Categorie: request

Four Mens Boxer Shorts

Four Mens Boxer Shorts – the make

Four Mens Boxer Shorts were made after I had been making this sample for my husband. Although he was happy with the sample I decided to make a few changes to the pattern when I saw him wearing the sample. All four are made different (I’m searching for a good way to sew them to get the best fit and outcome), but they are all sewed using a overstitch sewing machine. Two of them have elastic in the waistband using small elastic.

Four Mens Boxer ShortsThe other two have an elastic waistband sewed on the boxer shorts. My husband wasn’t happy with the elastic on the sample so I found two other types of elastic to try out which is the best. After a couple of washes the elastic will probably become a little bit softer. The big advantage of sewing them with a overstitch is having flat seams every. All of my underwear is sewed that way and I love it: It feels so much nicer in the crotch. When I made the sample I also made this type seams. When I was making this serie of 4 I tried a couple of ways to stitch the seems with the needles in different positions in the needle bar. The last boxer short I made has a 3 needle coverstitch finish. Perhaps it’s a little bit harder to do but the boxer shorts are looking great when they are finished.

Four Mens Boxer Shorts

Four Mens Boxer Shorts – the pattern

Four Mens Boxer Shorts were made of a self drafted pattern.  My husband favorite boxer short was used as a template. On the internet one can find lots of examples how to do this. So I will skip this part. As I already told in ‘the make part’ of this post I made a few changes to the pattern.

Four Mens Boxer ShortsIf you copy a RTW piece of clothing it will gives you a pattern that will perhaps need some alterations. How many depends on often it has been worn, out what fabric the RTW has been made and of what type of fabric you’re going to make the copy. The sample was made of a more heavier type of jersey then the original one and my husband liked this type of fabric and wanted the same for the versions I was going to make. For that reason I made alterations to the pattern. After showing my sample I had some requests on sharing my version of the mens boxer short: the pattern and the instructions are now available for download. If you use my pattern I would a appreciate it if you make a link to this blog-post. The pattern is made to fit my husband, but you can easily enlarge or make the pattern smaller as you wish by using the two lines have drawn on the pattern. The pattern comes with sewing instructions. It’s how I made the boxer shorts. Of course all comments and/or feedback on the pattern and/or the sewing instructions are welcome to improve pattern and instructies.

Four Mens Boxer Shorts – costs and time

Costs: Fabric pink/lilac € 3,00, Fabric blue/black € 7,00, Small elastic € 2,50, Broad elastic € 2,00, Yarn € 2,00
Time for One Boxer Short: Cutting 15 minutes, Sewing 3 hours

Four Mens Boxer Shorts

Four Mens Boxer Shorts – het maken

Four Mens Boxer Shorts zijn gemaakt nadat ik dit proefmodel had gemaakt. Ofschoon hij tevreden was met de uitkomst besloot ik toch een paar veranderingen aan te brengen toen ik zag hoe de boxer short zat. Alle vier zijn verschillend gemaakt (een soort zoektocht hoe ik de boxer shorts het beste in elkaar kan zetten), maar allemaal zijn ze met met een coversteek machine gemaakt. Twee hebben een tunnel met daarin smal elastiek en de andere twee hebben een elastieke tailleband die op de boxer short is gestikt. Het elastiek dat op het proefmodel vond mijn man erg hard en gelukkig vond ik twee andere soorten die hij nu kan proberen. Meestal wordt het elastiek wel wat zachter na een paar wassen en dragen. Het grote voordeel van de coversteek is dat er overal platte naden zijn. Al mijn eigen onderbroeken hebben dit soort naden en het zit met name in het kruis erg plezierig.

Four Mens Boxer ShortsBij deze serie van 4  heb ik verschillende naaldposities uitgeprobeerd, waarbij de laatste boxer short een 3-naaldscoversteek heeft. Voor het proefmodel heb ik ook met deze type naden gebruikt en al is het misschien wat meer werk het ziet er netjes uit als de boxer shorts klaar zijn.

