Categorie: reading

Louis Hoeks – Jan Schaefer

Het boek is onderverdeeld in vijf hoofdstukken die de vijf belangrijkste periodes van zijn korte leven, hij werd slechts 53 jaar, markeren. Het boek bevat veel informatie en citaten maar leest toch als een trein. Jan Schaefer was een kleurrijk politicus. Zijn uitspraak ‘in gelul kun je niet wonen’ deed hij in de Tweede Kamer. Deze uitspraak werd later vervangen door ‘in geouwehoer kun je niet wonen’. Hij woonde bijna zijn hele leven in Amsterdam. Jan Schaefer had een uitgebreid netwerk. Onder zijn netwerk bevonden zich naast politici ook bekende Amsterdammers als Maup Caransa en Lou Lap. Ik heb geen moment de neiging gehad het boek weg te leggen en zal hier in het kort iets weer geven uit Louis Hoeks – Jan Schaefer.

Louis Hoeks - Jan Schaefer

(meer…)

Fox Travel Neck Pillow

I decided to make a car neck pillow in week 3 of this Oktober Homemade Christmas ideas. Most people will visit family and friends during these holidays and travel by car, airplane or train. Some like and can sleep during these hours and love to have a comfortable travel neck cushion but the neck pillow is also comfortable while reading. I had some off white teddy in my stash and wondering how to use that for a neck pillow. In my childhood time lots of elderly women were wearing small fur neck warmers. They were made of mink, weasel or a small fox. This gave me an idea to make an animal neck pillow. A fox caught my eye and the dark red fleece came form the leftover fabric stash. Now it was time to think about a pattern to make a Fox Travel Neck Pillow.

Fox Travel Neck Pillow

Er is ook een Nederlandse versie. Deze vind je aan het eind van de Engelse tekst.

(meer…)

Bucket list 2017 goal settings

Bucket list 2017 goal settings – why

Bucket list 2017 goal settings are my personal goal settings for 2017. In 2015 I made a bucket list too. I had 10 items on my bucket list and at the end of 2015 I had done 5 of them. One of them was starting my blog. Last December I decided to make a bucket list for 2017. During 2016 I had some personal ambitions that were still unfulfilled and I decided that I wanted to assign this open-ended goal settings.

Bucket list 2017 goal settings

(meer…)

Dertig Dagen

Dertig Dagen – het boek

Dertig dagen is geschreven door Annelies Verbeke. In de dertig hoofdstukken die dit boek heeft, beschrijft zij dertig op een volgende dagen uit het leven van Alphonse beschrijft. Het boek begint met 30 en telt af naar 1. In hoofdstuk 30 maken we kennis met Alphonse. Alphonse is afkomstig uit Senegal en woont met zijn partner op het Vlaamse platteland van West-Vlaanderen. Hij is schilder, stukadoor en behanger. Hij geeft zijn klanten kleuradvies en terwijl hij zijn werk doet luistert hij naar hun verhalen. Zo probeert hij twee ruziënde buren weer tot elkaar te brengen en helpt hij een oudere dame van de geest van haar overleden broer af.

Dertig dagen

(meer…)

Moord op de tramhalte

Moord op de tramhalte – de aanschaf

Moord op de tramhalte is gekocht tijdens een wandeling in onze winkelstraat. We liepen langs de boekwinkel waar voorbereidingen werden getroffen voor een signeersessie. Joop van Riessen, de auteur van dit boek, geeft er de voorkeur aan om buiten te staan. Wij passeerden de boekwinkel en raakten geïnteresseerd door de activiteiten. Wij kwamen hierdoor in gesprek met Joop van Riessen. Hij verteld iets over zijn laatst verschenen boek waarop mijn man besloot het boek aan te schaffen. Joop van Riessen signeerde het boek waarna wij rekenden af.

