Categorie: request

Finishing knitting to raise money

IMG_3066xToday my contribution for the Innocent elderly campaign has been posted. In this post I told you about the Innocent company raising money for to vulnerable older people among us. Before the sixth of December the knitted hats must be posted and send to Innocent. Although the hats seems small it takes me about two to three hours to complete one hat. All hats are knitted in the round knitting in the round on 3 double pointed needles. Although it’s a little bit hard to do there’s no need to join the two sides when the hat is finished. It’s fun, it’s easy and there’s so much variation to make. This year I’ve knitted some tweed hats, done some stripe effects and ribbing effects.

IMG_2402 lig xVandaag zijn mijn mutsjes op de post gedaan. In augustus schreef ik dit stukje over de Innocent campagne die geld inzamelt voor de eenzame ouderen onder ons. Voor 6 december moeten de muntjes op de post naar Innocent. Al zijn het kleine mutsjes het kost ongeveer twee tot drie uur om er een te breien. Alle muntjes zijn gebreid op drie rondbreinaalden. Al si het wat gepriegel ik voorkom ermee dat de mutsjes in elkaar gezet moeten worden. Het is leuk om te doen en er is veel variatie mogelijk. Dit jaar zijn het mutsjes met een tweed effect, streepjes en ribbel effect.

At the end I’ve managed  to finish 26 hats. It’s one hat for every two weeks. It’s a small contribution towards ‘Het Nationaal Ouderenfonds’ for one miljoen elderly people who are sometimes lonely and to have money to take them out on a day trip and to do all kinds of other activity’s with them. This is year it’s tenth time Innocents is raising money in the Netherlands and the Netherlands is one of the eleven countries were this campaign is running. In all this years more then eleven miljoen hats were knitted which resulted in four miljoen Euro’s for the elderly.

IMG_2396 xxUiteindelijk zijn het 26 mutsjes geworden: een voor iedere twee weken. Het is een kleine bijdrage voor Het Nationaal Ouderenfonds’ om een miljoen ouderen die soms alleen zijn een dagje mee uit te nemen of andere dingen met hen te doen. Dit jaar gebeurt het voor de tiende keer in Nederland. Nederland is een van de elf landen waar deze campagne loopt. Tot nu zijn er meer dan elf miljoen mutsjes gebreid en is er vier miljoen Euro aan oudere organisaties gedoneerd.

You can also follow the activities on Facebook.

De activiteiten zijn ook op Facebook te volgen.

Striped pencil skirt

voor 5 xA couple of days ago I was searching for some fabric in my leftovers for a project when our youngest daughter came into the room. She saw a piece of leftover fabric from this jacket that I made a while ago for our eldest daughter. It was my first entry for the Monthly Stitch. At that time I started buying fabric and found myself building up stash. At that point I only had two fabrics laying on the self: a tartan and a tweed fabric. The tartan has been recently used and the tweed is still on the self. I bought it for a Chanel jacket at one of my favorite fabric shops and it was really expensive. That’s perhaps the reason why it’s still on the shelf: I’m to scarred to cut it. 

Een paar dagen geleden zocht ik in mijn reststoffen voor een naaiproject toen onze jongste dochter de kamer binnen kwam. Zij zag een stuk overgebleven stof van dit jasje dat ik enige tijd geleden voor onze oudste dochter had gemaakt. Het was mijn eerste bijdrage aan de The Monthly Stitch. In die tijd begon ik ook met het kopen van stof waardoor mijn voorraad is ontstaan. Op dat moment had ik slechts twee stoffen op de plank liggen. Een tartan, die ik gebruikt heb voor een rok en een dure Chanel stof, gekocht in een van mijn favoriete stoffenwinkels. Vanwege de prijs blijft deze stof liggen.

zij bukkend xShe really liked the stripes and asked me if there was enough to make an other pencil skirt for her. Recently I made this light grey pencil skirt for her. This leftover piece of fabric also has enough stretch so it was perfect. This time she wanted a shorter version then the other one. After laying the pattern on the fabric it all became on matching the stripes on the front and back. The pattern has a repeat over a large length and the leftover fabric was just enough to get it done.