Four Mens Boxer Shorts – the pattern

Four Mens Boxer Shorts zijn gemaakt van een zelfgetekend patroon waarbij een bestaande boxer short als basis is gebruikt. Op het internet kun je diverse manieren lezen hoe je dit kunt doen: ik laat dit stuk dan ook weg. Zoals ik al vertelden in ‘het maken stuk’ van dit verhaal veranderde ik een paar details. Een kopie maken van een RTW kledingstuk kan een patroon opleveren waar je na het maken van een proefmodel zaken aan wilt veranderen. Een kledingstuk dat gedragen en gewassen is, kan verandert zijn, maar ook kun je besluiten om voor een andere type stof te kiezen dan voor het origineel gebruikt was. De stof van het proefmodel was een dikkere soort jersey dan het origineel. Mijn man vond dit beter en deze vier boxer shorts zijn van dit type stof gemaakt, waardoor ik besloot een en ander aan het patroon te wijzigingen. Na het tonen van mijn proefmodel op het internet kreeg diverse verzoeken om het patroon te delen: het patroon en de instructies staan klaar voor download. Als je dit patroon gebruikt, vind ik het plezierig als je een link maakt naar dit verhaal. Het patroon heeft de maten van mijn man, maar is gemakkelijk aan te passen door de twee lijnen die ik het patroon heb getekend. Het patroon heeft ook naai-instructies, zoals ik de boxer shorts in elkaar heb gezet. Uiteraard is alle commentaar en/of feedback op het patroon en/of de naai-instructies van harte welkom om het patroon en de instructies te verbeteren.

Four Mens Boxer Shorts Four Mens Boxer Shorts

Four Mens Boxer Shorts – kosten en tijd

Kosten:  Stof rose/lila € 3,00, Stof blauw/zwart € 7,00, Smal elastiek € 2,50, Breed elastiek € 2,00, Garen € 2,00
Tijd voor een Boxer Short: Knippen 15 minuten, Naaien 3 uur

Personalized Rowing Socks

Personalized Rowing Socks – the request

Personalized Rowing Socks are made for ten female students who are also rowing at W.S.R. Argo. One of the members is a daughter of a friend of mine and a while ago I made this jacket for her. Now she asked if I could embroider a couple of socks with the name of the rower on it. The socks are not used as they are intended to be used, but rowers do use socks to carry a water bottle. The sock prevents damage to the thin skin of a rowing boat. During rowing the water bottle will start to roll in the boat over the soft skin. A sock is a good way to avoid this kind of damage. A personalized sock will also help you to find your own water bottle back after rowing.

x vlag en sokken

Personalized Rowing Socks – the make

Personalized Rowing Socks are made of RTW socks. The Argo flag has horizontal green-white-green stripes so the RTW white/green striped socks are a perfect match. First I made a sample from using a plane white sock that I had in a box where I keep all kinds of materials that I can use for trying all kinds of odd sewings.

Personalized Rowing SocksThe embroidery was done on my sewing machine with black yarn that was a little bit thicker then normal. First I cut the cuff at center back open until I reached the point where the heel starts. Then I used thin fusible interface at the back to stabilize the knitted material. The text is divided over four rows. When the sample was finished I sent a photo of the result asking her if this was what she was looking for. She was very pleased with the result and also the other nine rowers were pleased how the embroidery was looking. For the ten Personalized Rowing Socks the same method was used as I did for the sample. The sewing machine was programmed for each row and I started sewing with the first row on all ten socks. The most difficult row was the last one. All the names of each member had different lengths so I had to do some calculations to divide the names under the other three rows. After the socks were finished I used the overlock stitch on my sewing machine to close the cuff.

Personalized Rowing Socks

Personalized Rowing Socks – time used for this project

One Personalized Rowing Socks took me about 2.5 hours to embroidery, to finish all the loose ends of yarn and to close the cuff of the sock again.

x in bidon en niet

Personalized Rowing Socks – het verzoek

Personalized Rowing Socks zijn een verzoek van tien vrouwelijk studenten die roeien bij W.S.R. Argo. Een van hen is een dochter van een vriendin van mij waarvoor ik al eens dit jasje maakte. Nu vroeg ze of ik een paar sokken wilde borduren met de naam van elke roeier erop. De sokken zijn niet bedoeld om te dragen, maar om er de bidon in te doen. De sokken beschermen de huid van de boot tijdens het roeien als deze gaat rollen. Een sok met je naam erop is ook handig om na het roeien je eigen bidon terug te vinden.

