Categorie: Dutch products

March Visitings Gemeentemuseum Den Haag

March Visitings Gemeentemuseum Den Haag is all about my two visits in March to this museum. Paying a monthly visit to a museum and using my Museumkaart is part of my Bucket List 2017 goals. I went to the Hague Gemeentemuseum to see Givenchy and De Stijl. I visited Givenchy with a friend and De Stijl with my husband.

March Visitings Gemeentemuseum Den Haag

March Visitings Gemeentemuseum Den Haag – the museum

The Dutch architect Hendrik Berlage designed the Hague Gemeentemuseum. He also designed the Amsterdam Commodities Exchange. This building is an example of his early Neo-Romanesque brickwork combined with Jugendstil. Hendrik Berlage visited the United States of America in 1911 and was acquainted with the work of Frank Lloyd Wright. The Hague Gemeentemuseum is an example of his modern architecture work. This museum has a permanent exhibition of Mondriaan’s work including his last piece the famous not finished Victory Boogie Woogie.

March Visitings Gemeentemuseum Den Haag March Visitings Gemeentemuseum Den Haag

(meer…)

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – the request

Thirty fabric blue Tulipomania was a request for making thirty fabric blue tulips for some guests coming to the Netherlands. It concerns a visit from Maori men and women who are coming to Leiden for a Waka meeting. Last Januari I made fifteen of these flowers when members of the Royal Student Rowing Club Njord went to New-Zealand. On October the 18th 2010 two Waka’s were transferred to ‘Museum Volkenkunde’ and members of Njord were the crew members. Both Waka’s are still for several meetings used and Njord rowers are the crew members. Every year there are several meetings are held. Sometimes members of Njord are going to New-Zealand and sometimes it’s the other way around. ‘Museum Volkenkunde’ has the Waka’s on a100-year loan and will also use the Waka’s for different nautical events in Europe to represent the Maori culture.

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – the make

Thirty fabric blue Tulipomania were also this time made of green silk for the stem and light blue silk lining for the flowers. Light blue and white are the rowing club colors of Njord. The stem has a pipe cleaner inside to give the tulip a firm base. The fabric for the flower has fusible interfacing to give it some stiffness and each flower is filled with a little bit of fiberfill to give them a more form. This time the leaves were left out. On each tulip a safety pin is sewn on so they can be worn as a broche.

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – the name

Thirty fabric blue Tulipomania is the name I gave to this project as a reminder of a period in the Dutch Golden Age when the prices for bulbs reached extraordinarily high levels. At the peak, March 1637, of the Tulipomania a single bulb could be sold for more then 10 times the annual income of a skilled craftsman. When I started making fabric tulips it concerned 7 tulips and went form 15 to 30. Wondering at what number my increasing fabric tulip making bubble collapses.

Thirty fabric blue Tulipomania – Time used for this project

Time: 18h

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – het verzoek

Thirty fabric blue Tulipomania was een verzoek om dertig blauwe tulpen van stof te maken. In dit geval waren het zowel mannen als vrouwen van de Maori stam die Leiden bezochten voor een Waka-meeting. Afgelopen januari maakte ik made vijftien van dit soort tulpen toen leden van de Koninklijke Studenten RoeiVereninging Njord naar New-Zealand gingen. Op 18 oktober 2010 zijn twee Waka’s overgedragen aan het ‘Museum Volkenkunde’ en leden van Njord waren de roeiers van deze boot. De boten zijn nog steeds in Leiden en Njord levert nog altijd de roeiers voor de boten. Museum Volkenkunde heeft de Waka’s voor 100 jaar in bruikleen en de Waka’s worden ook ingezet voor verschillende nautische evenementen in Europa om de Maori-cultuur te vertegenwoordigen.

