Categorie: naaien

A fun shaped T-shirt or Draped and Shaped

IMG_0030 xEasy patterns with a great fit are combinations I really like. One of those examples for such pattern is for me the T-shirt no. 4 from the book Drape Drape 2 by Hisako Sato. I’ve made the 1 pattern drape Top once before. From my stash came this lovely shinny blue jersey fabric which I bought last year when I planned to make a second version of this T-shirt. As I told in this post I wanted to try to make a SBA the next time for a more fitted shape. The SBA is done on the center front and center back. The taken out part was a kind of wedge. Like the first T-shirt this one has also a raised neckline. It’s about 5cm higher on the front then in the original pattern.

IMG_0005 xMakkelijke patronen met een goede pasvorm is een combinatie waar ik van hou. T-shirt no. 4 uit het boek Drape Drape 2 van Hisako Sato vind ik een goed voorbeeld hiervan Ik heb een keer eerder gemaakt. In mijn voorraad lag deze mooie blauwe jersey stof die ik vorig jaar kocht toen ik besloten had om dit T-shirt nog een keer te maken. Zoals ik hier al schreef wilde ik een aanpassing voor een kleine BH-maat op dit patroon doen door middenvoor en middenachter een wigvormig stuk weghalen. Net zoals het eerste T-shirt is ook bij deze de neklijn met ongeveer 5cm verhoogd.

The fabric was easy to stitch. I don’t have a serger, but my sewing machine has a kind of serger stitch. All the seams, there are only 2 to be done, and the hem are done with this stitch. The neckline is done as I described in this post. I really like this finishing and the result never lets me down. I take it for granted that I do have to change my needles.

IMG_0003 xDe stof was makkelijk te stikken. Ik heb geen overlock machine, maar mijn naaimachine heeft een soort van overlocksteek. Alle naden, het zijn er maar 2, en zoom zijn gedaan met deze steek. De halsbies is afgewerkt zoals hier beschreven. De afwerking en resultaat zijn iedere keer weer netjes. Het verwisselen van naalden neem ik voor lief.

There was some fabric left. I decided to use the leftover for another T-shirt. It was ready before this one, because there’s always some hand stitching involved. Instead of using my sewing machine and using the back stitch I like to finish the beginning and end of my sewing threads by hand especially when it are hems and visible seams. It gives in my opinion a more crisp finishing and by this way the stitches keep running through (one can’t see begin or end) then using the back stitch.

Van de overgebleven stof besloot ik een ander T-shirt te maken. Het was eerder klaar dan deze. Ik gebruik zelden mijn naaimachine voor en achteruit voor het afhechten bij zomen en zichtbare naden en werk liever de draden met de hand af zeker als de stof licht en dun is. Het resultaat oogt mooier omdat de gestikte naad doorloopt.

Total costs: Fabric €15,00. Yarn €2,50. 

Time used for this project: pattern drafting 2.5h, cutting 1h, sewing 4h

Totale kosten: Stof €15,00. Garen €2,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2.5uur, knippen 1uur, naaien 4uur

IMG_0020 x

Conclusion: The beauty of this pattern is that it’s so simple. There are only 3 seams, 1 hem, 2 sleeves and a neckline to sew and then your finished. The drafting construction is the key to the success of this pattern. After that perfect sewing and a neat finish is all it takes to enjoy this garment. There are many copies made of this pattern to be seen on the internet. It was also used in the last serie the GBSB season 3 episode 6. The contestants had to make it with a woven fabric but I never think about making it out of that kind of fabric. I think the pattern works at it’s best by using a stretchy fabric. The SBA came out well: there is less fabric at chest height and it feels less bulky under the arms. This pattern is definitely a winner for me. My next version will be a striped one. As I sad in the first sentence of this post: I like easy patterns with a great fit. Another example of such a pattern is the Gather drape dress from Drape Drape 1. It’s on my to make list.

Conclusie: De schoonheid en succes van dit patroon is dat het zo eenvoudig is. Er zijn slechts 3 naden, zomen en een hals te naaien. De wijze waarop dit patroon is getekend, maakt het tot een succes. Daarna is alleen nog mooi naaiwerk nodig om plezier te hebben van dit kledingstuk. Op het internet zijn veel veel voorbeelden van dit patroon te vinden. Het patroon was ook te zien in GBSB serie 3 aflevering 6. De deelnemers gebruikte toen geweven stof, maar voor mij werkt het denk ik het beste met een rekbare stof. De aanpassing aan mijn BH-maat werkt prima: er is nu minder stof onder de armen en op borsthoogte. Het patroon is iets wat ik zeker meer zal gebruiken: een streep versie heb ik op mijn lijstje staan. Ik begon dit bericht met te vertellen dat ik hou van makkelijk patronen met een goede pasvorm. Nog zo’n voor beeld is de Gather drape dress uit Drape Drape 1. De jurk staat op mijn lijstje.

Fish from the sea or bringing fish to the sea

IMG_1707The ancestors of my husband used to live in Vlaardingen and the men in his family were herring fishermen just like the most of the other men living there. Saturday the 13th of June was Vlaggetjesdag. It ’s an annual tradition. It involves a fishing boats race, which boat brings the first herring into the harbor, and the auction of the first barrel of herring (the profit will go to an organization, like cancer, children in need or sport for disabled). 