Moord op de tramhalte

Moord op de tramhalte – de inhoud

Erica Palm heeft een boek geschreven over de familiegeschiedenis van de man van haar zus. Na een signeersessie in haar woonplaats Amsterdam wordt zij op weg naar huis vermoord in een tramhokje. Politiechef Anne Kramer leidt het onderzoek naar de dader. Hebben de gebeurtenissen op Patna tijdens de Tweede Wereldoorlog er iets mee te maken? De gebeurtenissen tijdens de tweede Wereldoorlog zijn niet beschreven door Erica Palm. Toch lijkt een gebeurtenis uit die periode meer en meer geleid te hebben tot de moord op Erica Palm. De handelingen van de bewoners van Patna tijdens deze periode worden vervlochten in het verhaal. Wat moet verborgen blijven? Diverse keren lijkt het spoor dood te lopen. De zus van Erica ontvoerd. De politie gaat verder graven en stuit op een moord in Bloemendaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze komen in contact met een bewoonster van de villa waar de moord gepleegd is. De puzzelstukjes beginnen op hun plaats te vallen. Een klopjacht op de ontvoerders en de opdrachtgever van de moord volgt en leidt naar de ontknoping van het verhaal.

Moord op de tramhalte

Moord op de tramhalte – het boek

Ik las het boek na ‘Als broer en zus’. Het verschil tussen beide boeken kon niet groter zijn. Moord op de tramhalte is vlot geschreven en een ‘pageturner’. Wat het voor ons extra aantrekkelijk maakte is het feit dat de geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze ‘woonomgeving’ speelt. Wij kochten een boek van de eerste druk. Het is een bijzonder exemplaar. Het valt niet snel op, maar bestudeer goed de omslagfoto. De oplossing staat hier beschreven.

Moord op de tramhalte

Moord op de tramhalte – de schrijver

Joop van Riessen was van 1965 tot en met 2004 werkzaam bij de politie. Hij schrijft sinds 2009 schrijft politiethrillers met Anne Kramer in de hoofdrol. Moord op de tramhalte is het achtste boek in deze serie. Hij gebruikt de gebeurtenissen van de familie Riessen, bewoners van Patna sinds 1863, tijdens de Tweede Wereldoorlog In Moord op de tramhalte.

51 Typisch Nederlandse Voorwerpen

51 Typisch Nederlandse Voorwerpen is een boek waarin 51 schrijvers elk een voorwerp onder de loep nemen dat typisch voor Nederland zou zijn. De meeste voorwerpen die beschreven worden zijn geen Nederlandse uitvinding, maar de manier waarop de voorwerpen gebruiken en in ons taal verweven zijn maakt ze wel typisch Nederlands. Wat te denken van de kaasschaaf. Niet alleen handig om er prachtige gelijke plakjes kaas mee te maken, maar ook om er een manier van bezuinigen mee aan te geven: de kaasschaafmethode.

51 Typical Dutch items is a book in which 51 writers have written about an object that would be typical for the Netherlands. Most objects that are described are not a Dutch invention, but how these objects are used and sometimes become a part of the Dutch language makes them in the end typical Dutch. The cheese slicer is a great example. Not only convenient to make beautiful equal and thin slices of cheese, but it’s also used to express a way to economize: the well known ‘kaasschaafmethode’. The ‘kaasschaafmethode is a way of equal trimming budgets over several mostly government departments.

De fiets is een populair vervoermiddel in Nederland. Hoe vaak wordt er niet gezegd ‘Ik pak effe de fiets’. De fiets wordt niet alleen als dagelijks vervoermiddel gebruikt, maar ook als rijdend cafe: de bierfiets.

The bike is a populair way to go from A to B in the Netherlands. How often Do the Dutch: ‘I go by bike’. The bicycle is not only used for daily means of transport, but also as a mobile cafe: de bierfiets – the beer bike.