Thirty fabric blue Tulipomania – het maakproces

Thirty fabric blue Tulipomania zijn de stelen ook deze keer weer gemaakt van groene zijde en voor de bloemen werd licht blauwe zijde voeringstof gebruikt. Lichtblauw en wit zijn de verenigingskleuren van Njord. De steel heeft voor de stevigheid een pijpenrager als basis, de stof van de bloem is verstevigd met plakvlieseline en de bloem is opgevuld met fiberfill om het zijn vorm te geven. Deze keer hebben de bloemen geen blaadje en op elke tulp is een veiligheidsspeld genaaid om hem als broche te kunnen dragenThis time the leaves were left out. On each tulip a safety pin is sewn on so they can be worn as a broche.

Thirty fabric blue Tulipomania

Thirty fabric blue Tulipomania – de naam

Thirty fabric blue Tulipomania is de naam die ik gaf aan dit project als een hint naar een periode in de Gouden Eeuw toen de prijs van tulpenbollen maar bleven stijgen. Op het hoogtepunt van deze gekte was de prijs van een tulpenbol gestegen tot wel 10 keer het jaarsalaris van een geschoolde arbeidsman. Bijna een jaar gelden begin ik met 7 tulpen, daarna weren het er 15 en nu 30. Ben benieuwd met welk aantal mijn stoffen tulpen maken gekte eindigt.

Thirty fabric blue Tulipomania – Tijd voor dit project

Tijd: 18h

hyacinths in a vase – Spring on the windowsill

Last October I started with growing hyacinths in a vase and now the first two are standing on our windowsill bringing a little bit of spring into our sitting room. Last week was cold and we had frost, but yesterday temperatures were rising again. While we were enjoying sun a snow blizzard went over the East Coast of America. We were walking in the sun while people In Washington and New York had to remain indoors. 

Hyacinths in a vase on the windowsill

Hyacinths in a vase on the windowsillHere are two photo’s of the hyacinths in a vase standing on our windowsill. On the first photo you can see the sunshine coming through the window. The second photo’s shows a little bit of our Japanese cherry blossom tree. The branches are still bare and it will take some time before there are flowers on our tree. Until that time we are enjoying our hyacinths on the windowsill.

Recently I added a new vase to my collection. Besides fabrics I also have a soft spot for vases that I can use for growing hyacinths in a vase. This one was found in one of the local department stores during the annual sale clearing out the winter goods and making place for the spring goods. I couldn’t resist it and with 50% reduction on the ticket there was no way back. This vase will be in use in October this year. 

Hyacinths in a vase on the windowsillIn oktober vorig jaar ben ik begonnen met het trekken van hyacinten op een vaas en de eerste twee staan nu op onze vensterbank en brengen wat lente in de kamer. Afgelopen week was het koud en was er vorst, maar gisteren waren de temperaturen weer gestegen. Terwijl wij genieten van zon raasde een sneeuw sneeuwstorm over de oostkust van Amerika. Wij liepen in de zon terwijl de mensen in Washington en New York binnen bleven.

Hier twee foto’s van de hyacinten op de vensterbank. Op de eerste foto zie je de zon door de ruit. De tweede foto toont een iets van onze Japanse kers. De takken zijn nu nog kaal en duurt nog even voordat er bloemen aan onze boom zitten. Tot die tijd genieten we van onze hyacinten op de vensterbank.

Recentelijk heb ik een nieuwe vaas voor mijn collectie gekocht. Naast stoffen heb ik heb ook een zwak voor vazen die ik kan gebruiken voor het trekken van hyacinten op vaas. Deze vond ik in een van de plaatselijk warenhuizen tijdens de jaarlijkse opruiming van de winter goederen om plaats te maken voor de lente goederen. Deze vaas zal in gebruik in oktober van dit jaar.

Comfort food – kale with homemade sauce

IMG_3538Last Monday I was walking from A to B when I came across a vegetable garden with some Brussels sprouts and kale still standing there. The temperature was below zero. Both vegetables can be exposed to cold temperatures and will have effect on the flavor by increasing the sugar content and effectively eliminating the bitter taste. My husband likes kale specially when it’s made in the ‘traditional Dutch way’: a stew with kale, mashed potatoes, smoked sausage and meat sauce. The smoked sausage preferably from a certain brand.