De voorouders van mijn man waren haringvissers die in Vlaardingen leefden. Zaterdag 13 juni was de jaarlijkse Vlaggetjesdag. Naast de race wie het eerste vaatje nieuwe haring aan land brengt, wordt het eerste vaatje geveild voor een goed doel.

IMG_1731Whether one does or doesn’t like to eat herring is a matter of taste. My husband likes his herring with raw chopped union and I only eat herring without unions. In the past we lived in a small town near The Hague and we often went to Scheveningen to eat fish in the evening in one of the restaurants and sometimes we eat herring for lunch after a walk on the beach. A couple of weeks ago we decided to make a day trip to Scheveningen soon after Vlaggetjesdag, take a walk on the beach and eat a herring. Sadly the weather was letting us down lately, but the weather forecast for Friday seemed to be perfect. We decided to take that day off for this trip.

Haring eten is een kwestie van smaak. Mijn man eet haring met rauwe, gesnipperde ui en ik eet haring uitsluitend zonder ui. In het verleden hebben we vlakbij Den Haag gewoond. Vaak gingen we ’s avonds vis eten in een van de restaurantjes en soms aten we haring na een strandwandeling. Een paar weken geleden besloten we om een dagje naar Scheveningen te gaan als Vlaggetjesdag geweest zou zijn. Het weer liet ons nogal in de steek, maar de weersvoorspellingen voor vrijdag beloofde veel goeds en we besloten deze dag vrij te houden.

IMG_1721What would one wear. I just finished this new T-shirt with some help. The fabric was a leftover from a Drape Drape 2 T-shirt no.4. This is the first one I made. I’ve now made a second one in blue, but there is still some sewing by hand to be done. The pants are made last year. They are made from stretchy cotton fabric. When the pants were ready I saw that it looked like there were fish swimming in the pattern. My new made T-shirt and the pants were the perfect match for this trip.

En wat trek je dan aan. Dit T-shirt was net af. De stof is een restje van een tweede Drape Drape 2 T-shirt no.4. Dit is de eerste die ik gemaakt hebt. Zojuist heb ik een tweede gemaakt, die nog afgewerkt moet worden. De broek is van vorig jaar. Toen de broek af was zag ik dat er vissen te zien zijn in het patroon. Dit was de perfecte combinatie voor ons uitstapje.

IMG_1715The T-shirt is self drafted. Because there was a small amount of fabric left I had to make a raglan sleeve due to fact that I couldn’t make a full-length T-shirt with shoulder seems and set-in sleeves. The sleeves are finished with cuffs, just to make them a little bit longer. The T-shirt has a slight high low hem. I like high low hems. They follow your body perfectly and gives a nice accent on your bum. The neckline is wider then I normally wear, but when I had basted the T-shirt and tried it on I didn’t liked the high neckline. After cutting the neckline lower on front and back and making the shoulder part less there was more balance. The neckline is finishes as explained here.

Het T-shirt is van een zelf getekend patroon. Voor een T-shirt met schoudernaden en ingezette mouw was er te weinig stof over. Daarom besloot ik om een T-shirt met raglan mouw te maken en de mouwen af te werken met een manchet. Het T-shirt heeft een geringe hoog-laag zoom. Dit type zoom geeft een leuk accent aan je achterste. De hals is wijder dan ik normaal draag. Na het rijgen en passen vond dat er geen verhouding was tussen de neklijn en het T-shirt. Door de neklijn omlaag te brengen ontstond er meer evenwicht in het T-shirt en is op mijn gebruikelijke manier afgewerkt.

eating an ice-cream with our youngest daughter in the harbor of Scheveningen
eating an ice-cream with our youngest daughter in the harbor of Scheveningen

Total costs: Fabric €0,00. Yarn €1,50.

Time used for this project: pattern drafting 2h, cutting 1.5h, sewing 6h

Totale kosten: Stof €0,00. Garen €1,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2uur, knippen 1.5uur, naaien 6uur

Conclusion: It is a really comfortable easy-to-wear T-shirt. Although I’ve now two T-shirts of the same fabric I’m pleased that the leftover didn’t ended in my closet turning into stash. The fabric is just plane blue fabric and both patterns are so different that it doesn’t bother me at all.

Conclusie: Het is een comfortabel, makkelijke te dragen T-shirt. Ofschoon ik nu twee T-shirts heb van dezelfde stof ben ik blij dat het restje stof niet in mijn kast is geëindigd om voorrad te worden. De stof is zo algemeen en beide patronen zo verschillend dat ik er geen last van heb.

A seamstress helping hand

Last Sunday was a grey and rainy day: the perfect day to sit together with my sewing machine and work on the three white lady suits and some other all ready cut T-shirts. All the machine work was done and after eating I would do all the sewing by hand. And then the knife came along when I was preparing evening dinner. A knife slipped into my thumb. My husband decided to take me to the hospital and instead of me doing stitching by hand the surgeon did stitches in my hand. With some good advice (keep your hand high for at least 24h, no showering and take care because the stitches can come loose) from the surgeon we went back home.