Een aantal voorwerpen laat de Hollandse zuinigheid zien. De koektrommel is goed gevuld, maar wordt wel aangeboden. Neem/Krijg je een tweede kopje koffie of thee, dan wordt de trommel wederom aangeboden. Wat de denken van de lekkere Goudse stroopwafel? Wie had gedacht dat deze bedacht zijn door een Goudse banketbakker en van oorsprong gemaakt werden van kruimels en snippers van eerder gebakken koek, goedkoop meel en stroop. Een andere voorbeeld zijn de Haagse koffiepunten. Alles wat overbleef in de banketbakkerij werd ervoor gebruikt. Deze koffiepunten waren zeer geliefd. Men zal het wel gegeten hebben bij een Haags kopje koffie. Lunchen doen Nederlanders het liefst met een meegenomen boterham. Nog een voorbeeld van zuinigheid. Wie kent de yoghurtdruiper? Tomado maakte ze. Bij het zien van de afbeelding dacht ik ‘ja natuurlijk’. In plaats van de yoghurtdruiper hadden wij de flessenlikker om het laatste restje uit de fles te krijgen. Altijd leuk om te doen en ruzie wiens beurt het was om de fles yoghurt of vla te mogen leeg trekken. Beide voorwerpen doen geen dienst meer sinds de introductie van de pakken.

A number of articles are showing the famous dutch thrift. The biscuit tin is well filled and offered with your cup of coffee or tea. If you take a second cup of coffee or tea or when it’s offered the biscuit tin will be offered again. How about the famous Dutch ‘stroopwafel’ (syrup waffle). Who would have thought that these were invented by a Dutch bake living in Gouda and were originally made of crumbs and scraps of previously baked cake, cheap flour and syrup. Another example are ‘de Haagde koffiepunten’ – the Hague coffee cake slices. All what was sliced of from cakes and broken biscuits was stored in a big tin until there was enough to produce the cake slices. A good combination to eat with a famous ‘Haags kopje koffie’ – a very small cup of coffee. Dutch prefer to lunch with a sandwich brought from home. Another example of thrift. Who knows yoghurtdruiper? Tomado made them. Upon seeing the picture I thought ‘yes of course’. In place of the yoghurtdruiper we had the bottle scraper to scrap the last bits of yoghurt or vla out of the bottle. Always fun to do and there was always an argument whose turn it was to be the one to do this job. Both objects do no more since the introduction of the milk packs.

Een aantal voorwerpen roepen herinneringen bij mij op. Neem de Solex, daar reed bij ons in het dorp de wijkverpleegster op gekleed in een zwart leren jas. Tijdens mijn middelbare school jaren was de Solex ineens populair en ik heb er ook een tijdje meegereden. Tegenwoordig zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in uitjes met de Solex. Mijn opa rookte sigaren, waaronder bolknak. Mijn opa nestelde zich dan in een luie stoel met de sigaar. Het cellofaantje ging eraf en dan het bandje. Het bandje was voor een van de kleinkinderen. Als kind heb ik deze sigarenbandjes wel verzameld. Elke stad had op zaterdag wel een draaiorgel spelen en de orgelman die met zijn centenbakje liep te rammelen.

Many objects evoke memories. Take the Solex. In my home village it was used by the district nurse dressed in a long black leather coat. During my high school years, the Solex was suddenly popular and I also had one for a while. Today there are companies that are specialized in trips by Solex. My grandfather used to smoked cigar, including the ‘bolknak’. My grandfather settled himself in an easy chair together with his cigar. The cellophane tape went off and then the cigar band. The cigar band was for the one of his grandchildrens. As a child I have collected this cigar bands. Each city had on Saturday a barrel organ or street organ out in the street playing all kinds of music. The organ grinder collected money by rattling his penny tray. 

51 voorwerpen zijn teveel om ze allemaal langs te lopen. Veel verhalen roepen herinneringen op en een glimlach. Zo kan ik geen ANWB-paddestoel passeren zonder er een blik op te werpen ook al weet ik precies waar ik ben. En de koeltrommel? Die staat bij mij gewoon op tafel. Iedereen mag pakken waar die behoefte aan heeft. Waarom? Het spaart degene die niets willen ‘Nee dank je, ik hoef niet’.

51 objects have been too much to walk them all along. Many stories evoke memories and a smile. I can not pass a ANWB-paddestoel without looking at it although I know exactly where I am. And the biscuit tin? This stands on the table. Anyone can take what he or she likes to eat. Why? It saves people to say ‘no thank you’ if they don’t want anything.