I’m not so keen on the smoked sausage so I made it on one occasion with a homemade sauce. My husband really likes the sauce and I made lot’s of times so over the years. Last week we where eating kale made after a recipe I found in a magazine and my husband asked me if I could make the kale with my homemade sauce again. This week there’s snow in the Netherlands and time to treat yourself with comfort food. So what could be a greater treat for my husband to make for him my version of a stew with kale and homemade sauce.

Schermafbeelding 2016-01-20 om 17.44.37Homemade sauce is really easy to make. When the potatoes and kale are cooking you can start making the sauce. Start with melting some butter, add chopped leek or onions and cook them for 5 minutes. Add minced meat (beef, pig or both) and when brown and crumbly add a can of chopped tomatoes and chopped mushrooms. Add thyme, salt and pepper to your taste (some red pesto can be added too). Cook for fifteen minutes and hey presto your done. If you like you can add some chopped red bell pepper at last minute. Enjoy. 

Afgelopen maandag terwijl ik van A naar B liep kwam ik langs een moestuin met nog enkele spruitjes en boerenkool. De temperatuur was onder nul. Beide groenten kunnen worden blootgesteld aan lage temperaturen en de smaak wordt erdoor verbetert omdat de vorst ervoor zorgt dat het suikergehalte toeneemt en waardoor de bittere smaak afneemt. Mijn man houdt van boerenkool speciaal wanneer het is gemaakt in de ‘traditionele Nederlandse manier’: stampot boerenkool, aardappelpuree, gerookte worst en vlees saus. De rookworst bij voorkeur van een bepaald merk.

IMG_3552Ik ben niet zo’n fan van de rookworst, dus ik maakte het ooit eens met een zelfgemaakte saus. Mijn man vond de saus lekker en sindsdien heb ik het vaak gemaakte. Vorige week aten boerenkool gemaakt van een recept dat ik vond ik in een tijdschrift. Mijn man vroeg of ik de boerenkool met mijn saus weer eens kon maken. Deze week is er sneeuw in Nederland en de tijd voor een bord met comfort food. Tijd voor mijn versie van stampot boerenkool en zelfgemaakte saus.

Zelfgemaakte saus is heel makkelijk te maken. Zodra de aardappelen en boerenkool koken begin je met het maken van de saus. Begin met wat boter te smelten, voeg gesneden prei of gehakt uien toe en bak 5 minuten. Voeg gehakt toe (rund, varken of beide) en als bruin en kruimelig zijn doe er dan een blikje gehakte tomaten en fijngehakte champignons. Voeg tijm, zout en peper naar smaak toe (wat rode pesto kan ook). Kook vijftien minuten en je bent klaar. Als je wilt kun je nu wat gehakte rode paprika toevoegen. Eet smakelijk.

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand are made to go to New-Zealand. A few Dutch who are going to New-Zealand would like to give their hosts something typical Dutch. They were looking for something durable and that would endure the flight. When they saw my fabric tulips they decided to contact me. Last year I made this tulips too. Sometimes I get a request to make some of these tulips. This time I was asked to make 15. The flowers had to come in three different colors. The fabric had to have red, blue, and orange. In my leftover fabric I found three leftover pieces of fabric that probably would fit the request. They were approved by the client and after measuring I found I had enough fabric to make five tulips out of each piece of leftover fabric.

Fabric Tulips for New-Zealand

Fabric Tulips for New-Zealand

x3oprijIMG_1057Fabric Tulips for New-Zealand zijn gemaakt van stof en gaan naar Nieuw-Zeeland. Een paar Nederlanders die naar Nieuw-Zeeland gaan willen hun gastheren graag iets typisch Nederlands geven. Zij waren op zoek naar iets wat de vliegreis zou overleven. Na het zien van mijn tulpen besloten ze om contact met mij op te nemen. Vorig jaar maakte ik deze tulpen ook al een keer. Soms krijg ik een verzoek om een aantal van deze tulpen te maken. Deze keer waren het er 15 met de bloemen in drie verschillende kleuren, het liefst rood, blauw en oranje. In mijn restjes stoffen vond ik drie overgebleven stukjes stof die mogelijk zouden passen. De stofjes werden goedgekeurd en er was genoeg om uit elk stofje er vijf tulpen te maken.
I do like to make small
things out of leftover fabric. Making useful things from leftover fabric is really satisfying and a lovely way to get rid of them instead of throwing them away. On the internet you can find all kinds of projects for them and when I find a project I like I place it on my own Pinterest bord. 