Personalized Rowing Socks – de uitvoering

Personalized Rowing SocksPersonalized Rowing Socks zijn gemaakt RTW sokken. De Argo vlag heeft horizontale groen-witte-groen strepen waardoor deze RTW wit/groen gestreepte sokken een perfecte match zijn. Eerst maakte ik een proefmodel van een witte sok die in mijn materialen-doos lag. In materialen-doos zit van alles dat ik gebruik om dingen die op komen uit te proberen. Het borduurwerk is op mijn naaimachine gedaan met iets dikker garen dan gebruikelijk. Eerst werd de boord van de tot aan het begin van de hiel opengeknipt, waarna ik de achterkant verstevigde met dunne strijkbare vlieseline. De tekst is verdeeld over vier regels. Nadat het proefmodel klaar was, stuurde ik een foto naar haar en vroeg of dit was waar ze naar op zoek was. Het viel in de smaak en ook bij de andere negen roeiers. Om de tien Personalized Rowing Socks te maken werd dezelfde methode gebruikt als voor het proefmodel. De naaimachine werd ingesteld per rij en de sokken weren rij voor rij geborduurd. Het moeilijkste om te maken was de laatste rij: elke naam heeft een andere lengte. Er kwam wat rekenwerk aan te pas om de laatste rij netjes onder de andere drie rijen te krijgen. Daarna werd de boord weer gesloten met de overlock steek van mijn naaimachine.

Personalized Rowing Socks

Personalized Rowing Socks – tijd voor dit project

Een Personalized Rowing Socks kostte mij ongeveer 2.5 uur om te borduren, de draden af te werken en de sok weer dicht te naaien.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – the start

Sewing Menswear is about making some T-shirt and boxers for my husband. My husband is very tall and lots of his RTW T-shirt are to short for him. I offered him to make some new T-shirts for him with the desired length. Besides the T-shirts I also offered to make his Boxer-shorts. A while ago he bought some new Boxer-shorts, but when he was wearing them he found the legs to tight. An earlier bought Boxer-short had much wider legs, but sadly these weren’t available anymore. Last week I copied this Boxer-short and in my pile of discarded T-shirts I found one big enough to sew a sample.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – T-shirt sewing

Sewing Menswear isn’t something I regulier do. T-shirt aren’t the most complicated to sew, but finding the right fabric is the problem. These two T-shirts are made of fabric bought at Stoffenloods in Heemskerk. The fabric was pre-washed and did shrink about 4%. The sewing of each T-shirt took me about 4 hours. I’ve recently bought a serger and a coverstitch and still learning how to use and handle both machines properly. Sewing menswear is a good way to learn more about both machines.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – The Boxer-short

Although the discarded T-shirt looked big enough it was a little bit to small to cut the Boxer-short in one piece like the original. After some thinking I decided to cut the pattern and insert a piece of fabric that would make the Boxer-short as wide as it was intended to be. After three hours of sewing the Boxer-short was ready. The hardest part was sewing the elastic on the Boxer-short. The next day my husband was wearing my first made Boxer-short and after a day wearing he was pleased with the fit. The only thing he wasn’t completely happy about was the elastic: it’s a bit stiff in his opinion.

Sewing Menswear

Sewing Menswear – the next step

Sewing Menswear will be continued. Last Friday we went to a fabric shop, de Stoffenkraam at Sliedrecht. An amazing shop with lots of fabrics and we found three fabrics. One to make two other new T-shirts and two others to make four Boxer-shorts. First I’m going to do is trying to find other elastic for the waist or perhaps try another method. When I showed my sample I’ve also had some requests to share the pattern. When I’m making the four Boxer-shorts I’m going to make some photo’s for the sewing instruction and the pattern and sewing instructions will be available for download.

Sewing Menswear – time and costs

Time: Cutting: 1h, Sewing: 8h
Costs: Fabric: € 11,90, Yarn € 3,00, Elastic for Boxer-short € 1,00

Sewing Menswear

Sewing Menswear – het begin

Sewing Menswear gaat over T-shirt and boxers maken voor mijn echtgenoot. Mijn echtgenoot is nogal lang en meestal zijn de RTW T-shirts voor hem aan de korte kant. Ik bood aan om voor hem er een paar te maken met de lengte die hij graag wil. Behalve de T-shirts bood ik aan om een paar Boxer-shorts te maken. Een tijdje geleden had hij een paar nieuwe gekocht, maar na een dag dragen vond hij de pijpen erg strak zitten. Een eerder gekocht Boxer-short had veel wijdere pijpen, maar helaas was dit model niet meer verkrijgbaar. Afgelopen kopieerde ik deze Boxer-short en in mijn stapel afgedankte T-shirts vond ik er een die groot genoeg was om een proefmodel te maken.

Sewing Menswear – T-shirt maken

Sewing Menswear is niet iets wat ik veel doe, maar een T-shirt is natuurlijk een eenvoudig klusje. Het vinden van de juiste stof is lastiger. Deze twee T-shirts zijn gemaakt van stof die we vonden bij Stoffenloods in Heemskerk. Na het wassen was de stof ongeveer 4% gekrompen. Het in elkaar zetten kostte ongeveer 4 uur per T-shirt. Recentelijk heb ik een lockmachine en coversteek machine en ben nog steeds bezig om met beide machines om te gaan. Het naaien van deze beide kledingstukken is een goede manier om meer te leren over beide machines.