Afgelopen zondag was het grijs en motregen. Dit was een perfecte naaimachinedag. Ik zou verder werken aan drie witte damespakken en een aantal al reeds geknipte T-shirts. Nadat al het naaimachinewerk gedaan was, ging het avondeten maken en daarna zou ik alles met de hand afwerken. En toen kwam er een mes voorbij, terwijl ik het eten aan het bereiden was. Het mes sneed in mijn duim. In plaats van steken maken met de hand had ik er nu een paar in mijn hand. Na wat goede adviezen (hand minstens 24 uur hoog houden, niet douchen en ook hechtingen kun loskomen) keerden we huiswaarts.

IMG_1359

What can one do. Reading sewings books, making sewing planes, drink coffee and tea. The pile for sewing by hand was staring at me. On Wednesday I decided to give it a go and tried to pull a thread o the eye of the needle. Impossible. As they say in Dutch ‘goede raad is duur’ (good advice is expensive). When my mother moved to another appartement she did a clear out. One the things was her sewing box. I got some things from her. One of the things was these Needle Threader. I had never seen it before, but having this tool I came up with an idea. Using a needle threader would perhaps help me to get the thread into the needle. Lucky me: it worked. Hand sewing was possible but the progress was very slow. All the usual handling like holding the fabric and moving it around was not easy with a left thumb tucked in bandage. But the slow sewing did his job: most off  the hand stitching is done.

Wat nu te doen. Een boek lezen over naaien, naaiplannen maken, thee en koffie drinken? De stapel met handnaaiwerk staarde naar mij. Woensdag besloot ik een poging te wagen om een draad in een naald te krijgen. Onmogelijk. ‘Goede raad is duur’ is een Nederlands gezegde. Toen mijn moeder verhuisde ruimde ze naast andere zaken ook haar naaidoos op. Een van de dingen was deze was deze Needle Threader. Ik had het nog nooit eerder gezien, maar dit bracht mij wel op een idee. Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor mijn probleem. Het werkte: handnaaiwerk was mogelijk, maar wel langzaam. Het valt tegen om de gebruikelijke handelingen te doen, zoals stof vasthouden. Maar ondanks de trage voortgang is het meeste handnaaiwerk gedaan.

In the meantime weather has become better: the sun is shining and it’s 22 °C. Lucky for me I finished a T-shirt from leftover fabric. In one of my next post I write something about how it’s done and there will pictures. Today I’m going to enjoy the sunshine with my T-shirt.

Ondertussen is het weer verbeterd. Gelukkig kwam een T-shirt af die ik heb gemaakt van overgebleven stof. Daar kom ik op terug in een volgend bericht, maar vandaag ga ik van het mooie weer genieten in mijn T-shirt.

Fabric Stash

I can’t remember when I started sewing. But I can remember there were times that I didn’t have a fabric stash. In my closet I have almost 35m of fabric. All kinds of fabric: wool, knitted fabrics, cotton and synthetic. Some are just plane, others have plaids, flowers or other designs.

Ik kan mij niet herinneren wanneer ik begon met naaien, maar wel dat er tijden waren dat ik geen voorraad stof had. In mijn kast is ongeveer 35m stof. Diverse soorten stof: wol, tricots, katoen en synthetisch. Sommige zijn effen, andere hebben ruiten, bloemen of andere designs.

Almost a month ago one of two still remaining fabric stores in Haarlem closed his door. There just to be times that my village had three fabric stores. Haarlem had in one street three fabric stores and that were just three of a large number. My favorite one was Ascot Modestoffen. This shop closed his door about ten years ago. Every Monday there was a fabric market. The whole Grote Markt was filled with market stalls selling fabric and/or haberdashery. The market still exists. There are only two market stalls left with fabric and two market stalls with haberdashery. In former days when I wanted to sew something I went to one of the shops in my neighborhood to buy my fabric. Despite the success of programs like The Great British Sewing Bee and Door Het Oog Van De Naald they haven’t been able to turn time. Fabric shops keep disappearing and the lack of these fabric stores and markets is (probably) the reason why I have a fabric stash.

Ongeveer een maand geleden sloot de een na laatste stoffenwinkels in Haarlem zijn deur. Er waren tijden dat mijn dorp drie stoffenwinkels had. Haarlem had aardig wat stoffenwinkels: in een straat zaten er zelfs drie. Mijn favoriet was Ascot Modestoffen. Deze winkel sloot zijn deur ongeveer tien jaar geleden. Elke maandag was er stoffenmarkt. De hele Grote Markt stond vol met kramen die stof en/of fournituren verkochten. De markt bestaat nog, maar er zijn twee kramen met stof en twee met fournituren over. Als ik vroeger iets wilde naaien ging ik naar een van de winkels in mijn buurt. Het succes van The Great British Sewing Bee en Door Het Oog Van De Naald hebben het tij niet kunnen keren. Stoffenwinkels blijven verdwijnen en het gemis van dit soort winkels en markten is (waarschijnlijk) de oorzaak van mijn voorraad.

To fill this gap there are now the so called annual fabric markets like Stoffenbeurs, Stoffenspektakel and Stoffencircus. The first of these fabric market started about fifteen years ago. I have to confess I love going to these markets, but when I go out there without a good plan I come home with a large number of fabrics and lots of ideas: this is going this and that is going to be that. Sometimes it happens, but for some reason there are times that fabrics are stored away because seasons change quicker then I can sew. These annual fabric markets are held twice a year in many places. That means a lot of these markets in a year. To restrict myself I only attend a market when it is in my neighborhood so I can go on my bike. This limits the purchases: I don’t attend a lot of these markets and I can’t take lots of fabrics with me on my bike.

