Categorie: knitting

UFO knitting projects

IMG_0818Since I joint a stash busting group there is already about 8m gone and turned into clothes. Although I thought I had a clear vision of my UFO’s and that I had finished them all the reality is that when more stash fabric were turned into clothes one bag turnes up with unfinished knitting projects. The positive was that I had more yarn to knit for the Innocent request, but I also wanted to finish the once started knittings. In the bag were two projects. They both are scarfs/warps. Saying that that’s probably the reason why they I’ve ended as UFO.

Sinds ik lid ben geworden van een stash busting group is 8m stofvoorraad kleding geworden. Ofschoon ik dacht een duidelijk beeld te hebben van mijn UFO’s en dat ik alles weggewerkt had de werkelijkheid is dat ik een zak tegenkwam met daarin twee nog niet afgebreide sjaals. Het voordeel was dat het mij wat extra breigaren opleverde voor het verzoek van Innocent. Dat het sjaals zijn zal waarschijnlijk de grootste oorzaak zijn dat ze nog niet af zijn.

In one of my previous post I told something about changing seasons. These two unfinished items are all meant to wear in the winter with a coat. The only exception is perhaps the wrap: wraps can be very usable on a cold summer evening. Besides they ended up in a bag for the change of seasons knitting is probably a more slower process than sewing.

IMG_0822In een eerder bericht vertelde ik iets over verandering van het seizoen. Deze twee niet-afgebreide sjaals zijn allebei bedoeld om met een winterjas te dragen. De enige uitzondering is waarschijnlijk de tweede, dat meer een omslagdoek is. Iets breien vraagt meestal meer tijd en als het lente wordt, is de kans groot dat iets wordt weggelegd.

Now autumn has arrived and winter will be the next season I decided to finish the two knitting projects. One of them is finished today. It’s a long red cowl scarf with cables. These kind of long cowl scarfs are my favorites: I wear them round my neck in different ways.

Nu was het moment daar om beide breiwerken op te pakken en af te maken. Vandaag is de lange, rode sjaal afgekant en zijn de draden afgewerkt. Dit soort lange kolsjaals vind ik plezierig, omdat deze op verschillende manieren te dragen zijn.

The pattern was free on Ravelry and I’ve made some changes after seeing this cowl. I really liked the effect of the changes from big to small and the next one from small to big. I’ve repeated it twelve times. The yarn is 80% wool and 20% acrylic. The second UFO is almost finished too: just need to find a way to finish both long sides.

Het patroon is gratis op Ravelry. Het idee van deze kol heb ik gebruikt om de kabels de ene keer van groot naar klein te laten lopen en dan van klein naar groot. Het patroon is twaalf maal herhaald. De sjaal is gemaakt van 80% wol en 20% acryl. Als de zijkanten afgewerkt zijn is de omslagdoek ook klaar.

Knitting to raise money

knitting for the elderlyIn February 2014 our eldest daughter came home with a bottle of Innocent with a little knitted hat. It’s a annual event started by Innocent in 2003 in the UK with the idea to raise money for older people. It involves knitting little hats that are put on the smoothie bottles.

Vorig jaar februari kwam onze oudste dochter thuis met een flesje Innocent met een gebreid mutsje. Innocent startte in 2003 in Engeland met een actie en doneert ieder jaar geld aan het ouderenfonds, met gebreide mutsjes op de flesjes.

The campaign in the Netherlands started in 2005. Innocent donates € 0,20 from every well hatted bottle Innocent that’s been sold.

In Nederland loopt deze campagne sinds 2005. Innocent doneert € 0,20 van elke verkocht gemutst flesje Innocent.

Last year I started knitting in May and made 12 hats. It was a small contribution. Last year 101.490 hats were knitted and the donation was € 20.284. This week I got this card from Innocent if I would also take part this year. I’v all kinds of leftovers from knitting projects I’ve made in the past, which I’m now putting together. Now I’m looking for all kinds of knitting patterns to knit a couple of hats. My knitting needles are ready to go.

Vorig jaar ben ik in mei begonnen met breien. Mijn 12 mutsjes waren een kleine bijdrage van de in totaal 101.490. Het bracht € 20.284 op. Deze week ontving ik een kaart of ook dit jaar meedoe. Ondertussen ben ik mijn restjes breigaren aan het verzamelen en op zoek naar leuke patroonpatronen. De pennen liggen al klaar.

Shadow Inspiration or Follow the Shadow

IMG_1854A couple of weeks ago when I was clearing out and rearranging fabric I came across my knitting projects and yarn. There were three UFO’s in a bag and I decided to start finishing this three UFO’s. I haven’t set a date, because there also some sewing UFO’s who needs to be finished. Today I’ve finished one of these knitting UFO’s.

Een paar weken geleden was ik stof aan het opruimen en herschikken en kwam daarbij mijn breiwerk en garen tegen. Er lagen drie UFO’s in een zak en ik besloot om ze af te maken, zonder er een einddatum aan te hangen. Vandaag heb ik een van deze breiwerken afgemaakt.

IMG_1855

As I told in this post knitting isn’t my usual thing to do. I started with this scarf last september. The pattern was published in september 2012 and I added it to my favorites, but it took me 2 years before starting knitting.

Zoals ik al in dit bericht vertelde breien is niet mijn normale bezigheid. Met deze sjaal ben ik in september begonnen. Het is van september 2012, maar het duurde 2 jaar voor ik eraan begon.

The yarn came from my stash. The pattern calls for needle size 4, but the yarn called for needle size 3.5. The scarf is therefore a little bit thinner. Due to the change of the needle size I decided to start with more stitches and also changed the number of short rows. Along the knitting process I decided how much I wanted to do.

Het garen komt uit mijn voorraad. In plaats van breinaald 4 heb ik breinaald 3.5 gebruikt wat beter mijn garen paste. Hierdoor is de sjaal wat dunner geworden. Ook heb ik meer steken opgezet en de hoeveelheid te breien toeren aangepast. Dit gebeurde terwijl ik aan het breien was.

IMG_1856After finishing the main part of the scarf I found the scarf a little bit to small. I decided to add an edging border on the three long sides of the scarf. To keep the shadow effect alive in edging border I decided to increase the rows with the dark color each time by two after the two rows of the light color. The scarf is finished with a crocheted row along all sides of the scarf be using a single crochet stitch.

Toen de sjaal klaar was, vond ik hem een beetje te klein en besloot er een rand omheen te breien langs de drie langste kanten van de sjaal. Om het patroon erin te houden besloot ik het aantal toeren van het donkerste op te laten lopen door steeds 2 toeren toe te voegen na de 2 toeren van de lichte kleur. Uiteindelijk is de sjaal afgewerkt met een gehaakte rand van vasten.

I really like the outcome of the scarf. It can be worn in two ways by using both sides of the scarf.

De sjaal ziet er fantastisch uit en kan op twee manieren gedragen worden.

Asymmetrical triangle knitted shawl

Asymmetrical triangle knitted shawl – the pattern

Asymmetrical triangle knitted shawl is named Me and You and You and Me. It’s a line of a song called Happy Together. The shawl is knitted with two colors. The asymmetrical triangle shape is created using short rows. The pattern is created by slipped stitches, twisted stitches and knitting stripes with both colors.

Asymmetrical triangle knitted shawl

(meer…)