Sewing Menswear – The Boxer-short

Ofschoon het afgedankte T-shirt groot genoeg leek bleek het bij he knippen toch te smal te zijn om de Boxer-short net als het origineel uit een stuk te maken. Na wat denkwerk besloot ik om een naad te maken en een stuk in te zetten als een soort extra zijstuk, zodat de Boxer-short weer de wijdte had van het origineel. Na drie uur was de Boxer-short klaar. De meeste tijd ging zitten in het opnaaien van het elastiek. De volgende dag trok mijn man zijn eerste door mij gemaakt Boxer-short aan en na een dag dragen was hij tevreden over het resultaat. Het enige waar hij niet helemaal tevreden over is het elastiek, dat in zijn ogen een beetje stijf is.

Sewing Menswear Sewing Menswear

Sewing Menswear – de volgende stap

Sewing Menswear krijgt een vervolg. Afgelopen vrijdag zijn we naar de Stoffenkraam in Sliedrecht geweest. Een geweldige winkel met veel stofkeuze. Daar vonden we drie stoffen: een voor twee nieuwe T-shirts en twee andere om er vier Boxer-shorts van te maken. Het eerste wat ik nu ga doen is andere elastiek zoeken of misschien een andere methode gebruiken voor de taille. Ondertussen heb ik ook een paar verzoeken voor het patroon va deze Boxer-short gekregen. Terwijl ik de vier Boxer-shorts aan het maken ben maak ik foto’s voor bij het patroon en de naai-instructies die dan voor download beschikbaar zijn.

Sewing Menswear – tijd en kosten

Tijd: Knippen: 1h, Naaien: 8h
Kosten: Stof: € 11,90, Garen € 3,00, Elastiek voor Boxer-short € 1,00

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – the request

Thirty fabric blue Tulipomania was a request for making thirty fabric blue tulips for some guests coming to the Netherlands. It concerns a visit from Maori men and women who are coming to Leiden for a Waka meeting. Last Januari I made fifteen of these flowers when members of the Royal Student Rowing Club Njord went to New-Zealand. On October the 18th 2010 two Waka’s were transferred to ‘Museum Volkenkunde’ and members of Njord were the crew members. Both Waka’s are still for several meetings used and Njord rowers are the crew members. Every year there are several meetings are held. Sometimes members of Njord are going to New-Zealand and sometimes it’s the other way around. ‘Museum Volkenkunde’ has the Waka’s on a100-year loan and will also use the Waka’s for different nautical events in Europe to represent the Maori culture.

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – the make

Thirty fabric blue Tulipomania were also this time made of green silk for the stem and light blue silk lining for the flowers. Light blue and white are the rowing club colors of Njord. The stem has a pipe cleaner inside to give the tulip a firm base. The fabric for the flower has fusible interfacing to give it some stiffness and each flower is filled with a little bit of fiberfill to give them a more form. This time the leaves were left out. On each tulip a safety pin is sewn on so they can be worn as a broche.

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – the name

Thirty fabric blue Tulipomania is the name I gave to this project as a reminder of a period in the Dutch Golden Age when the prices for bulbs reached extraordinarily high levels. At the peak, March 1637, of the Tulipomania a single bulb could be sold for more then 10 times the annual income of a skilled craftsman. When I started making fabric tulips it concerned 7 tulips and went form 15 to 30. Wondering at what number my increasing fabric tulip making bubble collapses.

Thirty fabric blue Tulipomania – Time used for this project

Time: 18h

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – het verzoek

Thirty fabric blue Tulipomania was een verzoek om dertig blauwe tulpen van stof te maken. In dit geval waren het zowel mannen als vrouwen van de Maori stam die Leiden bezochten voor een Waka-meeting. Afgelopen januari maakte ik made vijftien van dit soort tulpen toen leden van de Koninklijke Studenten RoeiVereninging Njord naar New-Zealand gingen. Op 18 oktober 2010 zijn twee Waka’s overgedragen aan het ‘Museum Volkenkunde’ en leden van Njord waren de roeiers van deze boot. De boten zijn nog steeds in Leiden en Njord levert nog altijd de roeiers voor de boten. Museum Volkenkunde heeft de Waka’s voor 100 jaar in bruikleen en de Waka’s worden ook ingezet voor verschillende nautische evenementen in Europa om de Maori-cultuur te vertegenwoordigen.