Om deze leemte te vullen bestaan er nu jaarlijkse stoffenmarkten zoals Stoffen beurs, Stoffenspektakel en Stoffencircus. De eerste van dit soort markten startte ongeveer vijftien jaar geleden. Ik ga graag naar dit soort markten, maar daarheen gaan zonder een goed plan eindigt in thuis komen met veel stof en ideeën. Soms lukt het inderdaad om dat beoogde kledingstuk te naaien, maar ook verdwijnen stoffen in de kast vanwege het feit dat seizoenen sneller veranderen dan ik kan naaien. Deze markten worden op diverse plaatsen twee maal per jaar gehouden. Dat betekent aardig wat mogelijkheden, maar om mijzelf te beperken moet de markt per fiets te bereiken zijn. Dit beperkt mijn aankopen: ik ga minder en op mijn fiets kan ik niet veel meenemen.

There’s an other way to purchases fabric: the internet. I’ve tried it once, but it wasn’t a success. I want to see my fabric in reality. See the color(s), the pattern. The way it runs trough my fingers. Holding it up and see how it falls. 

Er bestaat nog een andere mogelijkheid om stof te kopen: het internet. Ik heb het een keer geprobeerd, maar het was geen succes. Ik wil graag de stof in werkelijk zien, de kleur(en), het patroon, het door mijn handen voelen glijden, het ophouden en zien hoe het valt.

The question is: is 35m a lot. For me it is. Recently I joined the stash busting sew along. It helps a lot reading how other people deal with there stash. There is a monthly challenge and we are searing our makes. The good news is: there is more fabric going out my closet then buying new fabric. So I say to myself: keep sewing.

De vraag is: is 35m veel. Voor mij wel. Onlangs ben ik lid geworden van the stash busting sew along. Ik lees hoe anderen omgaan met hun voorraad. Elke maand is er een thema en we laten elkaar onze creaties zien. Het goede nieuws is: er gaat meer stof uit mijn kast dan dat erin gaat. Dus zeg ik tegen mijzelf: blijf naaien.

Tulips and herring or famous dutch products

IMG_1619At this moment our eldest daughter is working for accountants firm. Yesterday her firm was having a business company promotion. It was the annual network and herring party. When she told us about it she said that the men were wearing oranges ties but that there wasn’t an orange item for the ladies. I offered her to make a fabric orange tulip for her and turn it into corsage/brooch. She loved the idea and told her two other female colleagues, who also would be present at the promotion. They asked her if I could make two more.

IMG_1641 x kMomenteel werkt onze oudste dochter voor een accountantskantoor. Gisteren had dit bedrijf een promotiedag. Het was de jaarlijkse netwerk en haringparty. Toen ze ons erover vertelde zei ze dat de mannen oranje stopdassen zouden dragen, maar dat er geen oranje voor de dames was. Ik bood aan om voor haar een oranje tulp van stof te maken, die ze als broche kon dragen. Ze vond het een prima idee en vertelde het aan twee van haar vrouwelijke collega’s dat zij een tulp-broche zou dragen op die dag. Zij vroegen haar of ik er nog twee kon maken.

Now I had to buy orange fabric. I had no idea where I could find that. Last Friday was very hot weather and my husband and I decided to make an early walk to Haarlem and drink some coffee there. Returning home I remembered that there was a quilting shop in Groot Heiligland. There I found the perfect lovely orange fabric. Soon after we came home our daughter phoned us asking me if I could make some more tulips, because there would be also some female colleagues walking around. Now the total to make was seven. Luckily I had enough fabric to make seven matching tulips.

IMG_1635 xIk had geen idee waar ik oranje stof zou kunnen kopen. Afgelopen vrijdag was het warm en mijn man en ik besloten om een vroege wandeling naar Haarlem te maken om daar koffie te drinken. Op weg naar huis herinnerde ik mij dat er een quilt winkel is in Groot Heiligland, waar ik de stof vond die ik nodig had. Eenmaal thuis belde mijn dochter of ik nog een paar extra kon maken. Gelukkig had ik genoeg stof om de zeven identieke tulpen te maken.

The tutorial to make this tulips was found here. Now I had to think about how to make the stem. In the local charity shop I found a bundle of pipe cleaners and luckily I had a piece of green silk in my stash so I was ready to start. First I made the stems. When they were I started making the flowers and attached each flower on to a the stem. The leaves have fusible interfacing to give them stiffness. At the back I sewed a safety pin. This project was something completely different then my usual swings and I really loved making them. Perhaps I make some more for a flower arrangement in a vase so I never have to worry forgetting to give them water.

IMG_1620Dit is de instructie voor het maken van de tulpen. De stengel is gemaakt van pijpenragers die ik vond in een goede doelen winkel in ons dorp. In mijn voorraad had ik nog groene zijde stof liggen. Eerst werden de stelen gemaakt zodat ik daarna de bloem erop kon bevestigen. De blaadjes hebben strijkbare versteviging en aan de achterkant is de veiligheidsspeld genaaid. Dit project was leuk om te doen en totaal iets anders dan ik normaal doe. Misschien maak ik er nog een paar voor in een vaas, zodat ik nooit me zorgen hoef te maken over water geven.