xalle15IMG_1079Ik vind het leuk om kleine dingen te maken van restjes stof. Het maken van nuttige dingen uit overgebleven stof is echt bevredigend en een mooie manier om ze te gebruiken zonder weg te gooien. Een zoekvraag op internet levert leuke ideeën op en als ik iets leuk vind dan zet ik dit op mijn eigen Pinterest bord.

The green silk was originally bought for a blouse more then thirty years ago. It was in a time that it was fashion to combine blue and green, but when fashion changed  green combined with blue didn’t fit in the color scheme anymore. The green fabric became stash and small pieces of the fabric were used over the years for many projects.
De groene zijde is meer dan dertig jaar geleden gekocht voor een blouse. Het was in die tijd mode om blauw en groen te combineren, maar tijden veranderen en groen gecombineerd met blauw paste niet in het kleurenschema. De groene stof werd voorraad en kleine stukjes van de stof werden door de jaren heen voor vele projecten gebruikt.

xvan achterIMG_1061The make of these fifteen tulips is the same as already described in the other post except that the flowers have fusible interfacing just like the leaves to give them stiffness too. The tulips turned out beautiful and the clients are pleased with the result. 

Het maken van deze vijftien tulpen is dezelfde als reeds in het andere bericht beschreven, behalve dat deze keer zowel de blaadjes als de bloemen plakvlieseline hebben. De tulpen zijn goed gelukt en de opdrachtgevers zijn tevreden met het resultaat.

Total costs: Yarn €2,00. Pipe Cleaners €2,00, Broche pins €7,50, Fiberfill €1,50, Fusible interfacing €2,00

Time used for this project: cutting 2h, sewing 20h

xinspijkermandIMG_1087Totale kosten: Garen € 2,00. Pijpenragers €2,00, Broche spelden €7,50, Fiberfill €1,50, versteviging €2,00

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 20uur

Apple turnover for New Year’s Eve or Appelflap voor Oudjaar

the filing
the filing

In this post I told you about the Chipolata pudding my father used to make. Another thing he used to make were apple turnovers for New Year’s Eve. In some other posts I shared my bakings with you. This will be my last post for 2015 and I end with baking the apple turnovers. Making them isn’t hard to do. The filling is the hardest part. We love them filled with Golden Reinette apple, yellow raisins, stem ginger and cinnamon powder. Making the right filling mixture is crucial. Some apple turnovers will go to my mother. She’s the one to judge if these were a good effort or perfect.

ready for the oven
ready for the oven

In dit bericht vertelde ik over de Chipolata pudding die mijn vader maakte. Naast dit dessert maakte hij ook altijd appelflappen met oudjaar. In een aantal andere berichten heb ik al eens iets verteld over mijn cakes en taarten. Dit is mijn laatste bericht van 2015 en ik eindig met het bakken van appelflappen. Het maken is niet zo moeilijk, maar de juiste vulling wel. Wij eten ze met goudrenetten, gele rozijnen, gember en kaneel. Een paar appelflappen zijn voor mijn moeder. Zij zal ze beoordelen of het een leuke poging was of dat het perfect was.

the baked apple turnover
the baked apple turnover

The apple turnovers are going in an ‘oliebollen’ scale. ‘Oliebollen’ are also A Dutch treat and traditionally eaten on New Year’s Eve too. They are a bit like a donut and can contain raisins and or sukade. After they are deep-fried they are covered with powdered sugar. 

De appelflappen gaan in de oliebollenschaal. Oliebollen zijn een andere Nederlandse traditie voor Oudjaar. Vanavond eten wij de appelflappen eten wachtend op Nieuwjaar. Morgen ga ik aan de slag: een kledingstuk dat ik zal dragen op een Nieuwjaarsborrel.