Zij vroeg ik van de restanten een kokerrok kon maken. Enige tijd geleden heb ik deze lichtgrijze rok voor haar gemaakt en ook deze stof had genoeg rek voor dit type rok. Deze keer wilde ze de rok iets korter. Tijdens het opleggen van het patroon op de stof werd alvast gezorgd dat de strepen op voor- en achterpand doorlopen. De patroonherhaling is over een grote lengte en er was net genoeg stof over.

achter xAfter cutting the skirt was basted and all the stripes had pins on both seams to match. Before sewing the skirt I did a test with some leftover to check the tension of my sewing machine and if I was using the right thread. Both must be right. Although you’ve basted the garment and pinned all the stripes matching on the seam a wrong tension and/or thread can cause no matching of the stripes on both sides and as a result a bad outcome of shifting stripes. A walking foot can also be very helpful. My Pfaff sewing machine has a IDT-system (integrated dual feed). This systeem feeds the fabric from the top and bottom at the same time. It can be used on any type of fabric. Another mistake one can make is pulling on the fabric. After sewing and turning the skirt I was pleased with the result. There was a perfect match: the stripes run beautiful through from front to back.

achter zij xNa het knippen werd de rok geregen en de strepen met spelden vastgezet. Voordat de rok werd genaaid deed ik een proef op een restlapje met de naaimachine om te controleren of de spanning en garen keuze juist waren. Al is alles geregen en zijn de strepen op elkaar gespeld een verkeerde spanning en/of garen keuze kan ervoor zorgen dat de strepen uiteindelijk verspringen. Ook als alles geregen en gespeld is, blijft voorzichtigheid geboden. Een walking foot kan uitkomst bieden. Mijn Pfaff heeft een IDT-systeem wat zorgt voor een gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf. Ook trekken aan de stof kan ervoor zorgen dat de strepen/patronen verspringen. Nadat de naden gestikt waren, was het resultaat uitstekend: de strepen liepen perfect door.

The skirt is finished with an elastic waistband and the hem is sewn with a twin needle.

De rok heeft een elastieke tailleband en een zoom die gestikt is met een dubbele naald

voor armen xTotal cost: Yarn € 3,50. Elastic € 1.00.

Time used for this project: cutting 0.50h, sewing 4h

Totale kosten: Garen € 3.50. Elastiek € 1.00.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 0.50uur, naaien 4uur

Conclusion: Our daughter is very pleased with her new skirt. Although it’s the same as the light grey skirt the fabric makes the difference. She loves to wear it with boots, but also with heels. She can wear it with just a plane white or black T-shirt, but also with a black oversized sweater. With a jacket she uses it for her days at her internship. I’m pleased that this leftover fabric has become an useful garment.

Conclusie: Onze jongste dochter is zeer tevreden met haar nieuwe rok. Al is het precies hetzelfde patroon als de lichtgrijze rok de stof geeft het een totaal andere look. Zij draagt het graag met een paar laarzen maar met schoenen met hakken. Met een wit of zwart T-shirtje of een zwarte oversized trui. Met een jasje kan zij er prima mee naar haar stage. Zo heeft een reststof een goede bestemming gevonden.

A grey pencil skirt

voor xLast year our youngest daughter made herself a pencil skirt from a pattern I had drawn for her. She really wanted a new one, but she is in lack of time because she is about to finish her study and doing her last internship at this moment. She asked me to if I could make one for her. The brief was a skirt made out of light grey stretchy fabric. 

Vorig jaar heeft onze jongste dochter een kokerrok genaaid van een patroon dat ik voor haar had getekend. Zij wilde er graag nog een, maar heeft zelf niet echt de tijd ervoor, omdat zij bezig is haar studie af te ronden.  Zij vroeg of ik tijd had en dat haar voorkeur uitging naar licht grijze stretch stof.

zij xThe key to make a perfect fitted pencil skirt is a combination of the right fabric and a made to measure self drafted pattern. For this pencil skirt I bought Ponte di Roma fabric with 90% Polyester, 5% Rayon and 5% Spandex. Ponte di Roma is a very interesting fabric. It’s a double knit, firm fabric which holds it’s shape in a garment. An other positive point of the double knit is that front and back side of the fabric can be used. 

Een perfect zitende kokerrok is een combinatie van de juiste stof en een op maat gemaakt patroon. Voor deze kokerrok heb ik Ponte di Roma stof met 90% Polyester, 5% Rayon & en Spandex gekocht. Ponte di Roma is een stof die dubbel gebreid is en daardoor zijn vorm houdt. Daarnaast is de stof aan beide kanten te gebruiken.