Total costs: Fabric: €3,00. Yarn €1,00. Pipe Cleaners €0,50

Time used for this project: cutting 2h, sewing 7h

Totale kosten: Stof: € 6,00. Garen € 1,00. Pijpenragers €0,50

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 7uur

Turn the Inside Out or Large becomes Small

IMG_1594 IMG_1600

Recently my mother and I bought some new clothes for her. When we got home we sorted out her closet and some clothes were put in a plastic bag ready to take to the charity shop. A faded blue OSKA T-shirt was no longer suited for the charity shop. I decided to use it to work out an idea that I had with a boat neck. I made a sketch of what I had in mind.

faded blue
faded blue OSKA

Onlangs ging ik met mijn moeder nieuwe kleren voor haar kopen. Bij thuiskomst hebben we samen haar kast uitgezocht en enkele kledingstukken weggedaan voor de kringloopwinkel. Een verwassen blauw T-shirt was niet meer geschikt voor de kringloopwinkel. Ik besloot het te gebruiken om een idee uit te werken dat ik had met een boothals. Van het idee wat ik in gedachte had, maakte ik een schets.

IMG_1597

After making the sketch I carefully took out the seams of the T-shirt. I then saw that the inside looked much better than the outside. A pants I was working was also on the table and both were found to fit well together. Then I decided to make an effort of this T-shirt and decided to make a T-shirt that would fit and looked good so I would actually wear it.

Na het maken van de schets heb ik T-shirt zorgvuldig uit elkaar gehaald en de binnenkant zag er beter uit dan de buitenkant. Op tafel lag ook een broek waar ik aan bezig was en beide bleken prima bij elkaar te passen. Daarop besloot ik ervoor te zorgen dat het T-shirt goed zou vallen zodat het daadwerkelijk te dragen zou zijn.

IMG_1602

The finishing of the boat neck took considerably more time than cutting and sewing the T-shirt. The angle between the front and back is very important. Before I started cutting the definitive neckline, I first tried the T-shirt on to locate the position of the boat neck. Then I experimented with strips of fabric to figure out how I had to finish it and to get the right look.

De afwerking van de boothals kostte aanzienlijk meer tijd dan het knippen en naaien van het T-shirt. De hoek tussen voor- en achterpand is erg belangrijk. Voordat ik de definitieve neklijn knipte, heb ik eerst het T-shirt aangetrokken om de plaats van de bootnek te bepalen. Daarna heb ik met repen stof geëxperimenteerd om de juiste look te krijgen.

Total costs: Yarn € 1,00

Time used for this project: pattern drafting 1.5h, cutting 2h, sewing 6h

Totale kosten: Garen € 1,00

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1.5uur, knippen 2uur, naaien 6uur

Conclusion: I’m very pleased with the total outcome of this T-shirt especially the result of the neckline. Using the inside of the old T-shirt makes it fits surprisingly well with black, blue and white jeans. I have another, discarded, T-shirt lying around which belonged to my eldest daughter. This time I will try to make the neckline at the front slightly higher.

Conclusie: Met het resultaat van de hals ben ik zeer tevreden. Nu de binnenkant van het oude T-shirt is gebruikt past het verrassend goed bij zwarte, witte en blauwe jeans. Ik heb nog een ander, afgedankt, T-shirt liggen van mijn oudste dochter. Ditmaal plaats ik de halslijn aan de voorkant iets hoger.

The flowery blouse or La Chemise Bruyère

IMG_0216 xLast year I made the chemise Bruyère from Deer&Doe for my eldest daughter. It’s a lovely pattern and I decided to make another one for myself for the monthly challenge of TMS. This is for the separates contest

After measuring the pattern there were a couple of changes to make it more fitted:

▪ SBA

▪ downsizing from size 40 body gradually to size 36 on hips

▪ making the body longer

▪ replacing the collar to the center-front

▪ making a different sleeve placket

▪ making sleeve a little bit tighter

▪ making the shoulder fitted to my broad shoulders

Having small cup-size A I decided to skip the bust dart from the side-seam and only use bust dart from the waist seam. After making many garments and using all kinds of darts I prefer  princess darts or bust darts from the waist seam above the bust dart from the side-seam. 

IMG_0200 xVorig jaar heb ik de chemise Bruyère van Deer&Doe voor mijn oudste dochter gemaakt. Het is een leuk patroon en ik besloot er een voor mijzelf te maken voor het juni thema van TMS. Na het nameten van het patroon besloot ik de volgende aanpassingen te maken

▪aanpassing aan cupmaat

▪lijfje boven maat 40 geleidelijk naar heup maat 36

▪lijfje langer maken

▪kraag verplaatsen naar middenvoor

▪andere mouwsplit maken

▪iets strakkere mouwen

▪schouders aanpassen naar mijn brede schouders

Aangezien ik een kleine cupmaat heb, 75A, besloot ik om de bustenaad in de zijnaad te laten vervallen en alleen de taille bustenaad te gebruiken. Na het maken van veel kleding en alle soorten figuurnaden bevallen een prinsessennaad en de taille bustenaad mij het beste.