Tonight we will be eating the apple turnovers during the hours towards the old year turning into the new year. Tomorrow I will do a little bit of sewing on a garment that I will be wearing on a New Year’s drink.

Growing hyacinths in a vase

ronde 2We, Dutch, have some famous products. In a few post I’ve mentioned already the tulips and herring. Every spring lots of tourists will visit the Netherlands to go to the bulb fields so they can look to look at all the flowers. Not only tourist love tulips and hyacinths. Every year we buy hyacinths from December until the end of March. You can choose between blue, purple, red, pink, yellow, orange and white hyacinths. They have a lovely smell and look great on the windowsill during the dark winter period. The most common way is buying them in a pot, but there is another version. A couple of years ago I bought a hyacinth vase with a hyacinth bulb in one of the garden centers in our neighborhood. It was the beginning of a tradition and over the years I’ve bought several vases for this purpose. Not all of the vases are original hyacinth vases, but some of them can be used. A good vase is stable, has a good reservoir for the roots, a neck where the bulb can rest on and finally the cup which must give support to the bulb and the growing flower. How those it work? First of all a suitable vase and bulbs. There’re special bulbs available for this type of growth. Fill the vase with water till just under the neck and lay the bulb on the neck. Be sure that the bulb doesn’t touch the water. Then place the vase with the bulb in a cold, dry and dark room. The temperature must between 2°C and 10°C. After a while roots can be seen in the water and the plant will start to grow. When the plant is about 8 à 10 cm long and the beginning of the flower is visible the vase can be placed in the living room. Two weeks ago I’ve placed the first three vases in the garage and today the next three went also to garage. There are two rounds of three vases waiting for this process. Perhaps around Christmas the first round is standing on our windowsill.

garageWij, Nederlanders, hebben een aantal zaken waar we bekend van zijn, zoals tulpen en haring. Elk voorjaar komen veel toeristen naar Nederland om de bollenvelden te bekijken als de bloemen in bloei staan. Niet alleen toeristen houden van tulpen en hyacinten. Elk jaar kopen we hyacinten van december tot eind maart. Er is keuze uit blauwe, paarse, rode, rose, gele, oranje en witte hyacinten. Ze ruiken heerlijk en staan in de wintermaanden erg gezellig in de vensterbank. De meest bekend zijn ze in potten, maar er is andere variant. Een paar jaar geleden kocht ik in een van de lokale tuincentra een hyacintenglas met bol. Het was het begin van een traditie en door de jaren heen heb ik diverse glazen gekocht. Niet alle glazen zijn oorspronkelijk bedoelt om hyacinten te trekken, maar lijken erop. Een geschikt glas staat stevig, heeft een ruime inhoud voor de wortels, een goede hals waar de bol op kan liggen en uitloop om de bol met bloem op zijn plaats te houden. En dan? Je begint met een geschikt glas en bol die voor deze groeiwijze geschikt is. Vul het glas met water net tot onder de hals en plaats de bol op de hals. De bol mag het water niet raken. Plaat het glas met bol in een koele, droge en donkere ruimte met een temperatuur tussen 2°C and 10°C. Na een tijdje zullen de wortels zichtbaar worden en het groen gaan groeien. Als het groen zo’n 8 à 10 cm lang is en de bloem zichtbaar wordt kan het glas naar de woonkamer verhuizen. Twee weken geleden heb ik de eerste drie glazen in de garage gezet en vandaag zijn daar de volgende drie bijgekomen. Dit kan ik nog twee keer herhalen. Misschien dat rond de kerst de eerste eigen hyacinten in de vensterbank staan.

Fish from the sea or bringing fish to the sea

IMG_1707The ancestors of my husband used to live in Vlaardingen and the men in his family were herring fishermen just like the most of the other men living there. Saturday the 13th of June was Vlaggetjesdag. It ’s an annual tradition. It involves a fishing boats race, which boat brings the first herring into the harbor, and the auction of the first barrel of herring (the profit will go to an organization, like cancer, children in need or sport for disabled). 