After cutting, basting and fitting the sewing of the skirt was straight forward. The skirt is finished with an elastic waistband and the hem is sewn with a double needle.

Na het knippen, rijgen, passen en het naaien werd de rok afgewerkt met een elastiek in de taille en de zoom is gestikt met een dubbele naald.

achter xTotal cost: Fabric € 9,00. Yarn € 3,50. Elastic € 1.00.

Time used for this project: cutting 0.50h, sewing 4h

Totale kosten: Stof: € 9.00. Garen € 3.50. Elastiek € 1.00.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 0.50uur, naaien 4uur

Conclusion: Our daughter is very happy with her new skirt. It’s a comfortable wear and fits nicely. It’s great to wear with just a plane T-shirt and a jacket, but also with nice blouse. Here she is wearing it with her just repaired black sweater.

Conclusie: Onze jongste dochter is helemaal tevreden met haar nieuwe rok. Het zit en draagt heerlijk en combineert makkelijk met een T-shirt en jasje, maar ook met een leuke blouse of het zojuist gerepareerde truitje.

Repairing and Wearing

IMG_2360A while ago our youngest daughter came home with one of her sweaters. It had a tear and a whole in one of the sleeves and she asked me if I could mend it for her. She really loved this sweater so if it could be done she would be over the moon.

Een tijdje geleden kwam onze dochter thuis met een van haar truien met daarin een gat en ophaal in een van de mouwen. Zij vroeg of ik het kon repareren, omdat het een van haar lievelingstruien is. Als het zou lukken zou zij erg blij zijn.

achter truiThis kind of repairs is always something I must think over for a while to find a way to handle it. The best way was to try to get the knitted stitches in place, but after some attempts there wasn’t any progress and it wasn’t getting any better. After a conversation with her I asked if it was fine by her if I shortened the sleeves. She loved the idea and after two hours the job was done. With a very fine crochet hook I picked up the stitches to finish them. The hem was made by folding the knitted fabric double and sewed very loosely on the back.Now she can wear it again together with her new pencil skirt.

voor 2 kopieDit soort herstelwerkzaamheden zijn zaken waar ik altijd over nadenk hoe ik het ga aanpakken. De beste manier zou zijn om de steken weer op zijn plaats te krijgen, maar na een paar pogingen zat er geen vooruitgang in. Na een gesprekje met haar stelde ik voor om er korte mouwen van te maken. Ze vond het een uitstekend idee en na 2 uur was het klaar.  Met een zeer fijne haaknaald werden de steken afgekant en de zoom is met een losse steek gemaakt. Nu kan ze het samen met haar nieuwe kokerrok dragen.

Knitting to raise money

knitting for the elderlyIn February 2014 our eldest daughter came home with a bottle of Innocent with a little knitted hat. It’s a annual event started by Innocent in 2003 in the UK with the idea to raise money for older people. It involves knitting little hats that are put on the smoothie bottles.

Vorig jaar februari kwam onze oudste dochter thuis met een flesje Innocent met een gebreid mutsje. Innocent startte in 2003 in Engeland met een actie en doneert ieder jaar geld aan het ouderenfonds, met gebreide mutsjes op de flesjes.

The campaign in the Netherlands started in 2005. Innocent donates € 0,20 from every well hatted bottle Innocent that’s been sold.

In Nederland loopt deze campagne sinds 2005. Innocent doneert € 0,20 van elke verkocht gemutst flesje Innocent.

Last year I started knitting in May and made 12 hats. It was a small contribution. Last year 101.490 hats were knitted and the donation was € 20.284. This week I got this card from Innocent if I would also take part this year. I’v all kinds of leftovers from knitting projects I’ve made in the past, which I’m now putting together. Now I’m looking for all kinds of knitting patterns to knit a couple of hats. My knitting needles are ready to go.

Vorig jaar ben ik in mei begonnen met breien. Mijn 12 mutsjes waren een kleine bijdrage van de in totaal 101.490. Het bracht € 20.284 op. Deze week ontving ik een kaart of ook dit jaar meedoe. Ondertussen ben ik mijn restjes breigaren aan het verzamelen en op zoek naar leuke patroonpatronen. De pennen liggen al klaar.