IMG_1470The fabric came from my stash. When or what for it was bought, I really can’t remember, but when I saw the fabric I fell in love with white flowers on the blue fabric. Bruyère is french for heather so this would make a perfect choice. There was 1.80m left and I paid only for 1.50m. The fabric width is 1.15m so it became a challenge to cut the pattern. It was possible but the cutting the sleeve was a problem. The solution was to make a seam at the same place of the sleeve placket. Sewing was really straight forward. At first sight it looks like a solid fabric, but actually it’s very sheer.

De stof komt uit mijn voorraad. Waarom en wanneer ik het gekocht heb weet ik niet meer, maar vanwege het blauw/witte patroon kon ik het niet weerstaan. Nu is Bruyère frans voor heideplant, dus was de keuze perfect. Er was nog 1.80m over waarvoor ik voor 1.50m betaalde. De stof is 1.15m breed en het was een uitdaging om de blouse van de stof te kunnen knippen. De mouw leverde een probleem, maar als ik de mouw in tweeën te knippen zou knippen, dan was het mogelijk. Zo ontstond er een naad waar ook het mouwsplit zou komen. Zo op het eerste gezicht lijkt de stof vrij solide, maar in werkelijkheid is het redelijk dun.

IMG_1469The sewing of the blouse was pretty straight forward. The collar is set in together with the shoulder yoke and front placket. By doing it this way you get a nice and crisp finish. Using sheer fabric I decided to cut the waistband twice instead of sewing the waistband with a french seam. On the inside of the blouse you now see the waistband with the wright side of the fabric too. The sleeve plackets looks the one which can be seen in mens dress-shirt, but the construction was different because I had two sleeve parts. Although the placket suggested at the pattern is fine I prefer the classic mens dress-shirt because the finishing is more refined. The placket is extra long so a buttonhole was made in halfway. And the longer makes it easier to roll up the sleeve and once it’s rolled it’s less bulky. Due to the sheerness of the fabric I used buttons instead of snaps. To find matching buttons was a bit of a challenge. Eventually I found them on the annual fabric market. They are hexagonal.

IMG_1468Het naaien op zich leverde geen problemen op. De kraag is mee gestikt met de schouderpas en de voorbies. Dat geeft een mooie afwerking. Omdat he dunne stof is heb ik de tailleband twee keer geknipt in plaats van de tailleband met een franse naad te stikken en de tailleband zo afgewerkt dat aan de binnenkant de goede kant van stof zichtbaar is. De mouwsplitten lijken op de splitten die normaal in een herenoverhemd zitten, maar de constructie is iets anders omdat er twee mouwdelen waren. Persoonlijk vind ik de klassieke mouwsplit mooier dan het splitje die bij het patroon werd gemaakt. Het splitje is extra lang gemaakt en halverwege heb ik een knoopsgat genaaid. Vanwege de aard van de stof heb ik geen drukkers gebruikt maar knopen. Het vinden van de juiste knopen was nog wel een uitdaging. Uiteindelijk liep ik er op een jaarlijkse stoffenmarkt tegenaan.

IMG_0203 xTotal costs: Fabric €15,00. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Buttons €4,50. Chemise Bruyère was already bought.

Time used for this project: cutting 2.5h, sewing 10h

Totale kosten: Stof €15,00. Garen €2,50. Interfacing 0,50. Knopen €4,50. Chemise Bruyère was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2.5uur, naaien 10uur

Conclusion: The Chemise Bruyère is a lovely pattern. The blue/white fabric combines very well with all my blue jeans and white jeans. Sometimes I wear it unbuttoned with a plane white or blue T-shirt. By wearing it this way it looks a bit like a long jacket-blouse. Although I really like the pattern I don’t think I’m going to make another one in the near future for myself. One Chemise Bruyère in my closet is enough for me.

IMG_0194 xConclusie: De Chemise Bruyère is een erg leuk patroon. De blauw/witte stof staat goed bok zowel blauwe als witte jeans. Het is ook prima te gebruiken als een jasbloesje met een blauw of wit T-shirt eronder. Hoewel ik het  een geslaagd patroon vind zal ik het niet zo gauw voor mijzelf voor een tweede keer maken.

A new jacket or reducing stash

IMG_1514As seasons turns from winter into spring and summer and summer into autumn and winter, there is always a moment to take a look at your wardrobe and to be critical about what is hanging in your closet and especially the portability of a garment. I am not going to explain how to do this, there is plenty written about. Nor am I going to tell you how I do it. Except a wardrobe, I also have (of course) a stock of fabrics, sometimes with a sewing pattern of the garment to make. When I buy fabric and patterns I don’t have the intention to turn them into stash, but sometimes something happens and the fabric and pattern end on the shelf of my closet. The question now is, is this going to happen. Do I still find the pattern and fabric suitable and wearable or was it something I bought in impulse. One of these fabric-pattern packages has become this jacket. So in this case the original plan was carried out.

IMG_1539

Bij het wisselen van de seizoenen is er altijd weer het moment om je kledingkast weer eens te bekijken en kritisch te zijn over wat er in je kast hangt en dan met name de draagbaarheid van een kledingstuk. Over hoe je te werk moet gaan, zal ik niet uitweiden, daar is genoeg over geschreven. Evenmin ga ik vertellen hoe ik dat doe. Behalve een kledingkast heb ik (natuurlijk) ook nog een hoeveelheid stof op voorraad liggen, soms met de patronen erbij. Uiteraard koop ik geen stof en patronen om er voorraad van te maken, maar er zijn tijden dat het gewoon gebeurt. De vraag waar ik mij dan ook overbuig is, past dit. Vind ik dat patroon en die stof nu nog wel zo leuk of was het ook zo’n bekende impulsaankoop. Een van deze stof-patroonpaketten is dit jasje geworden.