De voorouders van mijn man waren haringvissers die in Vlaardingen leefden. Zaterdag 13 juni was de jaarlijkse Vlaggetjesdag. Naast de race wie het eerste vaatje nieuwe haring aan land brengt, wordt het eerste vaatje geveild voor een goed doel.

IMG_1731Whether one does or doesn’t like to eat herring is a matter of taste. My husband likes his herring with raw chopped union and I only eat herring without unions. In the past we lived in a small town near The Hague and we often went to Scheveningen to eat fish in the evening in one of the restaurants and sometimes we eat herring for lunch after a walk on the beach. A couple of weeks ago we decided to make a day trip to Scheveningen soon after Vlaggetjesdag, take a walk on the beach and eat a herring. Sadly the weather was letting us down lately, but the weather forecast for Friday seemed to be perfect. We decided to take that day off for this trip.

Haring eten is een kwestie van smaak. Mijn man eet haring met rauwe, gesnipperde ui en ik eet haring uitsluitend zonder ui. In het verleden hebben we vlakbij Den Haag gewoond. Vaak gingen we ’s avonds vis eten in een van de restaurantjes en soms aten we haring na een strandwandeling. Een paar weken geleden besloten we om een dagje naar Scheveningen te gaan als Vlaggetjesdag geweest zou zijn. Het weer liet ons nogal in de steek, maar de weersvoorspellingen voor vrijdag beloofde veel goeds en we besloten deze dag vrij te houden.

IMG_1721What would one wear. I just finished this new T-shirt with some help. The fabric was a leftover from a Drape Drape 2 T-shirt no.4. This is the first one I made. I’ve now made a second one in blue, but there is still some sewing by hand to be done. The pants are made last year. They are made from stretchy cotton fabric. When the pants were ready I saw that it looked like there were fish swimming in the pattern. My new made T-shirt and the pants were the perfect match for this trip.

En wat trek je dan aan. Dit T-shirt was net af. De stof is een restje van een tweede Drape Drape 2 T-shirt no.4. Dit is de eerste die ik gemaakt hebt. Zojuist heb ik een tweede gemaakt, die nog afgewerkt moet worden. De broek is van vorig jaar. Toen de broek af was zag ik dat er vissen te zien zijn in het patroon. Dit was de perfecte combinatie voor ons uitstapje.

IMG_1715The T-shirt is self drafted. Because there was a small amount of fabric left I had to make a raglan sleeve due to fact that I couldn’t make a full-length T-shirt with shoulder seems and set-in sleeves. The sleeves are finished with cuffs, just to make them a little bit longer. The T-shirt has a slight high low hem. I like high low hems. They follow your body perfectly and gives a nice accent on your bum. The neckline is wider then I normally wear, but when I had basted the T-shirt and tried it on I didn’t liked the high neckline. After cutting the neckline lower on front and back and making the shoulder part less there was more balance. The neckline is finishes as explained here.

Het T-shirt is van een zelf getekend patroon. Voor een T-shirt met schoudernaden en ingezette mouw was er te weinig stof over. Daarom besloot ik om een T-shirt met raglan mouw te maken en de mouwen af te werken met een manchet. Het T-shirt heeft een geringe hoog-laag zoom. Dit type zoom geeft een leuk accent aan je achterste. De hals is wijder dan ik normaal draag. Na het rijgen en passen vond dat er geen verhouding was tussen de neklijn en het T-shirt. Door de neklijn omlaag te brengen ontstond er meer evenwicht in het T-shirt en is op mijn gebruikelijke manier afgewerkt.

eating an ice-cream with our youngest daughter in the harbor of Scheveningen
eating an ice-cream with our youngest daughter in the harbor of Scheveningen

Total costs: Fabric €0,00. Yarn €1,50.