Blijven Ademhalen Hedi de Vree

Uit nieuwsgierigheid besloot ik ‘Blijven Ademhalen’ geschreven door Hedi de Vree te kopen. De titel intrigeerde me. Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar in moeilijke periodes ‘blijven ademhalen’. Het boek is vlot geschreven zonder dat je het gevoel krijgt te maken te hebben met iemand die door een ongelukkig periode in haar leven gaat.

The book ‘Blijven Ademhalen’ by Hedi de Vree made me curios and I decided to buy it. The title intrigued me. How often do we say to each other in difficult times ‘blijven ademhalen’ (‘keep breathing’0. The book is well written without having to create the feeling to have someone who is going through an unhappy period in her life.

Hedi keert terug naar Nederland, haar echtgenoot achter latend in het buitenland. Er is twijfel over haar werk, haar huwelijk, haar relatie met haar recentelijk overleden moeder. Alleen in haar appartement doet ze zich te goed aan alcohol en het eten van junkfood. Op een avond ziet ze mensen uit een gebouw komen die zojuist een yoga hebben beoefend. Deze zien er gelukkig uit. Hedi besluit zich aan te melden voor yoga en gaat het avontuur aan. Tijdens de yogaoefeningen komt ze in aanraking met zaken als kracht, balans, evenwicht, rust en flexibiliteit.

Hedi decides to go back to the Netherlands, leaving her husband abroad. There is doubt about her job, her marriage, her relationship with her recently deceased mother. Alone in her apartment, she does drink to much alcohol and eating junk food. On evening returning from work she sees some people coming from a building just been having practicing yoga. They seem so happy in her eyes. Hedi decision to sign up for yoga and to see what ik wil bring her. During the yoga exercises she experience strength, balance, balance, relaxation and flexibility.

Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Doorzettingsvermogen, wil, focus en blijven ademhalen brengen haar steeds verder. Gaandeweg het boek leert ze om vrede te krijgen met de relatie die ze had met haar moeder, maar bovenal met zichzelf. Dat dit haar lukt heeft te maken met het feit dat ze besluiten durft te nemen, durft te proberen of iets haar zal lukken en naar zichzelf leert kijken en ondertussen blijven ademhalen.

This of course does not come without some struggle. Perseverance, power, focus and keep breathing take her even further. While the book continues she learns to accept the relationship she had with her mother, but most of all with herself. That she achieves this all has do to with the fact that she dares to make decisions, dares to try something new, learn to look at herself excepting who she is and meanwhile keep breathing.

The Help – een Keukenmeiden roman

Our youngest daughter gave me this book almost two years ago. When I saw the title I expected a book from the Bouquet series, $1 romance book. It disappeared up the pile under my bed. After finishing Het Bezoek I decided to pick up this book and when I read the backflip I learned that the book takes place in the 60s of the last century. After the first five pages, I felt that I recognized it. It turned out that I had seen the film version of the book. The story is told by three women. Eugenia, nicknamed Skeeter, a white woman just graduated and returned to the home of her parents in Jackson Mississippi. She aspires to be a writer, but begins as a reporter for the local newspaper. Aibileen, the black help of Skeeters best friend. She helps Skeeter writing the weekly answers to household questions. Minny, the black help who has the heart on her sleeve and laid off several times because of her big mouth.

Dit boek kreeg ik van onze jongste dochter ruim anderhalf jaar geleden. Het verdween op de stapel onder mijn bed. Door de titel verwachtte ik eerder een boek uit de Bouquet reeks dan een boek dat zich afspeelt in de jaren 60 van de vorige eeuw. Na de eerste vijf pagina’s had ik het gevoel dat ik het ergens van kende. Uiteindelijk bleek dat ik de verfilming van het boek gezien had. Het verhaal wordt verteld door drie vrouwen. Eugenia, bijgenaamd Skeeter, een blanke vrouw zojuist afgestudeerd en teruggekeerd naar de woonplaats van haar ouders Jackson in Mississippi. Zij heeft de ambitie om schrijfster te worden, maar begint als verslaggeefster bij de plaatselijke krant. Aibileen, de zwarte hulp van Skeeters beste vriendin. Zij helpt Skeeter met het schrijven van de wekelijkse antwoorden op de huishoudelijke vragen. Minny, de zwarte hulp, die het hart op de tong heeft en diverse keren ontslagen is vanwege haar grote mond.