IMG_1546The pattern is from Knipmode January 2014 and the fabric was also bought in the same month. The funny thing is that in the meantime I’ve already sewn 2 jackets (number one and number 2) for myself, but for some inexplicable reason never this jacket. The jacket is a classic model with a princess seam in the front and center- and back seam and two darts in the back. Instead of a lapel the jacket has a neckband with two cutouts in it. I cut size 38 and made two small changes: SBA and fitting the shoulder to my size. Although I had fitted the jacket twice during the sewing process I decided after finishing the whole jacket to make the jacket a little bit slimmer: I took 1cm off the side seams, the center back seams and the back darts. The result is now to my satisfaction and more fitted. The T-shirt under the jacket is the famous one piece twisted top from the first Pattern Magic book by Tomoko Nakamichi.

IMG_1534

Het patroon is uit KNIPmode januari 2014 en de stof is er in dezelfde maand bijgekocht. Het grappige is dat ik ondertussen al wel voor mezelf 2 andere jasjes (nummer 1 en nummer 2) heb genaaid, maar om de een of andere onverklaarbare rede nooit dit jasje. Het jasje is een klassiek model, met in het voorpand een prinsessennaad en in het achterpand een middenachternaad en twee figuurnaden. In plaats van revers heeft het jasje een halsbies met twee knipjes erin. Ik besloot maat 38 te gebruiken met twee kleine aanpassingen: het innemen van de prinsessennaad op borsthoogte en de schouder naar mijn maat. Ofschoon ik het jasje twee keer heb gepast terwijl ik aan het naaien was, besloot ik nadat het af was toch het jasje wat in te nemen: 1cm van de zij- en middenachternaad en van de figuurnaden. Het eindresultaat is nu zoals ik het hebben wil. Het T-shirt is the twisted top uit Pattern Magic I.

IMG_1391The fabric I used is a coarsely woven off-white and blue fabric. For the neckline and two pockets, I chose a dark blue fabric. The lining is with a design. The inside of the jacket has a pocket which can be closed with a zipper. Inside pockets are very practical for a small wallet, banking and OVkaart and mobile phone. The center back of the lining has a pleat for more comfort. The pleat is topstitched with a decorative stitch. The sleeve is sewing in with a sleeve head and the shoulder pads are custom made. Instead of the button I used a plastic snap. When I sewed the buttonhole there was no balance between the buttonhole and the front contrast band.

the sewing of the snap on the right sight
the sewing of the snap on the right sight

De stof die ik gebruikt heb is een grof geweven ecru en blauwe stof. Voor de halsbies en de twee steekzakjes heb ik een donkere blauwe stof gekozen. De voering is met een design. Aan de binnenkant van het jasje zit een zak die kan worden afgesloten met een rits. Binnenzakken vind ik erg praktisch voor een kleine portemonnee, bank- en OVkaart en mobiele telefoon. De voering heeft een plooi middenachter voor meer bewegingscomfort. De mouwkop heeft een snorretje en de schoudervullingen heb ik zelf op maat gemaakt. Inplaats van een knoop heb ik een plastic drukker gebruikt. Toen ik het knoopsgat had genaaid vond ik dat de verhouding tussen het knoopsgat en de voorband niet juist.

Total costs: Fabric off white-blue €15,00. Fabric blue €15,00. Lining €10,00. Zipper €1,50. Yarn €3,00. Interfacing €0,50. Plastic snap €0,25. KNIPmode €7.45.

Time used for this project: cutting 2,5h, sewing 12h

Totale kosten: Stof ecru-blauw €15,00. Stof blauw €15,00. Voering €10,00. Rits €1,50. Garen €3,00. Versteviging €0,50. Plastic drukker €0,25. KNIPmode €7.45.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2.5uur, naaien 12uur

IMG_1521Conclusion: The jacket was fairly easy to make. Well have I made some adjustments: SBA, making hips smaller and making jacket and shoulders longer. It has become a very wearable jacket that fits well with jeans and a nice white or dark blue T-shirt or a nice blouse. Although I was using fabric from my stash I still have enough blue fabric to sew another jacket and off white-blue fabric for a skirt or something else. If you asked me: would you make this jacket again, then the answer is probably not. Although I like the jacket I don’t see me hacking this pattern.

Conclusie: Het jasje was redelijk eenvoudig in elkaar te zetten. Wel heb ik patroon moeten aanpassen naar mijn cupmaat, de heup ingenomen en en het jasje en de schouders langer gemaakt. Het is een zeer draagbaar jasje geworden dat prima past bij een spijkerbroek met een mooi wit of donkerblauw T-shirt of een leuk bloesje. Ofschoon ik stof van mijn voorraad heb gebruikt, heb ik nu nog blauwe stof over voor een jasje en ecru-blauwe stof voor een rok of iets anders. Zou ik dit patroon nog een keer maken? Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk niet, omdat veranderingen niet veel zullen opleveren.