A coat for a faithful companion

zijOne of my friends send me a photo of her dog. Her dog was wearing a coat and she asked me if I could make a similar one for dog. Her dog is getting older and she told me that when dogs are getting older they have some difficulty to keep themselves warm. After some discussion with her we decided to make it from fleece instead of terry.

voorThe original coat was also a little bit to big and large. After making a pattern and fitting changes the coat was cut from two colors of fleece. First the shoulder seam was sewn and topstitched and then the bias binding was sewn on. The collar on the neck is made out of two layers of fabric and for some firmness and to keep it in place topstitched with a big decorative zigzag stitch. Finally velcro band is added to close the coat.

origineelEen van mijn vriendinnen stuurde mij een foto van haar hond met een jas aan. Zij vroeg mij of ik zoiets voor haar hond kon maken, omdat nu zij een dagje ouder wordt soms moeite heeft om warm te blijven. Na wat heen en weer gepraat werd besloten om de jas van fleece te maken in plaats van badstof. Ook werd de jas wat aangepast, omdat het origineel iets te groot en te lang is. Na het knippen werd eerst de schoudernaad gestikt en doorgestikt, gevolgd door het opzetten van het biaisband. De kraag is van dubbele stof met een grote decorative steek doorgestikt voor wat stevigheid en om het op de plaats te houden. De jas wordt gesloten met klittenband.

kraag detailTotal cost: Fabric € 10,00. Yarn € 3,50. Bias binding € 3,00. Velcro € 2,50.

Time used for this project: pattern drafting 1.50h, cutting 1h, sewing 6h

Totale kosten: Stof: € 10,00. Garen € 3,50. Biaisband € 3,00. Klittenband € 2,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1.50uur, knippen 1uur, naaien 6uur

klittenband

What is a smile worth or The restoration of a duvet cover

Our youngest daughter and I share the same habit: the lake of throwing away of clothes, things made out of fabric and other stuff in general. I probably inherited it from my father. Everything was reparably in his eyes. He could make lovely stuff from scratch while I repaired his clothes. Repairing is caring. I can’t throw away good clothes that can easily be repaired.

Onze jongste dochter en ik hebben dezelfde gewoonte: geen van beide kunnen we afscheid nemen van kleding en andere zaken. Waarschijnlijk heb ik deze gewoonte overgenomen van mijn vader. in zijn ogen was alles te repareren. Hij kon prachtige dingen maken van waardeloos materiaal, terwijl ik zijn kleren repareerde. Ik kan gewoon geen kleding weggooien die gemaakt kan worden.

IMG_2012

Recently a duvet cover of our youngest daughter had seen better days. The seem on the top and side was worn down and there were rips and tears. She is very attached to this duvet cover and begged me not to throw it away, but that I would it repair it for her. At the same time I started with the repair one of my FB-members came with this lovely example as idea to make. Well the fabric I had wasn’t suitable but it is something to keep in my mind for you know never when.

Een dekbedovertrek van onze jongste dochter had betere dagen gekend. De zoom en bovenkant waren versleten en hadden scheuren. Zij is zeer gehecht aan dit dekbedovertrek en smeekte mij om het te repareren. Terwijl ik hiermee bezig was kwam een van mijn FB-vrienden met dit exemplaar aan. het dekbedovertrek van onze jongste dochter is totaal anders, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.

IMG_2016

I started with taking the whole duvet cover and pillowcase apart. Then I made a decision which parts had to be replaced with another fabric. After a good look I decided to cut small long stripes of fabric from the side and top of both sides of the duvet cover. The new stripes of fabric would be sewed together in the corner at a 45 degree angle. The pillowcase was going to have a new front and the back two triangel pieces on two corners. The original pillowcase had ruffles on the two side seam and also those had rips and tears. Luckily I was able to use one of the small stripes of fabric I cut of for it. 

Eerst haalde ik het hele dekbedovertrek uit elkaar, voordat ik besloot dat het beste zou zijn om van beide zijkanten en bovenkant smalle strepen stof te vervangen. Het kussensloop een nieuwe voorkant en de achterkant twee driehoekjes in de hoeken. De originele kussensloop had gerimpelde stroken aan twee zijkanten en ook deze moeten worden vervangen. Gelukkig kon ik een van de afgeknipte stroken stof hiervoor gebruiken.