Thirty fabric blue Tulipomania – het maakproces

Thirty fabric blue Tulipomania zijn de stelen ook deze keer weer gemaakt van groene zijde en voor de bloemen werd licht blauwe zijde voeringstof gebruikt. Lichtblauw en wit zijn de verenigingskleuren van Njord. De steel heeft voor de stevigheid een pijpenrager als basis, de stof van de bloem is verstevigd met plakvlieseline en de bloem is opgevuld met fiberfill om het zijn vorm te geven. Deze keer hebben de bloemen geen blaadje en op elke tulp is een veiligheidsspeld genaaid om hem als broche te kunnen dragenThis time the leaves were left out. On each tulip a safety pin is sewn on so they can be worn as a broche.

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – de naam

Thirty fabric blue Tulipomania is de naam die ik gaf aan dit project als een hint naar een periode in de Gouden Eeuw toen de prijs van tulpenbollen maar bleven stijgen. Op het hoogtepunt van deze gekte was de prijs van een tulpenbol gestegen tot wel 10 keer het jaarsalaris van een geschoolde arbeidsman. Bijna een jaar gelden begin ik met 7 tulpen, daarna weren het er 15 en nu 30. Ben benieuwd met welk aantal mijn stoffen tulpen maken gekte eindigt.

Thirty fabric blue Tulipomania – Tijd voor dit project

Tijd: 18h

KNIPster sewing ambitions

KNIPster sewing ambitions – Last weekend

KNIPster sewing ambitions is the titel of this post.

KNIPster

Does it ring bell? I don’t think so. Last weekend was a crazy. It all started a week ago when I received an email from KNIPmode that I was selected for the KNIPster competition 2016. The competition concerns making each week an outfit matching a theme. The competition runs for 6 weeks and I’ve started yesterday cutting my first piece for theme. This week I’ll be making 2 items to make my outfit and we also be making some matching items. Saturday we were invited at Noteboom textiles in Tilburg to select the fabrics for our outfits. When you take a look at the pictures in this post you can see an amazing collection of fabrics. This company is one of the sponsors of this competition. I’m still a bit overwhelmed by all, but also exited that I’m being one of the lucky selected eight.

KNIPster sewing ambitions – The competition

KNIPsterAll the contestants would like to be the winner of this competition. Why doesn’t want a new sewing machine and having the change to select another 100m amazing Nooteboom fabrics. Well I do. The good news is that you can help me. After the publication of each theme there will be a voting moment and this is the time you can select your favorite, preferable me. But that’s not all. The makes will also be judged be a professional jury. They will not only look at the total outcome but also sewing technics and skill. All contestants will be doing the whole competition. Last Saturday we all saw which fabrics everyone was taken home. We all have a different style and I’m also curious to see what my fellow candidates are going to look like when they are showing their outfits. Stay tuned. I’m back to sewing.

KNIPster sewing ambitions – Afgelopen weekend

KNIPsterKNIPster sewing ambitions als titel voor een bericht. Wat zegt dat? Het was een waansnit weekend. Het begon allemaal met een mail van de KNIPmode dat ik geselecteerd was voor de KNIPster naaiwedstrijd 2016. Tijdens deze wedstrijd naai je elke week een creatie die past bij het opgegeven thema. De wedstrijd loopt over zes weken. Bez week maak ik een outfit dat bestaat uit twee stukken. Zaterdag waren we te gast bij Noteboom textiles in Tilburg waar we de stoffen voor onze outfits mochten uit kiezen. Als je naar de foto’s kijkt zie je enorme hal met een waanzinnige collectie stoffen. Ik ben nog steeds een beetje overweldigd door alles, maar ook erg blij dat ik gekozen ben als een van de acht om hierin aan te mogen deelnemen.

KNIPster sewing ambition – De wedstrijd

Alle deelnemers willen natuurlijk graag winnen. Wie wil er geen nieuwe naaimachine en de kans hebben om nog eens 100m van die prachtige stoffen bij Nooteboom te mogen uitzoeken. Ik zeker. Het goede nieuws is dat je mij kunt helpen. Na elke publicatie van de outfits krijgt iedereen de kans om te stemmen, bij voorkeur op mij. Maar dat is niet alles. Daarnaast beoordeeld een professionele jury de kledingstukken op techniek en vaardigheden. Er zijn geen afvallers, iedereen naait alle zes thema’s. Afgelopen zaterdag zagen we van elkaar welke stoffen iedereen mee naar huis nam. We hebben allemaal een verschillende stijl en ook ik ben benieuwd wat de anderen maken. Dat was het tot zo ver. Ik ga weer achter de naaimachine.