Skeeter becomes more and more aware how much difference there is between the position of whites and blacks. Separate schools, restaurants, hospitals and separate seats in the bus are a few examples. Skeeter decides to write a book about the feelings of the black helps. How it is for them to work for white people. It’s the time of the civil rights movement in America. Aibileen will be the first who tells her story to Skeeter followed by Minny. Aibileen is also trying to convince other black employees to tell there stories, but nobody has the courage. Fearful of reprisals, dismissal is the least. As one of the black employees ends up in jail and given a heavy sentence, several helpers offer to help Skeeter by telling her there stories too.

Skeeter gaat het steeds meer opvallen hoeveel verschil er is tussen de positie van blanken en de zwarten. Aparte scholen, toiletten, ziekenhuizen en aparte zitplaatsen in de bus zijn een paar voorbeelden. Skeeter besluit dat in haar nog te schrijven boek zwarte hulpen vertellen hoe het is om voor blanke mensen te werken. In deze tijd speelt ook de opkomst van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Aibileen zal de eerste zijn die haar verhaal doet aan Skeeter gevold door Minny. Aibileen probeert ook andere hulpen zover te krijgen, maar niemand heeft de moed. Bevreesd voor represaille maatregelen, waarvan ontslag de minste is. Als uiteindelijk een andere hulp in de gevangenis beland en een zware straf krijgt, bieden meerdere hulpen hun medewerker aan.

Although the names of employers, helps and the city have been changed, the helpers are afraid that their employers will know that it’s actually Jackson where it’s happening and who is involved. Minny has done something terrible to her previous employer and after some consideration the three decided to included this in the book. This particular fact should ensure them that the person who it concerns stubbornly insist that it is not about Jackson.

Alhoewel de namen van werkgevers, hulpen en plaats van handeling gewijzigd zijn, blijven de hulpen bang dat hun werkgevers er achter zullen komen waar het zich afspeelt en over wie het gaat. Minny heeft iets vreselijks gedaan bij haar vorige werkgever en er wordt besloten dit in het boek op te nemen. Dit feit moet ervoor zorgen dat diegene die het overkomen is hardnekkig zal volhouden dat het niet over Jackson gaat.

The book was a pleasant to read despite the sometimes harrowing description of the circumstances under which the helpers life and have to do there work. Minny appears to be mistreated by her husband, Aibileen lost her son and the fiancée of Skeeter leaves her for writing this book. The book is written in the language level of the three story tellers. This was in my opinion a clever idea of the author.

Het boek leest plezierig ondanks de soms schrijnende beschrijving van de omstandigheden waaronder de hulpen leven en hun werk moeten doen. Zo blijkt Minny mishandeld te worden door haar echtgenoot, heeft Aibileen haar zoon verloren en zal de verloofde van Skeeter haar verlaten, vanwege het schrijven van dit boek. Een vondst was het door het boek door deze drie vrouwen te laten vertellen. De schrijfster heeft dit onderstreept door het taalniveau aan te passen.

Het Bezoek Hila Bloem

Two amorous young Israelis are going to Paris for a few days. Her beloved one has given it to her as a gift for her birthday. The holiday ends with a visit to the opera, followed by a dinner at the prestigious restaurant La Soupière d’Or on the last evening in Parijs. When the man asks for the bill he realize that he has lost his wallet. He suspects this must had been happend during the visit to the opera and that the wallet must have slipped out of his pocket. The husband of a wealthy French couple helps them to pay the bill. This man seems to know the director of the opera and promises them to put all in work that the following day the wallet, which included the tickets for the return flight, will be in their possession again. At the airport they will receive the wallet from the the driver of the French couple. Back in Israel, the woman decides to sent the couple a card to thank them once again.