Time used for this project: pattern drafting 2h, cutting 1.5h, sewing 6h

Totale kosten: Stof €0,00. Garen €1,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 2uur, knippen 1.5uur, naaien 6uur

Conclusion: It is a really comfortable easy-to-wear T-shirt. Although I’ve now two T-shirts of the same fabric I’m pleased that the leftover didn’t ended in my closet turning into stash. The fabric is just plane blue fabric and both patterns are so different that it doesn’t bother me at all.

Conclusie: Het is een comfortabel, makkelijke te dragen T-shirt. Ofschoon ik nu twee T-shirts heb van dezelfde stof ben ik blij dat het restje stof niet in mijn kast is geëindigd om voorrad te worden. De stof is zo algemeen en beide patronen zo verschillend dat ik er geen last van heb.

Tulips and herring or famous dutch products

IMG_1619At this moment our eldest daughter is working for accountants firm. Yesterday her firm was having a business company promotion. It was the annual network and herring party. When she told us about it she said that the men were wearing oranges ties but that there wasn’t an orange item for the ladies. I offered her to make a fabric orange tulip for her and turn it into corsage/brooch. She loved the idea and told her two other female colleagues, who also would be present at the promotion. They asked her if I could make two more.

IMG_1641 x kMomenteel werkt onze oudste dochter voor een accountantskantoor. Gisteren had dit bedrijf een promotiedag. Het was de jaarlijkse netwerk en haringparty. Toen ze ons erover vertelde zei ze dat de mannen oranje stopdassen zouden dragen, maar dat er geen oranje voor de dames was. Ik bood aan om voor haar een oranje tulp van stof te maken, die ze als broche kon dragen. Ze vond het een prima idee en vertelde het aan twee van haar vrouwelijke collega’s dat zij een tulp-broche zou dragen op die dag. Zij vroegen haar of ik er nog twee kon maken.

Now I had to buy orange fabric. I had no idea where I could find that. Last Friday was very hot weather and my husband and I decided to make an early walk to Haarlem and drink some coffee there. Returning home I remembered that there was a quilting shop in Groot Heiligland. There I found the perfect lovely orange fabric. Soon after we came home our daughter phoned us asking me if I could make some more tulips, because there would be also some female colleagues walking around. Now the total to make was seven. Luckily I had enough fabric to make seven matching tulips.

IMG_1635 xIk had geen idee waar ik oranje stof zou kunnen kopen. Afgelopen vrijdag was het warm en mijn man en ik besloten om een vroege wandeling naar Haarlem te maken om daar koffie te drinken. Op weg naar huis herinnerde ik mij dat er een quilt winkel is in Groot Heiligland, waar ik de stof vond die ik nodig had. Eenmaal thuis belde mijn dochter of ik nog een paar extra kon maken. Gelukkig had ik genoeg stof om de zeven identieke tulpen te maken.

The tutorial to make this tulips was found here. Now I had to think about how to make the stem. In the local charity shop I found a bundle of pipe cleaners and luckily I had a piece of green silk in my stash so I was ready to start. First I made the stems. When they were I started making the flowers and attached each flower on to a the stem. The leaves have fusible interfacing to give them stiffness. At the back I sewed a safety pin. This project was something completely different then my usual swings and I really loved making them. Perhaps I make some more for a flower arrangement in a vase so I never have to worry forgetting to give them water.

IMG_1620Dit is de instructie voor het maken van de tulpen. De stengel is gemaakt van pijpenragers die ik vond in een goede doelen winkel in ons dorp. In mijn voorraad had ik nog groene zijde stof liggen. Eerst werden de stelen gemaakt zodat ik daarna de bloem erop kon bevestigen. De blaadjes hebben strijkbare versteviging en aan de achterkant is de veiligheidsspeld genaaid. Dit project was leuk om te doen en totaal iets anders dan ik normaal doe. Misschien maak ik er nog een paar voor in een vaas, zodat ik nooit me zorgen hoef te maken over water geven.

Total costs: Fabric: €3,00. Yarn €1,00. Pipe Cleaners €0,50

Time used for this project: cutting 2h, sewing 7h

Totale kosten: Stof: € 6,00. Garen € 1,00. Pijpenragers €0,50

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 7uur