IMG_2018

After all the cutting of the worn down fabric and rearranging I measured how much fabric I had to buy for the restoration. The easiest solution would be another matching duvet cover, but after some search I couldn’t find one. Then I went searching for a matching fabric. Luckily I found in a warehouse for homeware cotton fabrics. They were all discounted and after some conversation with my daughter she decided she liked the fabric with the roses the most. After a pre-wash it was cutting and sewing. The whole repair took me a day, but it was it worth. Our daughter is very pleased with the result and when she stay with us she still can sleep under her favorite duvet cover.

IMG_2020

Na het afknippen van de versleten delen kon ik meten hoeveel vervangende stof ik nodig zou hebben. De simpelste oplossing zou een andere bijpassende dekbedovertrek zijn, maar helaas kon ik die niet vinden. Dan maar op zoek naar bijpassende stof. In een woonwinkel liep ik tegen katoenen stof aan, die ook nog eens in de uitverkoop waren. Na een ruggespraak met onze jongste dochter kwam haar keuze op de stof met de roosjes. Na de stof te hebben voorgewassen, kon het knippen en naaien beginnen. De reparatie kostte uiteindelijk een dag, maar het was het waard. Onze jongste dochter is zeer tevreden en kan nu weer onder haar favoriete dekbedovertrek slapen als ze thuis is.

Total cost: Fabric €10,50. Yarn €3,00.

Time used for this project: cutting 1.5h, sewing 8h

IMG_2017

Totale kosten: Stof: €10,50. Garen €3,00.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1.5uur, naaien 8uur

Conclusion: As I said in the beginning I repair clothes and also other fabric goods. The question is when has something really come to an end and has the time come to say goodbye or was it worth to rescue this duvet cover. Our youngest daughter is so happy with the repairing and restoration that although a new duvet cover would have cost almost the same as the used material for the reparations it was worth doing it.

Conclusie: Zoals ik in het begin zei: ik repareer kleding, maar ook andere zaken gemaakt van stof. De vraag is wanneer is iets echt op en wordt het tijd om afscheid te nemen. Was het waard om dit dekbedovertrek te repareren. Onze jongste dochter is zo blij met haar gerepareerde dekbedovertrek dat alhoewel een nieuwe exemplaar bijna hetzelfde gekost zou hebben ditmaal was het waard om het te doen.

repaired with care

 

Each three or four weeks our youngest daughter comes home with one or more jeans that need to be repaired. She’s really attached to all of her Tommy Hilfiger jeans so restoring and repairing is a frequently returning request from her. Not being a fan of distressed jeans every tear needs to be repaired. Usually it’s the crotch that is showing wear and tear, but sometimes in the but area there is also some wear and tear. Repairing clothes can be a satisfying job. 

Elke drie of vier weken komt onze jongste dochter thuis met een of meer broeken die gerepareerd moeten worden. Zij is zeer gehecht aan Tommy Hilfiger jeans dus herstellen van deze broeken is een terugkerend verzoek ook al omdat zij geen fan is van distressed jeans. Meestal zitten de slijtage in het kruis, maar soms ook op de bilpartij.

The repaired area must be as invisible as possible so finding matching thread is crucial. My box is filled with a large range of yarn and also have a large range of jeans fabric pieces in a variety of colors. The jeans fabric is from discarded jeans when they became really irreparable. When a tear is over a large area I use a patch of a jeans fabric on the backside of the jeans. Some suggested to use fusible repair denim, but I find the result a little bit to stiff. When a piece of denim is basted carefully sewing with a sewing machine is easy. I use the programmable reinforced darning stitch on my sewing machine which gives a nice, good-looking and firm result.

Het gerepareerde gedeelte moet zo onzichtbaar als mogelijk zijn. Het juiste garen is essentieel, dus heb ik diverse kleuren garen en bijpassende stukken jeansstof. Als een scheur erg groot is gebruik ik een lap jeansstof van afgedankte jeans aan de achterkant. Er wordt weleens strijkbare reparatie denim aangeraden, maar ik vind de resultaat een beetje te stijf. Voor mij werkt het prima om het reparatielapje te rijgen en dan met de programmeerbare versterkte stopsteek vastzetten. Het geeft een mooie en sterk resultaat.

