar de constructie is iets anders omdat er twee mouwdelen waren. Persoonlijk vind ik de klassieke mouwsplit mooier dan het splitje die bij het patroon werd gemaakt. Het splitje is extra lang gemaakt en halverwege heb ik een knoopsgat genaaid. Vanwege de aard van de stof heb ik geen drukkers gebruikt maar knopen. Het vinden van de juiste knopen was nog wel een uitdaging. Uiteindelijk liep ik er op een jaarlijkse stoffenmarkt tegenaan.

IMG_0203 xTotal costs: Fabric €15,00. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Buttons €4,50. Chemise Bruyère was already bought.

Time used for this project: cutting 2.5h, sewing 10h

Totale kosten: Stof €15,00. Garen €2,50. Interfacing 0,50. Knopen €4,50. Chemise Bruyère was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2.5uur, naaien 10uur

Conclusion: The Chemise Bruyère is a lovely pattern. The blue/white fabric combines very well with all my blue jeans and white jeans. Sometimes I wear it unbuttoned with a plane white or blue T-shirt. By wearing it this way it looks a bit like a long jacket-blouse. Although I really like the pattern I don’t think I’m going to make another one in the near future for myself. One Chemise Bruyère in my closet is enough for me.

IMG_0194 xConclusie: De Chemise Bruyère is een erg leuk patroon. De blauw/witte stof staat goed bok zowel blauwe als witte jeans. Het is ook prima te gebruiken als een jasbloesje met een blauw of wit T-shirt eronder. Hoewel ik het  een geslaagd patroon vind zal ik het niet zo gauw voor mijzelf voor een tweede keer maken.

slouchy sweater becomes slouchy tee

slouchy sweater becomes slouchy tee – the idea

Slouchy sweater becomes slouchy tee is made of the same pattern that was used for this sweater. I decided to turn this slouchy sweater into the slouchy tee using fabric from an another project which turned into a failure. Lucky for me it was a very boxy project, the front and the left was cut in one piece together with one sleeve. I only had to sew the other sleeve in. Unfortunately the garment was to small. Because the front. left and sleeve were one piece I had a large piece of fabric and together with leftovers I had enough to try this project.

(meer…)