Twee verliefde jonge Israëliërs gaan voor een paar dagen naar Parijs. De vrouw heeft de reis cadeau gekregen van haar geliefde voor haar verjaardag. Het tripje wordt afgesloten met een bezoek aan de opera met aansluitend een etentje in het prestigieuze restaurant La Soupière d’Or. Bij het afrekenen blijkt dat de man zijn portemonnee kwijt is en hij vermoed dat deze tijdens het bezoek aan de opera uit zijn zak moet zijn gegleden. De man van een welgesteld frans echtpaar schiet hen te hulp. Deze man blijkt de directeur van de opera te kennen en belooft hen alles in het werk te zullen stellen dat zij de volgende dag  de portemonnee, waarin ook de tickets voor de terugvlucht zitten, weer in hun bezit zullen hebben. Op het vliegveld ontvangen zij uit handen van de chauffeur van het franse echtpaar de portemonnee. Terug in Israël stuurt de vrouw het echtpaar een kaart om hen nogmaals te bedanken.

Nine years later, the now married Israelis get a phone call from the man of the wealthy French couple. He is coming to Jerusalem and would like to meet them. He invites them for a dinner party. This call is the start of the book. While reading the book you go back and forth in time and while reading you learn more about the married couple. The man has been married once before and has a daughter from this marriage. This daughter is now living with them. Together they have a daughter, so there is a reconstituted family.

Negen jaar later krijgen de inmiddels getrouwde Israëliërs een telefoontje dat de man van het welgestelde echtpaar naar Jeruzalem komt en hen graag wil ontmoeten tijdens een etentje. Dit telefoontje is de start van het boek. Al lezende schiet je heen en weer in de tijd en leer je het getrouwde stel beter kennen. De man is al eens eerder getrouwd geweest en heeft een dochter uit dit huwelijk. Deze dochter woont inmiddels bij hun. Samen hebben ze ook een dochter, waardoor er sprake is van een samengesteld gezin.

The Parisian makes a surprising confession at this dinner party: where, how and when the wallet got missed. It is surprising novel that is pleasant to read.

De Parijzenaar doet een verrassende onthulling tijdens het tweede dinertje: de toedracht rondom de vermiste portemonnee. Het is verrassende roman die prettig leest.

Magdalena by Maarten ’t Hart

So over the years I’ve read quite a few books by Maarten ’t Hart. The first was ‘Een Vlucht Regenwulpen’. In Magdalena Maarten makes an effort to describe his mother Lena. He doesn’t know much about his mother. How she grew up, what she was thinking about and what fascinated her. The little he knows about her comes from stories he heard from his grandmother, the mother of his mother. Maarten gives us an image of a woman with suspicion, she is religious, stubborn and not open to change. There’s no physical contact with her children, never a kiss or anything of that kind.

Zo de jaren heb ik nogal wat boeken van Maarten ’t Hart gelezen. De eerste was ‘Een Vlucht Regenwulpen’. In Magdalena doet Maarten een poging zijn moeder Lena te leren kennen. Van zijn moeder weet hij weinig. Hoe ze opgegroeide, wat ze dacht en wat haar boeide. Het weinige dat hij van haar weet komt van zijn grootmoeder van zijn moeders kant. We leren haar kennen als een vrouw met achterdocht, die zwaar gelovig en koppig is en niet openstaat voor verandering. Warmte in de vorm van lichamelijk contact met haar kinderen is er niet: een zoen of een aai over de bol komen niet voor.

Is mother strongly believes that her husband is unfaithful. She often tries to convince her three children of his adultery. The descriptions are often so comical and unrealistic that it made me smile. She often lets the children company the father to have to prevent him having contact with other gender. One story about this infidelity goes so far that such a ‘mokkel’, the name that his mother gives to a supposed new love of her husband, is hidden with bike in a freshly dug grave, as Lena brings her husband his daily coffee to the cemetery where her husband is employed as a gravedigger .

Brushing teeth is a subject were both of his parents have the same onion: never brush them. The best gift that any forthcoming couple can give each is having a full denture at their wedding. Maarten wants to keep his teeth and starts brushing his teeth. First openly, then illegally and then finally openly again. 