KNIPster

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand are made to go to New-Zealand. A few Dutch who are going to New-Zealand would like to give their hosts something typical Dutch. They were looking for something durable and that would endure the flight. When they saw my fabric tulips they decided to contact me. Last year I made this tulips too. Sometimes I get a request to make some of these tulips. This time I was asked to make 15. The flowers had to come in three different colors. The fabric had to have red, blue, and orange. In my leftover fabric I found three leftover pieces of fabric that probably would fit the request. They were approved by the client and after measuring I found I had enough fabric to make five tulips out of each piece of leftover fabric.

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

x3oprijIMG_1057Fabric Tulips for New-Zealand zijn gemaakt van stof en gaan naar Nieuw-Zeeland. Een paar Nederlanders die naar Nieuw-Zeeland gaan willen hun gastheren graag iets typisch Nederlands geven. Zij waren op zoek naar iets wat de vliegreis zou overleven. Na het zien van mijn tulpen besloten ze om contact met mij op te nemen. Vorig jaar maakte ik deze tulpen ook al een keer. Soms krijg ik een verzoek om een aantal van deze tulpen te maken. Deze keer waren het er 15 met de bloemen in drie verschillende kleuren, het liefst rood, blauw en oranje. In mijn restjes stoffen vond ik drie overgebleven stukjes stof die mogelijk zouden passen. De stofjes werden goedgekeurd en er was genoeg om uit elk stofje er vijf tulpen te maken.
I do like to make small
things out of leftover fabric. Making useful things from leftover fabric is really satisfying and a lovely way to get rid of them instead of throwing them away. On the internet you can find all kinds of projects for them and when I find a project I like I place it on my own Pinterest bord. 

xalle15IMG_1079Ik vind het leuk om kleine dingen te maken van restjes stof. Het maken van nuttige dingen uit overgebleven stof is echt bevredigend en een mooie manier om ze te gebruiken zonder weg te gooien. Een zoekvraag op internet levert leuke ideeën op en als ik iets leuk vind dan zet ik dit op mijn eigen Pinterest bord.

The green silk was originally bought for a blouse more then thirty years ago. It was in a time that it was fashion to combine blue and green, but when fashion changed  green combined with blue didn’t fit in the color scheme anymore. The green fabric became stash and small pieces of the fabric were used over the years for many projects.
De groene zijde is meer dan dertig jaar geleden gekocht voor een blouse. Het was in die tijd mode om blauw en groen te combineren, maar tijden veranderen en groen gecombineerd met blauw paste niet in het kleurenschema. De groene stof werd voorraad en kleine stukjes van de stof werden door de jaren heen voor vele projecten gebruikt.

xvan achterIMG_1061The make of these fifteen tulips is the same as already described in the other post except that the flowers have fusible interfacing just like the leaves to give them stiffness too. The tulips turned out beautiful and the clients are pleased with the result. 

Het maken van deze vijftien tulpen is dezelfde als reeds in het andere bericht beschreven, behalve dat deze keer zowel de blaadjes als de bloemen plakvlieseline hebben. De tulpen zijn goed gelukt en de opdrachtgevers zijn tevreden met het resultaat.

Total costs: Yarn €2,00. Pipe Cleaners €2,00, Broche pins €7,50, Fiberfill €1,50, Fusible interfacing €2,00

Time used for this project: cutting 2h, sewing 20h

xinspijkermandIMG_1087Totale kosten: Garen € 2,00. Pijpenragers €2,00, Broche spelden €7,50, Fiberfill €1,50, versteviging €2,00

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 20uur

Over the cast customized pants

IMAG0193 aanThis pants are customized to go over the cast for our eldest daughter. A couple of weeks she has been operated a and has two legs in cast. Most of the times she wears a pair of jogging trousers, but she wanted a pair suitable pants to wear outside the house. I started with a RTW bought trousers and ripped the side seam out from the end of the pockets to the bottom. In my leftover fabric we found some black and dark grey. After some fabric matching and color discussion for the gussets she decided that she wanted them in dark grey. IMG_3432 half opgevouwenThe next step was to work out how wide the gussets would have to be at hem of the pants. Another thing to be aware of was the final result after the alterations: the proportions in the pants had to stay in balance. After a few attempts the pants had the right proportions and the wide was big enough. Sewing the gussets in the legs and the hemming were done in one hour. The only thing left was doing some pressing and the pants were ready to wear.