On the internet one can see some beautiful repairs. One of the most lovely repairs is this one. It looks a bit like the Japanese sashiko stitching.

Op het internet zijn mooie reparaties te vinden. Een aardig voorbeeld is deze, dat wat weg heeft van de Japanse sashiko techniek.

 

This one is is my opinion the best example.

Dit is in mijn ogen het mooiste voorbeeld.

but this one with the recycle label gives the meaning of repair and restoring another dimension.

Maar deze met het recycle label geeft reparatie een andere dimensie.

Taking about repairing and the visibility of a repair last week my husband was wearing short trousers due to the high temperatures. On one day he came down wearing one of his short trousers and asked me what I’ve done with his trousers. There was some stitching on his pocket what looked like repairing, but was decoration. I explained to him that it was meant to be as a feature, but at the same time I was wondering where he looks when he is buying his clothes. 

Nu we het hebben over de zichtbaarheid van reparatie, vorige week droeg mijn man een van zijn korte broeken op een warme dag. Bij het aantrekken zag hij iets wat in zijn ogen leek op een reparatie. Ik legde hem uit dat het bedoeld was als decoratie. Tegelijkertijd vroeg ik mij af waar hij naar kijkt als hij kleren koopt.

Tulips and herring or famous dutch products

IMG_1619At this moment our eldest daughter is working for accountants firm. Yesterday her firm was having a business company promotion. It was the annual network and herring party. When she told us about it she said that the men were wearing oranges ties but that there wasn’t an orange item for the ladies. I offered her to make a fabric orange tulip for her and turn it into corsage/brooch. She loved the idea and told her two other female colleagues, who also would be present at the promotion. They asked her if I could make two more.

IMG_1641 x kMomenteel werkt onze oudste dochter voor een accountantskantoor. Gisteren had dit bedrijf een promotiedag. Het was de jaarlijkse netwerk en haringparty. Toen ze ons erover vertelde zei ze dat de mannen oranje stopdassen zouden dragen, maar dat er geen oranje voor de dames was. Ik bood aan om voor haar een oranje tulp van stof te maken, die ze als broche kon dragen. Ze vond het een prima idee en vertelde het aan twee van haar vrouwelijke collega’s dat zij een tulp-broche zou dragen op die dag. Zij vroegen haar of ik er nog twee kon maken.

Now I had to buy orange fabric. I had no idea where I could find that. Last Friday was very hot weather and my husband and I decided to make an early walk to Haarlem and drink some coffee there. Returning home I remembered that there was a quilting shop in Groot Heiligland. There I found the perfect lovely orange fabric. Soon after we came home our daughter phoned us asking me if I could make some more tulips, because there would be also some female colleagues walking around. Now the total to make was seven. Luckily I had enough fabric to make seven matching tulips.

IMG_1635 xIk had geen idee waar ik oranje stof zou kunnen kopen. Afgelopen vrijdag was het warm en mijn man en ik besloten om een vroege wandeling naar Haarlem te maken om daar koffie te drinken. Op weg naar huis herinnerde ik mij dat er een quilt winkel is in Groot Heiligland, waar ik de stof vond die ik nodig had. Eenmaal thuis belde mijn dochter of ik nog een paar extra kon maken. Gelukkig had ik genoeg stof om de zeven identieke tulpen te maken.

The tutorial to make this tulips was found here. Now I had to think about how to make the stem. In the local charity shop I found a bundle of pipe cleaners and luckily I had a piece of green silk in my stash so I was ready to start. First I made the stems. When they were I started making the flowers and attached each flower on to a the stem. The leaves have fusible interfacing to give them stiffness. At the back I sewed a safety pin. This project was something completely different then my usual swings and I really loved making them. Perhaps I make some more for a flower arrangement in a vase so I never have to worry forgetting to give them water.

IMG_1620Dit is de instructie voor het maken van de tulpen. De stengel is gemaakt van pijpenragers die ik vond in een goede doelen winkel in ons dorp. In mijn voorraad had ik nog groene zijde stof liggen. Eerst werden de stelen gemaakt zodat ik daarna de bloem erop kon bevestigen. De blaadjes hebben strijkbare versteviging en aan de achterkant is de veiligheidsspeld genaaid. Dit project was leuk om te doen en totaal iets anders dan ik normaal doe. Misschien maak ik er nog een paar voor in een vaas, zodat ik nooit me zorgen hoef te maken over water geven.