LBJ with a twist

IMG_1407 IMG_1409 IMG_1427

Our youngest daughter loves to wear jacket. This red chanel jacket was made almost 4 months ago. This time she wanted a black jacket with a kind of animal print lining which she saw when we buying lining for 4 in a row. The black fabric for the LBJ (Little Black Jacket) is a little bit stretchy.

Onze jongste dochter houdt ervan om jasjes te dragen. Dit rode chanel jasje heb ik bijna 4 maanden geleden voor haar gemaakt. Deze keer wilde zij graag een zwarte jas met een soort tijgerprintje als voering. De voering zag zij toen wij voering gingen kopen voor 4 op een rij. De zwarte stof voor de LBJ (Little Black Jacket) is een beetje elastisch.

IMG_1438

Our youngest decided she wanted to cut her own jacket and although we used the same pattern as for the red jacket, something went wrong. When I had basted the LBJ-jacket and our daughter was fitting the jacket it was too narrow. Both jackets and the pattern were measured and measured and this jacket was missing 3 cm on each side at the center front. I hang the jacket away for a couple of days to work on a solution. Then I came with the idea to sew a band to shift the center front 3 cm. To turn the solution into an eye-catcher, I decided to make a piping of the lining and stitch it between the front and the band. I had to cut the band almost on the bias because I hadn’t enough fabric to cut it on the grain-line.

IMG_1433

Onze jongste dochter wilde zelf haar jasje knippen en hoewel we hetzelfde patroon gebruikte als voor het rode jasje is er iets mis gegaan. Toen ik het LBJ-jasje geregen had en onze dochter het paste bleek dat de voorkant van het jasje te smal te zijn. Beide jasjes en het patroon zijn nagemeten en er bleek bij dit jasje 3 cm aan beide zijde aan de voorkant te ontbreken. Ik liet het jasje een paar dagen hangen om over een oplossing na te denken. De oplossing werd een bies bestaande uit een extra strook stof om zo de middenvoornaad 3 cm te kunnen verschuiven. Om er een blikvanger van te maken besloot ik een piping van de voering te maken en deze tussen het voorpand en de bies te stikken. De bies is bijna schuin van draad geknipt in plaats van recht van draad, omdat de stof bijna op was.

IMG_1405

Because the fabric of the jacket is a little bit stretchy, I made a pleat in the lining in the center back to make it a little more comfortable to wear. The jacket has a coat loop, made from the lining fabric, in order to hang it on a peg hook. The back pleat and coat loop are finished with a decorative stitch.

De stof van het jasje een beetje rekbaar is heeft de voering een plooi in het midden van de rug om het een beetje meer draagcomfort te geven. Het jasje heeft een mantellusje, gemaakt van de voeringstof, om het aan een kapstokhaak op te kunnen hangen. Zowel de plooi als het mantellusje zijn afgewerkt met een decoratieve steek.

IMG_1406

Total costs: Black fabric €15,00. Lining €4,50. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Shoulder pads €1,50. BURDA was already bought.

Time used for this project: cutting 2h, sewing 10h

Totale kosten: Zwarte stof € 15,00. Lining € 4,50. Garen € 2,50. Interfacing € 0,50. Schoudervullingen € 1,50. BURDA was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 10uur

Conclusion: She’s very happy with her new LBJ-jacket and loves the twist on the front with the piping. Although the cutting mistake turned into a nice detail I hope to avoid this kind of mistakes in the future. Although I’ve been sewing for many years and how many things I’ve made, sewing is something you can’t do as a routine.

Conclusie: Ze is blij met haar nieuwe LBJ-jasje en vindt het detail aan de voorzijde superleuk. Hoewel het verkeerd uitknippen goed heeft uitgepakt en er een leuk detail uit is ontstaan probeer ik voor de toekomst dit soort onvoorziene zaken te voorkomen. Voor mij geldt iedere keer weer hoeveel ik ook genaaid heb routine wordt het nooit.

less becomes more or the making of the LBS

less becomes more or the making of the LBS – the idea

less becomes more or the making of the LBS is made of leftover fabric. After making 2 tops no4 from Drape Drape 2 last year I came across MCalls 6400 on the internet. It seemed an easy pattern and I liked the look. I used it as inspiration and I drafted my own version. I bought 2 m black knit fabric. After making the sweater I was left with leftovers. A rectangle piece of fabric was turned into a tunnel scarf combined with a piece of leftover lining from a jacket that I sewed for my eldest daughter: sewing double. The scarf is made for the let them sew cake challenge from The Monthly Stitch and pants is also from the same challenge.

sewing sweater Na het maken van 2x shirt no4 van Drape Drape 2 vorig jaar kwam ik op internet MCalls 6400 tegen. Op het eerste oog ziet het er eruit als een eenvoudig patroon. Het diende als inspiratie en ik besloot om mijn eigen versie te tekenen. Ik kocht 2 m zwart gebreide stof. Na het maken van de trui had ik nogal wat stof over. Van een recht stuk stof over de volle breedte maakte ik een tunnel sjaal samen met een restje voering van een jasje dat ik naaide voor mijn oudste dochter: sewing double. De sjaal is gemaakt voor let them sew cake thema van The Monthly Stitch, ook de broek die ik bij deze trui draag komt van hetzelfde thema.

(meer…)