IMG_3424 hele broekDeze broek is onze oudste dochter aangepast. Eee paar weken terug is zij geopereerd aan beide benen en die zitten nu in het gips. Meestal draagt zij een joggingbroek, maar van buitenhuis wilde zij graag een nette broek. Uit een gekochte broek werden de zijnaden van zakken tot zomen getornd. In de zak met stofresten vond ik zwarte en donker grijze stof. IMG_3430 begin gussetUiteindelijk werd besloten om voor het donkergrijs te kiezen. De volgende stap was om de spie zo te maken dat er genoeg ruimte zou ontstaan, maar ook dat het uiterlijk van de broek in proporties bleef. Na wat pogingen werd de juiste maat spie gevonden. Het inzetten van de spie en het naaien van de zoom kostte een uur werk. Na het persen van de broek was de broek klaar om gedragen te worden.

Big Bold Beauty

x Schermafbeelding 2016-01-06 om 16.29.26The Big Bold Beauty is a triangle shaped scarf special made for our eldest daughter. After seeing lots of big bold triangle shaped shawls in the shops our eldest daughter asked me if I could knit a x IMAG0205 half zij omsimilar scarf for her. Knitted scarf are beautiful pieces of accessories that can be wrapped around the neck preventing the neck and upper body getting cold. Although widely used during the winter season a scarf and also be useful for the other three seasons. There are so many many patterns around with beautiful designs and/or color combination that choosing a pattern can be very hard. 
De Big Bold Beauty is een driehoekige sjaal die ik gebreid heb voor onze oudste dochter. Na het zien van grote driehoekige shawls in de winkels vroeg onze oudste dochter aan mij of ik zoiets voor haar kon breien. Gebreide sjaal zijn heerlijke accessoires die rondom de hals kunnen worden gedragen om te voorkomen dat de hals en bovenlichaam koud worden. In de winter is de sjaal zeer geliefd mar ook voor de andere drie seizoenen kan het zeer nuttig zijn. Er zijn zo veel verschillende patronen rond met mooie ontwerpen en / of kleurencombinatie dat het kiezen van een patroon moeilijk kan zijn.

x IMG_3403 opgvouwen beide randenOur daughter wanted a simple design with a border pattern along the shawl. She also wanted the scarf to be wearable on both sides. After knitting some swatches she decided to choose for a simple knit-garter stitch/pattern. The pattern was a quick and easy to knit. Something you can do while watching television. The pattern is extremely flexible and done with bulky yarn using needle size 7.0mm. The knitting starts at the centre of the back and will increase as long and wide as you want to knit or the length desired. The making of this scarf asked for 600m of yarn, fringes included. Chose a plain and simple yarn by this way the pattern will be more visible. When you want a more looser scarf  with more drape just take a lease bulky yarn, use needles 1-2 sizes larger then required for the chosen yarn. It’s easy enough for the beginning knitter, yet the more experienced will enjoy it too for the little twist. Do you like to knit this scarf? The pattern can be found here.

x IMG_3401 heel ribbel randOnze dochter wilde een eenvoudig ontwerp met een rand langs de sjaal. Ze wilde ook dat de sjaal draagbaar zou zijn aan beide kanten. Na het breien van een aantal voorbeelden besloot ze te kiezen voor een eenvoudige gebreide-ribbelsteek/patroon dat snel, makkelijk en voor de televisie te doen is met breinaald 7.0mm. Het patroon bij de punt van de sjaal en je breit net zolang door als je zin of garen hebt. Het maken van deze sjaal kost 600m breigaren, inclusief franjes. Kies voor een eenvoudige garen zodat het patroon goed zichtbaar is. Voor een lossere sjaal neem je iets dunnere breigaren, en gebruik naalden 1-2 maten groter dan bij het gekozen breigaren hoort. Het patroon is makkelijk genoeg voor de beginnende breister, maar de meer ervarener zullen het ook wel kunnen waarderen. Deze sjaal zelf breien? Het patroon vind je hier.

Time used for this project: 24h

Arbeidsuren voor dit project: 24uur

Christmas pudding: a dessert on demand

IMG_3343A couple of weeks ago I asked my husband which dessert he would like  finishingChristmas dinner. His answer was Chipolata Pudding. A Chipolata Pudding is a famous old school Dutch sweet dessert and hasn’t any relation what so ever with Chipolata pork sausages. It’s made with bigarreaux and in Maraschino liqueur soaked raisins and almond paste-macaroons. The pudding has a vanilla pudding made with egg yolk as base and will set with gelatine and stiffly beaten cream.