Als een rode draad door het boek loopt de vermeende ontrouw van haar echtgenoot. De beschrijvingen hierover zijn vaak zo komisch en onrealistisch dat ik er om moest lachen. Vaak worden de kinderen meegestuurd met de vader om hem te beletten omgang te hebben met andere geslacht. Een verhaal over deze ontrouw gaat zelfs zo ver dat zo’n mokkel, de aanduiding van zijn moeder dat het hier ging om een nieuwe liefde van haar man, met fiets en al in een pas gedolven graf verborgen gehouden wordt, als Lena haar man zijn dagelijkse koffie komt brengen op de begraafplaats waar haar man werkzaam is als grafdelver.

Van tandenpoetsen willen de ouders niets weten. Het mooiste geschenk wat een aanstaand echtpaar elkaar kan geven op de huwelijksdag is dat beide een kunstgebit hebben op dat moment. Maarten wil graag zijn tanden behouden en begint dan ook met zijn tanden te poetsen. Eerst openlijk, dan illegaal en tenslotte weer openlijk. Het levert een bijzonder hoofdstuk op.

The writer has become a biologist, which wasn’t most likely to happen. His mother would have been a good pupil, according to her school reports. A job as a gardener would be suitable enough, but Maarten wants more. Nature fascinated him at an early age. On several times one can read in this book. His teacher finally convinces to let him attend the ‘Groen van Pinksteren Lyceum’. This school also plays a role in his teeth story. When his mother expects to suffer from a haunting rat in her home she asks Maarten to deal with because he as a biologist has a knowledge.

Dat Maarten bioloog is geworden, lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Zijn moeder zou een goede leerlinge geweest zijn, getuige haar schoolrapporten. Een baan als tuinman vindt zijn moeder voldoende, maar Maarten wil verder. Dat de natuur hem reeds op jeugdige leeftijd boeide, komt diverse keren in dit boek naar voren. Uiteindelijk lukt het hem om naar het Groen van Pinksteren Lyceum te gaan. Deze school speelt ook een rol in zijn tandenpoetsen verhaal. Dat zijn moeder nog profijt zal hebben van de studie van haar zoon blijkt wanneer zij denkt last te hebben van een spokende rat in haar huis.

There’s only one description of a family trip. His father is a volunteer at the local fire department. The crew offering assistance the circus to keep the tent upright during heavy winds. The complete crew receive free tickets for a show. After being many years a widow Lena remarriages her childhood sweetheart. She moves to Drenthe where a new husband lives. This second husband is heavily religious and prohibits Lena to see Maarten, because he is no longer a Christian. Mother and son met in secret. Over time begins the second husband to develop dementia. When the second husband has almost no recognition anymore Lena decides to return to Maasland. After Lena ’s death several notes are found. Lena has indicated on this notes which psalms in the old rhymed version should be sung on her funeral. Maarten himself plays the organ in the church. The book ends with the Apostles’ Creed in old Protestant version. Maarten gives his thoughts and ideas about the Apostles’ Creed.

Het enige beschreven gezamenlijke uitje van het gezin is een bezoek aan het circus. De vader is lid van de vrijwillige brandweer en ontvangt vrijkaartjes voor een voorstelling na geboden hulp van deze brandweer om de tent overeind te houden tijdens zware windstoten. Na jaren weduwe te zijn geweest hertrouwd Lena met haar jeugdliefde en verhuisd naar Drente. Deze tweede echtgenoot is zwaar gelovig en verbiedt Lena omgang met Maarten, die met het geloof gebroken heeft. Moeder en zoon ontmoetten elkaar in het geheim. Na verloop van tijd begint deze tweede echtgenoot te dementeren, waarop Lena besluit terug te keren naar Maasland. Na het overlijden van Lena worden diverse briefjes gevonden waarop Lena heeft aangegeven welke psalmen, in oude berijming, er gezongen dienen te worden op de begrafenis. Maarten zelf bespeelt het orgel in de kerk. Het boek eindigt met de Apostolische Geloofsbelijdenis in oude protestantse versie. Maarten geeft hierbij zijn gedachten en bedenkingen weer.

Next book, Volgend boek: Blijven Ademhalen, Hedi de Vree