Total costs: Fabric: €3,00. Yarn €1,00. Pipe Cleaners €0,50

Time used for this project: cutting 2h, sewing 7h

Totale kosten: Stof: € 6,00. Garen € 1,00. Pijpenragers €0,50

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 7uur

LBJ with a twist

IMG_1407 IMG_1409 IMG_1427

Our youngest daughter loves to wear jacket. This red chanel jacket was made almost 4 months ago. This time she wanted a black jacket with a kind of animal print lining which she saw when we buying lining for 4 in a row. The black fabric for the LBJ (Little Black Jacket) is a little bit stretchy.

Onze jongste dochter houdt ervan om jasjes te dragen. Dit rode chanel jasje heb ik bijna 4 maanden geleden voor haar gemaakt. Deze keer wilde zij graag een zwarte jas met een soort tijgerprintje als voering. De voering zag zij toen wij voering gingen kopen voor 4 op een rij. De zwarte stof voor de LBJ (Little Black Jacket) is een beetje elastisch.

IMG_1438

Our youngest decided she wanted to cut her own jacket and although we used the same pattern as for the red jacket, something went wrong. When I had basted the LBJ-jacket and our daughter was fitting the jacket it was too narrow. Both jackets and the pattern were measured and measured and this jacket was missing 3 cm on each side at the center front. I hang the jacket away for a couple of days to work on a solution. Then I came with the idea to sew a band to shift the center front 3 cm. To turn the solution into an eye-catcher, I decided to make a piping of the lining and stitch it between the front and the band. I had to cut the band almost on the bias because I hadn’t enough fabric to cut it on the grain-line.

IMG_1433

Onze jongste dochter wilde zelf haar jasje knippen en hoewel we hetzelfde patroon gebruikte als voor het rode jasje is er iets mis gegaan. Toen ik het LBJ-jasje geregen had en onze dochter het paste bleek dat de voorkant van het jasje te smal te zijn. Beide jasjes en het patroon zijn nagemeten en er bleek bij dit jasje 3 cm aan beide zijde aan de voorkant te ontbreken. Ik liet het jasje een paar dagen hangen om over een oplossing na te denken. De oplossing werd een bies bestaande uit een extra strook stof om zo de middenvoornaad 3 cm te kunnen verschuiven. Om er een blikvanger van te maken besloot ik een piping van de voering te maken en deze tussen het voorpand en de bies te stikken. De bies is bijna schuin van draad geknipt in plaats van recht van draad, omdat de stof bijna op was.

IMG_1405

Because the fabric of the jacket is a little bit stretchy, I made a pleat in the lining in the center back to make it a little more comfortable to wear. The jacket has a coat loop, made from the lining fabric, in order to hang it on a peg hook. The back pleat and coat loop are finished with a decorative stitch.

De stof van het jasje een beetje rekbaar is heeft de voering een plooi in het midden van de rug om het een beetje meer draagcomfort te geven. Het jasje heeft een mantellusje, gemaakt van de voeringstof, om het aan een kapstokhaak op te kunnen hangen. Zowel de plooi als het mantellusje zijn afgewerkt met een decoratieve steek.

IMG_1406

Total costs: Black fabric €15,00. Lining €4,50. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Shoulder pads €1,50. BURDA was already bought.

Time used for this project: cutting 2h, sewing 10h

Totale kosten: Zwarte stof € 15,00. Lining € 4,50. Garen € 2,50. Interfacing € 0,50. Schoudervullingen € 1,50. BURDA was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 10uur

Conclusion: She’s very happy with her new LBJ-jacket and loves the twist on the front with the piping. Although the cutting mistake turned into a nice detail I hope to avoid this kind of mistakes in the future. Although I’ve been sewing for many years and how many things I’ve made, sewing is something you can’t do as a routine.

Conclusie: Ze is blij met haar nieuwe LBJ-jasje en vindt het detail aan de voorzijde superleuk. Hoewel het verkeerd uitknippen goed heeft uitgepakt en er een leuk detail uit is ontstaan probeer ik voor de toekomst dit soort onvoorziene zaken te voorkomen. Voor mij geldt iedere keer weer hoeveel ik ook genaaid heb routine wordt het nooit.