Een paar weken geleden vroeg ik mijn echtgenoot wat voor een toetje hij zou willen als besluit van het Kerstdiner. Een Chipolata Pudding. Dit is een ouderwets Nederlands toetje en heeft niets te maken met worstjes. Het wordt gemaakt met bigarreaux en in marasquin geweekte rozijnen en bitterkoekjes. De basis is een vanillevla gebonden met eidooiers en dat wordt gebonden met gelatine en stijfgeslagen room.

In the past my father used to make a Chipolata Pudding or an Orange Bavarois for Christmas as dessert. The whole family, both from the side of my mother and my father, came together for Christmas dinner and enjoying the dessert. Sadly those days are gone. 

Vroeger maakte mijn vader het met de kerst. Ook maakte hij wel sinaasappel bavaroise. De hele familie, zowel van mijn vaders- als moederskant kwamen bij elkaar voor het Kerstdiner en het toetje. Helaas die tijd is voorbij.

IMG_3339The proof of the pudding is in the eating. While we were eating the Chipolata Pudding Christmas Day the overall impression was that is was a very good, but it wasn’t like my father used to make them. Next time I will add more in Maraschino liqueur soaked almond paste-macaroons. The little Christmas tree was for our youngest daughter. She had to work on the Christmas day. I made a special Christmas dinner for her that she could take with her to her work.

Wat was het oordeel? De smaak was goed, maar het haalde het niet bij de chipolata pudding die mijn vader maakte. De volgende keer gaat het er meer in marasquin geweekte bitterkoekjes in. Het kleine kerstboompje was voor onze jongste dochter. Zij moest werken op eerste kerstdag. Voor haar maakte ik een speciaal kerstdiner om mee te nemen naar haar werk.

Happy Feet or how to keep toes warm

IMG_3047A couple of weeks our eldest came to me and told me she had do be have an operations on both of her legs. After the operations both legs would be on cast for a couple of weeks. She asked me if I could knit her these toes-sock. After seeing the sock I asked if it wouldn’t be better if I knitted a wide sock At the website from Garn-Studio I found this pattern. The simple garter stitch slippers looked funny and I quest that they would have stretch so they would be easy to wear with the cast on her legs but will also fit beautiful on the foot that didn’t has cast right now. In my stash I had some yarn that was a leftover from a couple projects that I had made the last couple of years. The knitting of the slippers took me four evenings. It was done between sewing the Sinterklaas gifts. After the slippers were finished I decided to use a single crochet stitch instead of sewing together. The edge is finished with a row of single crochet stitches using red yarn.

Een paar weken geleden vroeg onze oudste dochteren aan mij of ik dit tenensokje voor haar kon breien, omdat ze aan beide benen geopereerd zou worden. Na de operatie zou haar been in het gips gaan en alleen haar tenen zouden nog vrij zijn. Nadat ik het sokje had bekeken vroeg ik of een wijde sok niet een beter idee zou zijn. Op de website van Garn-Studio kwam ik dit patroon tegen. Deze ribbelsteekslippers zien er leuk uit en ik bedacht dat er voldoende rek zou zijn om over de gipsvoet te kunnen gaan en ook om haar nu nog andere vrije voet. In een tas vond ik nog wat overgebleven breigaren van eerdere breiwerken. Het breien van de slippers kostte mij vier avonden De slippers zijn aan elkaar gehaakt inplaats van met naaisteken in elkaar gezet. De rand is afgewerkt met een toer vasten van rood breigaren.

IMG_3135Last Monday she had her first operation on her left leg. Within three weeks her other leg will have the same operation. Her under-leg and foot are on cast now. Only her toes are free. She is very happy with the knitted slipper: It keeps her toes warm.

Afgelopen maandag was de eerste operatie. Haar linkerbeen en voet zitten nu in het gips en binnen drie weken wordt haar andere been geopereerd. Met de slipper is zij erg blij: die houdt haar tenen lekker warm.

Time used for this project: 7h

Arbeidsuren voor dit project: 7uur

Conclusion: These slippers have a very simple pattern to knit. It’s very easy and requires knit stitch, making increases by knitting 2 sts in 1 st and decreases by knitting  2 sts together. Our eldest daughter uses a wheelchair to go outside. It’s autumn now and sitting still in a wheelchair can be cold. These slippers keeps her toes warm.

Conclusie: Het patroon van deze slippers is eenvoudig en er zijn alleen rechte steken, meerderen  door 2 st uit 1 st te maken en minderen door 2 st samen te breien. Onze oudste dochter gebruikt een rolstoel om naar buiten te kunnen gaan. Het is nu herfst en als je stilzit in een rolstoel kun je het koud krijgen. Deze slippers houden haar tenen warm.